ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Контрольні навчальні нормативи і вимоги.

 

Навчальні нормативи Рівень компетентності
початковий середній достатній високий
Підтягування: хлопці - у висі дівчата - у висі лежачи   менше 2 менше 3      
Згинання та розгинання рук в упорі лежачи(кількість разів): хлопці (від підлоги) дівчата(від лави)   до 4   до 4            
Нахил уперед з положення сидячи(см): хлопці дівчата   до 2 до 5      
Піднімання тулуба в сід за 30сек: хлопці дівчата                

 

 

№ п/п Зміст навчального матеріалу Дата
1. Теорія: «Фізкультурно - оздоровчі заходи в режимі дня школяра, правила їх виконання Техніка безпеки під час виконання гімнастичних вправ»Розучити комплекс вправ ранкової гігієнічної гімнастики №2.Спортивні та рухливі ігри.  
2. Техніка безпеки під час виконання гімнастичних вправ. Організуючі вправи. Закріпити навички у виконанні комплекса вправ РГГ №2. Танцювальні кроки. Навчити техніці лазіння по канату у 3 прийоми. Повторити акробатичні вправи та вправи на рівновагу раніше вивчені. Розвиток фізичних якостей. Ігри.  
3. Теорія. Ігри та естафети або повторення вивченого матеріалу.  
4. Техніка безпеки під час виконання гімнастичних вправ. Організуючі та стройові вправи. Розучити комплекс вправ ритмічної гімнастики. Повторити вивчені танцювальні кроки. Вчити техніці лазіння по канату в 3 прийоми. Вчити вправам на рівновагу: ходьба по колоді зі змахом ніг — пробіжка — 2—3 стрибки на одній нозі. Вчити акробатичні вправи: перекид уперед — перекид назад — стійка на лопатках — «міст» — перехід в упор присівши. Розвиток фізичних якостей. Ігри.  
5. Теорія: «Історія розвитку гімнастики».ТБ. Організуючі та стройові вправи. Вчити комплексу вправ ритмічної гімнастики та танцювальним крокам. Закріпити вивчені вправи на рівновагу та акробатичні вправи з уроку № 4.Повторити лазіння по канату в 3 прийоми. Розвиток фізичних якостей та хл. - підтягування у висі на високій перекладині; дів.- підтягування у висі лежачи (перекладина – 95 см). Ігри.  
6. Теорія. Ігри та естафети або повторення вивченого матеріалу.  
7. ТБ. Організуючі вправи. Виконати на оцінку комплекс вправ РГГ №2. Повторити комплекс вправ ритмічної гімнастики та танцювальні кроки. Повторити лазіння по канату в 3 прийоми. Повторити вивчені вправи на рівновагу(урок № 4) та вчити: — поворот на носках у напівприсіді — присід — упор стоячи на коліні - стійка впоперек — зіскок вигнувшись з утриманням О. С. Повторити акробатичні вправи (урок №4) та вчити: хл. –перекид уперед; перекид назад в упор стоячи ноги нарізно - стрибок в основну стійку; дів. «міст» — перехід в упор присівши — стрибок в основну стійку; Розвиток фізичних якостей. Ігри.  
8. ТБ. Організуючі та стройові вправи. Розучити комплекс вправ з предметом. Вчити вправам на рівновагу(урок № 7) Вчити акробатичні вправи (урок №7); Лазіння по горизонтальному та вертикальному канату. Розвиток фізичних якостей (гнучкість, стрибки зі скакалкою, силові вправи, координаційні вправи, швидкісно-силові вправи тощо.) Ігри.  
9. Теорія. Ігри та естафети або повторення вивченого матеріалу.  
10. ТБ. Організуючі вправи. Комплекс загально розвивальних вправ. Оцінити технікулазіння по вертикальному канату в 3 прийоми. Робота над заліковими комбінаціями з акробатики та вправ на рівновагу. Розвиток фізичних якостей. Ігри.  
11. Техніка безпеки під час виконання гімнастичних вправ. Організуючі вправи. Комплекс загально розвивальних вправ з предметом. Оцінити техніку виконання залікової комбінації вправ на рівновагу. Робота над заліковими комбінаціями з акробатики. Розвиток фізичних якостей. Ігри.  
12. Теорія. Ігри та естафети або повторення вивченого матеріалу.  
13. ТБ. Повторити вивчені організуючі та стройові вправи. Повторити комплекс вправ з предметом. Оцінити техніку виконання залікової комбінації з акробатики. Розвиток фізичних якостей. Ігри та естафети.    
14. ТБ. Повторити вивчені організуючі та стройові вправи. Вчити техніці виконання вправ на II брусах(хл.). Стрибки зі скакалкою. Розвиток фізичних якостей(згинання та розгинання рук в упорі лежачи, піднімання в сід, вправи на гнучкість тощо.). Ігри, естафети.  
15. Теорія: Оцінити теоретичні знання з розділу “гімнастика”. Ігри та естафети або повторення вивченого матеріалу  
16. ТБ. Повторити вивчені організуючі вправи. Вчити виконувати вправи з гантелями або предметами збільшеної ваги. Виси та упори:// бруси: упор на брус з опорою ногами -— сід ноги на­різно — сід на стегні — зіскок з поворотом на 90° і 180° з утри­манням о. с. Розвиток фізичних якостей. Виконати на оцінку контрольний норматив з підтягування. Опорний стрибок способом “ноги нарізно”. Ігри.  
17. ТБ. Повторити вправи з гантелями або предметами збільшеної ваги. Продовжити роботу над заліковими вправами (хл.) на брусах: упор на брус з опорою ногами -— сід ноги на­різно — сід на стегні — зіскок з поворотом на 90° і 180° з утри­манням о. с; Оцінити техніку виконання опорного стрибка. Розвиток фізичних якостей. Ігри.  

 

 

    18. Теорія: оцінити теоретичні знання з розділу “гімнастика” (вибірково, повторно, за бажанням учнів). Оцінити виконання учнями комплекс вправ з предметом або з гантелями. Ігри та естафети або повторення вивченого матеріалу.  
Техніка безпеки під час виконання гімнастичних вправ. Повторити вивчені організуючі вправи. Самостійне виконання вивчених загально розвивальних вправ(контроль з боку вчителя). Повторити комбінацію на // брусах (хл). Виконати на оцінку контрольний норматив зі згинання та розгинання рук в упорі лежачи (хл) та від лави (дів). Розвиток фізичних якостей. Опорнийстрибок. Ігри.  
20. Техніка безпеки під час виконання гімнастичних вправ. Повторити вивчені організуючі вправи. Самостійне виконання комплекса загально розвивальних вправ та вправ для корекції постави. Повторне оцінювання вивчених комбінацій та вправ за бажанням учня. Ігри  
21. Теорія: оцінити теоретичні знання з розділу “гімнастика” (вибірково, повторно, за бажанням учнів). Ігри та естафети або повторення вивченого матеріалу.  

 

 

Рік вивчення

Кількість уроків - 21

Гімнастика

 

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів.

Учень:

наводитьприклади естетичного виховання у процесі занять фізичними вправами;

пояснюєзначення корегувальної гімнастики для формування постави;

характеризує:Олімпійські ігри у Стародавній Греції; історію розвитку гімнастики в Україні; особливості фізичного розвитку і функціонального стану організму у підлітковому віці;

виконує:стройові вправи і прийоми; загально розвивальні вправи без предметів, з предметами (гімнастична палиця, скакалка),з гантелями, еспандерами, з предметами збільшеної ваги; у парах; вправи для формування постави; танцювальні вправи;

акробатичні вправи: комбінація з вивчених вправ у 1році та (хл.) – стійка пловця, довий перекид вперед; (дів.) – напівшпагат;

лазінняповертикальному канатах у3 прийоми;

вправи у висах та упорах: хлопці підтягування у висі на високій перекладині; згинання та розгинання рук в упорі лежачи від підлоги; вправи на паралельних брусах: елементи комбінації 5 класу та махи в упорі, махом вперед сід «ноги нарізно»; дівчата– підтягування у висі лежачи(перекладина висотою 95см); згинання та розгинання рук в упорі лежачи від гімнастичної лави;

стрибки: зіскакалкою; опорний стрибок способом «ноги нарізно (козел у ширину, висота 85-105см – хл., дів.), способом «зігнувши ноги» - хл. та з настрибування в упор присівши і зіскоком вигнувшись – дів.;

вправи на рівновагу – зв’язку елементів у стані рівноваги (низька колода): в. п. – о.с., руки на пояс; 2-3 кроки на носках; поворот кругом ходьба по колоді з махом ніг та оплесками під ними;мах лівою(правою) поворот праворуч(ліворуч) на 90°; упор присівши на лівій(правій); стійка - ноги нарізно, руки в сторони; упор присівши на правій (лівій), поворот праворуч(ліворуч) у положення випаду, руки в сторони; стійка на носках, руки в сторони; стійка на носках руки в сторони, швидкі кроки вперед; зіскок вигнувшись;

дотримується правилтехніки безпеки під час занять гімнастичними вправами.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти