ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема. 2.2. Статистика державного бюджету

Методичні рекомендації до самостійного вивчення теми та розв’язання типових задач наведені в [7, с. 91-94].

 

Завдання для практичних занять і самостійної роботи

2.2.1.Відомі наступні показники:

 
Доходи - всього, в тому числі 61954,3 75285,8 91529,4 134183,2 171811,5 219936,5 297893,0 272967,0
податкові надходження 45392,5 54321,0 63161,7 98065,2 125743,1 161264,2 227164,8 208073,2
неподаткові надходження 14696,7 18227,2 24571,8 31778,0 40548,3 48553,2 60543,6 58435,8
доходи від операцій з капіталом 1101,2 1788,2 2534,1 2803,9 3218,1 6373,4 6702,4 3653,1
офіційні трансферти від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій 291,9 212,7 417,8 182,5 153,7 104,5 135,2 645,3
цільові фонди 472,0 736,7 844,0 1353,6 2148,3 3641,2 3347,0 2159,5
Видатки - всього, в тому числі на 60318,9 75792,5 102538,4 141989,5 175512,2 227638,3 312017,5 310225,2
загальнодержавні функції 8588,8 10017,9 12302,4 15480,9 19891,9 24270,9 30829,2 33156,0
оборону 3536,4 5279,6 6185,8 6041,0 6400,7 9416,5 11733,0 9663,3
громадський порядок, безпеку та судову владу 5040,4 5843,7 7875,9 10226,8 12718,8 18445,7 27080,9 24346,1
економічну діяльність 7200,9 12215,5 18703,8 19115,1 27341,1 40523,4 51322,4 39753,0
охорону навколишнього природного середовища 661,6 920,9 1183,3 1252,5 1636,6 2241,3 2764,7 2538,8
житлово-комунальне господарство 1407,6 1823,3 2665,3 3914,2 8024,1 5900,3 8968,5 7498,1
охорону здоров’я 7537,9 9708,2 12159,4 15476,5 19737,7 26717,6 33559,9 36564,9
духовний та фізичний розвиток 1417,9 2052,5 2695,9 3449,8 4328,4 5687,8 7916,1 8330,2
освіту 12269,0 14977,7 18333,2 26801,8 33785,0 44333,6 60959,4 66773,6
соціальний захист та соціальне забезпечення 12643,9   12953,2 19310,5 39940,2 41419,9 48517,3 74069,7 78775,4
кредитування за вирахуванням погашення - - 1122,9 290,7 227,9 1583,9 2813,8 2825,8

Визначте: а) частки окремих статей у формуванні доходів зведеного бюджету у 2008 та 2009 роках; б) структуру видатків державного бюджету у 2008-2009 рр.; в) темпи зростання та приросту загальної суми доходів та видатків державного бюджету; г) середньорічний темп приросту податкових надходжень; д) коефіцієнти прискорення (уповільнення) видатків на освіту; е) коефіцієнти випередження (відставання) темпів зростання доходів та видатків державного бюджету.

2.2.2.Відомі наступні дані:

Рік Валовий внутрішній продукт у фактичних цінах, млн. грн. Доходи зведеного бюджету України, млн.грн. Видатки зведеного бюджету України, млн.грн. Темп зростання фізичного обсягу валового внутрішнього продукту, % до попереднього року Темп зростання цін (індекс дефлятор), %
61954,3 60318,9 105,2 105,1
75285,8 75792,5 109,6 108,0
91529,4 102538,4 112,1 115,1
134183,2 141989,5 102,7 124,5
171811,5 175512,2 107,3 114,8
219936,5 227638,3 107,9 122,7
297893,0 312017,5 102,3 128,6
272967,0 310225,2 84,9 113,7

Визначте:а) суму перевищення видатків над доходами; б) частку боргу від доходу бюджету; в) частку боргу від валового внутрішнього продукту.

Дайте характеристику звязку між доходами (видатками) бюджету і ВВП за допомогою коефіцієнта еластичності. Зробіть висновки.

Визначте залежність доходів державного бюджету від валової доданої вартості за допомогою лінійного коефіцієнту кореляції та оцініть тісноту зв’язку.

Визначте основну тенденцію динамічного ряду видатків зведеного бюджету України (в млн.грн.) шляхом аналітичного вирівнювання.

Розрахуйте темпи зростання ВВП в діючих цінах (двома способами).

2.2.3. Є наступні дані по регіону:

 

Показник Базисний рік Звітний рік
Середньорічна чисельність населення, тис.осіб.
Витрати регіонального бюджету на культуру і мистецтво, тис.грош.од.

Визначте: 1) індекси: а) витрат регіонального бюджету на культуру і мистецтво; б) чисельності населення; в) середньодушових бюджетних витрат; 2) абсолютну зміну витрат регіонального бюджету на культуру і мистецтво (у тис.грош.од.) – загальну і зокрема обумовлену зміною: а) чисельності населення; б) середньодушових бюджетних витрат. Зробіть висновки.

2.2.4. Як змінилася база оподаткування (у відсотках), якщо величина податкових надходжень по даному виду податків скоротилася на 3,1 %, а середній рівень податкових ставок підвищився з 18,0% до 19,2%.

Тема 2.3. Статистика цін, тарифів та інфляції

Методичні рекомендації до самостійного вивчення теми та розв’язання типових задач наведені в [7, с. 96-102].

 

Завдання для практичних занять і самостійної роботи

2.3.1. Відомі наступні дані по сукупності населених пунктів:

Населений пункт Середня ціна за 1 кг свинини, грн. Чисельність населення, тис.осіб.
А 30,50 28,5
Б 29,80 125,3
В 33,20 308,4
Г 31,60 195,3

Визначте середню ціну за 1 кг свинини по сукупності населених пунктів

2.3.2. Ціна товару склала на 1 квітня 340,0 грн. З 23 квітня вона збільшилася на 6%, з 20 травня виросла на 3%, а з 10 червня - ще на 8,3 грн. Товарооборот по даному товару склав (тис. грн.): у квітні – 125,5; у травні – 130,8; у червні – 142,4.

Визначте: 1) середню ціну товару за окремі місяці другого кварталу; 2) середню ціну товару за квартал. Поясніть вибір способів розрахунку середніх цін.

2.3.3. Протягом 8 торгових днів товар А продавався за ціною 250 грош.од., впродовж наступних 10 днів – за ціною 220 грош.од.

Визначте ціну товару А в дні торгівлі (вона залишалася незмінною), що залишилися, якщо середня ціна товару за весь період, рівний 30 дням, склала 230 грош.од.

 

2.3.4. Є дані по торговому підприємству за два періоди:

Вид товару Ціна за одиницю, грош.од. Продано товарів на суму, грош.од.
базисний період звітний період базисний період звітний період
А Б В

Визначте: 1) індивідуальні індекси цін і кількості проданих товарів; 2) загальні індекси цін, товарообороту в діючих і порівнянних цінах; 3) абсолютну зміну товарообороту - всього, зокрема за рахунок зміни: а) цін; б) кількості проданих товарів.

2.3.5.Є наступні дані про продаж товарів у магазинах міста:

    Товари   Продано в січні 2007р., тис.грн. Зміна кількості проданих товарів в січні 2008р. в порівнянні з січнем 2007р., %
Вовняні тканини +2,5
Бавовняні тканини -4,0
Одяг +17,8

Визначте: а) загальний індекс фізичного обсягу товарообороту в 2008 р. в порівнянні з 2007 р.; б) загальний індекс цін, якщо відомо, що товарооборот у фактичних цінах за цей період виріс на 26%.

2.3.6.Є наступні дані про продаж тканин:

Тканини Виручка від реалізації тканин, тис.грн. Динаміка цін на тканини, %
І квартал ІІ квартал
Вовняні +2,5
Бавовняні -0,5
Шовкові +1,4

Визначте: загальні агрегатні індекси товарообороту, цін і фізичного обсягу товарообороту.

2.3.7. Відомі наступні дані про продаж окосту варено-копченого магазинами міста:

 

Магазин Жовтень Листопад
продано, кг ціна за 1 кг, грн. обсяг продажів, грн. ціна за 1 кг, грн.
Фірмовий м'ясокомбінату 35,70 38,40
«Центральний» 37,90 43,50

Визначте: 1) індивідуальні індекси цін; 2) середню ціну за кожен місяць; 3) індекси середніх цін змінного складу, постійного складу і структурних зрушень; 4) загальну зміну обсягу товарообороту (у грн.) – всього і зокрема за рахунок: а) зміни загальної по двох магазинах кількості проданого товару; б) зростання цін в окремих магазинах; в) змін у структурі продажів.

2.3.8.Є наступні дані про продаж на регіональному ринку сирої нафти марки «Brent» нафтовидобувними компаніями за два періоди:

Компанія Фізичний обсяг продажу, млн. барелів Ціна, дол. /бар.
базисний період останній період базисний період останній період
«Брітіш Петролеум» 77,0 79,2
«Лукойл» 76,5 79,0
«Ексон» 80,4 80,5
Разом х х

Визначте:1)середню ціну одного барреля нафти за кожен період; 2) індекси середньої ціни одного барреля нафти: а) змінного складу; б) постійного складу; в) структурних зрушень; 3) абсолютний приріст вартісного обсягу продажу нафти – всього і зокрема у зв'язку з впливом зміни: а) загального фізичного обсягу продажу нафти; б) цін на нафту по окремих компаніях-продавцях; в) структури загального фізичного обсягу продажу нафти.

Сформулюйте економічний висновок по виконаних розрахунках.

2.3.9.Відомі наступні дані про продаж різних товарів:

 

Товар Одиниця вимірювання Базисний період Останній період
ціна, гр.од. фізичний обсяг продажів, тис. ціна, гр.од. фізичний обсяг продажів, тис.
F шт.
G кг
H л

Визначте зведені індекси цін за методологією: 1) Ласпейреса; 2) Пааше; 3) Фішера. Переконайтеся в прояві ефекту Гершенкрона.

2.3.10.Відомі наступні дані по двох країнах за період:

Товар Країна А Країна В
ціна, євро продаж, тис.шт. ціна, євро продаж, тис.шт.
77,5 12,4 78,0 18,6
83,6 50,5 86,3 64,0
71,2 29,0 75,1 41,7

Визначте територіальний індекс цін країни А в порівнянні з країною В.

2.3.11.Відомі наступні дані про зміну цін на товар (у % до попереднього року)

Рік
Темп зростання цін, % 103,4 104,2 104,6 104,4

Визначте: а) загальну зміну цін у 2007 році порівняно з 2003 роком; б)середньорічний темп зростання і приросту цін за період 2004-2007 рр.

2.3.12.Є дані про динаміку цін на товар А (у % до попереднього місяця)

Місяць вересень жовтень листопад грудень
Динаміка цін на товар А, % +2,8 -1,5 +1,7 +4,3

Визначте: а) загальну зміну цін за вересень-грудень; б) середньомісячний темп зростання і приросту цін в грудні в порівнянні з серпнем.

 

2.3.13.У 2006 р. дефлятор валового внутрішнього продукту країни склав 122,5%, в 2007 р. – 118,9%. Визначте норму інфляції за рік і встановіть вид інфляції.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти