ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 2.1. Статистика фінансових результатів діяльності суб’єктів господарювання

Методичні рекомендації до самостійного вивчення теми та розв’язання типових задач наведені в [7, с. 77-88].

 

Завдання для практичних занять і самостійної роботи

2.1.1.Відомі наступні дані по машинобудівному підприємству, що випускає однотипні верстати, за два періоди:

1. Собівартість одного верстата, грн.: фактично в попередньому періоді у звітному періоді: за бізнес-планом фактично    
2. Випуск верстатів у звітному періоді, одиниць: плановий фактичний  

Визначте: 1) індекси собівартості одного верстата: а) планового завдання; б) виконання планового завдання; в) фактичної зміни (динаміки); 2) суми економії (додаткових витрат) у зв'язку із зниженням (зростанням) собівартості одного верстата: а) планову; б) понадпланову; в) обумовлену невідповідністю фактичного випуску верстатів плановому; г) фактичну.


Покажіть взаємозв'язок між обчисленими: 1) індексами; 2) сумами економії (додаткових витрат). Напишіть короткі висновки.

2.1.2.Відомі наступні дані по промисловому підприємству:

  Вид продукції Фактична собівартість одиниці продукції в 2009 р., грн. 2010 р.
за бізнес-планом Фактично
випуск продукції, тис.од. собівар- тість одиниці продук- ції, грн. Випуск продук- ції, тис.од. собівартість одиниці продукції, грн.
АК-19, шт. 22,0 20,0 19,0
МС-33, шт. - 54,0 54,5
СЛ-12 тонн 33,0 32,5 34,0

Визначте: 1) загальні індекси собівартості порівнянної продукції: а) планового завдання; б) виконання плану; в) впливу асортиментних зрушень; г) динаміки; 2) суми економії (перевитрат) від зниження (зростання) собівартості порівнянної продукції: а) передбачену бізнес-планом; б) надпланову; в) обумовлену асортиментними зрушеннями; г) фактичну. Покажіть взаємозв'язок обчислених: 1) індексів; 2) сум економії (перевитрат). Напишіть короткі висновки.

2.1.3.Є дані про випуск однойменної продукції і її собівартості

Підприємство Випуск верстатів, шт. Собівартість одного верстата, ден. ед.
базисний період звітний період базисний період звітний період

Розрахуйте по двох підприємствах загальні індекси собівартості одиниці продукції: а) змінного складу; б) постійного складу; в) структурних зрушень.

2.1.4.Відомі наступні дані по цехах промислового підприємства, що випускає однорідну продукцію, за два місяці:

  Цех Вересень Жовтень
випуск продукції, тис. тонн собівартість однієї тонни, грн. повна собівартість випущеної продукції, тис.грн. собівартість однієї тонни, грн.
77,6 77,8
73,0 72,0
69,1 68,2

Визначте: 1) середню по підприємству собівартість однієї тонни продукції: а) у вересні; б) у жовтні; 2) загальну зміну повной собівартості випущеної підприємством продукції в жовтні в порівнянні з вереснем (у тис.грн.), зокрема за рахунок зміни: а) загального по підприємству випуску продукції; б) зміни рівня собівартості тонни продукції в окремих цехах; в) зміни структури загального по підприємству випуску продукції. Напишіть короткі висновки.

2.1.5.Відомі наступні дані за витратами харчокомбінату на виробництво товарної продукції з розподілом цих витрат по калькуляційних статтях (тис. грн.)

Стаття витрат Фактичний випуск товарної продукції в оцінці за собівартістю
плановою фактичною
Сировина і матеріали
Покупні вироби, напівфабрикати і послуги підприємств  
Паливо і енергія на технологічні цілі
Заробітна плата виробничих робітників, основна і додаткова з відрахуваннями на соціальне.страхування        
Витрати на утримання і експлуатацію устаткування    
Загальновиробничі витрати
Втрати від браку -
Інші витрати на виробництво
Позавиробничі (комерційні) витрати

Визначте: 1) виробничу і повну собівартість фактично випущеної продукції за планом і фактично; 2) питому вагу окремих статей витрат у повній собівартості товарної продукції за планом і фактично; 3) економію або перевитрату по кожній статті і в цілому (у тис. грн. і процентах); 4) вплив зміни витрат по окремих статтях на загальне відхилення фактичної собівартості від планової (у процентах).

 

 

2.1.6.Є наступні дані по акціонерному товариству (АТ) «Славмеблі» за два роки:

Вид продукції Базисний рік Звітний рік
випуск, тис.шт. собівартість одиниці, грн. випуск, тис.шт. собівартість одиниці, грн.
Меблева фабрика 1
Шафа 88,0 93,5
Крісло 15,4 18,7
Стілець - - 110,0
Меблева фабрика 2
Шафа 93,5 121,0
Карниз 39,6 41,8
Стілець 11,0 - -

Обчисліть: 1) індекси собівартості порівнянної продукції: а) для кожної фабрики окремо; б) по АТ в цілому, використовуючи заводський метод визначення кола порівнянної продукції; в) по АТ в цілому, використовуючи галузевий метод визначення кола порівнянної продукції; 2) суми економії (перевитрат) від зниження (зростання) собівартості порівнянної продукції за заводським і галузевим методами. Напишіть короткі висновки.

2.1.7. Є наступні дані про випуск продукції і її собівартість по двох підприємствах акціонерного товариства (АТ):

Вид продукції Базисний період Звітний період
випуск, шт. собівартість одиниці, грош. од. випуск, шт. собівартість одиниці, грош. од.
Підприємство 1
А
Б - -
В
Підприємство 2
А
Б - -
В
Г
Д - -

Визначте: 1) види порівнянної продукції по заводському і галузевому методу; 2) загальні індекси по АТ в цілому: а) заводським методом; б) галузевим методом.

2.1.8.Відомінаступні дані по підприємству:

Вид продукції Випуск продукції, шт. Собівартість продукції, грн. Ціна за одиницю продукції, грн.
базисний період звітний період базисний період звітний період базисний період звітний період
за планом фактично за планом фактично за планом фактично
А Б В Г - - - 10,0 50,0 20,0 - 9,0 45,0 - 30,0 10,5 45,5 - 28,0 15,0 60,0 26,0 - 16,0 60,0 - 35,0 16,2 62,0 - 36,0

Визначте по підприємству в цілому: 1) рівень витрат (у коп.) на гривню виробленої продукції: а) у базисному періоді; б) у звітному періоді (за планом і фактично); 2) індекси планового завдання, виконання плану і динаміки витрат на гривню продукції; 3) відхилення (у коп. і у відсотках) фактичних витрат на гривню виробленої продукції від рівня витрат за планом підприємства на звітний період внаслідок асортиментних зрушень, зміни собівартості і цін на продукцію.

2.1.9.Відомі наступні дані по виробничому підприємству

Вид продукції Випуск продукції, шт. Собівартість одиниці продукції, грош.од.. Ціна за одиницю продукції, грош.од.
факт факт факт
план факт план факт план факт
А
Б - - -
В
Г - - - - - -

Визначте загальні індекси собівартості порівнянної продукції планового завдання, виконання плану, динаміки, впливу асортиментних зрушень і відповідні суми економії або перевитрат. Переконайтеся у взаємозв'язку показників.

Визначте рівень витрат на 1 грош. од. товарної продукції за планом і фактично, і виявіть вплив окремих факторів на відхилення фактичного показника від планового.

2.1.10.Є наступні дані по промисловому підприємству за звітний рік (тис.грн):

Планова собівартість всієї товарної продукції за планом
Собівартість всієї фактично випущеної товарної продукції:  
за плановою собівартістю
за фактичною собівартістю
Товарна продукція в оптових цінах:  
за планом
фактично в цінах, прийнятих в плані
фактично в діючих цінах

Визначте: 1) витрати на гривню товарної продукції: а) за планом; б) фактично; 2) відхилення фактичних витрат на гривню товарної продукції від планових (у відсотках і копійках) і вплив на це відхилення зміни: а) собівартості продукції; б) оптових цін; в) обсягу і асортименту виробленої продукції. Напишіть короткі висновки.

2.1.11.Є наступні дані по роздрібній торговій мережі району (млн.грош.од.):

Показник Базисний період Звітний період
Сума витрат обігу – всього 119,0 142,5
зокрема:    
витрати на перевезення 25,0 28,0
заробітна плата 75,0 98,0
Роздрібний товарооборот 1035,0 1360,0

Визначте: 1) рівні витрат обігу в цілому і по виділених статтях витрат за кожен період; 2) економію (перевитрати) від зниження (зростання) рівня витрат обігу по кожній статті і загального рівня витрат обігу; 3) розмір і темп зниження (зростання) загального рівня витрат обігу. Зробіть короткі висновки.

2.1.12.Є наступні дані про товарооборот і витрати обігу торгової фірми за два періоди (тис.грн.):

 

Показник Базисний період Звітний період
Товарооборот 4600,0 4950,0
Витрати обігу 644,0 663,3

 

Ціни на реалізовані товари збільшилися в звітному періоді в порівнянні з базисним в середньому на 14,5%; ціни, тарифи і ставки на складові витрат обігу зросли в середньому на 8,7%.

Визначте в діючих цінах, тарифах, ставках: 1) відносні рівні витрат обігу за кожен період; 2) розмір і темп зниження (збільшення) рівня витрат обігу; 3) суму економії (втрат) від зниження (збільшення): а) відносного рівня витрат обігу; б) обсягу товарообороту. Перерахуйте статистичні показники витрат обігу в порівнянні ціни, тарифи, ставки і порівняйте їх з показниками в діючих цінах, тарифах, ставках. Зробіть короткі висновки.

2.1.13.Відомі наступні дані по торговій системі за 2 періоди

 

Показник Базисний період Звітний період
Обсяг товарообороту в діючих цінах, тис. грош. од.
Відносний рівень витрат обігу, % 8,6   8,5  

 

У звітному періоді в порівнянні з базисним ціни на товари виросли в середньому на 12 %, а ціни і тарифні ставки на складові витрат обігу – на 10%.

Розрахуйте: показники статистики витрат обігу: а) діючих цінах, тарифах і ставках; б) у порівнянних цінах, тарифах і ставках.

2.1.14.Відомі наступні дані по двох роздрібних торгових підприємствах (РТП), що належать одній торговій фірмі, за два періоди:

РТП Сума витрат обігу, тис.грош.од. Відносний рівень витрат обігу, %
базисний період звітний період базисний період звітний період
132,0 210,0 5,5 7,0
540,0 510,0 7,5 7,5
Разом 672,0 720,0 Х х

Розрахуйте загальні індекси суми витрат, обсягу товарообороту, рівня витрат. Визначте абсолютну зміну суми витрат обігу в цілому по торговій фірмі в звітному періоді в порівнянні з базисним – загальну і зокрема за рахунок впливу наступних факторів: 1) зміни загального по фірмі обсягу товарообороту; 2) середнього рівня витрат обігу окремих РТП фірми. Напишіть короткі висновки.

2.1.15.Є наступні дані по роздрібних торгових підприємствах (РТП), що належать одній торговій фірмі, за два періоди:

РТП Роздрібний товарооборот, тис.грош.од. Відносний рівень витрат обігу, %
базисний період звітний період Базисний період звітний період
3000,0 4889,0 16,0 16,2
4570,0 3486,0 17,5 17,5
5934,0 6841,0 18,2 17,6

Визначте загальні індекси середнього по торговій фірмі рівня витрат обігу змінного складу, постійного складу і структурних зрушень. Дайте докладне роз'яснення економічного змісту обчислених індексів і покажіть їх взаємозв'язок.

2.1.16.Відомі наступні дані по виробничому підприємству

Показник Базисний рік Звітний рік
1. Повна собівартість реалізованої товарної продукції, тис. грош. од.
2. Виручка від реалізації товарної продукції, тис. грош. од.
3. Прибуток від реалізації товарної продукції, тис.грош.од.    
4. Рівень рентабельності реалізації товарної продукції %    

Визначте: 1) відсутні показники в таблиці; 2) зміну суми прибутку від реалізації товарної продукції загальну і зокрема обумовлену зміною вартості реалізованої продукції і зміною рівня рентабельності реалізованої продукції.

2.1.17.Відомі наступні дані по промисловому підприємству за звітний період (тис.грош.од.):

 

 

Показник За бізнес-планом За бізнес-планом, перерахованим на фактичний обсяг продажів звітного періоду Фактично в звітному періоді
Повна собівартість реалізованої товарної продукції
Реалізована товарна продукція в оптових цінах
Прибуток від реалізації товарної продукції

Визначте: вплив окремих факторів на відхилення фактичного прибутку від реалізації товарної продукції від планового в тис. грош. од. і у процентах.

2.1.18.Є наступні дані про діяльність комерційної організації (тис.грн.):

Показник     Базисний період У базисному періоді в перерахунку на фактичний обсяг реалізації звітного періоду     Звітний період
Виручка від реалізації в фактично діючих цінах      
Витрати на виробництво продукції

Визначте: а) прибуток від реалізації продукції в базисному і звітному періодах; б) абсолютний приріст прибутку в результаті зміни цін на продукцію, собівартості одиниці продукції, обсягу реалізації, структурних зрушень в асортименті. Дайте оцінку отриманим результатам.

2.1.19.Рівень рентабельності витрат на виробництво і реалізацію продукції збільшився на 6% при зростанні повної собівартості реалізованої товарної продукції на 12,5%. Сума прибутку від реалізації товарної продукції склала в звітному періоді 630 тис. грош. од.

Визначте (у тис. грош. од.) загальну зміну суми прибутку від реалізації продукції і розкладіть її по факторах впливу.

2.1.20.Є наступні дані по фірмі (тис. грош. од.)

Вид продукції Витрати на виробництво і реалізацію Прибуток від реалізації продукції
базисний період звітний період базисний період звітний період
А
Б

Визначте: 1) рівні рентабельності по кожному виду продукції і в середньому за кожен період; 2) загальні індекси прибутку від реалізації продукції, витрат на виробництво і реалізацію продукції, рівня рентабельності; 3) загальні індекси середньої рентабельності (змінного, постійного складу і структурних зрушень); 4) абсолютну зміну середньої рентабельності продукції за рахунок зміни рентабельності окремих видів продукції та структурних зрушень в загальній сумі витрат.

2.1.21.Відомі наступні дані по двох торгових підприємствах (тис.грн.):

  Підприємство Валовий прибуток Обсяг товарообороту
базисний рік звітний рік базисний рік звітний рік

 

Визначте: а) індекси рентабельності по кожному підприємству; б) індекси середньої рентабельності по двох підприємствах в цілому змінного складу, фіксованого складу, впливу структурних зрушень.

Поясніть економічний зміст обчислених індексів і покажіть взаємозв'язок індексів середнього рівня.

2.1.22.Є наступні дані про діяльність підприємства (тис. грош. од.):

Показник Базисний рік Звітний рік
Чистий прибуток
Середньорічна вартість основних виробничих фондів
Середні залишки матеріальних оборотних активів

Визначте рівень рентабельності активів підприємства в базисному і звітному періодах, проаналізуйте зміну рівня (абсолютну і відносну) в цілому і за рахунок впливу окремих чинників.

2.1.23.Відомінаступні дані по промисловому підприємству (тис.грн.):

Показник За планом Фактично
Валовий прибуток
Середньорічна вартість основних виробничих фондів    
Середньорічні залишки матеріальних оборотних засобів    

Визначте рівень загальної рентабельності підприємства за планом і фактично, розрахуйте зміну рівня загальної рентабельності в цілому і за рахунок впливу зміни окремих факторів (розрахунок проведіть у відсотках і процентних пунктах), дайте економічну оцінку отриманим результатам.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти