ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Побудова варіаційного ряду і варіаційної кривої

Мета:1. Закріпити знання про мінливість організмів, їх значення у природі.

2. На прикладі рослин дослідити явище мінливості, навчитися

визначати її характер.

3.Ознайомитись з статистичним методом дослідження

модифікаційної мінливості.

4.Оволодіти навичками в побудові варіаційного ряду і варіаційної

кривої на конкретному прикладі.

 

Обладнання:гербарій з листя дерев (вишня, тополя, береза, абрикос – 100 штук у наборі), лінійка, олівець, мікрокалькулятор.

 

Це потрібно знати!

Мінливість – властивість живих організмів існувати в різних формах (варіантах). Розрізняють спадкову й не спадкову (модифікаційну) мінливість. Під останньою розуміють здатність організмів змінювати фенотипові ознаки під впливом умов довкілля. Модифікації не пов’язані зі зміною генотипу і не успадковуються. Вони здебільшого мають адаптивний характер, тобто сприяють пристосуванню організмів до тих чи інших умов довкілля. Спектр модифікаційної мінливості визначається нормою реакції, тобто межами, у яких можлива зміна ознак при даному генотипі. Зміну ознаки у групи організмів можна описати за допомогою варіаційного ряду і варіаційної кривої. Варіаційний ряд – сукупність величин (варіант), що характеризують інтенсивність прояву ознаки, розташованих у порядку зростання. Його довжина свідчить про межі модифікаційної мінливості. Варіаційна крива – це графічне зображення варіаційного ряду.

 

І. Виконання роботи

1. Зробіть гербарій, кожний лист пронумеруйте, виміряйте ознаку (довжину листової пластинки) кожного листка у міліметрах і запишіть у таблицю.

Таблиця 1.

№ лист- ка Довжина листка (мм) № листка Довжина листка (мм) № листка Довжина листка (мм) № листка Довжина листка (мм) № листка Довжина листка (мм)
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

2. Визначимо величину ознаки та класу.

Величина ознаки (довжина листків): mах- __________ та min - ___________.

Розмах мінливості: mах – min = ________________________________________.

Величина класу = Розмах мінливості :число класів (6) = _______ :6 = _______≈ _____.

3.Побудуємо таблицю варіаційного ряду.

Таблиця 2.

Межі класів Середини або варіанти (V) Розноска дат (n - об’єктів ряду) Частоти зустрічальності варіант (F)
       
       

4.Перенесемо значення варіантів (V) та частот (F) в таблицю 3.

Таблиця 3.

№ з/п Варіації (V) V 2 Частоти (F) F∙ V F∙ V 2
1.          
2.          

∑ F∙ V ∑F∙ V 2

4. Обчисліть середнє значення величини ознаки ( довжини листка ) - М :

M = ∑ F V / n

де - знак суми, а n –загальна кількість об’єктів ряду(100 листочків).

5. Далі знаходимо дисперсію або варіанту – С :

С = F V 2 – ( ∑ F V)2 /n

6. Тепер знаходимо стандартне відхилення або середнє квадратичне відхилення – σ:

σ = √ C / n – 1

7. Після цього треба знайти похибку з середнього арифметичного – m:

m = σ / √ n = σ /√100 = σ /10

8.Потім обчислюємо мінливість ознаки ( довжини), або коефіцієнт варіації – СV(%):

СV = σ ∙ 100 % / M

9. Зробіть висновок про характер виявленої вами мінливості ознаки і її значення:

а) менше 30% - мінливість мала;

б) 30%-60% - середнє варіювання ознаки;

в) більше 60% - значне варіювання ознаки.

Знайдена мною мінливість ознаки – довжини листків з дерева ____________ становить ______%, отже це - ____________________________________

10.Побудуйте за даними, наведеними у таблиці №3, варіаційну криву.

Відобразіть на графіку:

- на осі абсцис відкладіть варіанти ознаки(V) від найменшого числа до найбільшого;

- на осі ординат відкладіть частоту зустрічальності ознаки (F).

F(частоти)

 
 


40 -

 

30 -

 

20 -

 

10 -

10 100

V (варіанти), ознака, що варіює

 

Від горизонтальної осі відновіть перпендикуляри до рівня, що відповідає частоті повторюваності кожної варіанти. Точки перетину перпендикулярів з лініями, що відповідають частоті зустрічаємості варіант, з'єднайте лініями.

ІІ. Дайте відповіді на такі запитання:

1. Яка закономірності модифікаційної мінливості вами встановлена?

2. Яке значення певної ознаки (максимальне, мінімальне чи середнє) найчастіше зустрічається у природі?

3. Чому об’єкти з однаковим генотипом відрізняються один від одного за фенотипом?

 

III. Складіть висновки до лабораторної роботи

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 6

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти