ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Маркетинг політичних кандидатів

Це найбільш прибуткова галузь. Рукостискання, обіди, чаювання з літніми людьми. Сюди ж входить політична реклама в підтримку кандидата в депутати, дослідження суспільної думки, комп’ютерний аналіз голосів, які підраховуються під час проведення виборів. (Наприклад В.Жолинський.)

ПОЛІТМАРКЕТИНГ. ЕГО-МАРКЕТИНГ

Політмаркетинг- діяльність політичних партій, які переслідують певні групові інтереси, різноманітні масові рухи, які в критичних ситуаціях перетворюються в політичні партії. Наприклад, перетворення руху екологістів в партії зелених, які крім боротьби за охорону навколишнього середовища мають досить серйозні претензії на завоювання певних політичних позицій в суспільсьві.

Політмаркетингвикористовуючи принципи маркетингу товарів та послуг, намагається служити широким верствам населення. Процеси обміну думками, ідеями, пошук компромісів з деякими групами політичних партій — всі ці речі відбуваються, виходячи із принципів сучасного маркетингу, але підкоряються як інтересам активних учасників політичних акцій так і тим, хто їх підтримує фінансово.

Концепція політмаркетингу співпадає із концепцією товарів та послуг з необхідним досягненням поставлених цілей, реагуючи на зміни в навколишньому середовищі та відповідно реагуючи на них.

Головне завдання політмаркетингу- шукати шляхи максимальної згоди в суспільстві через компоміси, через намагання згармоніювати протиречиві інтереси різноманітних верств населення.

Концепція его- маркетингу - та концепція самомаркетингу - це системний підхід до самореалізації особистостей, коли людина в суспільстві повинна завоювати своє становище за рахунок максимальної реалізації енергії, ініціативи, природніх обдарувань, якоїсь особистої комунікативності.

Его-маркетингце програма реалізації особистості, яку може скласти для себе кожний активний учасник суспільства. Якщо така людина склала для себе таку програму, то це вже мобілізує її на певні конкретні дії. )

Сафмаркетинг - програма певних дій особистості, яка повинна створити максимально сприятливі умови для реалізації головного товару (робочої сили, знань, вміння, таланту, професіоналізму). А для того, щоб цей товар успішно продати необхідно провести ряд послідовних етапів:

1. Провести самооцінку (що вас конкретно цікавить, де ви хочете працювати і т.д.).

2. Вивчення основних інструкцій та змісту основних видів робіт (ця інформація міститься в інструкціях на фірмах).

3.Точного формулювання мети пошуку (орієнтуватись на державне чи приватне підприємство, працювати у великому чи малому місті).

4. Вивчення реального ринку робочих місць та оцінка його можливостей (кількість вакансій на ринку, рівень заробітної плати, перспективи росту).

5. Підготовки короткої довідки про себе та свої можливості (довідка повинна бути короткою, мати необхідні дані про вас).

6. Підготовка бесіди з людиною, яка приймає рішення про найм співробітників (підготовка до співбесіди).

Контрольні питання:

1 . Які організації чи установи використовують некомерційний маркетинг?

2. Перерахуйте цілі та завдання маркетингу некомерційних організацій.

З. Чи можливо займатися некомерційним маркетингом без фінансової підтримки?

4. В чому полягає особливість обміну в некомерційному маркетингу?

5. Попробуйте сформулювати корисні для суспільства наслідки некомерційного маркетингу.


МАРКЕТИНГ В РЕКЛАМНОМУ БІЗНЕСІ

1.Ринок реклами.

2. Регулювання та планування рекламної діяльност.і

З. Роль маркетингових досліджень в підготовці та реалізації рекламної діяльності.

 

З метою успішного подальшого розвитку рекламного бізнесу для кожної фірми однією з головних завдань є розробка рекламної програми яка б чітко визначала основні положення рекламної політики фірми, формулювала рекламні ідеї а також виділяла найбільш ефективні засоби розповсюдження реклами. Щоб така реклама получилась успішною, необхідно щоб рекламодавець розробив цілий ряд маркетингових заходів, які на перший погляд напряму з рекламою не зв’язані але тільки завдяки їм можна досягнути ефективно розробленої рекламної діяльності.

З метою досягнення основної цілі - швидкого та вигідного продажу товарів - реклама повинна одночасно виконувати 3 основні функції, а саме:

1. Аттрактивну (ефективну) - приваблювати увагу клієнта до фірми, її товарів та послухів.

2. Довірчо-іміджеву - викликати довіру, прихиляти до себе, говорити і доказувати „-свій, я Вас люблю і думаю про Ваші інтереси”, намагатися звести до мінімуму недовіру та сумніви у споживачів.

З. Аргументаційно-гарантійну - наводити переконливі аргументи на користь необхідності та вибраності даного товару чи послуги.

Якщо аттрактивне завдання реклами більшістю рекламними компаніями виконується успішно, то 2 і 3 основні функції вдається виконати абсолютно не всім. З метою успішної реалізації всіх 3-х завдань, необхідно чудово організована робота, глибоке знання ситуації, яка є на ринку при цьому успішно використовуючи маркетингові дослідження.

Реклама - це оплачене поширення інформації про товари та послуги за допомогою різноманітних комунікаційних засобів на великі розпорошені аудиторії з метою активного впливу на споживчий попит, (історія виникнення реклами).

При орієнтації на концепцію вдосконалення виробництва, продавець використовує рекламу як інформаційний засіб або ж як нагадування.

Користуючись концепцією комерційних зусиль, реклама використовується як агресивна реклама поряд з методами „жорсткого” продажу та акціями зі стимулювання збуту, що допомагає „проштовхнути” товар.

Широке втілення маркетингу повністю змінило роль реклами і логіку всієї рекламної діяльності. Адже реклама, сама по собі, без тісного взаємозв’язку з іншими складовими комплексу маркетингу, являється малоефективною, і більше того може привести до негативних наслідків. Систему маркетингових комунікацій можна визначити як цілеспрямований комплексний вплив на внутрішнє та зовнішнє середовище фірми, з допомогою якого фірма отримує прибуток. Система ФОПСТИЗ, яка служить системою формування попиту і стимулюванням збуту товарів, являється активною частиною маркетингового інструментарію.

Ключовим елементом сучасної рекламної діяльності являється наявність у споживачів визначеного образу підприємства, іміджу, який полегшує розпізнавати товари та послуги даної фірми, а відповідно, і їх вибір.

Ринок реклами

Ринок реклами являє собою сферу товарного обміну, де в якості товарів виступають реальні матеріали та рекламні послуги. Сучасний рекламний ринок повинен бути об’єктом найбільш активної діяльності маркетингових служб. Ринок реклами має свою специфічну інфраструктуру, яка включає різноманітні засоби розміщення реклами, рекламодавців, рекламні агенції, відомства, структури, які займаються регулюванням рекламної діяльності.

Структури ринку реклами постійно змінюється під впливом тих змін, які відбуваються на ринку, під впливом кон’юнктури ринку. Існує багато підходів до класифікації реклами, її можна поділити на такі види:

1. Реклама в пресі.

2. Друкована реклама.

3. Радіо і телереклама.

4. Пряма поштова реклама (direct-male).

5. Виставки і ярмарки.

6. Рекламні сувеніри.

7. 3овнішня реклама.

8. Міроприємства, зв"язані з формуванням позитивної суспільної думки (спонсорство, фінансування різноманітних заходів).

Сама популярна реклама : це товарна і фірмова реклама.

Товарна реклама: інформувати потенційних покупців про те, що товар існує; показати його переваги, заохотити та спонукати до купівлі.

Фірмова реклама: створення позитивного образу фірми, його іміджу в очах клієнтів та власних працівників; сформувати у потенційних споживачів асоціативного зв’язку між назвою фірми та якістю товару.

Все це приводить до підвищення попиту на товари або ж послуги, і як наслідок, приводить до збільшення прибутку.

Реклама існує: безпосередня, побічна, інформаційна, агресивна, однорідна та неоднорідна.

Маркетингові дослідження рекламного ринку та потенційних ринків збуту товарів та послуг дає можливість раціонального вибору тих або ж інших каналів розповсюдження інформації. Основними критеріями цього вибору виступають:

1. Широта обхвату.

2. Вартість.

3. Керованість.

4. Сервіс.

5. Авторитетність.

З цією метою постійно проводяться маркетингові дослідження, а саме проводиться опитування споживачів. Порівнюючи рекламний ринок у нас в країні та інших країнах, ми можемо зробити висновок, що Україні ще поки що знаходиться „поза зоною досяжності”. Згадати яку, хто та де бачив рекламу. Порівняти якість рекламних акцій колись і тепер.


При проведенні рекламної роботи маркетингова служба фірми опирається на власні рекламні підрозділи (якщо такі є) та на рекламні агенції.

Рекламне агентство представляє собою незалежну фірму, яка спеціалізується на виконанні різноманітних рекламних функцій, роблячи це від їх імені та за їх рахунок. Навіть найбільш потужні рекламодавці, які мають в своєму розпорядженні потужні рекламні служби, не можуть обійтись без допомоги рекламних агенцій. Це викликано такими обставинами:

1. Рекламні агенції постійно стикаються з широким спектром маркетингових ситуацій, що дозволяє якнайкраще зрозуміти аудиторію, її навики та компетентність.

2. Агенція являється незалежною фірмою, що дозволяє подивитись на проблеми рекламодавців більш об’єктивно, знижуючи вплив суб’єктивних факторів, неправильних перспектив на рахунок неадекватної реакції споживачів.

3. Рекламні агенції дозволяють рекламодавцю зекономити засоби та час, так як вони мають в своєму розпорядженні налагоджені взаємовідносини з засобами масової інформації, маючи свій час і місце для розміщення реклами.

Щоб вибрати вірно свого рекламоносія бажано звернути уваги на такі критерії як

- час створення агенції, досвід роботи, наявність позитивних відгуків
та рекомендацій;

- перелік рекламних послуг, які вони надають, наявність
кваліфікованих кадрів;

- порядок і вартість оплати послуг.

Вдалий вибір фірмою того чи іншого рекламного агентства являється запорукою її успіху на ринку.

Регулювання та планування рекламної діяльності

Ринок товарів та послуг постійно вимагає заохочення та використання реклами. Першим основним документом, спрямованим на регулювання та координацію світової реклами був ,тМіжнародний Кодекс рекламної практики”, який був прийняти в 1937 р. Міжнародною Торговою Палатою (МТП) в Парижі. Потім цей Кодекс постійно оновлювався, доповнювався, перероблявся. На сьогоднішній день діє редакція Кодексу, прийнята МТП в 1987 р. і прийнята зборами Асоціації робітників реклами в 1992 р.

На сьогоднішній день, у нас на Україні діє закон „Про рекламу”, „Про захист прав споживачів”, „Про конкуренцію....”, “Про товарні знаки...”, “Про засоби масової інформації...”. Вперше законодавством встановлюється адміністративна а кримінальна відповідальність за неякісну рекламу, відмову від контро реклами.

Шкода, що механізм саморегулювання рекламної діяльності не настільки популярний та ефективний у нас на Україні як за кордоном. На сьогоднішній день, реклама представляє собою одну з найважливіших маркетингових функцій: сумарний річний об’єм витрат на рекламу в світі становить більш як 250 млрд долл. Від ефективності роботи рекламних агенцій залежить ефективність функціонування різноманітних фірм на ринку а від цього залежить і ефективність функціонування економіки в цілому.

Планування - управлінський процес визначення цілей фірми, засобів, шляхів та результатів досягнення цих цілей. Складовою частиною системи планування являються маркетингові плани. Одним з головних елементів маркетингового планування є рекламні плани. Такий плановий підхід дозволяє вести рекламну діяльність на більш високоякісному рівні. Невід’ємною частиною рекламних планів є кошторис витрат на рекламу, які включають в себе витрати на:

-розробку і видання рекламних виробів (каталогів, брошур, альбомів, проспектів, афіш, листівок);

-розробку і виготовлення ескізів етикеток, фірмових пакетів, рекламних сувенірів;

-рекламні засоби через ЗМІ;

-світлова та зовнішня реклама;

-виготовлення стендів, рекламних щитів;

-демонстрування кіно, відео, діафільмів;

-оформлення вітрин, виставок - продаж;

-Зберігання та транспортування рекламних матеріалів.

Від чого залежать витрати на рекламу? Від об’єму та розміру ринку, специфіки рекламуючого товару, від ЖЦТ, від об’єму рекламних витрат конкурентів. Багато закордонних бізнесменів полюблюють говорити „Я знаю, що половина моїх рекламних коштів тратиться впусту, тільки не знаю яка”. Тільки за допомогою попередніх досліджень ринку, за допомогою „попадань” в цільову аудиторію рекламні витрати можна значно скоротити. Ефективність реклами можна поділити на дві складові: економічну і соціально-психологічну.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти