ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 4. Розрахунок зміни продуктивності праці за допомогою вартісного індексу

 

Для характеристики зміни продуктивності праці по групі культур приведеної у вартісному значенні або всієї сільськогосподарської продукції аграрного формування змінного складу використовується вартісний індекс продуктивності праці

де - постійні ціни (співставні ціни) одиниці продукції

; - кількість продукції в натуральних показниках відповідно у базисному та звітному періодах.

; - фактичні затрати праці або кількість працівників відповідно у базисному та звітному періодах.

Вартісний індекс продуктивності праці як індекс змінного складу можна розкласти на два індекси.

1) індексу фізичного обсягу продукції

2) індексу затрат праці

Якщо індекс фізичного обсягу продукції ( ) більше 1, то він показує як зрос­ла продуктивність праці за рахунок збільшення обсягу продукції.

Якщо індекс затрат праці ( ) менше 1, то він показує як зросла продук­тив­ність праці за рахунок скорочення затрат праці.

Таким чином на величину вартісного індексу продуктивності праці прямо­ про­пор­ційно впливає індекс обсягу продукції та обернено пропо­рційно зміна індек­су затрат праці.

ЗАВДАННЯ 1.

Дослідити зміну продуктивності праці в цілому по підприємству за допомогою вартісного індексу продуктивності праці відповідно до даних додатків Б1 і Б2.

Мета завдання:засвоїти методику аналізу зміни продуктивності праці за допомогою вартісного індексу.

МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ:

Для виконання завдання будується макет таблиці. Для розрахунку валової продукції в грошовому виразі використовуються постійні ціни 2010 року: пшениця озима –102,75 грн., цукрові буряки – 39,14 грн., молоко – 248,66 грн.

Одержана інформація заноситься у таблицю 3.4.

Таблиця 3.4

Продукція та затрати праці на її виробництво у фермерському

господарстві "Овочівник" Уманського району Черкаської області

Культури Постійні ціни, грн../ц Базисний рік Звітний рік Вартість продукції в постійних цінах, грн.
Валове виробництво, ц Затрати праці на всю продукцію, люд.-год. Валове виробництво, ц Затрати праці на всю продукцію, люд.-год. Базисний рік Звітний рік
  p q0 T0 q1 T1 q0p q1p
Картопля 100,76 90684,00 120912,00
Огірки 182,11 81949,50 72844,00
Помідори 179,83 430512,00 538140,00
Капуста 150,32 270936,00 225780,00
Разом Х Х Х 874081,50 957676,00

 

Загальна зміна продуктивності праці:

Продуктивність праці по фермерському господарстві зросла на 12,0 %.

На зміну продуктивності праці вплинув обсяг виробництва продукції:

За рахунок збільшення валового виробництва овочів у вартісному значенні, продуктивність праці зросла у звітному періоді на 9,0 %.

Вплив зміни затрат праці:

За рахунок скорочення затрат праці у звітному періоді, продуктивність праці зросла на 2,95 %.

Перевірка достовірності розрахунків:

Тема 5. Аналіз фонду заробітної плати підприємства

Фонд оплати праці поділяють на годинний, денний та річний (місячний, квартальний).

Фонд годинний – це сума грошових коштів за фактично відпрацьовану людино-годину.

Фонд денної оплати праці включає виплати за відпрацьовані людино-дні та оплату за внутрізмінні простої не з вини робітників, оплату у вихідні та святкові дні за розцінками встановленими законодавством, оплату пільгового часу підліткам та іншим.

Фонд річної (місячної, квартальної) оплати включає всі суми заробітної пла­ти працівників за виключенням щорічних відпусток, сум вихідної допомоги, допо­мо­­ги по тимчасовій непрацездатності; вагітності і пологах та інші допомоги.

Середня заробітна плата працівників за місяць (квартал, рік) у цілому по підприємству, обчислюється діленням сум, нарахованих із фонду оплати праці працівників як у грошовій, так і натуральній формі на середньоспискову чисельність працівників, що приймаються для розрахунку середньої заробітної плати та інших працівників (середньоспискову чисельність всього персоналу в еквіваленті певної зайнятості за відповідний період).

Для визначення середньомісячної величини за квартал (рік) або будь-який інший період, отриману величину заробітної плати за квартал (рік), необхідно розділити на кількість місяців в періоді.

ЗАВДАННЯ 1.

Дослідити зміну фонду оплати праці підприємства за даними додатків В1 і В2.

Мета завдання:засвоїти методику статистичного аналізу зміни фонду заробітної плати.

МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ завдання:

Для аналізу зміни фонду заробітної плати складається макет таблиці 3.5.

Зміна фонду заробітної плати розраховується за допомогою загального індексу заробітної плати та методу різниць.

грн.

Фонд заробітної плати у звітному періоді в порівнянні з базисним зріс на 1,9 % або на 2724 грн.


Таблиця 3.5

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти