ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Кафедра захисту рослин ім. доцента Мішньова А.К.

Дисципліна " Загальна фітопатологія"

Екзаменаційна робота

для студентів 3 курсу, спеціальності "Захист рослин"

Завдання 1 рівня

Тема 1: Вступ. Фітопатологія - наука про хвороби рослин

При якій хворобі спостерігається пригнічення росту рослини?

А. іржа буряку Б. ВЖКЯ В. Парша яблуні Г. Септоріоз пшениці

2. Позначте правильні твердження...

1.Сільськогосподарська фітопатологія досліджує хвороби конкретних культур, розглядає стосовно до кожної з них видовий склад збудників, симптоми захворювання в залежності від географічної зони, прийоми захисту.

2.Сільськогосподарська фітопатологія використовує зведення загальної про закономірність розвитку патологічних процесів і фактори, що впливають на них, стосовно до кожної хвороби.

А. Тільки перше твердження правильне. Б.Обидва твердження правильні.

В. Тільки друге твердження правильне. Г. Обидва твердження не правильні.

3. Позначте правильні твердження...

1.Характер взаємодії рослини з паразитом допомагають досліджувати фізіологія та біохімія рослин.

2.Характер взаємодії рослини з паразитом допомагають досліджувати ентомологія та захист рослин.

А. Тільки перше твердження правильне. Б.Обидва твердження правильні.

В. Тільки друге твердження правильне. Г. Обидва твердження не правильні.

Масовий спалах хвороб називається

А фітопатологією Б епізоотією В пандемією Гепіфітотією

Наука, яка вивчає хвору рослину, причини хвороби та вплив навколишнього середовища на перебіг хвороби рослини.

А ентомологія Б імунітет рослин В загальна фітопатологія Г епіфітотіологія

До прямих втрат при ураженні яблуні паршею відносять

1.Зниження врожаю. 2.Розвиток вторинних патогенів при збереженні.

3.Затрати на додаткову переборку. 4.Зниження ціни за уражені плоди.

А 2, 3 Б 1, 3 В 1, 4 Г 1, 2

До непрямих втрат при ураженні картоплі фітофторозом відносять

1.Зниження врожаю. 2.Розвиток вторинних патогенів при збереженні.

3.Затрати на додаткову переборку. 4.Зниження ціни за уражені плоди.

А 2, 3 Б 1, 3 В 1, 4 Г 1, 2

Тема 2: Основні етапи історичного розвитку фітопатології

8. Позначте правильні твердження...

1.Теологічне уявлення про хвороби рослин: причини хвороб рослин - кара Бога

2.Теологічне уявлення про хвороби рослин: причини хвороб рослин - нестача поживних речовин у грунті.

А. Тільки перше твердження правильне. Б.Обидва твердження правильні.

В. Тільки друге твердження правильне. Г. Обидва твердження не правильні.

Луи Рене та Шарль Тюлян відкрили

Аплеоморфізм Б гриби - як збудники хвороб

В збудника сажки Г метод вивчення грибів

Який метод вивчення грибів запропонував А. де Барі?

А. фізіологічний Б. морфологічний В. онтогенетичний Г. серологічний

Розвиток якої хвороби призвів до заснування науки мікології?

А. Пероноспороз соняшнику Б.Фітофтроз картоплі

В. Мілдью винограду. Г. Борошниста роса пшениці.

Засновник фітопатології у Росії.

А. Д.І. Івановський Б. М.О. Наумов В. А.А. Ячевський Г. М.С. Воронин

13. Позначте правильні твердження...

1.М.С. Воронин вивчав цикл розвитку збудника кили капусти, досліджував патогенез іржі соняшнику.

2.М.С. Воронин відкрив збудника екзобазидіоза.

А. Тільки перше твердження правильне. Б.Обидва твердження правильні.

В. Тільки друге твердження правильне. Г. Обидва твердження не правильні.

Які вчені займались вивченням бактеріозів рослин?

1. А.А. Ячевський 2. Е. Сміт

3. Т. Джон 4. М.О. Наумов

А. Всі твердження правильні Б. 1,2 В. 3,4 Г. 2,3

Які вчені займались вивченням вірозів рослин?

1. А.А. Ячевський. 2. Е. Сміт

3. Д.І. Івановський 4. М. Бейринк

А. Всі твердження правильні Б. 1,2 В. 3,4 Г. 2,3

Тема 3: Поняття про хвору рослину. Симптоми хвороб рослин

Позначте правильні твердження.

1. О. Декандоль під хворобою рослин розглядав будь-яке відхилення рослини від її фізіологічного стану.

2. О. Декандоль під хворобою рослин розглядав пригнічення розвитку рослини.

А. Тільки перше твердження правильне. Б.Обидва твердження правильні.

В. Тільки друге твердження правильне. Г. Обидва твердження не правильні.

Позначте правильні твердження.

1.Т.Д. Страхов розглядав хворобу рослин як результат взаємодії у системі рослина-патоген - навколишнє середовище чи рослина - несприятливий вплив - навколишнє середовище.

2.Хвороба -це порушення нормального обміну речовин клітин, органів і рослини під впливом фітопатогена чи несприятливих умов.

А. Тільки перше твердження правильне. Б.Обидва твердження правильні.

В. Тільки друге твердження правильне. Г.Обидва твердження не правильні.

Яка хвороба відноситься до гострих хвороб?

А. Мілдью винограду. Б. Фітофтороз томатів. В. Парша яблуні Г. Чорний рак яблуні.

Яка хвороба є локальною?

А. Фузаріоз сої Б. Тверда сажка пшениці В. Септоріоз пшениці Г. Летюча сажка ячменю.

Яка хвороба відноситься до хвороб сходів?

А. Кренеїд буряків Б. Стеблова іржа пшениці В. Септоріоз пшениці Г. Летюча сажка ячменю.

Яка хвороба уражує листя?

А. Кренеїд буряків Б. Стеблова іржа пшениці В. Летюча сажка ячменю Г.Септоріоз пшениці

Симптоми твердої сажки пшениці.

А. Все руйнується , залишається колосоносний стрижень Б. Смуги з теліоспорами

В. Сажкові мішечки Г.Пухирі з теліоспорами

Симптоми летючої сажки ячменю.

А. Все руйнується , залишається колосоносний стрижень Б. Смуги з теліоспорами

В.Сажкові мішечки Г.Пухирі з теліоспорами

Тема 4:Хвороба як патологічний процес

При ураженні якою хворобою інтенсивність транспірації знижується?

А. іржа буряку Б. ВЖКЯ В. мілдью винограду Г. Септоріоз пшениці

При ураженні якою хворобою на перших етапах патогенезу відбувається посилення інтенсивності фотосинтезу?

А. Іржа пшениці Б. Коренева гниль пшениці

В. Темно-бура плямистість ячменю Г. Септоріоз пшениці

При ураженні якою хворобою розвивається склероз клітин?

А. іржа буряку Б. ВЖКЯ В. мілдью винограду Г.стовбур томатів

До патоморфологічних змін в ураженій рослині відносяться

1. Зменшення довжини стебла рослини

2. Зменшення кількості колосків

3.Гіпертрофія

4.Дегенерація.

А. Всі твердження правильні Б. 1,3 В. 1,2 Г. 2,3

До патофізіологічних змін відносяться

1.Гіпертрофія. 2.Зменшення довжини стебла рослини

3. Порушення фотосинтезу. 4. Порушення дихання

А. Всі твердження правильні Б. 3,4 В. 1,2 Г. 2,3

Тема 5: Принципи сучасних методів діагностики хвороб рослин

Позначте правильні твердження.

1.При діагностиці неінфекційних хвороб особливого значення набувають відомості про погодні умови (температура, опади), технології вирощування культури (добриво, використовувані пестициди), типі ґрунту тощо.

2. При діагностиці інфекційних хвороб особливого значення набувають відомості про погодні умови (температура, опади), технології вирощування культури (добриво, використовувані пестициди), типі ґрунту тощо.

А. Тільки перше твердження правильне. Б.Обидва твердження правильні.

В. Тільки друге твердження правильне. Г. Обидва твердження не правильні.

Позначте правильні твердження.

1.Основні методи діагностики вірусних хвороб: метод електронної мікроскопії, візуальна діагностика, метод індикаторних рослин, серологічний метод, молекулярні методи.

2.Основні методи діагностики бактеріальних хвороб: макроскопічний, анатомічний, біологічний, серологічний , молекулярний

А. Тільки перше твердження правильне. Б.Обидва твердження правильні.

В. Тільки друге твердження правильне. Г. Обидва твердження не правильні.

Тема 6: Неінфекційні хвороби рослин

Особливості неінфекційних хвороб

1. Причини хвороби - абіотичні чинники.

2. Причина хвороби - патоген.

3. Хвороби не передаються від рослини до рослини.

4. Не можливо вилікувати рослину, уражену неінфекційною хворобою.

А. Всі твердження правильні Б. 1,4 В. 1,3 Г. 2,3

Причини сонячно-морозних опіків кори плодових дерев.

1. Низька температура повітря у ночі. 2. Низька температура повітря удень

3. Сильне нагрівання кори удень. 4. Град та сильний вітер.

А. Всі твердження правильні Б. 1,4 В. 1,2 Г. 1,3

Тема 7: Типи взаємовідношень між рослинами та мікроорганізмами

Які організми утворюють мікоризу?

А. Рослини і лишайники Б. Рослини і гриби В. Рослини і бактерії Г. Гриби та водорості

Тема 8: Паразитична спеціалізація мікроорганізмів

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти