ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Результати від реалізації продукції в аграрному підприємстві

Показник Період
базисний звітний
Загальний обсяг реалізованої продукції, ц (q)
Ціна реалізації 1 ц, грн. (p) 180,00 182,00
Собівартість 1 ц, грн. (z) 145,85 147,39
Дохід від реалізації продукції, грн.(p*q)

 

Загальний приріст прибутку у звітному періоді порівняно з базисним:

п = q1* (p1 - z1) – q0 *(p0 – z0) = 16100* (182 – 147,39) – 15800* (180 – 145,85) = 17651 грн.

У звітному періоді порівняно з базисним прибуток від реалізації продукції збільшився на 3,27% або на 17651грн.

Приріст прибутку відбувся за рахунок:

Зміни обсягу реалізованої продукції:

∆пq = (q1 – q0)* (p0 – z0) = (16100 – 15800)* (180 – 145,85) = 10245 грн.

Внаслідок зростання обсягу реалізованої продукції у звітному періоді порівняно з базисним сума прибутку зросла на 1,9% або на 10245грн.

Зміни ціни реалізації одиниці продукції:

∆пp= (p1 – p0) *q1 = (182 – 180) *16100 = 32200 грн.

Внаслідок підвищення ціни реалізації у звітному періоді порівняно з базисним прибуток зріс на 5,9% або на 32200грн.

Зміни собівартості продукції:

∆пz = (z0 – z1)* q1 = (145,85 – 147,39) *16100 = - 24794 грн.

Зростання собівартості реалізованої продукції у звітному періоді порівняно з базисним призвело до скорочення прибутку на 4,3% або на 24794грн.

Перевірка достовірності розрахунків:

Iп = Iпq * Iпп * Iпz

1,0327=1,0190*1,0586*0,9574

п = ∆пq + ∆пп + пz

17651= 10245 + 32200 – 24794


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

1. Бек Л.В. Теорія статистики: Навчальний посібник / Л.В.Бек. – К.: ЦУЛ, 2003. - 288 с.

2. Борух В.О. Економічна статистика: Навчальний посібник / В.О.Борух, Р.В.Алямкін. – К.: Аграрна освіта, 2006. – 318 с.

3. Галицька Е.В. Фінансова статистика: Навчальний посібник / Е.В.Галицька, И.В. Ковтун. - К.: Кондор, 2008. - 432с.

4. Герасименко С.С. Статистика: Підручник / С.С.Герасименко. - К.: КНЕУ, 2000. – 467 с.

5. Гетало В.П. Економічна статистика: Навчальний посібник/ В.П.Гетало, В.О. Борух, Р.В. Алямкін. - Полтава: Світоч, 2002. - 214с.

6. Горкавий В.К. Статистика: Підручник / В.К. Горкавий. – К.: Вища школа, 2009. - 512с.

7. Єріна А.М. Теорія статистики: Практикум / А.М.Єріна, З.О.Пальян.- К.: Знання, 2004. – 255 с.

8. Кушнір Н.Б. Статистика: Навчально-методичний комплекс для самостійного вивчення дисципліни / Н.Б. Кушнір, Т.В. Кузнєцова, Ю.В. Красовська та інші. – К.: Центр учбової літератури, 2009.- 208 с.

9. Лугінін О.Є. Статистика: Підручник / О.Є.Лугінін. – К.: Центр учбової літератури, 2007. - 608 с.

10. Мармоза А.Т. Практикум з теорії статистики: Навч.посібник / А.Т.Мармоза. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 344 с.

11. Мармоза А.Т. Практикум із статистики: Навчальний посібник / А.Т.Мармоза. – К.: Кондор, 2005. – 512 с.

12. Мармоза А.Т. Практикум із сільськогосподарської статистики: Навчальний посібник / А.Т.Мармоза. – К.: Кондор, 2005.-305 с.

13. Мармоза А.Т. Статистика сільського господарства: Навчальний посібник / А.Т.Мармоза .– К.: Ельга – Н; КНТ, 2007. – 696 с.

14. Про державну статистику: Закон України від 17.09.1992р. № 2614-XII (із змінами і доповненнями).

15. Тарасенко І.О. Статистика: Навчальний посібник / І.О.Тарасенко. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 340с.

16. Уманець Т.В. Статистика: Навчальний посібник / Т.В.Уманець, Ю.Б.Пігарєв. - К.: Вікар, 2003. - 624с.

17. Шустіков А.А. Фінансова статистика / А. А. Шустіков.- К.: КНЕУ, 2002.- 289с.

 

 

Додаток А

Площа та урожайність озимої пшениці в ТОВ "Україна" Уманського району Черкаської області

Варіант План Фактично
Площа, га Урожайність, ц/га Валовий збір, ц Площа, га Урожайність, ц/га Валовий збір, ц
43,8 18285,8 43,2 17596,0
30,7 6644,7 34,4 9394,0
32,1 4641,0 28,3 2745,0
50,8 4243,2 53,3 5116,8
42,4 2754,0 41,9 2871,0
42,9 17634,4 44,8 17817,6
40,6 10404,0 32,9 9274,5
30,9 4012,8 30,4 2509,2
51,0 4100,0 41,1 5014,2
39,5 1475,0 38,4 1846,0
45,8 16575,4 49,9 16359,0
24,8 740,0 31,4 1241,2
24,0 490,0 26,9 760,5
36,5 2915,0 32,5 2587,5
31,8 14170,0 33,3 18873,0
47,1 20367,9 43,3 14985,0
32,1 17017,0 32,4 17024,0
54,1 11069,1 46,1 8205,8
26,5 660,0 30,6 1133,0
25,1 453,0 26,2 696,6
47,1 20367,9 43,8 16088,8
54,1 11069,1 55,3 10645,5
26,5 660,0 27,5 787,5
25,1 453,0 25,5 620,0
28,9 2230,2 30,6 2286,6
36,5 2915,0 43,2 4747,6
31,8 981,0 34,4 1659,2
47,1 4600,4 28,3 3056,1
32,1 1502,8 53,3 5330,0
54,1 4233,6 55,9 5645,7

 


Додаток А 1

Культура Показники Варіант
Звітний період
Пшениця площа,га
урожайність,ц/га
Жито площа,га
урожайність,ц/га
Кукурудза на зерно площа,га
урожайність,ц/га
Горох площа,га
урожайність,ц/га
Ячмінь площа,га
урожайність,ц/га
Базисний період
Пшениця площа,га
урожайність,ц/га
Жито площа,га
урожайність,ц/га
Кукурудза на зерно площа,га
урожайність,ц/га
Горох площа,га
урожайність,ц/га
Ячмінь площа,га
урожайність,ц/га

Посівні площі, урожайність та валові збори зернових культур в ТОВ «Урожай» Гайсинського району Вінницької області


 

Додаток А 2

Породи корів Показники Варіанти
Звітний період
Симентальська Надій, ц
Поголів’я
Червона степова Надій, ц
Поголів’я
Чорно-ряба Надій, ц
Поголів’я
Голштино-фризька Надій, ц
Поголів’я
Базисний період
Симентальська Надій, ц
Поголів’я
Червона степова Надій, ц
Поголів’я
Чорно-ряба Надій, ц
Поголів’я
Голштино-фризька Надій, ц
Поголів’я
                                               

Породний склад корів та їх річна продуктивність в ТОВ «Зоря» Маньківського району Черкаської області


Додаток А 3

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти