ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Кому з перелічених науковців належить концепція дослідницького університету?

а) Дж.Ньюмену;

б) В.Гумбольдту;

г) Р.Гекслі;

д) М.Пирогову.

 

4. Назвіть загальні Статути Російських імператорських університетів (у хронології), де було актуалізовано принцип автономії в управлінні університетами:

а)Статут Російських імператорських університетів 1804 р.;

б) Статут Російських імператорських університетів 1835 р.;

в) Статут Російських імператорських університетів 1863 р.;

г) Статут Російських імператорських університетів 1884 р.

 

5. Педагогічний інститут було відкрито:

- при Університеті Св. Володимира:

а) 1867;

б) 1823;

в) 1945;

г) 1834;

- у структурі Харківського імператорського університету:

а) 1835;

б) 1755;

в) 1804;

г) 1811.

 

3. Здійсніть ретроспективний логіко-системний аналіз реалізації принципу єдності теоретичної і практичної професійно-педагогічної підготовки вчителя у вищій школі України ХІХ – початку ХХ ст.

 

Варіант 16.(Махинич)

1. У чому полягає відмінність організації і змісту навчального процесу Острозької і Києво-Могилянської академій?

2. Виконайте тестові завдання:

Коли було започатковано європейську університетську освіту?

а) X ст.;

б) XIII ст.;

в) кінець XII ст.;

г) середина XVIII ст.

 

Який університет уважається хронологічно першим в Європі?

а) Паризький;

б) Болонський;

в) Берлінський.

Які особливості, складові частини характерні для навчального процесу Києво-Могилянської академії?

а) 12-річний термін навчання;

б) інфіма;

в) тест;

г) синтаксима;

д) аналогія;

е) кредит;

є) модуль;

ж) проблемно-пошукові завдання;

з) риторика;

і) поетика;

к) багаторівнева система підготовки.

 

4. Виявіть основні категорії, що характеризують загальносвітовий контекст розвитку ідеї університету як освітньо-виховної системи:

а) ліберальна освіта;

б) професійна освіта;

в) загальноосвітня школа;

г) єдність навчання, наукового дослідження і виховання;

д) модель середньовічного університету;

е) тривіум;

є) квадривіум;

ж) коледж;

з) гімназія;

і) ліцей;

к) ідея всебічності університетської освіти;

л) інтеграція університету і науково-дослідних структур;

м) багаторівневість навчання;

н) університетський комплекс (мультиверситет);

о) дослідницький університет;

п) інтелектуальний університет;

р) комплексність навчання;

с) бригадно-лабораторний метод навчання.

 

5. Виведіть хронологічну послідовність відкриття Харківського, Львівського, Одеського, Чернівецького і Київського класичних університетів (на основі запропонованого переліку дат):

а) 1804;

б) 1865;

в) 1661;

г) 1834;

д) 1875;

е) 1903.

 

3. Обґрунтуйте значення педології як науки і навчальної дисципліни в навчальному процесі вищих педагогічних навчальних закладів 1920 – середини 1930-х рр.

 

Варіант 17.(Микитенко)

1. Визначте особливості наукової і видавничої діяльності Острозької і Києво-Могилянської академій.

2. Виконайте тестові завдання:

Коли були започатковані кафедри педагогіки в класичних університетах?

а) 1804;

б) 1861;

в) 1850;

г) 1920.

 

2. Першим автономним вищим педагогічним навчальним закладом в Україні вважається:

а) Київський Фребелівський педагогічний інститут;

б) Київські вищі жіночі курси;

в) Харківські вищі жіночі курси;

г) Ніжинський історико-філологічний інститут кн. О.Безбородька.

 

3. Які факультети входили до складу інститутів народної освіти?

а) історико-філологічний;

б) соціального виховання;

в) професійної освіти;

г) фізико-математичний;

д) політичної освіти.

4. Назвіть хронологічний період, коли в Україні не існувало класичних університетів:

а) 1805-1861;

б) 1920-1933;

в) 1910-1914;

г) 1835-1863.

 

Коли в Україні було започатковано систему заочного навчання?

а) 1840;

б) 1928;

в) 1940;

г) 1963.

 

3. Здійсніть компаративний аналіз історичних традицій розвитку європейської і вітчизняної університетської освіти.

 

Варіант 18.(Мисник)

1. Проаналізуйте основні напрями розвитку класичних університетів Центральної, Східної і Південної України періоду ХІХ – початку ХХ ст.

2.Виконайте тестові завдання:

Які наукові установи та вищі навчальні заклади було відкрито в Україні у період 1917 – 1920 рр.?

а) Українська академія наук;

б) Національна бібліотека;

в) Університет Св. Володимира;

г) Педагогічна академія;

д) Український народний університет;

е) Харківський імператорський університет;

є) Кам’янець-Подільський український державний університет;

ж) Український вільний університет;

з) історико-філологічний факультет у Полтаві.

 

Яка нова форма вищого педагогічного навчального закладу була започаткована в Радянській Україні за освітньою реформою 1920 - 1921 рр. ?

а) Вищі педагогічні курси;

б) педагогічні технікуми;

в) інститути народної освіти;

г) інститути соціального виховання;

д) фізико-хіміко-математичні інститути.

 

Який із наведених навчальних закладів отримав назву Університет св. Ольги?

а) Одеський імператорський університет;

б) Університет св. Володимира;

в) Київські вищі жіночі курси;

г) Фребелівський педагогічний інститут.

4. У період національно-визвольних змагань (1917 - 1920) вищий педагогічний навчальний заклад планувалося утворити на основі:

а) класичних університетів;

б) педагогічних інститутів;

в) вищих педагогічних курсів;

г) учительських інститутів;

д) об’єднання учительських інститутів вищих педагогічних курсів;

е) злиття учительських семінарій і учительських інститутів.

 

Який із періодів національно-визвольних змагань позначився найактивнішою освітньою політикою?

а) Центральної Ради УНР (березень 1917 - квітень 1918 рр.);

б) Гетьманату (квітень - грудень 1918 р.);

в) Директорії УНР (грудень 1918 - січень 1919 рр.).

 

3. Визначте тенденції розвитку педагогічної освіти в Радянській Україні (1920 – 1990 рр.).

 

Варіант 19.(Павлієнко)

1. Здійсніть порівняльний аналіз розвитку університетських педагогічних інститутів (1804 - 1859) і педагогічних курсів (1860 - 1867).

2. Виконайте тестові завдання:

Які навчальні заклади надавали педагогічну освіту в Україні упродовж 1970 - 1980-х років?

а) педагогічні коледжі;

б) педагогічні технікуми;

в) педагогічні інститути;

г) педагогічні університети;

д) педагогічні училища.

 

2. Назвіть кваліфікаційні рівні за багаторівневою системою освіти в Україні:

а) доктор філософії;

б) молодший спеціаліст;

в) бакалавр;

г) магістр.

 

3. Творення єдиного європейського освітнього і наукового простору планується завершити до:

а) 2020 р.;

б) 2010р.;

в) 2035 р.

 

4. Серед основних умов забезпечення єдиного європейського простору вищої освіти:

а) кредитно-модульна система організації навчального процесу ВНЗ;

б) Європейська система трансферу кредитів (ЕСТS);

в) Велика хартія університетів;

г) соціально-особистісна модель виховання;

д) двоциклове навчання (бакалаврат, магістратура);

е) якість освіти;

є) багатопрофільність університету;

ж) мобільність студентів і викладачів.

 

5. Автономія вищого навчального закладу – це:

а) незалежність від держави;

б) самоврядування в управлінні;

в) узгодження державного управління і самоврядування.

 

3. Виявіть особливості змісту педагогічних навчальних дисциплін у Київському Фребелівському педагогічному інституті (1907 – 1920 рр.).

 

Варіант 20.(Половнікова)

1. Доведіть значення Ніжинської гімназії вищих наук кн. О.Безбородька як основи Історико-філологічного інституту (1875).

2. Виконайте тестові завдання:

1. Визначте наукові ступені в системі вищої освіти:

а) бакалавр;

б) доктор філософії;

в) спеціаліст;

г) магістр;

д) доктор наук.

 

2. Перевірте правильність хронології (етапів) творення Європейського регіону вищої освіти:

а) 1999, Болонья;

б) 2000, Москва;

в) 2001, Прага;

г) 2002, Софія;

д) 2003, Берлін;

е) 2005, Берген;

є) 2005, Лісабон;

ж) 2007, Лондон;

з) 2009, Лувен;

і) 2009, Київ.

3. Зазначте освітньо-кваліфікаційні рівні у відповідності до Болонської декларації:

а) спеціаліст;

б) бакалавр;

в) доктор наук;

г) магістр.

 

4. Офіційне визнання права ВНЗ забезпечувати діяльність на рівні державних вимог і стандартів освіти – це:

а) автономія;

б) акредитація;

в) ліцензування.

 

5. Розподіліть вищі педагогічні навчальні заклади за рівнями акредитації (від нижчого до вищого):

а) педагогічний університет;

б) педагогічний коледж;

в) педагогічний інститут.

 

3. Обґрунтуйте значення братських шкіл як передумови становлення вищої школи в Україні.

Варіант 21.(Плашенко)

1. Обґрунтуйте процес розвитку Київських вищих жіночих курсів (1878) від дворічного приватного навчального закладу до установи університетського рівня (1910).

2. Виконайте тестові завдання:

 

Яке з перелічених понять характеризується наступними визначеннями: «сукупність теоретичних і методологічних підходів, що характеризують систему освіти, втілювану в науці й практиці на конкретному історичному етапі», «модель певної освітньої системи»?

а) педагогічна технологія;

б) освітньо-виховна система;

в) педагогічна парадигма;

г) модернізація системи освіти.

 

2. У період національно-визвольних змагань (1917 - 1920) вищий педагогічний навчальний заклад планувалося утворити на основі:

а) класичних університетів;

б) педагогічних інститутів;

в) вищих педагогічних курсів;

г) учительських інститутів;

д) об'єднання учительських інститутів вищих педагогічних курсів;

е) злиття учительських семінарій і учительських інститутів.

 

3. Першим автономним вищим педагогічним навчальним закладом в Україні вважається:

а) Київський Фребелівський педагогічний інститут;

б) Київські вищі жіночі курси;

в) Харківські вищі жіночі курси;

г) Ніжинський історико-філологічний інститут кн. О.Безбородька.

 

4. Визначте наукові ступені в системі вищої освіти:

а) бакалавр;

б) доктор філософії;

в) спеціаліст;

г) магістр;

д) доктор наук.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти