ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Навчальні нормативи і вимоги з гімнастики для учнів 3 класу

Фізичні якості та вправи П о к а з н и к и
для хлопчиків для дівчаток
високий задовільний високий задовільний
Гнучкість: нахили тулуба вперед із положення сидячи, см +9,0 +3,0 +11,5 +5,0
Сила: підтягування на високій (хлопчики) і низькій перекладині (дівчатка), разів
Спритність: «човниковий» біг 4×9 м, с 11,7 12,6 12,2 13,4
Швидкісно-силові якості: стрибок у довжину з місця, см
           

1. Знати руховий режим учня 3 класу, правила поведінки на заняттях з гімнастики.

2. Вміти виконувати:

а) опорний стрибок способом «ноги нарізно»;

б) підйом переворотом на низькі перекладині;

в) «місток» із положення лежачи і поворот в упор на одному коліні.

ІV. МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ГІМНАСТИКИ В ЧЕТВЕРТОМУ КЛАСІ

Планування програмного матеріалу

Робочий план-графік уроків фізичної культури (гімнастика)

Зміст навчального матеріалу №№ уроків за порядком
Гімнастика
1. Теоретична підготовка                                
1.1. Розвиток кістково-м’язової та дихальної систем засобами фізичної культури                 3'              
2. Організуючі вправи 2' 2'   1' 1' 1' 1' 1' 1' 1' 1' 1' 1' 1' 1' 1'
2.1. Виконання команд: «Шикуйсь!», «Рівняйсь!», «Струнко!», «Вільно!», «Розійдись!», «Ширше крок!», «Частіше крок!», «Рідше крок!»                                
2.2. Частини й точки розмітки гімнастичного залу, пересування учнів до точок, кутів залу     3' 2' 5'         2'            
3. Перешикування                                
3.1. Перешикування уступами на рахунок 4' 3' 2' 2' 2' 2' 2' 2'                
3.2. Перешикування з колони по одному в колону по двоє дробленням-зведенням і зворотне перешикування розведенням і злиттям                 3' 3' 3' 3' 2' 2' 2' 2'
4. Загальнопідготовчі вправи                                
4.1. Загальнопідготовчі вправи біля гімнастичної стінки 7' 6' 6'                          
4.2. Комплекс вправ на гімнастичній лаві           6' 5' 6'                
4.3. Комплекс спеціальних дихальних вправ                           5' 5' 5'
Комплекс коригувальних вправ для формування правильної постави №1 №2       5' 5' 4'         5'     5'     5'            
Комплекси вправ ранкової гігієнічної гімнастики №1 №2                         5'     5'      
5. Різновиди пересування   3' 2' 3' 1' 2' 2' 2' 2' 2' 2' 1' 2' 2' 2' 2'
5.1. Рух стройовим кроком                                
5.2. Рух протиходом змійкою                                
5.3. Ходьба                                
5.4. Ходьба на носках                                
5.5. Ходьба з високим підніманням стегна                                
5.6. Ходьба зі зміною довжини і частоти кроків                                
5.7. Ходьба з випадами                                
5.8. Ходьба з утриманням правильної постави                                
5.9. Ходьба із зупинками за сигналом                                
5.10. Ходьба у присіді                                
5.11. Ходьба з різним положенням рук                                
5.12. Ходьба з підстрибуванням                                
5.13. Біг з утриманням правильної постави                                
5.14. Біг зі зміною напрямку, довжини і частоти кроків                                
5.15. Біг з подоланням перешкод                                
5.16. Біг по діагоналі, змійкою                                
6. Стрибки     10' 10' 10' 9' 10'   10'   10'   10'   10'  
6.1. Стрибки зі скакалкою                                
6.2. З упору присівши вистрибування вгору                                
6.3. Стрибок боком з поворотом на 90˚ через гімнастичного коня                                
а) з упору лежачи на підлозі – поштовхом ніг упор лежачи боком                                
б) зі стійки на містку, руки на гімнастичному коні, стрибок в упор лежачи боком на коня з допомогою                                
в) виконання стрибка в цілому з 2-3- кроків розбігу                                
6.4. Стрибок зігнувши ноги через гімнастичного коня                                
а) з упору лежачи на підлозі одночасним поштовхом рук і ніг, присід руки вперед                                
б) з упору лежачи, руки на гімнастичній лаві, стрибок зігнувши ноги через лаву в присід, руки вперед                                
в) зі стійки на містку, руки на коні, 2 підстрибування, третій стрибок зігнувши ноги                                
г) виконання стрибка в цілому                                
7. Акробатика 10'   10'   10'   10' 10' 10'           10'  
7.1. Перекид вперед, назад, стійка на лопатках                                
7.2. «Міст» із положення стоячи                                
а) «міст» із положення стоячи з опорою на 3-4 гімнастичні мати                                
б) «міст» із положення стоячи біля гімнастичної стінки                                
в) «міст» із положення стоячи з допомогою                                
7.3. Стійка на голові та руках                                
а) з присіду руки вперед долонями на підлогу – упор стоячи на зігнутих руках і голові                                
б) те ж саме з відривом від підлоги                                
в) в.п. те ж саме, що і а) – стійка на голові, зігнувши ноги поштовхом двома                                
г) те ж саме, що і в) – випрямити ноги вгору з допомогою                                
7.4. Акробатичні комбінації                   10'   10' 10' 10'   10'
а) перекид вперед в упор присівши, схрестивши ноги – поворот кругом – перекид назад – стрибок вгору в доскок                                
б) перекид вперед – перекатом назад стійка на лопатках – перекатом уперед сід з нахилом руки вгору – перекид назад в упор присівши – стрибок вгору в доскок                                
8. Рівновага (гімнастична лава, низька колода, колода висотою 105-110 см)   10'   10'   10'   10'   10' 10' 10'   10'   10'
8.1. Ходьба випадами                                
8.2. Повороти на 90˚, 180˚ з різними положеннями рук                                
8.3. Комбінації на колоді                                
8.4. Вхід з додатковою опорою на кінець колоди, крок лівою, руки в сторони – крок правою, руки вниз – крок лівою і поворот направо, руки в сторони, поворот направо, махом лівою випад, махом правої поворот наліво у стійку «ноги нарізно», приставляючи ліву напівприсід руки назад вниз, зіскок прогнувшись в доскок                                
9. Лазіння і перелізання 10'   10'   10'   10'   10'   10'   10'   10'  
9.1. Лазіння по похилій лаві, встановленій під кутом 45˚ відносно гімнастичної стінки                                
а) в упорі стоячи на колінах                                
б) в упорі стоячи зігнувшись                                
в) лежачи на животі                                
9.2. Лазіння по канату способом у три прийоми                                
а) імітація лазіння стоячи на підлозі                                
б) те саме, але у висі стоячи на гімнастичній стінці                                
в) захват канату ногами стоячи на підлозі                                
9.3. Лазіння по канату способом у два прийоми                                
а) імітація лазіння стоячи на підлозі                                
б) те саме, але у висі стоячи боком до гімнастичної стінки                                
10. Виси та упори 10' 10'   10'   10'   10'   10'   10'   10'   10'
10.1. Згинання й розгинання рук у висі й у висі лежачи                                
10.2. Вис на зігнутих руках тримати 18 с                                
10.3. Вис на зігнутих руках під кутом 90 ˚ тримати 10 с                                
10.4. Вис зігнувши ноги, вис кутом, вис зігнувшись, вис прогнувшись                                
10.5. Упор на перекладині, упор сидячи ноги нарізно на брусах                                
10.6. З упору на низькій жердині – нахил тулуба вперед – упор                                
10.7. З вису стоячи – махом однієї ноги і поштовхом другої – підйом переворотом в упор махом назад зіскок                                
10.8. Те саме з поворотом на 90˚                                
11. Танцювальні вправи   5'         4'       2'   4'   4'  
11.1. Крок з притупом                                
а) перемінний крок та крок польки                                
б) крок з підскоком                                
в) перехід з однієї позиції ніг в іншу                                
г) елементи ритмічної гімнастики                                
11.2. З’єднання танцювальних кроків                                
а) поєднання галопу та польки                                
б) елементи народних танців                                
в) гопак                                
12. Гімнастичні естафети   5'           3'       4'   4'   4'
Підбиття підсумків та домашнє завдання 2' 1' 2' 2' 1' 1' 1' 1' 1' 2' 2' 1' 1' 1' 1' 1'
Разом 45' 45' 45' 45' 45' 45' 45' 45' 45' 45' 45' 45' 45' 45' 45' 45'

Стройові вправи

Перешикування з колони по одному в колону по чотири

Дробленням - зведенням

Перешикування здійснюється за командами: «До верхньої середини - руш!», «В обхід наліво і направо у колону по одному - руш!», «До верхньої середини у колону по двоє - руш!», «В обхід ліворуч і праворуч у колону по двоє - руш!», «До верхньої середини у колону по чотири - руш!». Для зворотного перешикування подати такі команди: «В обхід наліво і направо у колону по двоє - руш!», «До верхньої середини у колону по двоє - руш!», «В обхід наліво і направо у колону по одному - руш!», «До верхньої середини у колону по одному – руш!», «До лівого верхнього кута - руш!», «В обхід наліво – руш!» (Рис. 1).

 
 

 


Рис. 1

Послідовність навчання:

1) Рух через центр у колону по одному до верхньої середини.

2) Біля верхньої середини зупинити клас і виконати дроблення: направляючий учень іде в обхід ліворуч, другий - в обхід праворуч.

3) Зупинити клас на нижній середині і виконати зведення окремих колон у колону по двоє і рухатись до верхньої середини.

4) Повторити дроблення у колони по двоє.

5) На нижній середині виконати зведення двох окремих колон у колону по чотири у напрямку до верхньої середини.

6) Виконати зворотне перешикування розведенням у колону по двоє в обхід наліво і направо.

7) Виконати злиття двох окремих колон у колону по двоє до верхньої середини.

8) Виконати знову розведення по одній колоні.

9) Виконати злиття в одну колону до верхньої середини.

10) Виконати рух в обхід ліворуч.

Поворот кругом на місці

Виконання. Поворот кругом на місці виконується в стійці струнко на лівій п'ятці і правому носку (через ліве плече).

Послідовність навчання:

1) Виконання повороту переступанням.

2) Виконання повороту стрибком.

3) По розділенням.

4) За командою.

Стройовий крок

Виконання.Стройовий крок виконується за командою: «Стройовим кроком – руш!». Руки виконують одночасний рух (пальці зігнуті в кулак) з лівою ногою, права рука перед собою, ліва в сторону-назад-донизу (20-30 см від підлоги), стопа паралельно підлозі. Після виконання кроку лівою руки опускаються вниз і починають одночасний рух з правою ногою, ліва перед собою, права в сторону-назад-донизу

Послідовність навчання:

1) З В.П. стійка струнко виконати рух руками по розділенням.

2) Те ж саме з рухом ногами (на місці).

3) Крок з прямими ногами вперед.

4) Виконання стройового кроку в повільному темпі по розділенням.

5) Виконання стройового кроку за командою.

Акробатичні вправи

«Міст» із положення стоячи(Рис. 2)

 
 

Виконання.Виконується зі стійки ноги нарізно, руки вперед. Нахиляючись назад, потягнутися руками вгору-назад, подати таз вперед і повільно опуститися в положення «міст». При опусканні нахилити голову назад і дивитися на руки

Рис. 2 Рис.3

Послідовність навчання:

1) «Міст» із положення лежачи на спині.

2) З в.п. стійка ноги нарізно, руки вгору спиною до гімнастичної стінки на відстані півкроку – нахил назад і хват руками за рейку.

3) Те ж саме на відстані одного кроку, почерговим перехватом руками рейок опуститися якомога нижче.

4) «Міст» із положення стоячи з опорою на 3-4 гімнастичних мати.

5) «Міст» із положення стоячи з допомогою.

Страховка й допомога

Страховку виконують, стоячи збоку, підтримуючи однією рукою під лопатки, другою під поперек.

Стійка на голові та руках(Рис. 3)

Виконання. З упору присівши нахилом вперед упертися верхньою частиною лоба попереду рук, утворюючи точками опори рівносторонній трикутник, повільно випрямляючи ноги, - поштовхом стійка на голові зігнувши ноги. Повільно випрямити ноги у вертикальне положення.

Послідовність навчання:

1) З в.п. упор присівши руки долонями на підлогу (кисті рук на ширині плечей) передати масу тіла на руки з постановкою голови на підлогу.

2) В.п. те ж саме – передача маси тіла на руки з опорою головою і відривом від опори.

3) В.п. те ж саме – незначним поштовхом стійка на голові зігнувши ноги (позначити).

4) Те ж саме силою.

5) В.п. те ж саме – силою стійка на голові зігнувши ноги – випрямити ноги вгору (позначити) – згинаючи ноги, повернутися у в.п.

6) Те ж саме (тримати).

7) В.п. широка стійка ноги нарізно – силою стійка на голові з опорою руками (тримати).

Технічні помилки:

1) Неправильна постановка голови (не на лоб, а на тім'я), точки опори рук і голови не утворюють рівносторонній трикутник.

2) Неповне розгинання в кульшових суглобах.

3) Надмірне прогинання в попереку.

4) Ноги зігнуті в колінах, носки не відтягнуті.

Страховка й допомога (Рис. 4)

Стоячи збоку, однією рукою підтримувати за гомілку, другою за стегно, допомагати зайняти потрібне положення.

Рис. 4

Лазіння по канату

Лазіння по канату способом у три прийоми(Рис. 5)

1 2 3 3

Рис. 5

Виконання.З в.п. - вис стоячи або вис:

1. Згинаючи ноги, підтягнути коліна до грудей і захопити канат підйомом однієї та підошвою другої ноги (вис присівши).

2. Розгинаючи ноги, підтягнутися на руках (вис стоячи зігнувши руки, зберігаючи захват каната ногами).

3. Почергово перехоплювати канат руками якомога вище.

Послідовність навчання:

І. Виконання лазіння стоячи на підлозі:

в.п. - руки вгору;

1- присід, руки вгору;

2- встати, руки зігнути перед собою плечима донизу;

3- почергово підняти руки вгору.

ІІ. Лазіння в три прийоми на гімнастичній стінці:

в.п. - вис стоячи лівим (правим) боком на гімнастичній стінці;

1- вис присівши;

2- вис стоячи на зігнутих руках;

3- почерговим перехватом рук вис стоячи.

ІІІ. Лазіння вниз виконувати у зворотній послідовності:

1- почерговим перехватом рук вис стоячи;

2- вис присівши;

3- випрямляючи ноги, вис стоячи.

ІV. Захват мотузки ногами, стоячи на підлозі.

Лазіння по канату способом у два прийоми(Рис. 6)

1 2 3

Рис. 6

Виконання.З вису стоячи хват правою вгорі, а лівою на рівні плечей.

1. Піднімаючи ноги, захопити канат (вис присівши).

2. Стискаючи канат ногами і утримуючись руками, розігнути ноги з перехватом каната лівою рукою вгорі (вис стоячи).

Послідовність навчання така ж сама, як і при лазінні способом у три прийоми.

Вправи з рівноваги

Програмою передбачається повторення матеріалу попереднього класу, а також виконання з'єднань і комбінацій. В 4 класі вправи виконуються на колоді

(Н = 105-110 см).

Навчальна комбінація: вихід з додатковою опорою на кінець колоди в стійку поперек – крок лівою, руки в сторони – крок правою, руки вниз – крок лівою і поворот направо-кругом – махом лівої випад, руки в сторони – махом правої поворот наліво на 90˚ в стійку ноги нарізно, руки в сторони – приставляючи ліву, напівприсід, руки назад-донизу – зіскок прогнувшись в доскок.

Послідовність навчання:

1) Виконання комбінації на підлозі по розмітці.

2) Те ж саме на гімнастичній лаві.

3) Те ж саме на низькій колоді (Н = 50 см).

4) Те ж саме на колоді (Н = 105 - 110 см).

Виси та упори

Програмою передбачається повторення матеріалу попереднього класу. Техніка виконання та послідовність навчання вправам у висах та упорах описана в 3 класі. В 4 класі пропонують виконання комбінації на низькій перекладині та нижній жердині різновисоких брусів. Так, наприклад: з вису стоячи на зігнутих руках – махом однієї і поштовхом другої підйом переворотом – махом назад зіскок з поворотом на 90˚.

Послідовність навчання:

1) З вису стоячи поштовхом двома – упор – махом назад зіскок прогнувшись у доскок.

2) Те ж саме з поворотом на 90˚.

3) Виконання комбінації в цілому.

Упор сидячи на брусах ноги нарізно(Рис. 7)

Рис. 7

Послідовність навчання:

1) Упор сидячи ноги нарізно на підлозі.

2) На низьких паралельних брусах зі стійки всередині хват за жердини – поштовхом двома упор – зіскок всередину.

3) В.П. - те ж – поштовхом двома упор – махом вперед сід ноги нарізно – перемах всередину – зіскок всередину.

Опорні стрибки

Стрибок зігнувши ноги через коня (козла) в ширину (Н = 105-110 см)

Виконання.Після енергійного поштовху ногами від містка поставити прямі руки на коня, одночасно з поштовхом рук підняти спину вгору, зігнутися в кульшових та колінних суглобах. Після поштовху руками енергійно розігнутися, піднімаючи руки вгору і розгинаючи ноги назад-донизу, виконати приземлення в положення доскоку (Рис. 8).

Рис. 8 Рис. 9

Послідовність навчання:

1) З упору лежачи на стегнах одночасні відштовхування руками й ногами (руки прямі).

2) З упору лежачи на стегнах одночасним поштовхом рук і ніг стрибок у присід, руки вперед (обов'язково повинна бути безопорна фаза).

3) З упору лежачи прогнувшись, руки на гірці мат (Н = 10-15 см) одночасним поштовхом рук і ніг стрибок у присід на мати, руки вперед.

4) З упору лежачи прогнувшись, руки на гімнастичній лаві стрибок зігнувши ноги через лаву в присід, руки вгору-назовні ( з допомогою).

5) Зі стійки на містку, руки на коні – 2-3 пружних підскоки – стрибок зігнувши ноги (з допомогою).

6) Стрибок в цілому з 3-4-х кроків розбігу (розбіг можна виконувати по гімнастичній лаві).

Типові помилки:

1. Затримка рук на приладі.

2. Відсутнє розгинання тіла після поштовху руками.

3. Розгинання тіла виконується тільки рухом рук вгору, ноги не розгинаються назад-донизу.

Страховка й допомога

Стоячи спереду-збоку від місця приземлення, підтримувати двома руками за плече.

Стрибок боком з поворотом на 90˚ через коня в ширину(Рис. 9)

Виконання.Місток ставиться біля коня (майже впритул). З невеликого розбігу (4-6 м) одночасно з поштовхом ногами від містка спертися прямими руками на коня і, піднімаючи тіло, злегка зігнуте в кульшових суглобах, спрямувати ноги в сторону. Повертаючись над приладом, одночасно з поштовхом рукою розігнутися в кульшових суглобах, другу руку залишити на опорі до приземлення.

Послідовність навчання:

1) Із сіду на підлозі упор лежачи боком, ліва (права) рука в сторону і поворот в упор лежачи.

2) З упору сидячи, ноги на гімнастичній лаві, поштовхом однієї руки упор лежачи боком, спираючись ногами, ліва (права) рука вгору і поворот в упор лежачи.

3) З упору лежачи на підлозі поштовхом ніг перейти в упор лежачи лівим (правим) боком, права (ліва) рука в сторону.

4) Зі стійки на містку, руки на коні, 2-3 пружних підскоки – стрибок в упор лежачи лівим (правим боком на коні – зіскок з поворотом на 90˚.

5) З невеликого розбігу стрибок боком через коня в ширину з поворотом на 90˚.

Типові помилки:

5. Зміщення в сторону від опорної руки.

6. Високе положення таза над приладом.

7. Згинання тіла в момент повороту.

Страховка й допомога

Стоячи зі сторони опорної руки в зоні приземлення, однією рукою тримати під плече, другою, за необхідності, під тулу

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти