ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Ринок цінних паперів як об’єкт маркетингу

Ринок цінних паперів –це дуже складний, об’ємний, динамічний та високо конкурентний ринок, дії на якому жорстко регулюються державою і повинні відрізнятися високою соціальною відповідальністю, щоб не викликати фінансових потрясінь.

- багатотоварний ринок з високим ступенем взаємозамінності товарів, заснований на розвинутій інфраструктурі, складних інформаційних технологіях та дорогій робочій силі;

- ринок з масовим споживачем, максимальною диференціацією потреб та фінансового мистецтва клієнтури.

Що ж стосується вітчизняної практики, то порівняно зі сказаним це неліквідний, незначний по об’ємам ринок, який знаходиться на початковій стадії розвитку, нездатний приносити прибуток більшості діючих на ньому організацій. Поки що ринку цінних паперів в Україні притаманні такі риси як інфляція, політична та макроекономічна нестабільність, відсутність ресурсної бази та повноцінної інфрастурктури. Цей ринок немає ще своїх признаних лідерів, постачальників, посередників та товару, який би користувався загальною довірою. Отже, поки що особливістю ринку цінних паперів являється просто “виживання” самого ринку в цілому та людей, які на ньому працюють. Іншими особливостями ринку цінних паперів, які впливають на організацію маркетингу на ньому, являється соціально-культурні традиції та демографічні фактори.

Що стосується першої особливості, то 70-річний період існування директивної економіки в Україні викоренив культурні навики операцій з цінними паперами. Знищення всіх цінних паперів в 1917-18 pp., довга практики примусового інвестування коштів населення в державні облігації і, накінець, відношення до цінних паперів як до спекулятивного та фіктивного капіталу - все це сформувало негативну реакцію населення на цінні папери як на товар.

Демографічні фактори впливають на український ринок цінних паперів і організацію маркетингу на ньому як в позитивному так і в негативному плані. Старіння населення, падіння народжуваності все це приводить до консервативної моделі поведінки споживачів па ринку. Але разом з тим, важливу роль в становленні українського ринку цінних паперів будуть мати: високий рівень освіченості населення, швидке проникнення споживчих стандартів із високорозвинутих країн, включаючи орієнтацію на грамотне інвестування.

Товарами на ринку цінних паперів виступають:

- цінні папери;

- послуги по поводу випуску та обігу цінних паперів;

- інформація та інша науково-технічна продукція;

- нематеріальні активи, зв’язані з випуском та обігом цінних паперів;

- товарно-матеріальні компоненти ринку.

Зараз наведемо основні характеристики товарів, які обертаються на ринку цінних паперів, і які впливають на організацію маркетингу та розробку ринкових стратегій.

Товари Основні характеристики
Цінні Папери Види: акції, облігації, депозитні сертифікати, векселя, чеки,
опціони, фінансові ф’ючерси, варранти, підписні права і
т.д.
Споживчі властивості: являються майновим правом,
свідоцтвом власності на майно чи суму боргу, яка дає право
На використання цих видів активів а також на повернення
Їх вартості.
Послуги   Види послуг: посередницька діяльність по операціях з
цінними паперами на первинному на вторинному ринках,
інвестиційне консультування, облік, зберігання та
здійснення розрахунків по операціям з цінними паперами,
управління портфелем цінних паперів, аудит на ринку
цінних паперів, страхування фондових операцій.
Інформація-НТП Самостійним товаром на ринку цінних паперів являється
довідкова та нормативна інформація: про кон’юнктуру
ринку, емітенти, інвестиційні інститути, про окремі види
цінних паперів, про технології, правове та регулятивне
забезпечення а також бази даних про ринок цінних паперів.
Науково-технічна продукція яка виступає в якості
товару технології, методичні документи, які встановлюють
правила випуску та обігу цінних паперів, звіти про випуск
цінних паперів, взірці бланків цінних паперів, програмне
забезпечення.
Товарно-матеріальні Компоненти ринку Цінних паперів Види вказаних товарів: бланки цінних паперів,  
спеціалізоване обладнання, оргтехніка.  
   
   
   
Нематеріальні активи,   Види нематеріальних активів: право на торгову марку,  
товарний знак, авторське право (на інформацію, відповідну  
науково-технічну продукцію, ідею) , гудвілл (добре ім’я  
фірми), право на оренду, право на членство, на брокерське  
місце і т.д.  

Головною “товарною” особливістю ринку цінних паперів являється те, що він знаходиться у постійній конкуренції зі суміжним кредитно-банківським ринком. їх товари - перерозподіл грошових ресурсів через кредит та випуск цінних паперів, являються взаємозамінними.

Виробниками товарів та послуг на ринку цінних паперів виступають:

- емітенти –“поставщики цінних паперів на ринок”;

- інвестиційні інститути;

- професійні учасники ринку цінних паперів, які надають комплекс послуг, інформації та науково-технічної продукції по просуванню цінних паперів;

- спеціалізовані організації по наданню послуг обліку, зберігання та здійснення розрахунків за цінні папери;

- виробники бланків цінних паперів, спеціалізованого обладнання, оргтехніки;

- банки і страхові організації, які надають кредитно-страхові послуги, які забезпечують обіг цінних паперів.

В якості споживачів на ринку цінних паперів виступають інвестори, інвестиційні інститути (страхові компанії, пенсійні фонди, інвестиційні компанії).

 

Вимоги до маркетингових стратегій

Основні вимоги до маркетингових стратегій на ринку цінних паперів:

1 .Оператори ринку цінних паперів повинні орієнтуватись на обслуговування всього життєвого циклу цінних паперів, супроводжувати їх рух від моменту випуску до вилучення із обігу.

2. Споживчі властивості цінних паперів як товару
виражаються перш за все у їх здатності приносити прибуток а також
служити титулом власності на реальні активи. Відповідно люба
маркетингова стратегія на ринку цінних паперів повинна створювати
такі комбінації прибутковості, яка буде задовільняти споживчі
сподівання тої чи іншої групи інвесторів.

3. Цінні папери являються продуктом, які мають багато модифікацій, кожна з яких може бути спрямована на задоволення інтересів певної групи інвесторів. Разом з тим індивідуальність, модифікація цінних паперів як товару повинні поєднюватись з її стандартністю, правилами їх випуску та обігу та відповідним законодавством.

Таким чином, маркетингові стратегії повинні забезпечувати поєднання стандартності з індивідуальними властивостями цінних паперів.

4.Володіння товаром - цінним папером, в умовах української економіки зв’язано з дуже високим риском. Тому найбільш успішними будуть ті маркетингові стратегії, які дозволяють понизити риски для споживача.

5.В даний час у вітчизняній практиці найбільш виграшними повинні бути агресивні маркетингові стратегії. При цьому необхідно забезпечити жорстке фінансування та операційне саморегулювання, яке буде знижувати риск для операторів ринку цінних паперів та інвесторів.

6. Важливою вимогою до маркетингових стратегій на фондовому ринку є посилення універсальності в операціях з цінними паперами.

Типи маркетингових стратегій (як по Ансоффу).

Особливості ситуаційного аналізу та сегментації на ринку

Цінних паперів

Інформаційне забезпечення. Для ситуаційного аналізу використовують:

- біржову пресу та видання, які спеціалізуються на конкретних сегментах ринку цінних паперів;

- дані саморегулюючих організацій;

- підсистеми фінансового ринку національних та міжнародних інформаційних систем (типу “Рейтер”);

- дані аналізу та публікації рейтингових агенств;

- аналітична інформація, підготовлена власними дослідницькими відділами;

- інформація інвестиційних консультантів;

- власні публікації емітентів та інвестиційних інститутів;

- бази даних.

Традиційно склалось так, що ринок цінних паперів являється найбільш інформаційно та аналітично насиченим (дуже шкода але не у нас).

Розглянемо особливості ситуаційного аналізу.

1 .Загальна макроекономічна обстановка. Цінні папери - це товар, який вимагає макроекономічної стабільності. На даному етапі аналізуються страхові, політичні, законодавчі, інфляційні та інші риски, які визначають чи варто вкладати кошти в цінні папери і чи вести з ними якісь операції. Ситуаційний аналіз повинен враховувати на якій стадії економічного циклу знаходиться країна.

2.Ситуація на фондовому ринку. В сферу аналізу повинні входити: стадія розвитку фондового ринку; поточний стан фондового ринку; короткотермінові зміни; вплив та конкуренція ринків товарів-“замінників” (кредитний ринок); об’єми перерозподілу ресурсів через бюджет.

З .Галузевий розріз в аналізі фондового ринку. Об’єктом аналізу являється: стадія життєвого циклу галузі, оскільки вона прямо впливає на курс вартості цінних паперів; стійкість галузі по відношенню до макроекономічного циклу.

4.Регіональний розріз в ситуаційному аналізі фондового ринку. Область аналізу включає: стадію життєвого циклу економіки регіону; специфічні регіональні риски; вплив конкуренції суміжних регіонів.

5 .Демографічні та соціально-культурні фактори в аналізі ринку цінних паперів. Найбільш складним питанням ситуаційного аналізу являється схильність населення до збереження коштів, які сильно відрізняються в економіках різних країн. Суттєво впливають традиції нашого народу на збереження капіталів (раніше гроші тримали в ощадкасах або перетворювали його в золото). Тепер це викликає лише недовіру. Старше покоління орієнтується на збереження коштів, при цьому мало думаючи про прибуток, а молодше покоління орієнтується інноваційні проекти, які приносять високий прибуток.

6.Технологічні фактори в аналізі ринку цінних паперів.Ринок цінних паперів являється одним з найбільш технологічно насичених. Відповідно маркетинг цінних паперів не може не орієнтуватись на створення комп’ютеризованих фінансових продуктів, на більш глибоку персоналізацію обслуговування клієнтів, на повністю комп’ютеризовані ринки цінних паперів.

7. Інші аспекти ситуаційного аналізу. Дуже часто проводиться аналіз ринків та окремих їх сегментів по: видам цінних паперів; по регіонам; конкретним емітентам; сегментам ринку; типам фондового ринку.

8 .Аналіз мікроекономічної ситуації. На цьому етапі вивчають клієнтів, конкурентів, власний фінансовий стан, якість послуг, управління персоналом та іншими ресурсами та результати раніше вибраної маркетингової стратегії.

Особливості сегментації ринку цінних паперів.

Так само як і на інших ринках, сегментація (тобто виділення
споживачів зі специфічними потребами) проводиться по географічному, демографічному, психографічному, галузевому критеріях а також за критерієм інтенсивності споживання продукту.

Наприклад, сегмент кваліфікованого інвестора, сегмент обережного інвестора (впевненість в збереженні грошей), сегмент інвестора, який цінить свій час (зручність), сегмент інвестора “дощового дня” (відложити кошти на “чорний” день).

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти