ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів.

Рік вивчення

Кількість уроків-21

 

Гімнастика

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів.

 

Учень:

Учень:

· називає фізкультурно - оздоровчі заходи в режимі дня школяра й дотримується правил їх виконання;

· пояснюєзначення самострахування під час виконання фізичних вправ;

· характеризуєісторію розвитку гімнастики; особливості фізичного виховання в Стародавній Греції;

· виконує:стройові вправи і прийоми; загально розвивальні вправи без предметів, з предметами (гімнастична палиця, скакалка),з гантелями, еспандерами, у парах; вправи для формування постави; танцювальні вправи;

акробатичні вправи: комбінація з вивчених елементів вправ(хл., дів.)перекид уперед, назад;стійка на лопатках; міст; упор присівши;перекати; упор стоячи ноги нарізно; О.С.

лазінняпо горизонтальному і вертикальному канатах у3 прийоми;

вправи у висах та упорах: хлопці підтягування у висі на високій перекладині; згинання та розгинання рук в упорі лежачи від підлоги; вправи на паралельних брусах: упор на брусах з опорою ногами – сід ноги нарізно – сід на стегні – зіскок з поворотом на 90° і 180° з утриманням О.С.; дівчата– підтягування у висі лежачи(перекладина висотою 95см); згинання та розгинання рук в упорі лежачи від гімнастичної лави;

стрибки: зіскакалкою 4х30стрибків; опорний стрибок способом «ноги нарізно (козел у ширину, висота 80-100см);

вправи на рівновагу – зв’язку елементів у стані рівноваги: в. п. – О.С., руки в сторони, ходьба по колоді з махом ніг, пробіжка, 2-3 стрибки на одній нозі, поворот на носках у напівприсіді, присід, упор стоячи на коліні, стійка впоперек, зіскок;

· володієметодами самоконтролю за дотриманням правильного положення тіла; основними прийомами самоконтролю за об’єктивними показниками (ЧСС) під час занять фізичними вправами;

· застосовує страховку під час виконання гімнастичних вправ;

· дотримується правил:безпеки під час занять гімнастичними вправами; виконання фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі дня.

Контрольні навчальні нормативи і вимоги.

 

Навчальні нормативи Рівень компетентності
початковий середній достатній високий
Підтягування: хлопці - у висі дівчата - у висі лежачи   менше 2 менше 3      
Згинання та розгинання рук в упорі лежачи(кількість разів): хлопці (від підлоги) дівчата(від лави)   до 4   до 4            
Нахил уперед з положення сидячи(см): хлопці дівчата   до 2 до 5      
Піднімання тулуба в сід за 30сек: хлопці дівчата                

 

 

№ п/п Зміст навчального матеріалу Дата
1. Теорія: «Фізкультурно - оздоровчі заходи в режимі дня школяра, правила їх виконання Техніка безпеки під час виконання гімнастичних вправ»Розучити комплекс вправ ранкової гігієнічної гімнастики №2.Спортивні та рухливі ігри.  
2. Техніка безпеки під час виконання гімнастичних вправ. Організуючі вправи. Закріпити навички у виконанні комплекса вправ РГГ №2. Танцювальні кроки. Навчити техніці лазіння по канату у 3 прийоми. Повторити акробатичні вправи та вправи на рівновагу раніше вивчені. Розвиток фізичних якостей. Ігри.  
3. Теорія. Ігри та естафети або повторення вивченого матеріалу.  
4. Техніка безпеки під час виконання гімнастичних вправ. Організуючі та стройові вправи. Розучити комплекс вправ ритмічної гімнастики. Повторити вивчені танцювальні кроки. Вчити техніці лазіння по канату в 3 прийоми. Вчити вправам на рівновагу: ходьба по колоді зі змахом ніг — пробіжка — 2—3 стрибки на одній нозі. Вчити акробатичні вправи: перекид уперед — перекид назад — стійка на лопатках — «міст» — перехід в упор присівши. Розвиток фізичних якостей. Ігри.  
5. Теорія: «Історія розвитку гімнастики».ТБ. Організуючі та стройові вправи. Вчити комплексу вправ ритмічної гімнастики та танцювальним крокам. Закріпити вивчені вправи на рівновагу та акробатичні вправи з уроку № 4.Повторити лазіння по канату в 3 прийоми. Розвиток фізичних якостей та хл. - підтягування у висі на високій перекладині; дів.- підтягування у висі лежачи (перекладина – 95 см). Ігри.  
6. Теорія. Ігри та естафети або повторення вивченого матеріалу.  
7. ТБ. Організуючі вправи. Виконати на оцінку комплекс вправ РГГ №2. Повторити комплекс вправ ритмічної гімнастики та танцювальні кроки. Повторити лазіння по канату в 3 прийоми. Повторити вивчені вправи на рівновагу(урок № 4) та вчити: — поворот на носках у напівприсіді — присід — упор стоячи на коліні - стійка впоперек — зіскок вигнувшись з утриманням О. С. Повторити акробатичні вправи (урок №4) та вчити: хл. –перекид уперед; перекид назад в упор стоячи ноги нарізно - стрибок в основну стійку; дів. «міст» — перехід в упор присівши — стрибок в основну стійку; Розвиток фізичних якостей. Ігри.  
8. ТБ. Організуючі та стройові вправи. Розучити комплекс вправ з предметом. Вчити вправам на рівновагу(урок № 7) Вчити акробатичні вправи (урок №7); Лазіння по горизонтальному та вертикальному канату. Розвиток фізичних якостей (гнучкість, стрибки зі скакалкою, силові вправи, координаційні вправи, швидкісно-силові вправи тощо.) Ігри.  
9. Теорія. Ігри та естафети або повторення вивченого матеріалу.  
10. ТБ. Організуючі вправи. Комплекс загально розвивальних вправ. Оцінити технікулазіння по вертикальному канату в 3 прийоми. Робота над заліковими комбінаціями з акробатики та вправ на рівновагу. Розвиток фізичних якостей. Ігри.  
11. Техніка безпеки під час виконання гімнастичних вправ. Організуючі вправи. Комплекс загально розвивальних вправ з предметом. Оцінити техніку виконання залікової комбінації вправ на рівновагу. Робота над заліковими комбінаціями з акробатики. Розвиток фізичних якостей. Ігри.  
12. Теорія. Ігри та естафети або повторення вивченого матеріалу.  
13. ТБ. Повторити вивчені організуючі та стройові вправи. Повторити комплекс вправ з предметом. Оцінити техніку виконання залікової комбінації з акробатики. Розвиток фізичних якостей. Ігри та естафети.    
14. ТБ. Повторити вивчені організуючі та стройові вправи. Вчити техніці виконання вправ на II брусах(хл.). Стрибки зі скакалкою. Розвиток фізичних якостей(згинання та розгинання рук в упорі лежачи, піднімання в сід, вправи на гнучкість тощо.). Ігри, естафети.  
15. Теорія: Оцінити теоретичні знання з розділу “гімнастика”. Ігри та естафети або повторення вивченого матеріалу  
16. ТБ. Повторити вивчені організуючі вправи. Вчити виконувати вправи з гантелями або предметами збільшеної ваги. Виси та упори:// бруси: упор на брус з опорою ногами -— сід ноги на­різно — сід на стегні — зіскок з поворотом на 90° і 180° з утри­манням о. с. Розвиток фізичних якостей. Виконати на оцінку контрольний норматив з підтягування. Опорний стрибок способом “ноги нарізно”. Ігри.  
17. ТБ. Повторити вправи з гантелями або предметами збільшеної ваги. Продовжити роботу над заліковими вправами (хл.) на брусах: упор на брус з опорою ногами -— сід ноги на­різно — сід на стегні — зіскок з поворотом на 90° і 180° з утри­манням о. с; Оцінити техніку виконання опорного стрибка. Розвиток фізичних якостей. Ігри.  

 

 

    18. Теорія: оцінити теоретичні знання з розділу “гімнастика” (вибірково, повторно, за бажанням учнів). Оцінити виконання учнями комплекс вправ з предметом або з гантелями. Ігри та естафети або повторення вивченого матеріалу.  
Техніка безпеки під час виконання гімнастичних вправ. Повторити вивчені організуючі вправи. Самостійне виконання вивчених загально розвивальних вправ(контроль з боку вчителя). Повторити комбінацію на // брусах (хл). Виконати на оцінку контрольний норматив зі згинання та розгинання рук в упорі лежачи (хл) та від лави (дів). Розвиток фізичних якостей. Опорнийстрибок. Ігри.  
20. Техніка безпеки під час виконання гімнастичних вправ. Повторити вивчені організуючі вправи. Самостійне виконання комплекса загально розвивальних вправ та вправ для корекції постави. Повторне оцінювання вивчених комбінацій та вправ за бажанням учня. Ігри  
21. Теорія: оцінити теоретичні знання з розділу “гімнастика” (вибірково, повторно, за бажанням учнів). Ігри та естафети або повторення вивченого матеріалу.  

 

 

Рік вивчення

Кількість уроків - 21

Гімнастика

 

Рік вивчення

Кількість уроків-21

Гімнастика

 

Рік вивчення

Кількість уроків-21

Гімнастика

 

Кількість уроків — 21

Учень:

пояснює основи раціонального харчування;

характеризує гімнастику, як засіб розвитку фізичних якостей; правила самостійних занять фізичними вправами;

визначає оптимальний руховий режим;

називає досягнення українських олімпійцев на міжнародній арені; значення НОКУ для розвитку спорту;

виконує: стройові вправи і прийоми з різними перешикуваннями та поворотами без зупинок; загальнорозвивальні вправи, вправи для формування та корекції постави; вправи з подоланням особистої ваги та ваги партнера; вправи для розвитку гнучкості, вправи на координацію рухів; елементи фітнес технологій;

вправи у висах та упорах: хлопці – підйом силою та переворотом в упор на перекладині; згинання та розгинання рук у упорі на брусах; підтягування на високій перекладині; згинання та розгинання рук в упорі лежачи від підлоги; дівчата – підтягування у висі лежачи; згинання та розгинання рук в упорі лежачи від гімнастичної лави;

лазіння – по вертикальному канату без допомоги ніг(хлопці);

акробатичні вправи: хлопці – стійка на руках(страховка), переворот у сторону, зв’язки вивчених акробатичних елементів;

дівчата – «міст» нахилом назад з допомогою, переворот у сторону, зв’язки вивчених акробатичних елементів;

рівновага: комбінації елементів вивчених у попередніх класах

опорні стрибки: хлопці – стрибок через гімнастичного козла способом «ноги нарізно»; дівчата – стрибок у присід – зіскок вигнувшись; стрибки зі скакалкою (хл., дів.)

елементи художньої гімнастики, ритмічної гімнастики, фітнес технологій (хл.,дів.)за бажанням учнів, наявності матеріально-технічної бази;

здійснює: страховку та самостраховкупід час занять гімнастикою;

дотримується правил техніки безпеки під час занять гімнастикою;

виконуєвправи для розвитку фізичних якостей,контрольнінормативи та вимоги програми:

 

Навчальні нормативи Рівні компетентності
низький середній достатній високий
Підтягування, разів: хлопці - у висі дівчата – у висі лежачи     до3 до5              
Згинання та розгинання рук в упорі лежачи, разів: хлопці дівчата     до12 до 8            
  Нахил уперед з положення сидячи: хлопці дівчата   до2 до9      
Піднімання тулуба в сід за 30 сек: хлопці дівчата                

-

№ п/п Зміст навчального матеріалу Дата
1. Теорія: «Основи раціонального харчування. Техніка безпеки (ТБ) під час виконання гімнастичних вправ, самоконтроль при виконанні гімнастичних вправ; правильна постава, корегуючі вправи; руховий режим школяра.» Навчити комплексу вправ ритмічної гімнастики або комплексу вправ РГГ. Розвиток фізичних вправ. Ігри та естафети.    
2. ТБ під час виконання гімнастичних вправ. Вчити техніці виконання стройових вправ. Закріпити техніку виконання вправ ранкової гімнастики. Вчити техніці лазіння по канату без допомоги ніг (хл.). Повторити вправи з акробатики (хл., дів.) та рівноваги (дів.) з матеріалу4 року вивчення. Розвиток фізичних якостей. Ігри.    
3. Теорія. Спортивні та рухливі ігри або повторення вивченого матеріалу.  
4. Теорія: «Гімнастика, як засіб розвитку фізичних якостей;»ТБ. Стройові вправи. Повторити комплекс вправ ранкової гімнастики. Закріпити техніку лазіння по канату без ніг (хл.). Рівновага (дів.): навчити техніці виконання підскоків на одній нозі, та повторення вивчених елементів. Акробатика (дів.): «міст», перекид у сторону та вивчені елементи 4 року. Акробатика (хл.): довгий перекиду уперед з 1-3 кроків та повторення вивчених елементів. Розвиток фізичних якостей. Ігри та естафети.  
5. ТБ під час виконання гімнастичних вправ. Стройові вправи. Вчити комплексу вправ з предметами (з обтяженням). Рівновага. (д.): комбінації елементів, вивчених у попередніх класах. Акробатика (хл.): навчити техніці виконання стійки на рухах з допомогою. Акробатика (д.): комбінація з вивчених елементів. Розвиток фізичних якостей. Ігри.  
6. Теорія. Спортивні та рухливі ігри або повторення вивченого матеріалу.  
7. Теорія «Правила самостійних занять фізичними вправами». ТБ під час виконання гімнастичних вправ. Стройові вправи. Закріпити навички у виконанні комплексу вправ з предметами. Повторити лазіння по канату без допомоги ніг(хл.). Акробатика (хл, дів.,): закріпити техніку виконання вивчених елементів Рівновага (дів.): повторити вивчені елементи. Повторити вивчені вправи на перекладині з матеріалу попередніх років або розвиток фізичних якостей.  
8. ТБ під час виконання гімнастичних вправ. Навчити техніці виконання вправ на гімнастичній стінці. Канат (хл.): лазіння без допомоги ніг. Рівновага (дів.:)- повторити вивчені елементи. Виконати на оцінку залікові вправи з акробатики (хл, дів.). Перекладина (хл.): навчити техніці виконання підйому силою та переворотом на перекладині. Бруси (хл.): згинання та розгинання рук в упорі. Стрибки зі скакалкою. Розвиток фізичних якостей: Ігри та естафети.  
9. Теорія: «Оптимальний руховий режим». Спортивні та рухливі ігри або повторення вивченого матеріалу. Танцювальні вправи.  
10. ТБ під час виконання гімнастичних вправ. Стройові вправи, Закріпити техніку виконання вправ на гімнастичній стінці. Оцінити техніку лазіння по канату без допомоги ніг (хл.). Оцінити вправу з рівноваги на колоді (дів.). Повторити вивчені елементи з акробатики (хл., дів.), праця над заліковою вправою. Закріпити техніку виконання підйому силою та переворотом на перекладині . Бруси (хл.) – згинання та розгинання рук в упорі. Розвиток фізичних якостей. Танцювальні вправи. Ігри та естафети.    
11. Теорія: «Досягнення українських олімпійцев на міжнародній арені; значення НОКУ для розвитку спорту». ТБ під час виконання гімнастичних вправ. Стройові вправи. Повторяти загальнорозвивальні вправи на гімнастичній стійці Повторити вивчені, на попередніх уроках, вправи на перекладині (хл.), брусах (хл.),. Танцювальні вправи. Розвиток фізичних якостей. Ігри та естафети.    
12. Теорія -оцінити теоретичні знання. Спортивні та рухливі ігри або повторення вивченого матеріалу. Танцювальні вправи.  
13. ТБ під час виконання гімнастичних вправ. Організуючі вправи. Повторити вправи на гімнастичній стінці. Праця над вивченими елементами та заліковими вправами на перекладині, брусах (хл.), Навчити техніці виконання опорного стрибка: хл. –козел –стрибок «ноги нарізно» һ 115-120см; дів. – «стрибок у присід – зіскок вигнувшись». Стрибки зі скакалкою. Розвиток фізичних якостей – піднімання тулуба в сід- (хл – оц). Танцювальні вправи. Ігри та естафети.    
14. ТБ під час виконання гімнастичних вправ. Стройові вправи. Розучити комплекс загально розвивальних вправ у парах. Повторити вивчені елементи на перекладині (хл.), брусах (хл.), 3акріпити техніку виконання опорного стрибка. Розвиток фізичних якостей: виконати на оцінку учбовий норматив (тест на гнучкість). Танцювальні вправи.    
15. Теорія. Спортивні та рухливі ігри або повторення вивченого матеріалу. Танцювальні вправи  
16. ТБ під час виконання гімнастичних вправ. Стройові вправи. Закріпити техніку виконання загально розвивальних вправ у парах. Виконати на оцінкувправу на перекладині (хл.) Повторити вправу на брусах (хл.) Повторити опорний стрибок. Виконати контрольний норматив – піднімання тулуба в сід –дів. Розвиток фізичних якостей. Ігри та естафети.  
17. ТБ під час виконання гімнастичних вправ. Стройові вправи. Повторити комплекс загально розвивальних вправи у парах. Повторити опорний стрибок. Виконати на оцінку контрольний норматив у підтягуванні (хл., дів.). Розвиток фізичних якостей. Танцювальні вправи Ігри та естафети.    
18. Теорія. Спортивні та рухливі ігри або повторення вивченого матеріалу.  
19. ТБ під час виконання гімнастичних вправ. Стройові вправи. Повторити вправи з предметами. Праця на станціях, оцінити техніку виконання опорного стрибка «ноги нарізно»(хл., козел, h=115-120 см); стрибок у присід – зіскок вигнувшись(дів.). Танцювальні вправи .Розвиток фізичних якостей. Ігри та естафети.    
20. ТБ під час виконання гімнастичних вправ. Стройові вправи. Урок колового тренування або праця на станціях. Виконати на оцінкуучбовий норматив: згинання та розгинання рук в упорі лежачі(хл.,дів.). Ігри.    
21. Теорія – оцінити знання з розділу «Гімнастика». Спортивні та рухливі ігри або повторення вивченого матеріалу. Танцювальні вправи.  

 

Рік вивчення

Кількість уроків-21

 

Гімнастика

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів.

 

Учень:

Учень:

· називає фізкультурно - оздоровчі заходи в режимі дня школяра й дотримується правил їх виконання;

· пояснюєзначення самострахування під час виконання фізичних вправ;

· характеризуєісторію розвитку гімнастики; особливості фізичного виховання в Стародавній Греції;

· виконує:стройові вправи і прийоми; загально розвивальні вправи без предметів, з предметами (гімнастична палиця, скакалка),з гантелями, еспандерами, у парах; вправи для формування постави; танцювальні вправи;

акробатичні вправи: комбінація з вивчених елементів вправ(хл., дів.)перекид уперед, назад;стійка на лопатках; міст; упор присівши;перекати; упор стоячи ноги нарізно; О.С.

лазінняпо горизонтальному і вертикальному канатах у3 прийоми;

вправи у висах та упорах: хлопці підтягування у висі на високій перекладині; згинання та розгинання рук в упорі лежачи від підлоги; вправи на паралельних брусах: упор на брусах з опорою ногами – сід ноги нарізно – сід на стегні – зіскок з поворотом на 90° і 180° з утриманням О.С.; дівчата– підтягування у висі лежачи(перекладина висотою 95см); згинання та розгинання рук в упорі лежачи від гімнастичної лави;

стрибки: зіскакалкою 4х30стрибків; опорний стрибок способом «ноги нарізно (козел у ширину, висота 80-100см);

вправи на рівновагу – зв’язку елементів у стані рівноваги: в. п. – О.С., руки в сторони, ходьба по колоді з махом ніг, пробіжка, 2-3 стрибки на одній нозі, поворот на носках у напівприсіді, присід, упор стоячи на коліні, стійка впоперек, зіскок;

· володієметодами самоконтролю за дотриманням правильного положення тіла; основними прийомами самоконтролю за об’єктивними показниками (ЧСС) під час занять фізичними вправами;

· застосовує страховку під час виконання гімнастичних вправ;

· дотримується правил:безпеки під час занять гімнастичними вправами; виконання фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі дня.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти