ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Факторний аналіз рентабельності власного капіталу

Для проведення факторного аналізу рентабельності власного капіталу використаємо методом абсолютних різниць. Для зручності розрахунку впливу факторів на показник рентабельності власного капіталу скористаємося таблицею 2.1.

Таблиця 2.1

Зміна показника рентабельності власного капіталу та
факторних показників у динаміці

 

Показник Базовий період Звітний період Зміна
1. Рентабельність продукції 0.045 0.051 0.006
2. Оборотність активів 1.536 1.624 0.088
3. Коефіцієнт заборгованості 1.431 1.351 -0.080
4. Рентабельність власного капіталу 0.099 0.111 0.012

 

Розрахуємо вклад кожного показника фінансового розкладення на зміну рентабельності власного капіталу.

1. Вплив зміни показника рентабельності продукції на зміну показника рентабельності власного капіталу:

 

 

Рвк (1) = 0.006 1.536 1.431 = 0.013

2. Вплив зміни показника оборотності активів на зміну показника рентабельності власного капіталу:

 

 

Рвк (2) = 0.051 0.088 1.431 = 0.006

3. Вплив зміни коефіцієнта заборгованості на зміну показника рентабельності власного капіталу:


 

Рвк (3) = 0.051 1.624 (-0.080) = -0.007

Склавши значення зміни показника рентабельності власного капіталу за рахунок кожного фактора, отримаємо загальну зміну значення коефіцієнта:

∆Рвкt = Рвк (1) + Рвк (2) + Рвк (3) = 0.013 + 0.006 + (-0.007) = 0.012

Узагальнимо вплив факторів на зміну показника рентабельності власного капіталу (табл. 2.2).

Таблиця 2.2

Зведена таблиця впливу факторів на рентабельність власного капіталу

 

Показник Вплив
1.Рентабельність продукції 0.013
2. Оборотність активів 0.006
3. Коефіцієнт заборгованості -0.007
4. Рентабельність власного капіталу 0.012

 

Висновок. Рентабельність власного капіталу підприємства у звітному періоді збільшилася на 0.012, порівняно з базовим. Це відбулося за рахунок збільшення рентабельності продукції та оборотності активів і зменшення коефіцієнта заборгованості. Так, за рахунок збільшення прибутковості продукції на 0.006 рентабельність власного капіталу збільшилась на 0.013. При збільшенні оборотності активів на 0.088 рентабельність власного капіталу збільшилась на 0.006. Коефіцієнт заборгованості у звітному періоді зменшився на 0.080, що призвело до зменшення рентабельності власного капіталу на 0.007.

 

Аналіз прибутковості продукції

Рівень і динаміка показника прибутковості (рентабельності) продукції (Рп) залежить від рівня цін на продукцію, кількості проданої продукції, витрат на виробництво і реалізацію продукції (у тому числі відсотки за кредити), системи оподаткування, тобто усіх факторів, що впливають на прибуток.

 

Прибутковість продукції аналізованого підприємства за відповідні періоди визначилася у розмірі:

Рп0 = 2248 / 49920 = 0.045; Рпt = 2794 / 55230 = 0.051.

Прибутковість продукції зросла на:

0.051 – 0.045 = 0.006;

відносне відхилення характеризує індекс показника:

It = 0.051 / 0.045 = 1.133.

Висновок.Прибутковість продукції зросла на 13.3% за рахунок ...

Зростаюча динаміка цього коефіцієнта свідчить про те, що:

-підприємство підтримує відповідний рівень цін на продукцію, яка є конкурентоспроможною в даних умовах;

-підприємство контролює рівень витрат, тому що зниження витрат на виробництво одиниці продукції підвищує прибутковість.

Управління витратами з метою контролю їхнього рівня забезпечується за допомогою Системи управління ефективністю виробництва (СУЕВ), головним елементом якої є поточний економічний аналіз.

Методика проведення та результати такого аналізу представлені в розділі 3 «Аналіз ефективності виробництва».

 

Аналіз оборотності активів

Оборотність активів (В / А) характеризує ефективність їхнього використання і показує, скільки разів за період відбувається повний цикл виробництва та обігу, що приносить прибуток. Величина коефіцієнта залежить від особливостей технологічного процесу.

Чим більший показник, тим більше продукції приносить кожна одиниця вкладених коштів, ефективніше використовуються активи, застосовується продуктивне обладнання, раціональніша структура активів.

В0 0 = 49920 / 32500 = 1.536; Вt / Аt = 55230 / 34000 = 1.624.

Оборотність активів зросла на:

1.624 – 1.536 = 0.088;

відносне відхилення характеризує індекс показника:

It = 1.624 / 1.536 = 1.057.

Висновок.Коефіцієнт оборотності активів підвищився на 5.7% за рахунок …, що свідчить про збільшення ефективності їхнього використання.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти