ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Мал.1 Будова сперматозоїда людини

 

4.Які особливості будови сперматозоїда? З чим вони пов’язані ?

5.Розгляньте будову яйцеклітини – жіночої статевої клітини людини на схемі у підручнику та на мікрофотографії (див. додаток №6). Замалюйте позначте ядро оболонки.

6.Які особливості будови яйцеклітини? З чим вони пов’язані ?

7.Користуючись текстом підручника або конспекту, заповніть таблицю:

Порівняння двох типів розмноження:

Параметр порівняння   Безстатеве розмноження Статеве розмноження
Кількість батьківських особин      
Наявність гамет      
Ознаки нащадків      
Результат розмноження      

ІІІ. Складіть висновки до лабораторної роботи

Які переваги має статеверозмноження в порівнянні з нестатевим?

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 8

 

Тема. Спостереження нормальних та мутантних форм дрозофіл, їх

Порівняння

Мета: 1. Закріпити знання про мутації, їх види, значення у природі.

З’ ясувати фактори, що спричинюють мутації.

2.Дослідити фенотипові та мутантні форми дрозофіли.

3. Навчитися визначати нормальні і мутантні форми дрозофіл,

описувати їх, розпізнавати мутації.

 

Обладнання: мікроскопи, постійні мікропрепарати дрозофіл.

 

І. Тести для перевірки знань

Виберіть із запропонованих відповідей правильні та підкресліть їх

1.Основоположником науки генетики є: а) Т.Морган; б) Г.Мендель;

в) Е.Чермак; г)У.Бетсон; д) Ж.Б. Ламарк.

2.Ділянка ДНК, яка визначає спадкові ознаки організму називається: а) ген;

б) локус; в) нуклеотид; г) триплет; д) геном.

3.Особини, в потомстві яких виявляється розщеплення ознаки називаються:

а) гетерозиготні; б) гомозиготні; в) гемізиготні; г)домінантні; д) рецесивні.

4.Фенотип – сукупність: а) генів організму; б) генів даної популяції;

в) зовнішніх та внутрішніх ознак організму; г) генів у гаплоїдному наборі;

д) генів даного виду.

5.Генотип – цілісна система взаємодіючих: а) генів організму; б) генів даної популяції; в) ознак організму; г) генів у гаплоїдному наборі; д) генів даного виду; д) зовнішніх та внутрішніх ознак організму.

6.Явище зчепленого успадкування встановив: а) Т.Морган; б) Г.Мендель;

в) Е.Чермак; г)У.Бетсон; д) Ж.Б. Ламарк.

7.Каріотип самця дрозофіли можна позначити так: а) 6А+ХХ; б) 8А+ХХ;

в) 6А+ХО; г) 6А+ХУ; д) 8А+ХУ.

8.Мутації, що знижують життєздатність організму називають: а) сублетальні; б) летальні; в) невизначені; г) соматичні; д) генеративні; д) генетичні.

9.Мутації, пов’язані зі зміною кількості наборів хромосом називають:

а) соматичні; б) геномні; в) невизначені; г) генеративні; д) летальні.

10.Мутації, пов’язані зі зміною окремих генів називають: а) геномні;

б) соматичні; в) генетичні; г) генеративні; д) хромосомні.

 

Це потрібно знати!

Мутації це рідкісні, стійкі зміни генотипу, що виникають випадково і пов’язані зі змінами в усьому геномі, цілих хромосом, їхніх частинах або окремих генах. Вони можуть бути корисними, шкідливими або нейтральними для організмів.

Найбільш зручним об’єктом для вивчення мутацій є муха дрозофіла, тому що життєвий цикл її від яйця до дорослої особини при температурі повітря +250С продовжується усього лише 10 діб, а при +150С – 18 діб. Дрозофіла дуже невибаглива, має багато рас, а клітини її тіла мають усього лише чотири пари хромосом.

Нормальна дика раса мухи має такі ознаки: сіре тіло, нормальні крила і червоні очі. Така муха значно поширена у природі, живиться соком фруктових дерев і плодів.

Дрозофілу розводять в лабораторних умовах в пробірках. На дно пробірки розміщують густу манну кашу з ізюмом і іншими компонентами і дають їй загуснути. В пробірку розміщують самця і самку. Самка відкладає яйця на поверхню каші. Розвиток яйця відбувається протягом однієї доби. Потім із яйця виходить личинка. Личинки на 4-5 добу розвитку виповзають на поверхню корму, прикріплюються до скляної поверхні пробірки і перетворюються в лялечку. Розвиток лялечки відбувається протягом 4-х діб. Із лялечки вилітають дорослі особини. Їх усипляють ефіром, висипають на білий папір і підраховують, скільки особин з певними фенотиповими ознаками одержали при схрещуванні. При необхідності відбирають самців і самок для подальшого схрещування. Мухи пробуджуються і починають розмножуватися.

У лабораторіях розводять і мутантні форми дрозофіли, які у природі не зустрічаються. Вони можуть мати темне, чорне, жовте тіло; зачаткові, оленерогі, плоскоподібні крила; зустрічаються безкрилі форми; очі можуть мати різного кольору – від бордо до білого.

 

ІІ. Виконання роботи

Дослід №1. Дослідження фенотипових ознак нормальної форми дрозофіли на різних стадіях розвитку

1.Розгляньте під мікроскопом на малому збільшенні зовнішній вигляд самця і самки дрозофіли дорослої дикого типу.

2.Зверніть увагу на такі фенотипові ознаки: форма і забарвлення очей; забарвлення тіла; форма і розмір крил.

3.Визначте основні відмінності у самців і самок дрозофіли. Черевце у самки більше і закінчується яйцекладом. У самця на передніх лапках є гребінці для приваблення самки.

4. Порівняйте побачене під мікроскопом з малюнком 1.«Нормальна (дика) раса дрозофіли»

 

Мал.1 Нормальна (дика) раса дрозофіли: самка та самець

 

5.Опишіть результати вашого дослідження

6.Розгляньте під мікроскопом на малому збільшенні мікропрепарати личинки та лялечки дрозофіли. Зверніть увагу на головний кінець з ротовим апаратом у личинки дрозофіли

7.Замалюйте і підпишіть стадії розвитку дрозофіли (личинку і лялечку).

Дослід №2. Дослідження мутантних форм дрозофіли

1.Розгляньте на малюнках 2 та 3 приклади мутантних форм дрозофіли.

2.Зверніть увагу на різноманітні фенотипові ознаки мутантних форм дрозофіли: забарвлення очей; тіла; форма і розмір крил.

3.Виявіть відмінності в будові мутантних форм в порівнянні з диким типом.

 

 

 


Мал.2 Мутантні форми дрозофіли

1-Із загнутими краями крил; 2 – із зазубреністю крил; 3 – плоскоподібна форма крил; 4– з оленерогою формою крил; 5 – із зачатковою формою крил; 6 – безкрила форма

 

Мал.3 Мутації очей дрозофіли

1- червоні очі; 2 – абрикосові очі; 3 – білі очі; 4 – еозинові очі.

 

4.Результати спостережень занесіть до таблиці.

 

Досліджуваний об’єкт Форма і забарвлення очей Забарвлення тіла Форма і розмір крил
Дрозофіла – норма        
Мутація 1 - __________ _____________________      
Мутація 2 - __________ ____________________        
Мутація 3 - __________ ____________________        

 

5.Дайте відповіді на питання.

- Які основні відмінності у будові мутантних форм в порівнянні з диким типом?

- Поясніть можливі причини відмінностей між досліджуваними об’єктами.

- Як ви вважаєте, тривалість життя мутантних форм дрозофіли в культурі вище чи нижче в порівнянні з диким типом?

Чим це можна пояснити?

 

6.Для закріплення знань про види та значення мутацій заповніть таблицю:

 

Параметри порівняння Типи мутацій
генні соматичні хромосомні геномні
Характер мінливості          
Причини виникнення          
Вплив на фенотип і генотип        
Успадкування        
Значення для організму          
Значення для еволюції          

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти