ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Які наукові установи та вищі навчальні заклади було відкрито в Україні у період 1917 – 1920 рр.?

а) Українська академія наук;

б) Національна бібліотека;

в) Університет Св. Володимира;

г) Педагогічна академія;

д) Український народний університет;

е) Харківський імператорський університет;

є) Кам’янець-Подільський український державний університет;

ж) Український вільний університет;

з) історико-філологічний факультет у Полтаві.

 

Яка нова форма вищого педагогічного навчального закладу була започаткована в Радянській Україні за освітньою реформою 1920 - 1921 рр. ?

а) Вищі педагогічні курси;

б) педагогічні технікуми;

в) інститути народної освіти;

г) інститути соціального виховання;

д) фізико-хіміко-математичні інститути.

 

Який із наведених навчальних закладів отримав назву Університет св. Ольги?

а) Одеський імператорський університет;

б) Університет св. Володимира;

в) Київські вищі жіночі курси;

г) Фребелівський педагогічний інститут.

4. У період національно-визвольних змагань (1917 - 1920) вищий педагогічний навчальний заклад планувалося утворити на основі:

а) класичних університетів;

б) педагогічних інститутів;

в) вищих педагогічних курсів;

г) учительських інститутів;

д) об’єднання учительських інститутів вищих педагогічних курсів;

е) злиття учительських семінарій і учительських інститутів.

 

Який із періодів національно-визвольних змагань позначився найактивнішою освітньою політикою?

а) Центральної Ради УНР (березень 1917 - квітень 1918 рр.);

б) Гетьманату (квітень - грудень 1918 р.);

в) Директорії УНР (грудень 1918 - січень 1919 рр.).

 

3. Визначте тенденції розвитку педагогічної освіти в Радянській Україні (1920 – 1990 рр.).

 

Варіант 19.

1. Здійсніть порівняльний аналіз розвитку університетських педагогічних інститутів (1804 - 1859) і педагогічних курсів (1860 - 1867).

2. Виконайте тестові завдання:

Які навчальні заклади надавали педагогічну освіту в Україні упродовж 1970 - 1980-х років?

а) педагогічні коледжі;

б) педагогічні технікуми;

в) педагогічні інститути;

г) педагогічні університети;

д) педагогічні училища.

 

2. Назвіть кваліфікаційні рівні за багаторівневою системою освіти в Україні:

а) доктор філософії;

б) молодший спеціаліст;

в) бакалавр;

г) магістр.

 

3. Творення єдиного європейського освітнього і наукового простору планується завершити до:

а) 2020 р.;

б) 2010р.;

в) 2035 р.

 

4. Серед основних умов забезпечення єдиного європейського простору вищої освіти:

а) кредитно-модульна система організації навчального процесу ВНЗ;

б) Європейська система трансферу кредитів (ЕСТS);

в) Велика хартія університетів;

г) соціально-особистісна модель виховання;

д) двоциклове навчання (бакалаврат, магістратура);

е) якість освіти;

є) багатопрофільність університету;

ж) мобільність студентів і викладачів.

 

5. Автономія вищого навчального закладу – це:

а) незалежність від держави;

б) самоврядування в управлінні;

в) узгодження державного управління і самоврядування.

 

3. Виявіть особливості змісту педагогічних навчальних дисциплін у Київському Фребелівському педагогічному інституті (1907 – 1920 рр.).

 

Варіант 20.

1. Доведіть значення Ніжинської гімназії вищих наук кн. О.Безбородька як основи Історико-філологічного інституту (1875).

2. Виконайте тестові завдання:

1. Визначте наукові ступені в системі вищої освіти:

а) бакалавр;

б) доктор філософії;

в) спеціаліст;

г) магістр;

д) доктор наук.

 

2. Перевірте правильність хронології (етапів) творення Європейського регіону вищої освіти:

а) 1999, Болонья;

б) 2000, Москва;

в) 2001, Прага;

г) 2002, Софія;

д) 2003, Берлін;

е) 2005, Берген;

є) 2005, Лісабон;

ж) 2007, Лондон;

з) 2009, Лувен;

і) 2009, Київ.

3. Зазначте освітньо-кваліфікаційні рівні у відповідності до Болонської декларації:

а) спеціаліст;

б) бакалавр;

в) доктор наук;

г) магістр.

 

4. Офіційне визнання права ВНЗ забезпечувати діяльність на рівні державних вимог і стандартів освіти – це:

а) автономія;

б) акредитація;

в) ліцензування.

 

5. Розподіліть вищі педагогічні навчальні заклади за рівнями акредитації (від нижчого до вищого):

а) педагогічний університет;

б) педагогічний коледж;

в) педагогічний інститут.

 

3. Обґрунтуйте значення братських шкіл як передумови становлення вищої школи в Україні.

Варіант 21.

1. Обґрунтуйте процес розвитку Київських вищих жіночих курсів (1878) від дворічного приватного навчального закладу до установи університетського рівня (1910).

2. Виконайте тестові завдання:

 

Яке з перелічених понять характеризується наступними визначеннями: «сукупність теоретичних і методологічних підходів, що характеризують систему освіти, втілювану в науці й практиці на конкретному історичному етапі», «модель певної освітньої системи»?

а) педагогічна технологія;

б) освітньо-виховна система;

в) педагогічна парадигма;

г) модернізація системи освіти.

 

2. У період національно-визвольних змагань (1917 - 1920) вищий педагогічний навчальний заклад планувалося утворити на основі:

а) класичних університетів;

б) педагогічних інститутів;

в) вищих педагогічних курсів;

г) учительських інститутів;

д) об'єднання учительських інститутів вищих педагогічних курсів;

е) злиття учительських семінарій і учительських інститутів.

 

3. Першим автономним вищим педагогічним навчальним закладом в Україні вважається:

а) Київський Фребелівський педагогічний інститут;

б) Київські вищі жіночі курси;

в) Харківські вищі жіночі курси;

г) Ніжинський історико-філологічний інститут кн. О.Безбородька.

 

4. Визначте наукові ступені в системі вищої освіти:

а) бакалавр;

б) доктор філософії;

в) спеціаліст;

г) магістр;

д) доктор наук.

 

Коли було започатковано європейську університетську освіту?

а) X ст.;

б) XIII ст.;

в) кінець XII ст.;

г) середина XVIII ст.

 

3. Обґрунтуйте напрям соціального виховання у змісті педагогічних навчальних дисциплін українських вищих навчальних закладів початку 1920-х – середини 1930-х рр.

 

Варіант 22.

1. Розкрийте основні напрями діяльності Київського Фребелівського педагогічного інституту (1907 - 1920).

2. Виконайте тестові завдання:

1. Перевірте правильність хронології (етапів) творення Європейського регіону вищої освіти:

а) 1999, Болонья;

б) 2000, Москва;

в) 2001, Прага;

г) 2002, Софія;

д) 2003, Берлін;

е) 2005, Берген;

є) 2005, Лісабон;

ж) 2007, Лондон;

з) 2009, Лувен;

і) 2009, Київ.

2. Визначте наукові ступені:

а) бакалавр;

б) доктор філософії;

в) спеціаліст;

г) магістр;

д) доктор наук.

 

3. Серед основних умов забезпечення єдиного європейського простору вищої освіти:

а) кредитно-модульна система організації навчального процесу ВНЗ;

б) Європейська система трансферу кредитів (ЕСТS);

в) Велика хартія університетів;

г) соціально-особистісна модель виховання;

д) двоциклове навчання (бакалаврат, магістратура);

е) якість освіти;

є) багатопрофільність університету;

ж) мобільність студентів і викладачів.

 

4. Творення єдиного європейського освітнього і наукового простору планується завершити до:

а) 2020 р.;

б) 2010р.;

в) 2035 р.

 

5. Автономія вищого навчального закладу – це:

а) незалежність від держави;

б) самоврядування в управлінні;

в) узгодження державного управління і самоврядування.

 

3. Проаналізуйте трансформації вищої педагогічної освіти в Україні ХІХ – початку ХХ ст.

 

Варіант 23.

1. Які організаційні заходи першого уряду України (1917) були спрямовані на розвиток української загальноосвітньої і вищої школи?

2. Виконайте тестові завдання:

 

Які навчальні заклади надавали педагогічну освіту в Україні упродовж 1970 - 1980-х років?

а) педагогічні коледжі;

б) педагогічні технікуми;

в) педагогічні інститути;

г) педагогічні університети;

д) педагогічні училища.

 

2. Назвіть основні тенденції розвитку вищої педагогічної освіти в Україні 1917 - 1920 рр.:

а) університезація;

б) професіоналізація;

в) багаторівневість;

г) українізація;

д) багатопрофільність.

 

3. Назвіть основні типи вищих педагогічних навчальних закладів в Україні 1930 - 1941 рр.:

а) інститути соціального виховання;

б) педагогічні інститути;

в) інститути професійної освіти;

г) учительські інститути;

д) інститути народної освіти;

е) педагогічні університети.

 

4. Назвіть освітньо-кваліфікаційні рівні за багаторівневою системою освіти в Україні:

а) доктор філософії;

б) молодший спеціаліст;

в) бакалавр;

г) магістр.

 

5. Розподіліть вищі педагогічні навчальні заклади за рівнями акредитації (від нижчого до вищого):

а) педагогічний університет;

б) педагогічний коледж;

в) педагогічний інститут.

 

3. На основі аналізу історичного досвіду університетської освіти доведіть перспективність розвитку дослідницьких і корпоративних університетів.

 

Варіант 24.

1. Охарактеризуйте розвиток вищої школи України в період національно-визвольних змагань (1917 - 1920).

2. Виконайте тестові завдання:

1. Зазначте освітньо-кваліфікаційні рівні у відповідності до Болонської декларації:

а) спеціаліст;

б) бакалавр;

в) доктор наук;

г) магістр.

 

2. Офіційне визнання права ВНЗ забезпечувати діяльність на рівні державних вимог і стандартів освіти – це:

а) автономія;

б) акредитація;

в) ліцензування.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти