ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 1.6. Статистика національного багатства

Методичні рекомендації до самостійного вивчення теми та розв’язання типових задач наведені в [7, с. 48-60].

 

Завдання для практичних занять і самостійної роботи

1.6.1. Відомі наступні дані з системи національних рахунків країни:

 

Показник Базисний рік Звітний рік
Обсяг національного багатства, млрд.дол.: - у діючих цінах   209,6   241,2
- у порівнянних цінах (цінах базисного року) 209,6 247,7

Визначте: 1) абсолютну зміну обсягу національного багатства країни в діючих цінах, – загальну, зокрема за рахунок зміни: а) фізичного обсягу національного багатства; б) цін; 2 ) індекси вартості національного багатства, фізичного обсягу національного багатства, цін. Зробіть висновки.

1.6.2. Повна (первісна) вартість основних фондів акціонерного товариства (АТ) на початок року склала 3650 тис.грош.од. при їх зношеності, рівній 34%. Протягом року відбувався наступний рух основних фондів: 1) у січні надійшли основні фонди, придбані у іншого АТ, повною вартістю 280 тис.грош.од. (їх придатність складає 80%); 2) у травні вибули повністю амортизовані основні фонди повною вартістю 190 тис.грош.од.; 3) у червні придбані нові основні фонди вартістю 330 тис.грош.од.; 4) у жовтні продані іншому АТ основні фонди залишковою вартістю 96 тис.грош.од. (їх знос складає 64 тис.грош.од.). Річна норма амортизації на реновацію основних фондів рівна 12%. Середньооблікова чисельність працівників основної діяльності – 260 осіб. Обсяг продукції, випущеної за рік, - 6240 тис. тонн. Примітки: на АТ застосовується метод нарахування річної суми амортизаційних відрахувань від середньорічної повної вартості основних фондів; АТ працює в одну зміну.

Визначте: 1) повну вартість основних фондів на кінець року; 2) залишкову вартість основних фондів на початок і кінець року; 3) коефіцієнти руху основних фондів за рік; 4) коефіцієнти придатності і зносу основних фондів на початок і кінець року; 5) рівні: а) віддачі основних фондів; б) фондомісткості продукції; в) фондоозброєності працівників. Зробіть висновки. Побудуйте баланси основних фондів АТ за повною і залишковою вартістю.

1.6.3.Сума зносу основних фондів підприємства на початок року складала 918 тис. грош. од., коефіцієнт їх придатності становив 64%. У лютому підприємство придбало нові основні фонди вартістю 140 тис. грош. од. У березні вибули із-за зношення основні фонди ліквідаційною вартістю 15 тис. грош. од., їх знос – 90%. У вересні придбані основні фонди у іншого підприємства залишковою вартістю 90 тис. грош. од. (сума їх зносу рівна 45 тис. грош. од.). Річна загальна норма амортизації – 10%. Вартість виконаного за рік капітального ремонту основних фондів – 80 тис. грош. од. Вартість продукції, виробленої за рік, - 4310 тис. грош. од.

Примітка: на підприємстві застосовується метод нарахування річної суми амортизаційних відрахувань від середньорічної повної вартості основних фондів.

Визначте: 1) повну і залишкову вартість основних фондів на початок і кінець року і побудуйте баланси основних фондів підприємства за рік за повною і залишковою вартістю; 2) коефіцієнти надходження, оновлення, вибуття, ліквідації і заміни основних фондів за рік; 3) коефіцієнти придатності і зносу основних фондів на кінець року; 4) рівні віддачі основних фондів і фондомісткості продукції.

Зробіть висновки.

1.6.4. Обсяг основних фондів підприємств регіону склав в звітному році (тис. грош. од.): на 1 січня – 12760; на 1 квітня – 13040; на 1 липня – 12980: на 1 жовтня – 13750; на 1 січня року, наступного за звітним, – 14120. Вартість продукції, виробленої підприємствами регіону в звітному році (у порівнянних цінах – цінах базисного року), складає 23430 тис. грош. од., що на 10% вище за аналогічний показник базисного року. Середньорічна вартість основних фондів підприємств регіону в базисному році – 13200 тис. грош. од.

Визначте абсолютний приріст продукції в звітному році в порівнянні з базисним (у тис. грош. од.) і встановіть, якою мірою він обумовлений зміною: 1) середньорічної вартості основних фондів підприємств регіону; 2) ступеня використання основних фондів (рівня фондовіддачі). Сформулюйте висновки.

1.6.5. Є дані по двох підприємствах одного об'єднання за два періоди:

Підприємство Середня повна вартість основних фондів, тис.грош.од.. Фондовіддача, грош.од.
базисний період звітний період базисний період звітний період
3,4 2,8 3,3 2,9

Визначте: 1) індекси динаміки середньої фондовіддачі змінного складу, постійного складу і структурних зрушень; вкажіть взаємозв'язок між ними; 2) агрегатні індекси обсягу виробленої продукції, середньої повної вартості основних фондів, фондовіддачі; 3) загальний абсолютний приріст продукції, зокрема за рахунок впливу зміни: а) середньої повної вартості основних фондів; б) ступеня їх використання; 4) індекси динаміки середньої фондомісткості змінного складу, постійного складу і структурних зрушень; вкажіть взаємозв'язок між ними; 5) загальний абсолютний приріст середньої вартості основних фондів - всього, зокрема за рахунок впливу зміни: а) обсягу виробленої продукції; б) фондомісткості на окремих підприємствах; в) структурних зрушень у обсязі випущеної продукції.

1.6.6. Є наступні дані по виробничому підприємству за два періоди (тис.грош.од.):

Показник Базисний період Звітний період
1. Продукція в порівнянних оптових цінах 2. Середня повна вартість основних фондів в тому числі машини і устаткування   680,0 544,0   710,0 553,8

Визначте за кожен період показники загальної фондовіддачі і віддачі активної частини основних фондів; покажіть взаємозв'язок між ними, проаналізуйте їх динаміку. Обчисліть загальний абсолютний приріст товарної продукції, зокрема за рахунок зміни: а) середньої повної вартості основних фондів; б) частки активної частини основних фондів; в) віддачі активної частини основних фондів.

1.6.7. Є наступні дані по виробничому підприємству за два періоди (тис.грош.од.):

Показник Базисний період Звітний період
1. Продукція в порівнянних оптових цінах 2. Середня повна вартість основних фондів в тому числі машини і устаткування 4617,0 2850,0 2052,0 5292,0 3150,0 2331,0

Визначте за кожен період показники загальної фондовіддачі і віддачі активної частини основних фондів; покажіть взаємозв'язок між ними, проаналізуйте їх динаміку. Обчисліть загальний абсолютний приріст товарної продукції - всього, зокрема за рахунок зміни: а) середньої повної вартості основних фондів; б) частки активної частини основних фондів; в) віддачі активної частини основних фондів.

1.6.8. Є наступні дані по промисловому підприємству за два періоди (тис.грош.од.):

Показник 1 квартал 2 квартал
Вартість реалізованої продукції Середній залишок оборотних виробничих фондів

Визначте: 1) коефіцієнт оборотності (число оборотів) і коефіцієнт закріплення оборотних фондів за кожен квартал; 2) середню тривалість одного обороту в днях за кожен квартал; 3) суму коштів, вивільнених з обороту в результаті прискорення оборотності оборотних фондів.

1.6.9.Є дані по фірмі за перше півріччя (тис. грош. од):

Показник Місяць
I II III IV V VI VII
Залишок оборотних коштів на початок місяця
Виручка від реалізації продукції

Визначте: 1) середні залишки оборотних коштів за перший і другий квартали; 2) показники оборотності оборотних коштів в першому і другому кварталах; 3) суму оборотних коштів, вивільнених в результаті прискорення їх оборотності в другому кварталі в порівнянні з першим.

1.6.10.Виручка від реалізації продукції в третьому кварталі, в порівнянні з другим кварталом, збільшилася на 33% і склала 320 тис. грош. од. Середня тривалість одного обороту оборотних коштів скоротилася з 50 до 45 днів.

Визначте: 1) зміну середнього залишку оборотних коштів ( у тис. грош. од. і відсотках); 2) суму оборотних коштів, вивільнених з обороту в результаті прискорення їх оборотності.

1.6.11.Виручка від реалізації продукції в звітному періоді, в порівнянні з базисним збільшилася на 2,6%. Число оборотів оборотних коштів за цей же період зросло на 1,6%.

Визначте: зміну середнього залишку оборотних коштів (у відсотках).

1.6.12. Є дані про товарооборот і товарні запаси торгового підприємства за два квартали (тис.грош.од.):

Товар Товарооборот Середні товарні запаси
1 квартал 2 квартал 1 квартал 2 квартал
А Б В

Визначте: 1) швидкість товарообороту (число оборотів) по окремих товарах за кожен квартал; 2) індекси середньої швидкості товарообороту змінного складу, постійного складу і структурних зрушень; 3) загальну абсолютну зміну товарообороту, зокрема за рахунок впливу зміни: а) обсягу товарних запасів; б) товарооборотності; в) структури товарних запасів.

Зробіть висновки.

1.6.13.Відомі наступні дані по двох підприємствах, що входять в одне акціонерне товариство (тис.грош.од):

 

Підприємство Вартість реалізованої продукції Середній залишок оборотних коштів
базисний період звітний період базисний період звітний період
Разом

 

Визначте по акціонерному товариству: 1) індекси середньої по двох підприємствах тривалості оборотів оборотних коштів: а) змінного складу; б) постійного складу; в) структурних зрушень; 2) індекси середнього по двох підприємствах коефіцієнта закріплення оборотних коштів; а) змінного складу; б) постійного складу; в) структурних зрушень.

Поясніть економічний зміст обчислених індексів.

 

Тема 1.7. Статистика праці

Методичні рекомендації до самостійного вивчення теми та розв’язання типових задач наведені в [5, с.4-19; 7, с. 63-75].

 

Завдання для практичних занять і самостійної роботи

1.7.1.Відомі наступні дані по виробничому підприємству, що розпочало свою діяльність 23 березня:

Число березня Обліковувалось в списках підприємства працівників, осіб Фактично працювали, осіб
всього зокрема
особи, що знаходяться у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку особи, що знаходяться в додаткових (навчальних) відпустках без збереження заробітної плати
- -
-
Субота
Неділя
             

Визначте за березень: 1) середньооблікову чисельність працівників; 2) середнє число фактично працюючих осіб; 3) середньоявочну чисельність працівників, якщо число цілоденних простоїв за березень склало 14 людино-днів; 4) коефіцієнти використання: а) середньооблікової чисельності працівників; б) середньоявочної чисельності працівників.

1.7.2.Відомі наступні дані по підприємству за другий квартал (75 робочих днів):

1. Відпрацьовано робітниками: люд.-днів люд.-годин, зокрема понаднормово 2. Цілоденні простої робітників, люд.-дні 3. Неявки робітників на роботу, люд.-дні – всього зокрема з причини: чергових відпусток вихідних і святкових днів    

Визначте: 1) фонди робочого часу робітників в люд.-днях: а) календарний; б) табельний; в) максимально можливий; 2) коефіцієнт використання максимально можливого фонду робочого часу; 3) середню облікову чисельність робітників; 4) середню явочну чисельність робітників; 5) середню фактичну тривалість робочого періоду (кварталу) в днях і годинах; 6) середню фактичну тривалість робочого дня: а) повну; б) урочну.

Покажіть взаємозв'язок показників, обчислених в п.п.5 і 6а.

1.7.3.Відомідані про рух працівників на підприємстві (осіб):

Число працівників за списком на початок року Прийнято працівників за рік Вибуло працівників за рік – всього з них: за власним бажанням звільнено за прогули і інші порушення трудової дисципліни Число працівників, що враховувались в обліковому складі весь звітний рік      

Визначте: 1) середнє облікове число працівників; 2) коефіцієнти обороту працівників по прийому і по звільненню; 3) загальний коефіцієнт обороту робочої сили; 4) коефіцієнт плинності робочої сили; 5) коефіцієнт постійності кадрів.

1.7.4.Відомі наступні дані по підприємству:

Показник За планом Фактично
Обсяг виробництва в порівнянних цінах, ум.од.
Середньооблікова чисельність, осіб.:    
робітників
службовців

Визначте абсолютне відхилення за чисельністю робітників, службовців і всіх працюючих без урахування і з урахуванням виконання плану за обсягом виробництва.

 

1.7.5.За планом на 1 квартал на підприємстві середня облікова чисельність робітників повинна була скласти 1120 осіб, службовців - 140 осіб.

Фактично середньооблікова чисельність робітників у січні склала 1189 осіб, у лютому – 1080, в березні 1100 осіб. Облікова чисельність службовців на 01.01 складала 156 осіб, на 01.02 – 142, на 01.03. – 136, на 01.04 – 140 осіб.

Визначте абсолютне відхилення за середньою обліковою чисельністю кожної категорії і в цілому по персоналу:

а) без урахування виконання плану за обсягом виробництва;

б) з урахуванням виконання плану за обсягом виробництва, якщо відомо, що план за обсягом випуску продукції перевиконаний на 2,5%.

1.7.6. За звітний рік на підприємство було прийнято 200 робітників, звільнено 268, зокрема за власним бажанням – 70 осіб, за порушення трудової дисципліни – 25 осіб.

Фактично робітниками відпрацьовано 247520 люд.-днів, неявки з усіх причин склали 152000 люд.-днів, цілоденні простої – 160 люд.-днів, вироблено продукції на 820 млн.грош.од.

Визначте: 1) коефіцієнти обороту по прийому, по звільненню і плинності робітників; 2) середній річний і середній денний виробіток одного робітника.

1.7.7. Є наступні дані по підприємству за червень:

 

Продукція в порівнянних цінах, тис.грош.од. 1325,4
Відпрацьовано робітниками: людино-днів
людино-годин
Неявки робітників, людино-днів
Цілоденні простої робітників, людино-днів
Питома вага робітників в середньообліковій чисельності всіх працівників, % 82,6

Визначте за місяць показники: 1) середнього виробітку продукції робітника: а) годинного; б) денного; в) місячного; 2) середнього місячного виробітку продукції одного працівника. Покажіть взаємозв'язок між обчисленими показниками.

1.7.8. У звітному періоді порівняно з базисним середньооблікова чисельність персоналу скоротилась на 2,6%, при цьому рівень продуктивності праці підвищився на 1,9%. Визначте, як змінився обсяг виробленої продукції.

1.7.9. У звітному періоді порівняно з базисним середня годинна продуктивність праці робітника підвищилась на 1,4%, а середня денна зросла на 2,3%. Визначте, як змінилась середня тривалість робочого дня.

1.7.10. У червні порівняно з травнем загальна кількість відпрацьованих всіма робітниками людино-годин збільшилась на 3,3%, а загальна кількість відпрацьованих всіма робітниками людино-днів збільшилась на 3,7%, при цьому середня годинна продуктивність праці робітника не змінилась. Визначте, як змінилась середня денна продуктивність праці одного робітника.

1.7.11. У звітному кварталі в порівнянні з попереднім кварталом середній квартальний виробіток продукції одного середньооблікового робітника зменшився на 0,6%, середня тривалість робочого кварталу в днях збільшилася на 1,7%, середня тривалість повного робочого дня скоротилася на 2,2%, частка робітників в середньообліковому числі всіх працівників зросла на 3,4%.

Визначте, як змінилися середній годинний і середній денний виробіток одного робітника і середній квартальний виробіток одного працівника (у відсотках).

1.7.12. Є наступні дані по двох промислових підприємствах:

 

  Підприємство Випуск продукції, тис.грн. Середня облікова чисельність працівників, осіб
базисний період звітний період базисний період звітний період
8085,0 7440,0
14137,5 14400,0
Разом 22222,5 21840,0

Визначте: 1) індекси продуктивності праці (виробітку продукції) по окремих підприємствах (індивідуальні індекси); 2) загальні індекси продуктивності праці, чисельності працівників, обсягу виробництва; 3) абсолютний приріст обсягу виробництва – всього, в тому числі за рахунок зміни: а) рівня продуктивності праці; б) чисельності працівників. Зробіть висновки.

1.7.13. Є наступні дані по підприємству:

Вид продукції Обсяг продукції, тонни Витрати часу на виробництво всієї продукції, люд.-год.
базисний період звітний період базисний період звітний період
А Б

Визначте: 1) динаміку продуктивності праці по кожному виду продукції; 2) загальний індекс продуктивності праці (за агрегатною і середньою зваженою формулами); 3) загальний індекс трудомісткості продукції; 4) економію робочого часу, отриману в результаті зростання продуктивності праці при виробництві кожного виду продукції і в цілому по двох видах.

Зробіть висновки.

1.7.14. Є наступні дані по сільськогосподарських підприємствах адміністративного району:

  Галузь Продукція (валова) в постійних цінах, млн.грош.од. Середнє число працівників, зайнятих на сільськогосподарських підприємствах, тис.осіб
базисний період звітний період базисний період звітний період
Рослинництво 200,2 204,2 17,4 16,6
Тваринництво 250,1 313,5 11,8 12,9

Визначте: 1) середній виробіток одного працівника по окремих галузях сільського господарства і по сільському господарству в цілому за окремі періоди; 2) загальні індекси продуктивності праці: а) змінного складу; б) постійного складу; в) структурних зрушень. Сформулюйте висновки.

 

1.7.15. За звітний квартал робітникам плодоконсервного заводу нараховані наступні грошові суми (тис.грн.):

Оплата за відрядними розцінками за прямою, преміальною і прогресивною відрядною формах оплати праці   182,6
Оплата за тарифними ставками 13,8
Доплата відрядникам за прогресивними розцінками 2,1
Доплата відрядникам в зв’язку з відхиленням від нормальних умов праці   1,9
Премії робітникам-відрядникам 17,4
Премії робітникам-погодинникам 3,8
Оплата браку не з вини робітника 0,2
Доплати за навчання учнів 0,1
Доплата за роботу в наднормовий час 0,3
Оплата пільгових годин підлітків 0,5
Оплата годин внутрішньозмінного простою 0,4
Оплата внутрішньозмінного часу, витраченого на виконання державних і громадських обов'язків   0,2
Оплата чергових і додаткових відпусток 13,1
Оплата цілоденних простоїв 0,6
Винагорода за вислугу років 0,8
Оплата вихідної допомоги 0,7
Оплата витрат по відрядженнях 4,0
Виплата допомоги з соціального страхування 7,2

Середньооблікова чисельність робітників складала 72 особи, протягом кварталу ними відпрацьовано 5256 людино-днів, 39946 людино-годин.

Визначте: 1)фонди заробітної плати робітників: а) годинний; б) денний; в) квартальний; 2) середню заробітну плату одного робітника: а) годинну; б) денну; в) квартальну. Покажіть взаємозв'язок між обчисленими показниками фондів і середньої заробітної плати.

1.7.16. Середня облікова чисельність працівників на підприємстві за період зменшилась на 2,3%, відпрацьований ними час в людино-днях скоротився на 7%, рівень заробітної плати за фактично відпрацьований час зріс на 4,8%, коефіцієнт доплат до повного фонду заробітної плати збільшився на 2,6%, а коефіцієнт доплат до загального доходу, нарахованого працівникам, – на 5,1%. Визначте (у відсотках) зміну за період величини доходу, нарахованого одному працівникові.

1.7.17. Є наступні дані по фірмі за два періоди:

Показник Січень Липень
Середнє облікове число працівників, осіб Нараховано працівникам, тис.грош.од.: - за відпрацьований час - за невідпрацьований час - одноразові заохочувальні виплати - виплати соціального характеру - доходи по акціях і інші доходи    

Крім того, відомо, що ціни на товари і послуги за аналізований період виросли на 6,5%.

Визначте: 1) фонд заробітної плати і його структуру за кожен період; 2) індекси номінальної і реальної заробітної плати; 3) індекси номінального і реального доходу в розрахунку на одного працівника. Зробіть висновки.

1.7.18. Є наступні дані по підприємству:

  Показник Базисний період Звітний період
Продукція в порівнянних цінах, тис.грош.од. Середньооблікова чисельність працівників, осіб Фонд заробітної плати, тис.грош.од.        

Визначте: 1) коефіцієнт випередження (відставання) зростання продуктивності праці в порівнянні зі зростанням середньої заробітної плати; 2) коефіцієнт еластичності заробітної плати від продуктивності праці; 3) абсолютні прирости фонду заробітної плати в результаті зміни чисельності працівників і середньої заробітної плати.

1.7.19. Відомі наступні дані по агрофірмі за два періоди:

 

 

    Категорія робітників Фонд оплати праці, тис.грн. Середньооблікова чисельність робітників, осіб
II квартал III квартал II квартал III квартал
Постійні 1385,8 1380,4
Сезонні і тимчасові   163,8   130,5    

Визначте: 1) індекси заробітної плати по кожній категорії робітників (індивідуальні індекси); 2) загальні індекси середньої заробітної плати: а) змінного складу; б) постійного складу; в) структурних зрушень.

Розкрийте економічний зміст обчислених загальних індексів і покажіть їх взаємозв'язок.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти