ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


За якою формулою визначається енергія фотона?

За якою формулою визначається енергія фотона?

1

2

3

4

де – постійна Планка;

– швидкість поширення електромагнітних хвиль у вакуумі;

– довжина хвилі.

2. Енергія фотона, який знаходиться у вакуумі, змінюється пропорційно:

1Частоті електромагнітних коливань і довжині хвилі

2Довжині хвилі

3Частоті електромагнітних коливань

4Швидкості поширення електромагнітних коливань

В яких одиницях вимірюється енергія фотона?

1 Дж

2 Дж∙с

 

3

4

4. Енергія фотона при частоті електромагнітних коливань υ=10Гц дорівнює Wф = 40Дж. Чому дорівнюватиме його енергія, якщо частота коливань збільшиться в 2 рази?

1 40 Дж

2 60 Дж

3 80 Дж

4 100 Дж

Яку довжину хвилі мають випромінювання, що відносяться до оптичної зони спектра?

1 λ=1 – 380 нм

2 λ= 380–760 нм

3 λ=760–1·106 нм

4 λ=1 – 1·106 нм

6. Зона В (довжина хвилі λ= 280–315 нм) ультрафіолетового випромінювання застосовується:

1 Для дезінфекції і стерилізації інвентарю і посуду, обеззаражування води і повітря

2 Для люмінесцентного аналізу хімічного складу і біологічного стану продуктів

3 Для опромінення молодняку тварин і птиці

4 Все перелічене у відповідях 1, 2, 3

7. Зона А (довжина хвилі λ=315–380 нм) ультрафіолетового випромінювання застосовується:

1Для дезінфекції і стерилізації інвентарю і посуду, обеззаражування води і повітря

2Для люмінесцентного аналізу хімічного складу і біологічного стану продуктів

3Для опромінення молодняку тварин і птиці

4Все перелічене у відповідях 1, 2, 3

8. Зона С (довжина хвилі λ= 100–280 нм) ультрафіолетового випромінювання застосовується:

1 Для дезінфекції і стерилізації інвентарю і посуду, обеззаражування води, сільськогосподарських продуктів і повітря

2 Для люмінесцентного аналізу хімічного складу і біологічного стану продуктів

3 Для опромінення молодняку тварин і птиці

4 Все перелічене у відповідях 1, 2, 3

9. Види фотобіологічної дії оптичного випромінювання:

1 Світлова, фотосинтезна, бактерицидна, терапевтична, знезаражувальна, фотоперіодична

2 Світлова, фотосинтезна, бактерицидна, терапевтична, знезаражувальна, мутагенна

3 Світлова, бактерицидна, терапевтична, фотоперіодична, знезаражувальна, мутагенна

4 Світлова, фотосинтезна, терапевтична, бактерицидна, мутагенна, фотоперіодична

Яке випромінювання використовується для створення нормованої освітленості, здійснення реакції фотосинтезу, регулювання біологічних ритмів тварин і птиці?

1 Ультрафіолетове

2 Видиме

3 Радіохвилі

4 Космічні промені

11. Інфрачервоне випромінювання у сільському господарстві застосовується:

1 Для обігріву молодняку тварин і птиці, сушіння сільськогосподарської продукції, пастеризації молока, соків та інших продуктів, опалення приміщень

2 Для забезпечення санітарно-гігієнічних умов праці, знезараження приміщень, води і повітря

3 Для знезараження приміщень, води і повітря, сушіння сільськогосподарської продукції, пастеризації молока, соків та іншої продукції

4 Правильної відповіді немає

В яких одиницях вимірюється освітленість?

1 Бактах

2 Люксах

3 Люменах

4 Канделах

В яких одиницях вимірюється вітальний потік?

1 Вітах

2 Фітах

3 Бактах

4 Правильної відповіді немає

В яких одиницях вимірюється фотосинтезна опроміненість?

1 фіт/с.р.

2 фіт

3 лк

4 фіт/м2

Які параметри ламп розжарювання зростають при збільшенні на них напруги?

1 Потужність, світловий потік, термін служби

2 Світловіддача, термін служби, світловий потік

3 Потужність, світловіддача, світловий потік

4 Усі відповіді правильні

Що відбудеться зі світловіддачею лампи розжарювання при зниженні напруги мережі, в яку вона ввімкнена?

1 Не зміниться

2 Збільшиться

3 Зменшиться

4 Правильної відповіді немає

Опроміненість від точкового джерела в точці А, розташованій на площині, пропорційна силі випромінювання від цього джерела в напрямку до точки, косинуса кута падіння променя на площину і обернено пропорційна відстані між джерелом і точкою. До якого закону належить це визначення?

Основний закон світлотехніки

Закон Кіргофа

Закону Стефана-Больцмана

Закон зміщення

23. Недоліки ламп розжарювання:

1 Невисока світловіддача, низький термін служби

2 Незадовільний спектральний склад випромінювання

3 Незалежність світового потоку і терміну служби від величини напруги мережі

4 Правильні відповіді 1, 2

24. Переваги ламп розжарювання:

1 Низька вартість

2 Простота в експлуатації, надійність в роботі

3 Незалежність світлотехнічних і електротехнічних параметрів від навколишнього середовища

4 Всі відповіді правильні

За якою формулою визначається енергія фотона?

1

2

3

4

де – постійна Планка;

– швидкість поширення електромагнітних хвиль у вакуумі;

– довжина хвилі.

2. Енергія фотона, який знаходиться у вакуумі, змінюється пропорційно:

1Частоті електромагнітних коливань і довжині хвилі

2Довжині хвилі

3Частоті електромагнітних коливань

4Швидкості поширення електромагнітних коливань

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти