ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Установка 14 обігріву, УФ опромінювання та освітлення

ЗРИКО-1призначена для обігріву молодняку тварин інфрачервоними променями та опромінювання їх ультрафіолетовими з одночасним

освітленням приміщення.

До складу установки входить 120 опромінювачів типу "Зоотон", 100 світильників для ламп ЛБ-40 і 70 опромінювачів для ламп ЛЕ-30-1.

Електромеханізована підвісна опромінювальна установка УО-4Мпризначена для УФ опромінювання тварин і птиці при утримуванні в клітках або станках. Установка складається з чотирьох опромінювачів з лампами ДРТ-400, привідної станції і несучої конструкції. Несучу конструкцію виконують із стального оцинкованого дроту, який закріплюють вздовж приміщення за допомогою натяжних болтів, вмонтованих у торцеві стіни. Опромінювачі в приміщенні здійснюють зворотно-поступальний рух за допомогою троса, змонтованого на натяжних роликах, який

приводиться в рух від привідної станції з двигуном потужністю 0,27 кВт. Довжина несучого дроту і троса розрахована на приміщення довжиною до 90 м. Кожний опромінювач може переміщуватися зшвидкістю 0,3 м-хв"1 на відстань 35...42 м.

Самохідна установка для опромінення курей УОК-1призначена для УФ опромінення птиці при багатоярусному клітковому утриманні. Установка являє собою шасі, яке приводиться в рух двигуном потужністю 0,27 кВт. Електродвигун через редуктор зпередаточним відношенням 1:841 і ланцюгову передачу приводить у рух колеса шасі, які котяться по колії кормороздавача між рядами кліткових батарей. На шасі встановлена штанга, на якій кріпляться два опромінювачі з лампами ДРТ-400. Висота розміщення опромінювачів регулюється.

Методика розрахунку стаціонарних установок

ультрафіолетового опромінення.

Розрахунки ведуть у такій послідовності. Опромінювачі над опромінювальною площиною розміщають з урахуванням найвигіднішої відносної відстані (для ламп ДРТ, ЛЕ Хс=1,4).

Визначають коефіцієнт використання ефективного потоку і середню опроміненість. Середню опроміненість визначають за формулою:

ЕСер = Фв 1% Г)в Кф / К 3, мвіт/м2, (3.1)

де Фв - вітальний потік опромінювача, мвіт, мер;

1% - сумарна кількість джерел в установці ультрафіолетового опромінення, шт.;

г)в - коефіцієнт використання ефективного потоку;

Кф - коефіцієнт форми тварин (0,5...0,64);

К - коефіцієнт запасу (1,5...2);

8 - площа опромінювальної поверхні, м2.

Коефіцієнт використання ефективного потоку беремо з табл. 6 зурахуванням індексу установки.

Висота підвішування опромінювачів над опромінювальною поверхнею (Нр) повинна відповідати:

ЕсерК2<Едоп, (3.2)

де Едоп - допустима опроміненість, мвіт-м"2;

К - коефіцієнт нерівномірності опромінення (1,15... 1,25

 

 

Значення коефіцієнта використання вітального потоку

Таблиця 6

Індекс Коефіцієнт використання для джерел опромінення
  ДРВЕД | ДРТ | ЛЕ,ЛЕР, ДБ
0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,25 1,5 1,75 2,0 2,25 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0 0,24 0,16 0,20 0,29 0,21 0,24 0,33 0,29 0,28 0,35 0,33 0,31 0,38 0,36 0,34 0,40 0,37 0,36 0,41 0,39 0,39 0,44 0,41 0,42 0,46 0,44 0,46 0,48 0,46 0,49 0,50 0,49 0,52 0,51 0,51 0,54 0,52 0,53 0,56 0,54 0,56 0,58 0,56 0,59 0,60 0,57 0,60 0,62 0,58 0,62 0,64

За відомою вітальною експозицією опромінення Н^ (табл. 5) і середньою вітоопроміненістю Есер визначаємо тривалість опромінення:

Т = НІ/Е (3.3)

Приклад 5.Розрахувати стаціонарну опромінювальну установку для телятника (розміри - 12x68x3; телята віком до шести місяців; опромінювачі ЗНШ-30 (ЗО-1-30М); Н£= 120мвіт. год/м2. Розв'язання.

Приймаємо висоту підвішування опромінювача Нр = 1,7 м. Визначаємо відстань між рядами опромінювачів:

Ь = НРХС=1,7- 1,4 = 2,38 м. Кількість рядів визначаємо за формулою:

т = А/Ь= 12/2,38 = 5,04. Приймаємо т1 = 5 рядів. Відстань від стін до опромінювачів:

Ьс = 0,5 Ь = 0,5-2,38= 1,2 м. Відстань між рядами опромінювачів:

т.д= А-2ЬС = 12-2-1,2 94м

т'-І 5-І

Відстань між опромінювачами в ряду:

Ьв = ¥— = 2'3§2 = 2,36 м.

К 2,4 Кількість опромінювачів у ряду:

п = в~2к + 1 = 68-2-1,2 + і = 28,8.

Ь„ 2,36

Приймаємо п1 = 29. Кількість опромінювачів у приміщенні:

ЦТ = тХХ = 5-29 = 145. Визначаємо індекс приміщення:

._ 5 12-68_ 816 _6

Нр(А + В)~1,7(12 + 68) 136 З табл. 6 беремо тів = 0,64.

Приймаємо коефіцієнт запасу К3 = 1,5; коефіцієнт форми Кф = 0,5. З табл. 6.8 Л-8 для лампи ЛЕ-30 Фв = 750 мвіт. Визначаємо середню опроміненість:

Есер = Ф-»ЛКф = 750-145-0,64-0,5 34800 = ш мвіт/м2

К5 1,5-816 1224

Добова тривалість роботи установки в кінці строку роботи лампи: Т = *Ь_ _ _12°_ = 4,2 годин.

Есер 28,4

Розрахунок рухомих установок ультрафіолетового опромінення. При розрахунках рухомої опромінювальної установки слід враховувати, що опроміненість у розрахунковій точці при русі опромінювачів змінюється залежно від розміщення їх у даний час. Дозування вітальної експозиції залежить від вибору висоти підвішування опромінювачів та кількості їх щоденних проходів при постійній швидкості руху.

Експозицію опромінення за повний прохід опромінювачів визначають за формулою:

н = фІИ5Іпа

 

де Ін - сила вітального випромінення, мвіт/ср; V - швидкість руху опромінювачів, м/годин; а- кут захисної арматури опромінювана.

5іп а = —.

Середню дозу опромінення за один прохід визначають за формулою:

„ _ фІи | мвіт. м"2,

де Ь - довжина повного ходу опромінювачів, м. Обчислюємо довжину Ь:

Ь = А - 0,58 Нр, м,

N де В - довжина приміщення, м;

N - кількість опромінювачів в одному ряду; Ьі - 0,58 Нр - відстань, на яку не повинен доходити опромінювач до центру і країв опромінювальної площини, оскільки тварина, яка знаходиться там, одержить подвійну дозу опромінення. Тривалість опромінення визначаємо за формулою: Т=^+0,7іроз,

де Іроз - час, необхідний для розігрівання лампи (Іроз = 10 хв.);

0,7 - коефіцієнт, який враховує зниження ефективного вітального потоку лампи при її розігріванні.

Кількість проходів визначають за формулою:

І

Приклад 6.Розрахувати тривалість опромінення і кількість проходів для рухомої опромінювальної установки УО-4, розміщеної в приміщенні для утримання поросят на відгодівлі (габарити приміщення В = 60 м, А = 12 м, Н = 2,5 м; кількість опромінювачів у ряді N = 2).

Розв'язання.

З табл. 5 беремо Нх = 80 мвіт ■ год/м2; Едоп = 230 мвіт/м2.

Визначаємо висоту підвішування опромінювачів:

НР = Н-(Ь3+^),

де п3 - висота звисання, п3 = 0,5 м; Ьр - середня висота поросят, 0,4 м.

Нр = 2,5 - (0,5+М)= 1,8 м.

2 Довжина ходу опромінювачів визначається:

Ь= — -О,58Я„ = — -0,58 -1,8 = 29м-

Установка комплектується лампами ДРТ400. З табл. 6.9 Л-8 беремо Ін = 0,70 віт/ср.

Приймаємо Кф = 0,64, К = 2 і визначаємо середню опроміненість:
о _ 2ЯД, 2-0,64-0,76

Е-сер - ------ . = - ------ ===== -

КНр ^і} + 4Н2р 2 • 1,8 • д/292 + 4 ■ 1,82

0)896 = 0,00851 віт/м2 = 8,51 мвіт/м2. 105,2

Порівнюємо одержану опроміненість з допустимою за таким виразом:

І1сер Кх, < с.дОП,

8,51 • 2 • 1,25 = 21 мвіт/м2 < 230 мвіт/м2.

Тривалість опромінення у кінці строку придатності ламп визначаємо за формулою:

Т = Ні- + 0,7 Ірю = Я І + 0,7 • 10 = 571 хв = 9,5 год.

Есер Е

Тривалість опромінення новими лампами:

Т„ = Т~°'11р°' + 0,7 Іроз = 571-0,7-10 І 01. 10 _ 289 хв = 4,8 год.

2 2

При швидкості руху V = 0,5 м/хв кількість проходів
п= У-Т= 0,5-571 =дЯ
Ь 29

Для нових ламп п = "^' ^ = 5.

 

Використання ультрафіолетового випромінювання в різних технологічних процесах сільськогосподарського виробництва.

Ультрафіолетове випромінювання зони С використовується також для знезаражування води, приміщень, тваринницьких стоків перед використанням їх як органічних добрив, для пастеризації молока, стерилізації посуду і тари, обробки насіння перед посівом, у селекції - для отримання нових властивостей рослин, приманювання і знищення комах.

Розрахунок бактерицидних установок.

Приклад 7. Розрахувати установку для знезаражування води для ферми ВРХ на 600 голів.

1. Визначаємо необхідні витрати води:

о - §пкдкг

3600-24'

де § - добова норма споживання води на одну дійну корову, §=100 л; п - кількість тварин, п = 600 гол ; Кд - коефіцієнт добової нерівномірності споживання води,

Кд=1,1...1,3;

Кг - коефіцієнт годинної нерівномірності споживання води,

К=2,5;

п .100-600 1,3 2,5 _,

и------------ =і,8лс .

3600-24

2. Для знезаражування вибираємо лампу ДБ-30 у кварцовому
чохлі заглибної установки. Дані лампи: Рл=30 Вт, Фб=6,6 бк,
сіл =30 мм, / л = 895 мм. Приймаємо зовнішній діаметр кварцового
чохла д =40 мм, довжину робочої частини / =700 мм.

3. Приймаємо швидкість руху води у=0,3 мс'1 і визначаємо
необхідний переріз:

п) = 0- = ^ = 0,6дм2.

V З

4. Визначаємо внутрішній діаметр установки:

\4(О + лй2 _ І4-0,6 +3,14-0,42

О =,--------------- ~ .--------------- = 0,96дл< •

V я \ 3,14

Вибираємо найближчий стандартний діаметр сі =100 мм і визначаємо глибину потоку:

Н = О-<і = 10-4 = 6см. Визначаємо коефіцієнт поглинання бактерицидного потоку:

аб=і-е-°\ де а - показник поглинання, а=0,25.

аб =1-е-°'25-6 = 0,777-

5. Приймаємо коефіцієнт запасу К3=2,2; нормована доза опромінення Нб=2,4 бк-ссм"2; залишкова густина бактерій після дії бактерицидного випромінювання Б=3; густина бактерій до опромінення Бо =1000;

коефіцієнт використання бактерицидного потоку установки Кв=0,9.

Визначаємо необхідну кількість ламп:

(2аК,Нб\п— 1800-0,25-2,2-2,41п-^-

М =------------ £^= ------------------ !Ш°- = 3,9.

ФбавК? 6000-0,777-0,9

Приймаємо N=4.

6. Визначаємо загальну потужність установки:

Ру = 1,2М>л = 1,2 • 4 • 30 = 1445/и.

7. Визначаємо витрати електроенергії на знезараження їм3 води:

„. Р1000 0,144 1000 „' ' п _3

V/ =----------- = —------ = 0,022кВт ■ год ■ м .

Є-3600 1,8-3600

Питання для самоперевірки

1. У чому полягає біологічна дія ультрафіолетового
випромінювання?

2. Де використовується ультрафіолетове випромінювання в
сільському господарстві?

3. Які ви знаєте типи ультрафіолетових опромінювачів?

4. Які ви знаєте типи стаціонарних установок ультрафіолетового
опромінювання?

5. Які ви знаєте типи рухомих установок ультрафіолетового
опромінювання?

6. Які ви знаєте типи установок, що використовуються для
одночасного ультрафіолетового й інфрачервоного опромінювання?

7. Чим пояснюється знезаражуюча дія УФ випромінювання 8. Які джерела випромінювання використовуються для УФ

опромінювання тварин і птиці?

9. Які джерела випромінювання використовуються для

знезараження води і повітря ?

10. Яким методом здійснюється розрахунок стаціонарних

установок ультрафіолетового опромінювання?

11. Чому в процесі експлуатації установок ультрафіолетового
опромінювання необхідно періодично вимірювати УФ опроміненість?

Тести

1. Як проявляється біологічна дія УФ випромінення на організм

тварин?

• через створення теплового ефекту;

• через фотохімічні реакції в шкіряному покриві, слизистих

оболонках і органах зору;

• через покращання зорових можливостей.

2. Під дією УФ променів в організмі тварин створюється:

• вітамін Д;

• вітамін С;

• вітамін В.

3. В установках УФ опромінювання тварин застосовуються такі

типи ламп:

• ДРЛФ, ДРИ, ДНаТ;

• ЛЕ.ЛЕР, ДРТ;

• ДБ,ДРОТ.

4. В установках для знезаражування повітря і води застосовую­ться лампи:

• ЛБ, ЛД;

• ДБ;

• ЛЕ, ЛЕР, ДРТ.

5. В установках УФ опромінювання тварин застосовуються такі

типи опромінювачів:

• ЗНП-1,ОРК-2,ОЗЖ-1;

• ОТ-400, ССПО5-25О-003-У3.5 "Зоотон";

ОБП, ОБН.

6. Для УФ опромінювання тварин застосовуються такі типи рухомих установок:

• ИКУФ - 2М, "Луч", ЗРИКО-1;

• УО-4М,УОК-1;

• ОВ-ЗП, ОВУ-6П.

Лабораторні роботи

Дослідження роботи електрообладнання стаціонарної установки ультрафіолетового опромінення.

Дослідження роботи електрообладнання рухомої установки ультрафіолетового опромінення.

Практичні заняття

Розрахунок і вибір стаціонарної установки ультрафіолетового випромінювання.

Розрахунок і вибір рухомої установки ультрафіолетового випромінювання.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти