ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


АКТИ НЕДОБРОСОВІСНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

Актами недобросовісної конкуренції згідно Закону є неправомірне використання ділової репутації:

– неправомірне використання чужих позначень, рекламних матеріалів, упаковки;

– неправомірне використання товару іншого виробника;

– копіювання зовнішнього вигляду виробу;

– використання порівняльної реклами.

Неправомірним є використання ділової репутації без дозволу уповноваженої на те особи чужого імені, фірмового найменування, знаків для товарів і послуг, інших позначень, а також рекламних матеріалів, упаковки товарів, назв літературних, художніх творів, періодичних видань, зазначень походження товарів, що може призвести до змішування з діяльністю іншого господарюючого суб’єкта (підприємця), який має пріоритет на їх використання.

Неправомірним використанням товару іншого виробника є введення у господарський обіг під своїм позначенням товару іншого виробника без дозволу уповноваженої на те особи.

Відтворенням зовнішнього вигляду виробу (копіювання) іншого підприємця є введення його у господарський обіг, що може призвести до змішування з діяльністю іншого господарюючого суб’єкта (підприємця).

Порівняльною є реклама, що містить порівняння з товарами, роботами, послугами чи іншою діяльністю. Не визнається неправомірним таке порівняння, якщо наведені відомості є достовірними, об’єктивними, корисними для інформування споживачів.

Актами недобросовісної конкуренції є також створення перешкод господарюючим суб’єктам (підприємцям) у процесі конкуренції та досягнення неправомірних переваг у конкуренції.:

– дискредитація господарюючого суб’єкта (підприємця);

– купівля-продаж товарів, виконання робіт, надання послуг із примусовим асортиментом;

– схилення до бойкоту господарюючого суб’єкта (підприємця);

– схилення постачальника до дискримінації покупця (замовника);

– схилення господарюючого суб’єкта (підприємця) до розірвання договору з конкурентом;

– підкуп працівника постачальника;

– підкуп працівника покупця (замовника);

– досягнення неправомірних переваг у конкуренції.

Дискредитація – поширення у будь-якій формі неправдивих, неточних або неповних відомостей, пов’язаних з особою чи діяльністю господарюючого суб’єкта (підприємця), які завдали або могли завдати шкоди діловій репутації.

Купівля-продаж товарів, виконання робіт, надання послуг із примусовим асортиментом – є купівля-продаж, наприклад, одних товарів за умови купівлі продажу інших товарів, не потрібних споживачу або контрагенту.

Схиленням до бойкоту вважається спонукання безпосередньо або через посередника до відмови від встановлення договірних зв’язків із цим господарюючим суб’єктом (підприємцем).

Схиленням постачальника до дискримінації покупця (замовника) є спонукання його конкурентом безпосередньо або через посередника, до надання постачальником конкуренту покупця (замовника) певних переваг перед покупцем (замовником) без достатніх на те підстав.

Схилення до розірвання договору з конкурентом – це вчинене з корисних мотивів або в інтересах третіх осіб спонукання господарюючого суб’єкта – учасника договору, до невиконання або виконання неналежним чином договірних зобов’язань перед цим конкурентом шляхом надання або пропонування безпосередньо або через посередника, матеріальної винагороди, компенсації чи інших переваг.

Підкуп працівника постачальника – це надання або пропонування йому конкурентом покупця (замовника), безпосередньо або через посередника, матеріальних цінностей, майнових або немайнових благ за неналежне виконання або невиконання працівником постачальника службових обов’язків, що призвело або могло призвести до отримання конкурентом покупця (замовника) певних переваг перед покупцем (замовником).

Підкуп працівника покупця (замовника) – це надання або пропонування йому конкурентом постачальника, безпосередньо або через посередника, матеріальних цінностей, майнових або немайнових благ за неналежне виконання або невиконання працівником покупця (замовника) службових обов’язків, що призвело або могло призвести до отримання конкурентом постачальника певних переваг перед постачальником.

Досягненням неправомірних переваг у конкуренції є отримання таких шляхом порушення чинного законодавства.

До актів недобросовісної конкуренції відносяться також неправомірне збирання, розголошення та використання комерційної таємниці:

– неправомірне збирання комерційної таємниці – добування протиправним способом відомостей, що відповідно до законодавства України становлять комерційну таємницю;

– розголошення комерційної таємниці – ознайомлення іншої особи з відомостями, що становлять комерційну таємницю, без згоди особи, яка уповноважена на те;

– схилення до розголошення комерційної таємниці – спонукання до розкриття цих відомостей;

– неправомірне використання комерційної таємниці без дозволу уповноваженої на те особи неправомірно здобутих відомостей, що становлять відповідно до законодавства України комерційну таємницю.

ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХИСТУ

 

Здійснення захисту за вчинення дій, визнаних як недобросовісна конкуренція, передбачено Законом в таких видах відповідальності:

– накладання штрафів на господарюючих суб’єктів – юридичних осіб, їх об’єднання;

– накладання штрафів на юридичних осіб, їх об’єднання та об’єднання громадян, що не є господарюючими суб’єктами;

– адміністративна відповідальність громадян;

– відшкодування збитків;

– вилучення товарів з неправомірно використаним позначенням та копій виробів іншого господарюючого суб’єкта (підприємця);

– спростування неправдивих, неточних або неповних відомостей.

Накладання штрафів Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями за недобросовісну конкуренцію вимірюється у розмірі до трьох відсотків виручки від реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг господарюючого суб’єкта за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф. Якщо обчислення виручки неможливе або виручка відсутня, штрафи накладаються у розмірі до п’яти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

В другому випадку, коли мова йде про юридичних осіб, їх об’єднання та об’єднання громадян, цей штраф зменшується до розміру двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Адміністративна відповідальність громадян – це накладання адміністративного стягнення згідно із законодавством.

Збитки, заподіяні внаслідок вчинення дій недобросовісною конкуренцією, підлягають відшкодуванню за позовами заінтересованих осіб у порядку, визначеному цивільним законодавством України.

При виявлені фактів неправомірного використання чужих позначень, рекламних матеріалів, упаковки, або фактів копіювання виробів, заінтересовані особи можуть звернутися до Антимонопольного комітету України чи його територіальних відділень із заявою про вилучення товарів як у виробника, так і у продавця. Порядок вилучення товарів визначається Кабінетом Міністрів України.

У разі установлення факту дискримінації господарюючого суб’єкта (підприємця) Антимонопольний комітет України має право прийняти рішення про офіційне спростування поширених неправдивих, неточних або неповних відомостей у строк і спосіб, визначені законодавством або цим рішенням, за рахунок порушника.

Контрольні питання

1. Поняття, предмет і принципи конкурентного права?

2. Правова база (основа) захисту?

3. Три основні підходи до законодавства про недобросовісну конкуренцію?

4. Акти недобросовісної конкуренції?

5. Види актів недобросовісної конкуренції?

6. Неправомірне збирання, розголошення та використання комерційної таємниці?

7. Створення перешкод у процесі конкуренції та досягнення неправомірних переваг у конкуренції?

8. Здійснення захисту за вчинення дій, визнаних як недобросовісна конкуренція?

Рекомендована література:

Основна:

1. Андрощук Г.О. Конкурентне право. – К.: Ін-т інтел. Власності і права. 2004. – 304с.

2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003р. №435-IV.

3. Закон України “Про захист від недобросовісної конкуренції” від 07.06.1996р. №236/96-ВР зі змінами.

Додаткова:

1. Андрощук Г.А., Крайнев П.П. Экономическая безопасность предприятия: защита коммерческой тайны. – К.: Издательский Дом “Ин-Юре”, 2000. – 400с.

2. Охорона інтелектуальної власності в Україні / С.О. Довгий, В.О. Жаров, В.О. Зайчук та ін. – К.: Форум, 2002. – 319с.

3. Основні акти конкурентного законодавства України. Антимонопольний комітет України: статус, компетенція, повноваження. Збірник / Уклали: О. І. Мельниченко, А.І. Медведєв. – К.: Укр. ІНТЕІ, 1998. – 184с.

Зміст

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти