ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема. Дослідження морфологічного критерію виду та виявлення

Основних напрямків макроеволюції

Мета:1. Закріпити знання про критерії виду, основні напрямки

макроеволюції.

2. Дослідити морфологічний критерій виду на прикладі аналізу

рослинних і тваринних організмів.

3. Навчитися визначати морфологічні ознаки, складати описову

характеристику виду, проводити порівняння.

4. Розвивати навички аналізувати, порівнювати, робити висновки.

 

Обладнання:живі рослини (кімнатні квіти) або гербарні матеріали рослин

різних видів, малюнки або фотографії тварин різних порід,

таблиці до теми, довідники, енциклопедії тощо.

І. Тести для перевірки знань

Виберіть із запропонованих відповідей правильні та підкресліть їх

1.Автор першого еволюційного вчення: а)К.Лінней; б)Ж.Б.Ламарк; в)Ч.Дарвін; г)Ж.Л.Бюффон.

2.За Ж.Б.Ламарком причина мінливості форми листків у стрілиці, що спостерігається в природі, - підводних, плаваючих і повітряних - результат :

а) прямого пристосування до впливу умов середовища;

б) вправи органа під впливом умов середовища;

в) прагнення організму до вдосконалення;

г) первісної доцільної будови органа.

3.Відповідно до сучасних уявлень не можуть еволюціонувати: а) риби в акваріумі; б) бик у череді; в) популяція метеликів; г)популяція комах.

4.Елементарна одиниця еволюції: а) вид; б) особина; в)популяція; г) ген.

5.Тип мінливості, до якого варто віднести появу світлових і тіньових листків у рослин одного виду: а) генотипова; б) фенотипова;

в) модифікаційна; в) комбінативна; д) мутаційна.

6.Визначте критерії виду (зв’яжіть попарно):

А. Подібність будови особин виду.

Б. Подібність і відміни в життєдіяльності організмів.

В. Подібність будови молекул.

Г. Відміни власного ареалу від інших.

Д. Всі попередні критерії, додаючи чисельність і просторове розміщення особин (популяцій) виду.

1. Екологічний. 3. Географічний. 5. Біохімічний.

2. Морфологічний. 4. Фізіологічний.

7.Приклад ідіоадаптації: а) виникнення еукаріот; б) поява теплокровності у тварин; в) зникнення травної системи у стьожкових червів; г)перетворення крил на ласти у пінгвінів; д)колючки у кактуса.

8.Співіснування рака самітника і актинії, це приклад: а) мутуалізму;

б) квартиранства; в) нахлібництва; г)паразитизму; д)симбіозу.

ІІ. Виконання роботи

Дослід 1. Дослідження морфологічного критерію виду на прикладі рослинних організмів

Виконання досліду.

1.Розгляньте рослини двох видів, запишіть їхні назви.

Рослина 1 - _____________________Рослина 2 - _______________________

2.Складіть морфолого-біологічну характеристику кожної рослини і внесіть її до таблиці.

 

Морфолого-біологічна характеристика рослин

Ознаки порівняння   Рослина 1 Рослина 2
1.Корінь: - тип кореневої системи    
2.Стебло: - опушення - форма    
3.Листок: - форма листової пластинки - форма краю листка - розміщення листків; - довжина та ширина - забарвлення - простий чи складний    
4.Квітка: - формула - забарвлення - розміщення    
5.Насіння: - форма - розмір - забарвлення    
6.Плід: - соковитий чи сухий - багато чи однонасінний - розкривається чи ні - забарвлення - розміри    

Дослід 2. Дослідження морфологічного критерію виду на прикладі тваринних організмів

Виконання досліду.

1.Розгляньте тварин (птахів) двох видів, запишіть їхні назви.

Тварина 1 - ______________ Тварина 2 - ______________

2.Складіть морфолого-біологічну характеристику кожної тварини і внесіть її до таблиці.

Морфолого-біологічна характеристика тварин

Ознаки порівняння   Тварина 1 Тварина 2
1. Довжина ( висота ) тіла    
2.Стан вушної раковини    
3.Вага    
4.Стан покриву тіла    
5. Виражений чи невиражений статевий диморфізм    
6. Забарвлення    
7. Спосіб пересування    
8. Особливість передніх кінцівок    
9. Особливість задніх кінцівок    

Завдання 3.

Користуючись текстом підручника, заповніть таблицю

Основні напрямки еволюції

Поняття Визначення Приклади*
Біологічний прогрес    
Біологічний регрес    
Ароморфоз    
Ідіоадаптація    
Загальна дегенерація    

 

*Приклади: А.Поява бульб у дикої картоплі. Б.Виникнення фотосинтезу. В. Розвиток повзучого стебла у суниці. Г. Втрата листків і перетворення їх на колючки (у кактуса). Д. Поява соковитої м’якоті у плодах малини. Е. Втрата коренів і листків у повитиці. Є. Поява квітки у покритонасінних. Ж. Втрата травної системи у стьожкових червів. З. Поява двох кіл кровообігу у хребетних. І. Утворення хобота у слона. Ї. Поява присосок та гачечків у паразитичних червів. Й. Диференціація та спеціалізація органів травлення у ссавців. К. Линяння плазунів і ссавців. Л. Поява теплокровності у тварин. М. Перетворення крил на ласти у пінгвінів. Н. Утворення захисного забарвлення тіла у організмів.

 

III. Складіть висновки до лабораторної роботи

1.Укажіть принципи, за якими сукупність організмів відносять до певного виду.

2.Які напрямки еволюції ведуть до а) біологічного прогресу; б) біологічного регресу ?

 

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 8

Тема: Аналіз пристосувань організмів до умов середовища

Мета: 1. На основі знань про рушійні сили еволюції пояснити причини

різноманітності видів живих організмів і їх пристосованість до

умов середовища

2. Дослідити явище пристосування організмів до умов

середовища.

3. Навчитися виявляти риси пристосованості організмів до умов

середовища і встановлювати їх відносний характер.

 

Обладнання: блокноти, олівці, ручки, інструктивна картка.

 

Структура заняття, основний зміст і методи роботи

І. Підготовка до екскурсії.

1.Ознайомлення студентів з темою, метою та завданнями екскурсії.

2.Проведення цільового інструктажу з техніки безпеки, правилами

поведінки під час екскурсії.

3.Бесіда про основні елементарні фактори еволюції, види пристосувань

організмів, як наслідки еволюційного процесу.

4. Ознайомлення з завданнями інструктивної картки та оформленням

результатів.

 

ІІ. Коротка розповідь екскурсовода (працівника музею) про історію створення музею.

ІІІ. Ознайомлення з залами та експонатами музею.

ІV. Завдання за інструктивною карткою.

Інструктивна картка

1. Дослідити експонати музею природи.

2. На ряді прикладів різних систематичних груп організмів виявити причини їх різноманітності як наслідок пристосування до різних умов середовища.

3. Назвати приклади адаптацій (пристосувань) серед досліджуваних організмів.

4. Назвати приклади ароморфозів і статевого диморфізму, виявлених серед організмів.

5. Визначити середовище існування трьох тварин, запропонованих вам для дослідження. Виявіть риси пристосувань їх до середовища існування та відносний характер пристосованості. Дослідження занесіть до таблиці 1.

6. Скласти звіт про екскурсію за завданнями інструктивної картки.

 

 

IV. Звіт про екскурсію.

Скласти звіт про екскурсію відповідно до завдань інструктивної картки. Заповнити таблицю.

 

Таблиця 1 Пристосування організмів і її відносний характер

Назва виду Середовище існування Риси пристосування до умов середовища Відносний характер пристосування
Тварина 1      
Тварина 2      
Тварина 3      

Дайте відповіді на запитання:

1.Які основні елементарні фактори еволюції ви знаєте?­­­­­­­­­­­­­­­­­До яких наслідків призводить природний добір?

2.Які причини різноманітних пристосувань організмів у природі?

3.На основі знань про рушійні сили еволюції поясність механізм виникнення пристосувань організмів у природі.

4.Як пояснити існування на Землі рослин і тварин різної складності і будови?

 

 

 

Література

Базова

1. Балан П.Г., Вервес Ю.Г., Поліщук В.П. Біологія 10клас. К.,:Генеза, 2010

2. Барна І.В. Біологія. Методика розв’язування задач. Навчальний посібник. – Тернопіль: Мандрівець, 2006.

3. Галашин О.Я., Бригідир Г.З. Лабораторні і практичні роботи з біології. Інструктивні картки. 10-11 клас. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2000.

4. Данилова О.В. та ін.. Загальна біологія, Х.: Торсінг, 2001.

5. Дербеньова А.Г., Шаламов Р.В., Загальна біологія, 10-11 класи. Х.: Світ дитинства, 1999.

6. Кучеренко М.Е., Вервес Ю.Г., Балан П.Г. та ін. Загальна біологія, 10-11 класи. – К.; Ґенеза, 1988, 2000, 2001.

7. Полянський Ю.І. Загальна біологія 10-11 класи. К.: Освіта, 2000.

8. Біологія. Тестові завдання. К.: Ґенеза, 1999

 

Допоміжна

1. Біологія. Посібник для вступу до ВУЗу/ Під ред. С.Г.Мамонтова. –

М.,2002

2. Богданова Д.К.Дидактичний матеріал з загальної біології. – К.,1990.

3. Воронцов М.М., Сухорукова Л.М., Еволюція органічного світу.

Факультативний курс. - М.,1991.

4. Біологія. Великий довідник для школярів та абітурієнтів. Тернопіль.

Навчальна книга - Богдан, 2001.

5. Овчинніков О.В. Загальна біологія. Збірник задач і вправ. К.: Ґенеза,

2000.

6. Овчінніков С.О. Збірник задач і вправ із загальної біології. – Харків: ВГ

„Основа”, 2003.

 

 

Додаток №1

Генетичний код

Перша основа Друга основа Третя основа
У Ц А Г
У УУУ Фен УУЦ УУА Лей УУГ УЦУ   УЦЦ Сер УЦА   УЦГ УАУ Тир УАЦ   УАА —   УАГ — УГУ Цис УГЦ   УГА —   УГГ Трп У Ц А Г
Ц ЦУУ   ЦУЦ Лей ЦУА   ЦУГ ЦЦУ   ЦЦЦ Про ЦЦА   ЦЦГ ЦАУ Гіс ЦАЦ   ЦАА Глн ЦАГ ЦГУ   ЦГЦ Арг ЦГА   ЦГГ У Ц А Г
А АУУ   АУЦ Іле   АУА   АУГ Мет АЦУ   АЦЦ Тре АЦА   АЦГ ААУ Асн ААЦ   ААА Ліз ААГ АГУ Сер АГЦ   АГА Арг АГГ У Ц А Г
Г ГУУ   ГУЦ Вал ГУА   ГУГ ГЦУ   ГЦЦ Ала ГЦА   ГЦГ ГАУ Асп ГАЦ   ГАА Глу ГАГ ГГУ   ГГЦ Глі ГГА   ГГГ У Ц А Г

 

Примітка.У таблиці наведено закодовані назви амінокислот: аланіну (АЛА), аргініну (АРГ), аспарагіну (АСН), аспарагінової кислоти (АСП), валіну (ВАЛ), гістидину (ГІС), гліцину (ГЛІ), глутаміну (ГЛН), глутамінової кислоти (ГЛУ), ізолейцину (ІЛЕ), лейцину (ЛЕЙ), лізину (ЛІЗ), метіоніну (МЕТ), проліну (ПРО), серину (СЕР), тирозину (ТИР), треоніну (ТРЕ), триптофану (ТРИ), фенілаланіну (ФЕН), та цистеїну (ЦИС).

За допомогою цієї таблиці можна визначити, яку амінокислоту кодує певний триплет. Перший нуклеотид у триплеті беруть із лівого вертикального стовпчика, другий – з верхнього горизонтального і третій – із правого вертикального. В місці перетину ліній знаходиться інформація про амінокислоту, яку слід визначити.

Майте на увазі, що в таблиці наведено триплети і-РНК, а не ДНК.

Додаток № 2

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти