ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 1.2. Статистика населення і ринку праці

З даної теми планується одна лекція та одне практичне заняття. Отже більшість питань студенти розглядатимуть аудиторно. Підсумком вивчення теми є планова контрольна робота.

Питання для обговорення на практичному занятті:

  1. Поняття і статистичні категорії населення.
  2. Способи визначення середньорічної чисельності населення.
  3. Статистичні показники природного і механічного руху населення: абсолютні і відносні.
  4. Поняття трудових ресурсів, економічно активного населення, зайнятих і безробітних. Види зайнятості.

5. Індексний аналіз зайнятості і безробіття.

Питання для самостійної підготовки:

1. Джерела інформації про населення. Вивчення складу та розміщення населення.

2. Методи прогнозування чисельності населення

3. Види і показники міграції робочої сили.

Завдання для практичних занять

з цієї та наступних тем наведені в посібнику: Цвєткова Л.О., Калініченко О.В. Статистика фінансів з основами економічної статистики: Навчальні завдання для практичних занять та самостійної роботи, - Полтава: РВВ ПУЕТ, 2010.

Література: 1, 3, 4, 7, 10, 12, 15, 16..

Термінологічний словник

Наявне населення– чисельність осіб, які на момент реєстрації перебувають на території певного населеного пункту, незалежно від місця їх постійного проживання.

Постійне населення – чисельність осіб, які постійно, протягом тривалого часу проживають на території певного населеного пункту, незалежно від їх наявності на момент реєстрації.

Природний рух населення – зміна його чисельності, що пов’язана з народжуваністю та смертністю.

Механічний рух населення – зміна його чисельності, що пов’язана з міграціями.

Фертильний вік – дітородний вік жінок. Статистичні межі фертильності – від 15 до 49 років.

Економічно активне населення – особи, що створюють пропозицію на ринку праці. До таких осіб відносять як зайняте, так і безробітне населення.

Безробітне населення – особи, що не мали роботи протягом звітного періоду, але активно шукали роботу і були готові в будь-який момент приступити до неї.

Коефіцієнти зайнятості та безробіття – питома вага відповідно зайнятих та безробітних у загальній чисельності економічно активного населення. Так як економічно активне населення – це сукупність зайнятих і безробітних, то сума коефіцієнтів зайнятості і безробіття дорівнює 1 (100%).

Методичні рекомендації до самостійного вивчення теми та розв’язання типових задач

Ця тема достатньо детально висвітлена в рекомендованій навчальній літературі та в методичних рекомендаціях кафедри до вивчення даної теми [4, с.9-16]. Методика індексного аналізу середнього рівня безробіття чи зайнятості відповідає класичній методиці індексного аналізу середнього рівня якісного показника, вивченій в курсі статистики.

Приклади типових рішень

Задача1.Є наступні даніпро населення області за рік:

1. Чисельність населення, тис. осіб

на 1 січня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2863,6

на 1 липня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2854,3

на 1 січня наступного року . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2851,4

2. Народилось протягом року, тис. осіб. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 22,7

3. Померло протягом року, тис. осіб.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34,1

Визначте: 1) коефіцієнти народжуваності, смертності, природного приросту (зменшення), загального приросту (зменшення), механічного приросту (зменшення), життєвості населення; 2) прогнозовану чисельність населення області через три роки.

Розв’язання

1. Для обчислення більшості коефіцієнтів руху населення необхідно знати середню чисельність населення . Оскільки в даному випадку наведені дані про чисельність населення на календарні дати, проміжки між якими однакові, то середню річну чисельність населення потрібно визначати за середньою хронологічною:

Далі обчислюємо коефіцієнти: а) народжуваності - = 7,9‰), б) смертності ( = 11,9‰), в) природного зменшення населення = –4,0‰), або (7,9–11,9= –4,0‰). Для обчислення коефіцієнта загального приросту (зменшення) населення потрібно спочатку визначити абсолютну загальну зміну (зменшення) населення ), а потім розрахувати вказаний коефіцієнт ( ‰). Коефіцієнт механічного приросту (зменшення) населення можна одержати двома способами: а) попередньо визначити механічне зменшення населення [ ], потім знайти однойменний коефіцієнт ‰); б) використати взаємозв’язок коефіцієнтів приросту (зменшення) [ ‰]. Коефіцієнт життєвості населення обчислюється також двома способами:

а) ; б) ≈ 0,666.

2. Прогнозована чисельність населення області через три роки при збереженні тенденції, що склалася в поточному році, становитиме:

Задача 2.Відомі наступні дані по регіону за два роки:

  Показник На початок року На кінець року
Чисельність трудових ресурсів, тис. осіб 4310,7 4254,2
в тому числі - економічно активного населення   3793,4   3828,6
- безробітних 265,2 191,3

Визначте: 1. За кожен рік: а) коефіцієнти економічної активності трудових ресурсів; б) коефіцієнти зайнятості населення; 2. Зміну чисельності зайнятих економічною діяльністю (в тис. осіб і процентах) у зв’язку зі зміною: а) чисельності економічно активного населення; б) рівня зайнятості населення.

Розв’язання

1. Коефіцієнт економічної активності трудових ресурсів регіону визначається як відношення чисельності економічно активного населення до чисельності трудових ресурсів:

; .

Враховуючи, що сума чисельності безробітних та зайнятих дорівнює чисельності економічно активного населення, коефіцієнти зайнятості можна визначити так:

(93,0%);

(95,0%).

2. Спочатку визначаємо загальну зміну числа зайнятих:

у тис. осіб: ;

у процентах: .

Потім визначимо, як збільшення чисельності економічно активного населення вплинуло на зміну числа зайнятих:

у тис. осіб ;

у процентах .

Далі визначимо вплив зміни коефіцієнта зайнятості на зміну чисельності зайнятих:

у тис. осіб: ;

у процентах: .

На завершення перевіримо правильність виконаних обчислень:

; .

Висновок: збільшення чисельності економічно активного населення на 35,2 тис. осіб викликало зростання числа зайнятих на 32,7 тис. осіб, або на 0,9%, а підвищення рівня зайнятості економічно активного населення на 2 процентних пункти (з 93% до 95%),тобто покращення ситуації на регіональному ринку праці, обумовило збільшення числа зайнятих на 76,4 тис. осіб, або на 2,2%.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти