ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Які особливості, складові характерні для навчального процесу Києво-Могилянської академії?

а) 12-річний термін навчання;

б) інфіма;

в) тест;

г) синтаксима;

д) аналогія;

е) кредит;

є) модуль;

ж) проблемно-пошукові завдання;

з) риторика;

і) поетика;

к) багаторівнева система підготовки.

 

4. Виявіть основні категорії, що характеризують загальносвітовий контекст розвитку ідеї університету як освітньо-виховної системи:

а) ліберальна освіта;

б) професійна освіта;

в) загальноосвітня школа;

г) єдність навчання, наукового дослідження і виховання;

д) модель середньовічного університету;

е) тривіум;

є) квадривіум;

ж) коледж;

з) гімназія;

і) ліцей;

к) ідея всебічності університетської освіти;

л) інтеграція університету і науково-дослідних структур;

м) багаторівневість навчання;

н) університетський комплекс (мультиверситет);

о) дослідницький університет;

п) інтелектуальний університет;

р) комплексність навчання;

с) бригадно-лабораторний метод навчання.

 

5. Виведіть хронологічну послідовність відкриття Харківського, Львівського, Одеського, Чернівецького і Київського класичних університетів (на основі запропонованого переліку дат):

а) 1804;

б) 1865;

в) 1661;

г) 1834;

д) 1875;

е) 1903.

 

3. Визначте роль загальних статутів Російських імператорських університетів (1804, 1835, 1863, 1884) у регулюванні життєдіяльності Харківського (1804), Київського (1834) і Новоросійського (1865) університетів.

Варіант 5.

1. Розкрийте значення античного періоду в розробленні ідеї університетської освіти.

2. Виконайте тестові завдання:

 

Коли було започатковано європейську університетську освіту?

а) X ст.;

б) XIII ст.;

в) кінець XII ст.;

г) середина XVIII ст.

 

Який університет уважається хронологічно першим в Європі?

а) Паризький;

б) Болонський;

в) Берлінський.

 

Кому з перелічених науковців належить концепція дослідницького університету?

а) Дж.Ньюмену;

б) В.Гумбольдту;

г) Р.Гекслі;

д) М.Пирогову.

 

4. Назвіть загальні Статути Російських імператорських університетів (у хронології), де було актуалізовано принцип автономії в управлінні університетами:

а)Статут Російських імператорських університетів 1804 р.;

б) Статут Російських імператорських університетів 1835 р.;

в) Статут Російських імператорських університетів 1863 р.;

г) Статут Російських імператорських університетів 1884 р.

 

5. Педагогічний інститут було відкрито:

- при Університеті Св. Володимира:

а) 1867;

б) 1823;

в) 1945;

г) 1834;

- у структурі Харківського імператорського університету:

а) 1835;

б) 1755;

в) 1804;

г) 1811.

 

3. Доведіть детермінованість розвитку Львівського університету в період ХVІІ – початку ХІХ ст. соціально-економічними і суспільно-політичними подіями.

 

Варіант 6.

1. Проаналізуйте досвід реалізації ідеї університетської освіти на прикладі Константинопольського «Аудиторіуму».

2. Виконайте тестові завдання:

 

Коли були започатковані кафедри педагогіки в класичних університетах?

а) 1804;

б) 1861;

в) 1850;

г) 1920.

 

2. Першим автономним вищим педагогічним навчальним закладом в Україні вважається:

а) Київський Фребелівський педагогічний інститут;

б) Київські вищі жіночі курси;

в) Харківські вищі жіночі курси;

г) Ніжинський історико-філологічний інститут кн. О.Безбородька.

 

Який із наведених навчальних закладів отримав назву Університет св. Ольги?

а) Одеський імператорський університет;

б) Університет св. Володимира;

в) Київські вищі жіночі курси;

г) Фребелівський педагогічний інститут.

4. У період національно-визвольних змагань (1917 - 1920) вищий педагогічний навчальний заклад планувалося утворити на основі:

а) класичних університетів;

б) педагогічних інститутів;

в) вищих педагогічних курсів;

г) учительських інститутів;

д) об’єднання учительських інститутів і вищих педагогічних курсів;

е) злиття учительських семінарій і учительських інститутів.

 

Який із періодів національно-визвольних змагань позначився найактивнішою освітньою політикою?

а) Центральної Ради УНР (березень 1917 - квітень 1918 рр.);

б) Гетьманату (квітень - грудень 1918 р.);

в) Директорії УНР (грудень 1918 - січень 1919 рр.).

 

3. Доведіть, що університети Середньовіччя розділили межі ліберальної і професійної освіти.

Варіант 7.

1. Визначте провідні тенденції становлення європейської університетської освіти.

2. Виконайте тестові завдання:

Які наукові установи та вищі навчальні заклади було відкрито в Україні у період 1917 – 1920 рр.?

а) Українська академія наук;

б) Національна бібліотека;

в) Університет Св. Володимира;

г) Педагогічна академія;

д) Український народний університет;

е) Харківський імператорський університет;

є) Кам’янець-Подільський український державний університет;

ж) Український вільний університет;

з) історико-філологічний факультет у Полтаві.

 

Яка нова форма вищого педагогічного навчального закладу була започаткована в Радянській Україні за освітньою реформою 1920 - 1921 рр. ?

а) Вищі педагогічні курси;

б) педагогічні технікуми;

в) інститути народної освіти;

г) інститути соціального виховання;

д) фізико-хіміко-математичні інститути.

 

3. Які факультети входили до складу інститутів народної освіти?

а) історико-філологічний;

б) соціального виховання;

в) професійної освіти;

г) фізико-математичний;

д) політичної освіти.

 

4. Назвіть хронологічний період, коли в Україні не існувало класичних університетів:

а) 1805-1861;

б) 1920-1933;

в) 1910-1914;

г) 1835-1863.

 

Коли в Україні було започатковано систему заочного навчання?

а) 1840;

б) 1928;

в) 1940;

г) 1963.

 

3. Проаналізуйте спільне і відмінне у болонській і паризькій моделях університетської освіти ХІІ – початку ХІІІ ст.

Варіант 8.

1. Визначте організаційно-змістові засади навчального процесу в університетах Середньовіччя.

2. Виконайте тестові завдання:

 

Які вищі навчальні заклади було утворено в Україні внаслідок освітньої реформи 1930 р.?

а) педагогічний інститут;

б) педагогічний університет;

в) інститут соціального виховання;

г) інститут професійної освіти;

д)педагогічний коледж;

е) фізико-хіміко-математичний інститут.

 

Коли в Україні було відновлено діяльність класичних університетів?

а) 1933;

б) 1925;

в) 1834;

г) 2001.

 

Які напрями входили у зміст поняття «професійно-педагогічна підготовка вчителя» в період 20 - 40-х років XX ст. ?

а) загальнопедагогічна підготовка;

б) психолого-педагогічна підготовка;

в) підготовка з методики викладання предмета;

г) підготовка зі спеціальності.

 

4. Назвіть основні тенденції розвитку вищої педагогічної освіти в Україні 1917 - 1920 рр.:

а) університезація;

б) професіоналізація;

в) багаторівневість;

г) українізація;

д) багатопрофільність.

 

5. Назвіть основні типи вищих педагогічних навчальних закладів в Україні 1930 – 1941 рр.:

а) інститути соціального виховання;

б) педагогічні інститути;

в) інститути професійної освіти;

г) учительські інститути;

д) інститути народної освіти;

е) педагогічні університети.

 

3. Виявіть особливості моделей університетської освіти ХІХ – початку ХХ ст.: німецької (гумбольдтівської), французької (наполеонівської) і англосаксонської.

 

Варіант 9.

1. Проаналізуйте розвиток «вільних мистецтв» у курсі навчання середньовічного університету .

2. Виконайте тестові завдання:

 

Які навчальні заклади надавали педагогічну освіту в Україні упродовж 1970 - 1980-х років?

а) педагогічні коледжі;

б) педагогічні технікуми;

в) педагогічні інститути;

г) педагогічні університети;

д) педагогічні училища.

 

2. Назвіть освітньо-кваліфікаційні рівні за багаторівневою системою освіти в Україні:

а) доктор філософії;

б) молодший спеціаліст;

в) бакалавр;

г) магістр.

 

3. Зазначте освітньо-кваліфікаційні рівні у відповідності до Болонської декларації:

а) спеціаліст;

б) бакалавр;

в) доктор наук;

г) магістр.

 

4. Офіційне визнання права ВНЗ забезпечувати діяльність на рівні державних вимог і стандартів освіти – це:

а) автономія;

б) акредитація;

в) ліцензування.

 

5. Розподіліть вищі педагогічні навчальні заклади за рівнями акредитації (від нижчого до вищого):

а) педагогічний університет;

б) педагогічний коледж;

в) педагогічний інститут.

 

3. Обґрунтуйте триєдність навчання, наукового дослідження і виховання як провідний принцип розвитку університетів Середньовіччя.

Варіант 10.

1. Дайте характеристику моделей європейської університетської освіти кінця ХІІ – ХІХ ст.

2. Виконайте тестові завдання:

 

1. Визначте наукові ступені:

а) бакалавр;

б) доктор філософії;

в) спеціаліст;

г) магістр;

д) доктор наук.

 

2. Перевірте правильність хронології (етапів) творення Європейського регіону вищої освіти:

а) 1999, Болонья;

б) 2000, Москва;

в) 2001, Прага;

г) 2002, Софія;

д) 2003, Берлін;

е) 2005, Берген;

є) 2005, Лісабон;

ж) 2007, Лондон;

з) 2009, Лувен;

і) 2009, Київ.

 

3. Творення єдиного європейського освітнього і наукового простору планується завершити до:

а) 2020 р.;

б) 2010р.;

в) 2035 р.

 

4. Серед основних умов забезпечення єдиного європейського простору вищої освіти:

а) кредитно-модульна система організації навчального процесу ВНЗ;

б) Європейська система трансферу кредитів (ЕСТS);

в) Велика хартія університетів;

г) соціально-особистісна модель виховання;

д) двоциклове навчання (бакалаврат, магістратура);

е) якість освіти;

є) багатопрофільність університету;

ж) мобільність студентів і викладачів.

 

5. Автономія вищого навчального закладу – це:

а) незалежність від держави;

б) самоврядування в управлінні;

в) узгодження державного управління і самоврядування.

 

3. Доведіть доцільність реалізації ідеї вищої педагогічної освіти в структурі вітчизняного класичного університету першої половини ХІХ ст.

 

Варіант 11.

1. Розкрийте в історичному ракурсі сутність принципу автономії університету.

2. Виконайте тестові завдання:

 

1. Визначте основні завдання курсу «Історія освітньо-виховних систем у вищій школі»:

а) забезпечення розуміння цілісного процесу становлення й розвитку вітчизняних освітньо-виховних систем;

б) ознайомлення з методикою педагогічного експерименту;

в) підготовка до комплексного, системного сприйняття і розроблення науково-педагогічної проблематики;

г) опанування основних дидактичних принципів і категорій;

д) з’ясування сутності й змісту провідних тенденцій, наукових ідей, що зумовлювали позитивну трансформацію ціннісних основ українського соціуму;

е) оволодіння методом ретроспективного логіко-системного аналізу освітніх явищ і процесів;

є) набуття умінь узагальнювати і актуалізовувати провідний педагогічний досвід, співвідносити його з сучасними процесами розвитку освіти;

ж) обґрунтування теорії виховання.

 

Яке з перелічених понять характеризується наступними визначеннями: «сукупність теоретичних і методологічних підходів, що характеризують систему освіти, втілювану в науці й практиці на конкретному історичному етапі», «модель певної освітньої системи»?

а) педагогічна технологія;

б) освітньо-виховна система;

в) педагогічна парадигма;

г) модернізація системи освіти.

 

3. Які факультети входили до складу інститутів народної освіти?

а) історико-філологічний;

б) соціального виховання;

в) професійної освіти;

г) фізико-математичний;

д) політичної освіти.

 

4. Назвіть хронологічний період, коли в Україні не існувало класичних університетів:

а) 1805-1861;

б) 1920-1933;

в) 1910-1914;

г) 1835-1863.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти