ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


УСТАНОВКИ ДЛЯ ОПРОМІНЕННЯ РОСЛИН В УМОВАХ ЗАХИЩЕНОГО ГРУНТУ

Загальні відомості. Типи опромінювачів і опромінювальних установок, їх характеристики. Розрахунок опромінювальних установок з точковими джерелами випромінювання. Розрахунок опроміню­вальних установок з лінійними джерелами випромінювання.

 

Прочитайте і опрацюйте

 

Короткі теоретичні відомості та методичні вказівки

 

Загальні відомості.

В осінньо-зимовий період, коли рівень природної опроміненості в теплицях недостатній для нормального розвитку рослин, використовують спеціальні опромінювальні установки. Застосування додаткового опромінення в тепличному овочівництві дозволяє на 20...40 відсотків збільшити урожайність огірків, на 15...20 відсотків -томатів, на 50...70 відсотків - салату і зеленої цибулі, на три-чотири тижні прискорити дозрівання овочів, скоротити строки вирощування розсади (повноцінну розсаду томатів отримати за 40...50 діб замість 60, огірків - за 20...25 діб замість 35...40). Штучне опроміненн

рослин у теплицях не може бути замінене яким-небудь іншим агротехнічним заходом. Тільки під дією оптичного випромінювання протікає реакція фотосинтезу, при якій енергія оптичного випромінювання в присутності молекул води і вуглекислого газу трансформується в хімічну енергію органічних з'єднань рослин з виділенням кисню.

У процесі фотосинтезу накопичення його продуктів є інгібітором цього процесу, ККД фотосинтезу знижується не тільки при високому рівні опроміненості, а й з плином часу. Ряд досліджень відмічають зниження фотосинтезу при незмінній опроміненості після двох-трьох годин роботи фотосинтезного апарату. Тому необхідне зниження опроміненості в цей період до десяти відсотків початкового і через одну-дві години рослина знову готова працювати на повну потужність.

Стосовно розсади тепличних культур можна зробити ряд корисних для практики висновків: у період сходів допустиме круглодобове опромінення з метою максимального накопичення біопродуктів рослиною (сім-дев'ять днів); зміна опроміненості на протязі дня, що дозволяє економити значну кількість електроенергії; по мірі наближення моменту висаджування розсади на постійне місце режим опромінення слід наближати до режиму природного дня.

Типи опромінювачів і опромінювальних установок, їх характеристики.

Опромінювальні установки, що використовуються в тепличних господарствах з конструктивними ознаками поділяються на стаціонарні і рухомі. Як правило, у стаціонарних установках використовуються газорозрядні джерела випромінювання порівняно великої одиничної потужності. Такі установки потребують найменших затрат на їх обслуговування, що дає їм переваги порівняно зі спеціальними газорозрядними лампами низького тиску.

Рухомі установки дозволяють при інших рівних умовах не менше ніж у два рази зменшити встановлену потужність для опромінення рослин на однаковій площі при тих же витратах електроенергії. Конструкція таких установок дещо складніша від стаціонарних тому, що необхідний пристрій для переміщення опромінювальної установки з однієї ділянки на іншу.

Запам'ятайте

До опромінювальних установок, що використовуються в теплицях, ставиться ряд вимог.

 

1.Спектральний склад енергії випромінювання повинен бути сприятливим для здійснення процесу фотосинтезу і не містити випромінювань, які негативно діють на розвиток рослин.

2.Опроміненість повинна рівномірно розподілятися по поверхні рослини і бути достатньою для протікання основних процесів у розвитку рослин і формуванні врожаю.

3.Установка не повинна перегрівати рослини і заважати догляду за

ними.

4. Застосування опромінювальних установок повинно бути рентабельним і безпечним в експлуатації.

Характеристики ламп для опромінення рослин

 

 

Таблиця 2

Тип лампи Світловий потік, клм Фіто-потік, мфіт Тип лампи Світловий потік, клм Фітопо-тік, мфіт
ДРЛФ-400 ДРВ-750 19,5
ДРФ-1000 ДРЛ-2000
ДРИ-1000-6 ДМЗ-30000
ДРИ-2000-6 ЛФ-40-1 1,88
ДНаТ-400 ЛФ-40-2 1,72
ДРИ-400-5 ЛБ-40 3,1

 

Технічні дані опромінювальних установок і опромінювачів

 

Таблиця 3

Тип установки Тип опромінювана Кількість опроміню­вачів, шт. Джерело опромінення
УОРТ-1-6000 ОТ-6000 ДМ4-6000
УОРТ-2-3000 ОТ-3000 ДМ4-3000
УОРт-6-1000 ГСП26-1000 ДРИ1000-5
УОРТ-15-400 ГСП26-400 ДРИ400-5
Традиційна ОТ-400 МИ ОТ-400МЕ 15 15 ДРЛФ-400-1 ДРЛФ-400-01
СОРТ-2-23к КОРТ-2000 ДРОТ-2000
СОРТ-2-23Т ОТ-2000 ДРОТ-200
СОРТ-2-12к КОРТ-200 ДРОТ-200
       
КОП2-001-УХЛ4 "Светотрон"   ДРИ 2000-6
  ОГСОМООО-УХЛ4"Фотос-1"   ДРИ 1000-6
  ОГС01-2000-001-УХЛ4 "Фотос-3"   ДРИ 2000-6
  ОГСО1-3500-001-УХЛ4 "Фотос-5"   ДРИ 3500
  ССПОЗ-750-001-УХЛ4   ДРВ-750
  ЖСП18-400-001-УХЛ4   ДнаТ-400
         

Розрахунок опромінювальних установок з точковими джерелами випромінювання.

При проектуванні опромінення рослин у теплицях слід вибрати тип опромінювана, потужність джерел випромінювання, визначити кількість опромінювачів, тривалість їх роботи та витрати електричної

енергії за період вегетації рослин.

У практиці проектування опромінювальних установок часто користувались простим, але дуже наближеним і незадовільним методом, в основу якого закладено нормативи питомої електричної потужності джерел випромінювання у ватах на квадратний метр опромінюваної поверхні.

При виконанні курсової роботи доцільніше розрахунок установок для опромінення рослин здійснювати за ефективною опроміненістю.

Повна потужність опромінювачів визначається за виразом:

Р ^ Ф кВт, (2.1)

НфКеЖ0'

де 5 - площа опромінення, м2;

Еф - необхідна опроміненість, мфіт/м2 ( 10000 - для розсади томатів, 8500 - для розсади огірків, 13700 - для плодів огірків, 16400 -для плодів томатів);

Кв - коефіцієнт використання фітопотоку, Кв = 0,5.. .0,7;

Нф - фітовіддача ламп, мфіт/Вт (див. табл. 2).

де ФфЛ - фітопотік лампи, мфіт/Вт. Кількість опромінювачів:

„ = -£-. (2-3)

опр

де Ропр - потужність опромінювача, Вт.

Для обчислення витрати електроенергії за період вегетації рослин необхідно знати тривалість роботи опромінювального обладнання:

Т = ТП1П + ТС1С + Тдрідр+ Тпріпр, (2.4)

де Тп, Тс, Тдр, Тпр - відповідно тривалості проростання насіння, вирощування сіянців, розсади до розстановки і після розстановки (див. табл. 4);

іп. <о V Ц - відповідно добові тривалості опромінення проростання насіння, вирощування сіянців, розсади до розстановки і після розстановки.

Витрати електроенергії за період вегетації:

V/ =РТ,кВт-год (2.5)

 

Тривалість опромінення розсади

Таблиця 4

Період вегетації Огірю   Тс •мати
  1, год/добу Т,діб 1, год/добу Т,діб
Проростання 2...3 2...3
Сіянці 15 (8) 12...15 15 (8) 10...12
Розсада до розстановки 16 (8) 10...12 16 (8) 12...15
Розсада після розстановки 14 (7) 10...12 14 (7) 20...25

Примітка. У дужках показано тривалість у годинах при періодичному опромінюванні.

Рекомендовані значення висоти підвісу опромінювачів над верхівками рослин: ОТ-400, ССПОЗ-750 - 0,8... 1,2 м; ОТ-1000, РСП05-2000, ЖСП18-400 - 1,6...2,2 м; ОГС01 "Фотос", ОТ-2000 -1,8...2,4 м ; для лінійних джерел-0,05...0,25 м

Приклад4. Теплиця розміщена в четвертій світловій зоні (Київська область). Культура - розсада огірків. Площа опромінення 400 м2.

Визначити потужність, кількість опромінювачів, витрати електроенергії на опромінення.

Розв'язання.

Для опромінення розсади огірків у теплиці вибираємо опромінювальну установку типу УОРТ-6-1000 із шістьма опромі-нювачами ГСП26-1000 і лампами ДРИ-1000-6.

Визначаємо фітовіддачу лампи:

%, 140000

НіЬ - —— = = ПОлм/ Вт.

ф Р„ 1000

Визначаємо потужність опромінювальних установок: р_ $Еф _ 400.8500 _34?

НфК,-1000 140-0,7-1000 ' тШ' Визначаємо кількість опромінювачів:

р 34>7 .. _
п = — =------------------------ = 34,7шт.

Для опромінення рослин вибираємо шість опромінювальних установок УОРТ-6-1000. Загальна кількість опромінювачів п =36 шт. Установлена потужність опромінювачів Р = 36 кВт.

Для економного використання електроенергії приймаємо періодичний режим опромінення (опромінювачі вимикаються на дві години після кожних двох годин роботи).

Визначаємо тривалість роботи опромінювачів за період вегетації: Т = тпі„ + Тсіс + Тдрідр + Тпріпр = 2 ■ 24 +10 • 8 +11 • 8 +12 • 7 = 300год. Визначаємо витрати електроенергії на опромінення:

у/ = рт = 36 • 300 = ІОЖкВт ■ год.

Близько 50 відсотків потужності, споживаної опромінювачами, перетворюється в теплову енергію, тому при розрахунку і виборі установок для обігріву теплиць необхідно враховувати цей фактор.

Розрахунок опромінювальних установок з лінійними джерелами випром інювання.

В опромінювачах злінійними джерелами випромінювання використовують газорозрядні лампи низького тиску (типу ЛФ-40, ЛБ-40), які розташовують блоками з кількох ламп горизонтально над опромінюваною поверхнею на відстані 0,05... 0,25 м.

Середню горизонтальну опроміненість Еф під блоком люмінесцентних ламп визначають за формулою:

Еф = Фф(п-1)Лбл/а-в, (2.6)

Фф - фітопотік однієї лампи, фт;

п - кількість ламп у блоці, шт.;

т] - коефіцієнт корисної дії блока ламп, значення якого залежить від втрат фітопотоку випромінювання шляхом його поглинання сусідніми лампами, опромінювачем і оточуючим простором;

а - довжина лампи, м;

в - ширина блока ламп, м.

Запишемо вираз 2.6 по-іншому:

Еф = цеф, (2.7)

де рі = Фф / а • в - постійна величина, яка залежить від каталожних даних джерела випромінювання і площі опромінюваної поверхні;

еф = (п - 1)г|бл - відносна опроміненість, яка залежить від висоти Ь, кількості ламп у блоці при даній його ширині і не залежить від світлотехнічних характеристик лампи.

Користуючись виразом 2.7 і графіком рис. 14.5 Л-1, можна визначити кількість ламп у блоці шириною 1 м, що необхідна для забезпечення необхідної опроміненості. Для цього, вибравши тип і потужність лампи, вираховують значення |і. Виходячи з необхідної опроміненості, вираховують еф = Ефг /|х. За графіком залежності відносної опроміненості від питомої кількості ламп у блоці і висоти його розміщення над опромінюваною поверхнею визначають шукану кількість ламп.

 

Питання для самоперевірки

1. Які основні функції повинні виконувати опроміню вальні установки в теплицях?

2. Які вимоги ставляться до опромінювальних установок, що використовуються для опромінення рослин?

3. Як класифікуються опромінювальні установки за конструктивними ознаками?

4. Які типи ламп використовуються для опромінення рослин?

5. Які типи опромінювачів і опромінювальних установок використовуються для опромінення рослин

6. Поясніть метод розрахунку опромінювальних установок з точковими джерелами випромінювання.

7. Поясніть метод розрахунку опромінювальних установок з лінійними джерелами випромінювання.

Тести

1. Спектральний склад енергії випромінювання джерел, що використовуються для опромінення рослин, повинен:

• переважно містити інфрачервоне випромінювання;

• переважно містити ультрафіолетове випромінювання;

• бути сприятливим для здійснення процесу фотосинтезу і не містити випромінювань, які гнітять рослини.

2. Яким наближено повинен бути рівень освітленості для опромінення рослин?

• 300...500 лк;

• 2000...4000 лк;

• 6000.... 10000 лк.

3. Для переходу величин світлової системи до системи фотосинтезних величин застосовується коефіцієнт, значення якого визначається за виразом :

• Кф= Фф/Ф;

• Кф= Ф/Фф;

• КФ = ФФ/Р.

3. Ефективність джерела для опромінення рослин з точки зору енергетичних затрат характеризується виразом:

• Нф= Р/ФФ;

• Нф = Фф/Р;

• Нф = Фф/ Ф.

 

Лабораторна робота

 

Дослідження роботи електрообладнання пристрою автоматичного керування опромінювальною установкою теплиці.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти