ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Валовий збір та затрати праці на вирощування соняшника в фермерських господарствах Уманського району

Назва підприємства Базисний період Звітний період Умовні затрати праці на всю продукцію, люд.-год.
Валовий збір, ц Затрати праці, люд.-год./ц Затрати праці на всю продукцію, люд.-год. Валовий збір, ц Затрати праці, люд.-год./ц Затрати праці на всю продукцію, люд.-год.
q0 t0 q0t0 q1 t1 q1t1 q1t0
"Мрія" 1,7 1,3
"Веселка" 1,3 1,0
"Весна" 1,3 1,4
"Урожай" 1,2 1,1
"Степове" 1,5 1,6
"Едем" 1,4 1,2
Разом Х Х

 

Індекс затрат праці на вирощування соняшника по фермерських господарствах району:

люд.-год.

Затрати праці по всіх господарствах району на вирощування соняшнику скоротилася у звітному році в порівнянні із базисним на 7,6 %, або 260 люд.-год.

Зміна загальних затрат праці внаслідок зміни обсягу виробництва продукції:

люд.-год.

люд.-год.

Внаслідок збільшення валових зборів насіння соняшнику у звітному році в порівнянні з базисним, затрати праці фермерів при виробництві продукції зросли на 7,9 %, або на 273 люд-год.

Зміна загальних витрат праці внаслідок зміни трудомісткості виробництва соняшника:

люд.-год.

Зниження трудомісткості виробництва соняшника у звітному році в порівнянні з базисним призвело до скорочення загальних затрат праці на 430 люд.-год., або на 11,9 %.

Вплив структурних зрушень визначається індексом структури обсягу виробництва:

В звітному році порівняно з базисним покращилось співвідношення між виробниками соняшника (зросла частка фермерів з менш трудомістким виробництвом) внаслідок чого затрати праці на виробництво соняшника скоротились на 2,8 % або на 103 люд-годин.

Перевірка розрахунків:

Зміна продуктивності праці по господарствах району визначається оберненим показником до індексу трудомісткості:

Внаслідок зниження трудомісткості продуктивність праці при вирощуванні насіння соняшника зросла на 13,5 %. Все це дало можливість скоротити витрати на 430 люд-годин.

люд-год.

ЗАВДАННЯ 2.

Провести аналіз середньої трудомісткості виробництва одиниці продукції відповідно до даних таблиці 3.2.

МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ:

Середня трудомісткість центнера соняшника:

Базисного періоду люд.-год.

Звітного періоду люд.-год.

Умовного періоду люд.-год.

Загальна зміна середньої трудомісткості:

люд.-год.

Середня трудомісткість виробництва центнера соняшника скоротилась у звітному році в порівнянні з базисним на 14,39 % або на 0,2 люд.-год.

Вплив зміни трудомісткості в окремих підприємствах на середню трудомісткість:

люд.-год.

За рахунок зниження трудомісткості вирощування соняшника у фермерських господарствах "Веселка", "Едем", "Урожай" середня трудомісткість по Уманському району скоротилась на 12,5 % , або на 0,17 люд.-год./ц.

Вплив зміни структурних співвідношень між окремими підприємствами за трудомісткістю соняшника:

люд.-год.

Внаслідок покращання структурних співвідношень при валовому виробництві соняшника у звітному періоді в порівнянні з базисним середня трудомісткість скоротилась на 2,16 % або на 0,03 люд.-год./ц.

Перевірка достовірності розрахунків:

Тема 3. Розрахунок зміни продуктивності праці за допомогою загального трудового індексу

 

Зміну продуктивності праці по галузі, підприємству або групі аграрних формувань можна розрахувати на основі виробництва різних видів продукції приведених у натуральних показниках. Для цього використовується загальний трудовий індекс продуктивності праці:

де t0 ; t1 – трудомісткість продукції відповідно у базисному та звітному періодах;

q1 –кількість отриманої продукції в натуральних показниках в звітному році.

Для розрахунків можливе використання середньозваженого індексу продуктивності праці:

де - індивідуальні індекси продуктивності праці окремих видів продукції (груп працюючих, або підприємств);

- фактичні затрати праці або кількість працюючих у звітному періоді.

Цей індекс, при використанні прямого показника рівня продуктивності праці, розрахованого на основі натуральних величин можливо представити:

де

; - рівень продуктивності праці відповідно в базисному та звітному періодах.

ЗАВДАННЯ 1.

Визначити загальну зміну продуктивності праці по підприємству та індивідуальні індекси продуктивності праці при виробництві окремих видів продукції за даними додатків Б1 і Б2.

Мета завдання:засвоїти методику визначення зміни продуктивності праці по галузі (сільсько­гос­подарському підприємству або їх групи ) на основі обсягів виробництва різних видів продукції та затрат праці.

 

МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ завдання:

Для виконання завдання будується макет таблиці 3.3. При аналізі можна використати фактичні і планові показники виробництва і затрат праці для визначення рівня виконання плану зміни продуктивності праці а також динаміки.

Загальний трудовий індекс продуктивності праці:

Продуктивність праці у звітному періоді в порівнянні з базисним у сільськогосподарському товаристві зросла на 26%.

люд-год.

Таблиця­ 3.3

Динаміка виробництва продукції і затрат праці в СТОВ "Лан" Уманського району Черкаської області

Види продукції Базисний період Звітний період Затрати праці, люд.-год. Рівень продуктивності праці базисного року Рівень продуктивності праці звітного року Індивідуальні індекси продуктивності праці
Виробництво продукції, ц Трудомісткість продукції, люд.-год./ц Виробництво продукції, ц Трудомісткість продукції, люд.-год./ц Базисний період Звітний період Умовний період
q0 t0 q1 t1 q0t0 q1t1 q1t0
Зерно 1,2 1,3 0,833 0,769 0,9232
Цукрові буряки 1,3 1,1 0,769 0,909 1,1824
Молоко 0,066 0,090 1,3636
Приріст живої маси свиней 34,0 0,029 0,034 1,1724
Разом Х Х Х Х Х Х Х

 

Це дало можливість скоротити витрати праці на 62990 люд.-год.

Аналогічні результати отримуємо при розрахунку за формулою загального натурального індексу продуктивності праці:

де

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти