Завдання 5.

Забарвлення свійських тварин (собак, кішок, коней тощо) здебільшого різноманітніше, ніж у їхніх диких предків. У чому причина таких відмінностей? Спробуйте аргументувати свою точку зору з урахуванням теорії Ч.Дарвіна про штучний і природний добір.

Завдання 6. Складіть і заповніть таблицю:

 

Характеристика форм природного добору

ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ІІІ. Складіть висновки до практичної роботи

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 7

Тема. Порівняння природного та штучного добору

Мета:1. Узагальнити знання про еволюцію, фактори еволюційних

процесів.

2. Охарактеризувати форми боротьби за існування як фактора

еволюції видів у природі.

3. З'ясувати творчу роль природного добору. Показати природний

добір як головну рушійну силу еволюції порівняно з іншими

факторами.

4. Розвивати навички порівнювати різні види добору, робити

висновок про творчу роль природного добору у природі.

 

Обладнання: таблиці: «Форми боротьби за існування», «Природний добір»

 

Це потрібно знати!

В основі природного і штучного добору лежить спадкова мінливість. В результаті природного і штучного добору виникають нові форми живих організмів: види, сорти рослин і породи тварин. При природному доборі критерієм є корисність нової ознаки для виду, для життя його особин в певних умовах. Таким чином природний добір діє на користь виду. При штучному доборі критерієм є користь нової ознаки для людини, причому ця ознака може бути шкідливою для організму. Тому більшість одержаних людиною порід і сортів не можуть вижити в природних умовах, їх існування повинно підтримуватися людиною. Природний добір відбувається на Землі з моменту виникнення на ній першої живої істоти. Штучний добір виник зовсім недавно,коли людина стала розводити домашніх тварин і займатися землеробством.

 

І. Питання для перевірки знань

Завдання 1. Вставити пропущені слова та закінчити речення:

Процес безупинного, спрямованого і необоротного історичного розвитку живої природи називається______________________________________________

Розділ біології, яки досліджує проблеми еволюції____________________

Елементарним матеріалом еволюції є ______________________________

Найвідомішу еволюційну гіпотезу створив __________________________

Рушійними силами еволюції за Ч.Дарвіном є:________________________

Наслідком боротьби за існування, пов’язаним з виживанням

найбільш пристосованих особин є_________________________________________

Природний добір – це_____________________________________________

Наслідком природного добору є_____________________________________

Штучний добір – це_______________________________________________

Наслідком штучного добору є_______________________________________

ІІ. Виконання роботи

Завдання 2.

Користуючись текстом підручника, заповніть таблицю

Основні фактори еволюції

Поняття Визначення
Спадкова мінливість __________________________________________________________________________________________________
Боротьба за існування _________________________________________________
Природний добір  

Завдання 3.

Ознайомтеся з прикладами різних форм боротьби за існування. Визначте, яка з них відповідає за кожне положення, і запишіть її цифрове позначення на відповідному рядку.

Внутрішньовидова боротьба за існування__________________

Міжвидова боротьба за існування_________________________

Взаємодія з факторами природи __________________________

1 – взаємини між особинами різних видів;

2 – взаємини між особинами одного виду;

3 – боротьба за місце розмноження;

4 – перенаселеність загострює взаємини;

5 – взаємини «жертва – хижак »;

6 – наслідком є природний добір;

7 – загострення взаємин за умови зближення екологічних ніш видів;

8 – формування флагової крони деревних рослин, які виросли на скелях;

9 – прополювання культурних рослин;

10 – проріджування культурних рослин;

11 – набуття пристосувань до поширення плодів вітром.

 

Дайте відповідь на питання:

Яка форма боротьби за існування є найжорстокішою. Наведіть не менше трьох прикладів на підтвердження вашої точки зору.

 

Завдання 4. Закінчіть схему:

 

 

Форми добору
     

 

                 
Параметри порівняння Добір
Спрямований, або рухливий Стабілізуючий Дизруптивний, або руйнувальний
Умови середовища      
Характер адаптивного генотипу      
Характер адаптивного фенотипу      
Спрямованість добору      
Результат добору      
Приклади      

Завдання 7. Заповніть таблицю Порівняння природного і штучного добору

Характеристики Природний добір Штучний добір
Вихідний матеріал для добору    
Фактор добору      
Шлях змін: сприятливих    
несприятливих    
Характер дії    
Результат добору    
Форми добору    

ІІІ. Зробіть висновок про роль різних форм добору в еволюційному процесі

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 9

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти