ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 1. Аналіз зміни валового виробництва молока та середньої продуктивності тварин молочного стада

ЗАВДАННЯ 1.

Проаналізуйте зміну валового виробництва молока та вплив на нього факторів у відносних і абсолютних величинах за допомогою індексного методу аналізу та методу різниць, використавши при цьому дані додатку А 2.

Мета завдання: дослідити зміну валового виробництва молока та вплив на нього факторів в абсолютних та відносних величинах.

МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ:

Для виконання завдання складається макет таблиці і в таблицю заноситься інформація за звітний і базовий періоди. Поголів'я корів різних порід на початок року, середня продуктивність корів за рік та валове виробництво молока показано в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1

Поголів'я корів та їх продуктивність в ПСП „Широкий лан”

Бонітування породи Поголів'я, гол. Надій на корову за рік, ц Валовий надій молока, ц
базовий рік звітний рік базовий рік звітний рік базовий рік звітний рік умовний рік
S0 S1 Y0 Y1 Y0 S0 Y1 S1 Y0 S1
Еліта
1 клас
2 клас
Помісі
Разом х х

Зміна валового надою можлива за рахунок зміни кількості поголів'я, продуктивності тварин і зміни структури стада:

ІВП = ІвпS * Івпу * Івпс

ΔВП = ΔВПS +ΔВПУ + ΔВПС

Валовий надій молока в звітному році в порівнянні з базовим в сільськогосподарському підприємстві зріс на 25,05 % або на 2494 ц:

ΔВП= - =12450 - 9956= 2494 ц

Для аналізу зміни валового надою за рахунок зростання кількості поголів’я корів використовується індекс:

(ц/гол.)

= 29,99 х (364 - 332) = 959,68 ц

Індекс показує, що розширення поголів’я корів сприяло збільшенню валового надою молока в підприємстві у звітному періоді в порівнянні з базовим на 9,64 % або на 959,68 ц.

Зміна молочної продуктивності корів різних ступенів племінної придатності призвела до зміни валового надою молока. Цей вплив виявля­ється за формулою індексу молочної продуктивності постійного складу:

=12450 : 11478 = 1,0847

ΔВПУ = ∑Y1S1 - ∑Y0S1 = 12450 - 11478 = 972 ц

Внаслідок зростання надоїв від чистопородних корів (еліта та 2 класу) у звітному році порівняно з базовим валовий надій в сільськогосподарському підприємстві зріс на 8,47 % або на 972 ц.

Безпосередній вплив структурних змін у стаді на валове виробництво молока розраховується за формулою:

ΔВПC = 11478 - 9956 - 29,99(364-332) = 562,32 ц

Отже, поліпшення структури стада корів (зростання питомої ваги чистопорідних корів з більш високими продуктивними показниками в загальному стаді) у звітному році в порівнянні з базисним призвело до зростання валового надою молока на 5,15 % або на 562,32 ц.

Перевірка достовірності розрахунків:

Івп = ІвпS х ІвпУ х ІвпС

1,250 = 1,0964 х 1,0847 х 1,0515

ΔВП = ΔВПSВПУ + ΔВПС

2494 = 959,68+ 972 + 562,32

 

ЗАВДАННЯ 2.

Проаналізуйте зміну середньої продуктивності тварин молочного стада та вплив на неї факторів у відносних і абсолютних величинах за допомогою індексного методу аналізу, а також методу різниць, використавши при цьому дані додатку А 2.

Мета завдання: дослідити зміну середньої продуктивності корів та вплив на неї факторів у відносних та абсолютних величинах.

МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ:

Щоб поглибити аналіз продуктивності тварин доцільно дослідити зміну середньої продуктивності корів. Поголів'я корів різних порід на початок року, середня продуктивність корів за рік та валове виробництво молока наведені в таблиці 2.1.

На підставі даних таблиці розрахуємо середню продуктивність корів за звітний, базисний та умовний періоди:

0 ц/гол.

ц/гол.

ц/гол.

Індекс середньої продуктивності корів розкладається на індекс надоїв молока постійного складу та індекс структури стада при надоях молока базисного періоду:

Розрахуємо індекс зміни середньої продуктивності корів:

34,20 ÷ 29,99=1,1404

34,20 - 29,99=4,21 ц /гол

Обчислений індекс показує, що в середньому продуктивність корів у звітному році зросла в порівнянні із базисним на 421 кг/ гол або на 14,04%.

На зміну середньої продуктивності тварин мають вплив два чинники: структура стада корів та продуктивність окремих порід корів. Встановимо зміну середньої продуктивності тварин за рахунок зміни продуктивності окремих порід корів:

34,20 ÷31,53=1,0847

34,20 - 31,53=2,67 ц/гол.

Зміна середньої продуктивності корів обумовлена на 8,47% (267кг/гол) підвищенням молочної продуктивності більш високопорідних корів.

Вплив зміни структури стада на середню продуктивність корів визначається за формулою:

31,53 ÷29,99=1,0514

31,53 - 29,99=1,54ц/гол.

Завдяки підвищенню частки більш високопорідних (еліта, 1 клас) корів у структурі стада середній надій молока збільшився на 154 кг/гол або ж на 5,14%.

Перевірка достовірності розрахунків:

1,1404 = 1,0847 × 1,0514;

4,21ц /гол = 2,67 ц /гол + 1,54 ц/гол .


© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти