ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Вправи з використанням гімнастичних лав

 

Гімнастичні лави, на яких виконують вправи, мають бути стійкими. На кожній лаві можуть виконувати вправи від 4 до 8 студентів. Іноді ви­конання вправ потребує фіксованого положення ніг.

1. Стійка ноги нарізно упоперек, лава між ногами; нахил уперед, узя­тися руками за краї лави; відштовхнувшись ногами, упор присів­ши на лаві, зіскок в упор стоячи зігнувшись, ноги нарізно.

2. Упор сидячи позаду обличчям до лави, ноги на лаві; упор лежачи позаду, поворот ліворуч в упор лежачи; упор лежачи позаду; вихід­не положення; те саме з поворотом праворуч.

3. Упор стоячи зігнувшись, руки на лаві, ноги на підлозі; упор лежа­чи, зігнути руки; розігнути.

4. Лава праворуч, стійка ноги нарізно; нахил праворуч, узявшись лі­вою рукою за правий ближній край лави; підняти лаву вгору, по­ставити ліворуч; те саме в інший бік (рис. 16).

Рис. 16. Вправа з лавою

5. Стоячи обличчям до лави, руки на пояс; стрибок через лаву, три стрибки на місці з поворотом ліворуч кругом; те саме з поворотом праворуч кругом.

 

ВПРАВИ НЛ ГІМНАСТИЧНІЙ СТІНЦІ

 

Конструктивні особливості гімнастичної стінки дозволяють викорис­товувати її в ході занять різної фі­зичної підготовки. За допомогою цього гімнастичного приладу можна виконувати захвати, виси, упори та інші рухи. Вправи на гімнастичній стінці можна виконувати як одному, так і з партнером, дозуючи силові навантаження й підвищуючи амплітуду рухів руками, ногами, тулубом. Такі вправи сприяють формуванню правильної постави.

1. Стоячи обличчям до стінки, хват на рівні пояса; присід на лівій, праву в сторону; те саме, присід на правій.

2. Вис стоячи зігнувшись позаду, вис стоячи прогнувшись із прями­ми ногами.

3. Лежачи на спині, головою до стінки, хват за першу рейку; стійка на лопатках.

4. Упор лежачи на зігнутих руках, ступні між 2—3-ю рейками; розігнути руки.

5. Упор стоячи, хватом на рівні плечей; стрибок на третю рейку при­сівши; зіскок.

Прикладні вправи

 

Прикладні вправи використовують у повсякденному житті, на вироб­ництві, у військових умовах. Вони є засобом формування найважливіших рухових навичок активної взаємодії з навколишнім середовищем. Харак­терна риса цих вправ — менш чітка регламентація рухів за формою та можливість індивідуальних підходів для досягнення позитивного резуль­тату при виконанні рухових завдань (збереження рівноваги, подолання смуги перешкод). Прикладні вправи об'єднані окремими групами, які ви­конують певні функції: ходьба й біг; вправи з рівноваги; вправи з лазін­ня; смуга перешкод; піднімання й перенесення вантажу.

ХОДЬБА ТА БІГ

Ходьба — це складний за координацією рух, який посідає важливе міс­це в житті людини. У процесі ходьби задіяні м'язи всього тіла, що у свою чергу позитивно впливає на діяльність серцево-судинної та дихальної сис­тем. Повільна ходьба допомагає привести організм у відносно спокійний стан. Тим часом при швидкій ходьбі відчувається функціональне наванта­ження. Існує кілька видів ходьби: на носках, на п'ятках, на зігнутих но­гах, у присіді, у напівприсіді, приставним кроком, широким кроком тощо.

Вправи із застосуванням ходьби сприяють формуванню правильної постави.

 

Біг є чудовим засобом удосконалення таких фізичних якостей, як швидкість і витривалість. Він впливає на опорно-руховий апарат і біль­шою мірою, аніж ходьба, на серцево-судинну й дихальну системи. Харак­тер та інтенсивність бігу дуже різноманітні, тому, залежно від поставле­них завдань, біг використовують у всіх частинах уроку.

Існують такі види бігу: звичайний — ноги згинаються вперед; гало­пом; перехресний; з поворотами; з підкиданням і ловінням предметів; зі стрибками через перешкоди тощо.

На заняттях з гімнастики слід стежити за дотриманням правильної постави при виконанні прикладних вправ із ходьби та бігу. Перехід від одного виду бігу до іншого слід виконувати в русі, плавно.

Вправи з рівноваги

Вправи з рівноваги формують прикладні рухові навички в умінні зберігати стійке положення тіла в найрізноманітніших умовах рухової діяльності. Виконання вправ з рівноваги поліпшує просторову орієнта­цію студентів, позитивно впливає на розвиток м'язів тулуба та ніг, сприяє формуванню правильної постави.

Вправи з рівноваги — це рухи на спритність. При їхньому виконанні проявляється діяльність багатьох аналізаторів (зорового, рухового, так­тильного). Збереження рівноваги відбувається за рахунок рівномірного розподілу м'язового тонусу.

Нові рухи вправ з рівноваги доцільно розучувати на підлозі, обмеженій двома паралельними лініями. Коли вони засвоєні, можна використовувати гімнастичну лаву, низьку колоду та колоду нормальної висоти.

Вправи на колоді поділяють на статичні (збереження рівноваги в різ­них позах), динамічні (підтримування рівноваги в різних пересуваннях — ходьбі, бігові, стрибках) та змішані (збереження рівноваги після пово­ротів, стрибків, зіскоків тощо).

Вони виконують їх переважно на гімнастичній колоді. Юнаки виконують вправи з рівноваги у підготовчій частині уроку під час вико­нання ходьби по рейках лав або по колоді (тим способом, що його вка­зує викладач).

Рухи для вправ з рівноваги

Напівприсідання на одній нозі — у стійці упоперек зробити на пів присід на одній нозі так, щоб стегно з гомілкою утворили прямий кут, п'ятку від колоди не відривати. Іншу ногу вперед — униз, руки вперед, дивитися вперед.

Змінні кроки вперед, назад — виконують обертанням тіла без пересту­пання ногами, не порушуючи темпу, майже на прямих ногах.

Повороти на носках — виконують обертанням тіла без переступання ногами на 90°, 180° і 360°. Руки для стійкості на початку навчання три­мати сторони. При поворотах наліво ліву ногу ставлять позаду правої, ;і при поворотах направо — праву позаду лівої.

Стрибки на одній нозі з різними положеннями вільної ноги та рук. Положення вільної ноги слід заздалегідь уточнювати (зігнути назад, упе­ред; пряму вперед, униз тощо), доцільно робити позначки крейдою, що обмежують довжину стрибків. Зіскок уперед прогнувшись зі стійки по­довжньо й упоперек. Відводячи руки назад, зробити напівприсід. Ма­хом руками вперед і поштовхом ногами виконати стрибок. У повітрі ру­ки розвести вгору — назовні, голову тримати прямо, злегка прогнутися. Ноги зімкнуті.

Опускання в сід на стегно — зі стійки упоперек колоди опуститися в упор присівши (руки розташовують трохи далі, ніж зазвичай). Спира­ючись руками об підлогу, сісти на стегно, випрямитися, підняти руки в сторони. Дивитися вперед, не опускаючи голову.

Із сіду на стегні поворот кругом і перемахом ніг перехід у сід на стегно — через упор позаду повернутися кругом. Потім із сіду на іншо­му стегні, спираючись руками позаду, махом ногами вперед угору пере­нести через колоду на інший бік у сід на стегні.

Страховка: підтримувати за талію, стоячи з іншого боку колоди.

Стійка на одному коліні в напівшпагаті — спираючись руками, ковз­ним рухом відсунути ногу назад і перейти в напівшпагат. Прийнявши стійке положення, підняти руки в сторони.

Страховка: можна підтримувати за руки вище ліктів.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти