ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Припинення дії патенту та визнання його недійсним

Власник патенту в будь-який час може відмовитися від нього повністю або частково на підставі заяви, поданої до Установи. Зазначена відмова набирає чинності від дати публікації відомостей про це в офіційному бюлетені Установи.

Не допускається повна або часткова відмова від патенту без попередження особи, якій надано право на використання винаходу за ліцензійним договором, зареєстрованим в Установі, а також у разі накладення арешту на майно, описане за борги, якщо до його складу входять права, що засвідчуються патентом.

Дія патенту припиняється у разі несплати у встановлений строк річного збору за підтримання його чинності.

Дія патенту припиняється з першого дня року, за який збір не сплачено.

Річний збір за підтримання чинності патенту може бути сплачений протягом 12 місяців після закінчення встановленого строку. У цьому випадку розмір річного збору збільшується на 50 відсотків. При сплаті збору дія патенту відновлюється.

Якщо збір не сплачено протягом цих 12 місяців, Установа публікує у своєму офіційному бюлетені інформацію про припинення дії патенту.

Патент може бути визнано недійсним повністю або частково у разі:

– невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоспроможності, що визначені цим Законом;

– наявності у формулі винаходу (корисної моделі) ознак, яких не було у поданій заявці;

– порушення вимог частини другої статті 37 цього Закону.

Будь-яка особа може оскаржити видачу патенту до суду, а протягом 6 місяців від дати публікації відомостей про його видачу подати до Апеляційної палати заперечення проти видачі патенту. Заперечення проти видачі патенту має бути розглянуто Апеляційною палатою протягом 4 місяців від дати його надходження, а при розгляді нею заперечення проти видачі деклараційного патенту на винахід (корисну модель) – 4 місяців від дати надходження експертного висновку про відповідність винаходу (корисної моделі) умовам патентоспроможності. Власник патенту повинен бути ознайомлений із запереченням. Апеляційна палата розглядає заперечення в межах мотивів, викладених у ньому. Особа, яка подала заперечення, а також власник патенту можуть брати участь у його розгляді. Рішення Апеляційної палати може бути оскаржено в судовому порядку.

Якщо заперечення проти видачі патенту не надійшло до Апеляційної палати у встановлений строк, патент може бути визнано недійсним тільки у судовому порядку.

Строк оскарження видачі патенту до Апеляційної палати може бути продовжений, але не більше ніж на 6 місяців. За його продовження сплачується збір. Порядок оскарження видачі патенту до Апеляційної палати та порядок продовження строку оскарження встановлюються Установою. При оскаржені видачі деклараційного патенту на винахід (корисну модель) до суду суд може призначити експертизу щодо відповідності винаходу (корисної моделі) умовам патентоспроможності.

Експертний висновок щодо відповідності винаходу (корисної моделі) умовам патентоспроможності Установа надає будь-якій особі, яка подала клопотання про проведення кваліфікаційної експертизи і сплатила за її проведення встановлений збір. При визнанні патенту чи його частини недійсним Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені. Патент або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати публікації відомостей про видачу патенту.

Міжнародні договори

Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про винаходи (корисні моделі), то застосовуються правила міжнародного договору, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

При укладенні патентної конвенції декількома державами патент може діяти на території всіх або деяких з них по вибору заявника, які підписали конвенцію.

Наприклад, в 1977 році вступила в силу конвенція про видачу європейських патентів. Європейське патентне відомство знаходиться в Мюнхені, філіал – в Гаазі. Європейський патент з дати його опублікування в тих країнах, для яких він був запланований, закріплює за патентовласником ті ж права, які надаються національним патентом. Заявку може подавати представник будь-якої країни, не залежно від її членства в Європейській патентній організації. Єдина заявка подається на одній мові (англійській, німецькій або французькій) в патентне відомство однієї держави.

У вересні 1994 року Євроазіатська патентна конвенція була підписана главами десяти держав – членів СНД. Конвенція передбачає можливість подачі заявки на одній мові і дію патенту на території її держав як єдиному патентному просторі при умові підтримки патенту в силі.

Будь-яка особа, яка не є патентовласником, вправі використати винахід, захищений патентом, лише з дозволу патентовласника на основі ліцензійного договору.

По вимозі патентовласника порушення патенту повинно бути перервано, а особа, винна в порушенні патенту, зобов’язана повернути патентовласнику спричинені збитки у відповідності з громадянським законодавством України.

В ряді випадків, указаних в законі, можна використати запатентований об’єкт, не звертаючись за дозволом до патентовласника. Так, не признається порушенням виняткового права патентовласника:

– використання засобів, утримуючих об’єкти промислової власності, захищеними патентами, при експлуатації транспортних засобів других країн, якщо засоби тимчасово або випадково знаходяться на території України і використовуються для потреб транспортного засобу, який належить фізичним і юридичним особам країн, які надають такі ж права власникам транспортних засобів України;

– проведення наукового експерименту або дослідження над засобом, утримуючим об’єкт промислової власності, захищений патентом;

– використання засобів, утримуючих об’єкти промислової власності, захищені патентом, при надзвичайних обставинах (стихійне лихо, катастрофа, крупна аварія) з подальшою виплатою патентовласнику відповідної компенсації;

– використання засобів, утримуючих захищені об’єкти промислової власності, в особистих цілях без здобування доходів;

– разове виготовлення ліків в аптеках по рецепту лікаря;

– використання засобів, утримуючих об’єкти промислової власності, захищені патентами, якщо ці засоби введені в господарський оборот законним шляхом. Наприклад, якщо придбаний на законній основі запатентований об’єкт, то той, хто його придбав, може розпоряджатися цим об’єктом по своєму бажанню, а саме продавати, використовувати і т.д.;

– на кінець, будь-яка фізична чи юридична особа, котра до дати пріоритету винаходу добросовісно використовувала на території України створене незалежно від його автора аналогічне рішення або зроблені для цього приготування, зберігає право на безоплатне використання такого винаходу без розширення його об’єму. Це так зване право попереднього користування. Але передати це право можна тільки з виробництвом, на якому має місце попереднє використання.

Будь-яка особа має право запатентувати винахід в іноземній державі.

До подачі заявки на одержання охоронного документу на винахід в орган іноземної держави заявник зобов’язаний подати заявку і повідомлення Держпатенту України про наміри здійснити таке патентування.

У випадку відсутності заборони на протязі трьох місяців з дати надходження цього повідомлення у Держпатент України заявка на одержання патенту на винахід може бути подана в орган іноземної держави.

Держпатент України може в необхідних випадках дозволити запатентувати винахід в іноземній державі раніше вказаного терміну.

Якщо патентування проводиться по процедурі Договору про патентну кооперацію, міжнародна заявка подається у Держпатент України.

Затрати, пов’язані з патентуванням винаходу в іноземних державах, несе заявник або з його згоди друга особа.

Держава стимулює створення і використання винаходів, установлює винахідникам і особам, які використовують винаходи, пільгові умови оподаткування і кредитування, надають їм другі пільги у відповідності з законодавством України.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти