ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Порядок виконання лабораторної роботи №6

3.4.1 Ознайомитись із конструкцією мікроскопа ММ1

3.4.2 Визначити номінальні значення розмірів різьби по ГОСТ 24705-81 (див додаток А) Визначити точність параметрів різьби по ГОСТ 16093-81 (див. додаток Б),

При допомозі лінійки виміряти довжину різьбової поверхні деталі і визначити групу довжини згвинчування по ГОСТ 16093-81 (див. додаток В).

Заповнити таблицю 6.1 звіту.

3 4.3 Встановити шкали відлікового мікроскопа б на нуль(див. рисунок 3.1) повертати лімбом 18 координатні вісі головки мікроскопа 6 до суміщення нульового градусного штриха з нульовим штрихом мінутної шкали в окулярі 7.

3.4.4 Виставити вісь накладних центрів, закріплених на предметному столі мікроскопа, паралельно до напряму поздовжнього переміщення стола (дні рисунок 3.1). Установку проводять з допомогою контрольного валика, який входить в комплект приладдя до мікроскопа ММІ.

Контрольний валик встановлюють в центрах і фокусують тубус 5 мікроскопа для отримання чіткого зображення однієї із твірних валика в окулярі 7. Для цього відпускають гвинт 12 і обертають маховички 10. (Увага! Гвинт 12 треба відпускати, підтримуючи маховички 10 руками). Після досягнення чіткого зображення, гвинт 12 фіксують. Далі потрібно навести пунктирну лінію горизонтальної координатної вісі в окулярі 7 на один кінець твірної контрольного валика при допомозі мікрогвинтів 2 і 20.

Перемішають стіл мікроскопа в поздовжньому напрямі мікрогвинтом 20 і перевіряють співпадіння координатної вісі-з твірною валика біля другого кінця. У випадку неспівпадання, стіл мікроскопа повертають у відповідну сторону маховичком 17 і перевірку повторюють. Твірна контрольного валика має ковзати вздовж координатної осі. Зняти контрольний валик

3.4.5 Встановити вимірювану деталь із різьбою в центри, закріпити і фокусувати тубус 5 на зовнішній діаметр різьби як описано в п 3.4.4.

3.4.6 Виміряти величини зовнішнього d і внутрішнього D діаметрів різьби.

Вимірювання зовнішнього діаметра d виконують при. допомозі поперечного переміщення мікрогвинтом 2 стола 3 із деталлю відносно осей координат, за якими спостерігають в окулярі 7. Результат вимірювання отримується як різниця двох відліків на шкалі мікрогвинта 2. Перший відлік відповідає такому розміщенню тіні деталі в окулярі 7, при якому вершини виступів на зовнішньому діаметрі суміщені із горизонтальною координатною віссю знизу від неї. Другий відлік отримують після переміщення тіні деталі мікрогвинтом 2 так, щоб вершини виступів із протилежної сторони вісі різьби були суміщені з горизонтальною координатною віссю зверху.

Внутрішній діаметр d1 (d3) вимірюють аналогічно по западинах канапок різьби (див. рисунок 2.1).

Вимірювання повторюють тричі, прокручуючи різьбову деталь в центрах накладки предметного стола мікроскопа. Результати вимірювання занести в таблицю 6.2 звіту.

Порівнюють отримані дійсні розміри d, d1(d3) із граничними розмірами (див. таблицю 6 1). Висновок про придатність роблять, враховуючи максимальний з усіх дійсних розмірів, отриманих при вимірюванні:

 

3.4.7 Виміряти середній діаметр d2 різьби

При вимірюваннях мікроскопом різьб тіньовим методом зображення бічних сторін виступів профілю різьби є розмитим. Щоб добитись різкості зображення цих елементів різьби, необхідно направити пучок променів від освітлювача на різьбу паралельно до нахилу витка різьби. Конструкція мікроскопа (див. рисунок 3 1) дозволяє нахиляти стійку 11 з тубусом 5 і освітлювачем 14 на необхідний кут підйому різьби.

Середній діаметр, крок і половину кута профілю вимірюють саме на бічних сторонах виступів різьби, тому слід обчислити кут підйому витка різьби Y в градусах:

де Р - номінальний крок, мм;

d2 - номінальне значення середнього діаметра, мм

Обчислене по (3.17) значення куга закруглюють до градуса або половини градуса і маховичком 16 нахиляють стійку вправо або вліво під вертикальної вісі стійки. Напрям нахилу вибирають, спостерігаючи в окулярі 7 за різкістю зображення розглядуваної бічної сторони профілю. Напрям нахилу стійки 11 необхідно змінити на зворотний у випадку спостереження бічних поверхонь виступів з протилежної сторони від вісі різьби.

При вимірюванні середнього діаметра спочатку виставляють точку перетину координатних осей на середину будь-якої бічної сторони профілю різьби. Ця операція виконується за допомогою мікрогвинтів 2 і 20. Маховичком 16 нахиляють стійку 11 на кут Y і встановлюють різкість зображення. Отримують перший відлік з шкали мікрогвинта 2 Потім пересувають стіл 3 із деталлю мікрогвинтом 2 до появи в полі зору протилежної від вісі різьби паралельної бічної сторони профілю і нахиляють стійку 11 на кут Y в другу сторону. Мікрогвинтом 2 суміщають точку перетину координатних осей з бічною стороною профілю і роблять другий відлік із його шкали. Різниця відліків дає розмір середнього діаметра. Схема вимірювання середнього діаметра d2 представлена на рисунку 3.3;

 

 

Рисунок 3.3 - Схема вимірювання середнього діаметра

 

Щоб усунути похибки вимірювання від перекосу осі вимірюваної різьби у відношенні до осі центрів стола мікроскопа, вимірювання проводять на обох сторонах профілю і за дійсне значення середнього діаметра приймають середньоарифметичне з результатів вимірювань мм:

де - середні діаметри різьби, виміряні по правих і лівих бічних сторонах профілю відповідно (див. рисунок 3.3).

Вимірювання повторюють, прокручуючи різьбову деталь на центрах стола мікроскопа.

Результати вимірювань занести в таблицю 6.3 звіту. Порівнюють отримані дійсні розміри з граничними розмірами (див. таблиця 6.1). Висновок про придатність середнього діаметра роблять по максимальному з усіх визначених пo(3.18):

3.4.8 Виміряти крок і половину кута профілю різьби. Внаслідок можливого перекосу вісі різьби відносно центрів стола вимірювання кроку на довжині різьби і половини кута профілю треба проводити по правих і лівих бічних сторонах профілю зверху і знизу від вісі різьби приймаючи за результат вимірювання середньоарифметичні величини (див. п. 3.2.1,

залежності (3.5-3.6, 3.11-3.12)) Схема вимірювання кроку і половини кута профілю показана на рисунку 3.4.

Рисунок 3.4 - Схема вимірювання кроку і половини кута профілю різьби

 

Спочатку вимірювання виконують на виступах зверху від вісі різьби. При допомозі мікрогвинтів 2 і 20 (див. рисунок 3.1) виставляють точку перетину координатних осей приблизно на середину правої бічної сторони першого виступу різьби справа (як показано на рисунку 3.4, положення 1). нахиляють стійку 11 на кут підйому різьби для покрашення різкості зображення профілю. Далі, суміщають при допомозі лімба 18 вертикальну пунктирну координатну вісь окуляра 7 із правою бічною стороною розглядуваного виступу і читають перший відлік на шкалі мікрогвинта 20. Для отримання другою відліку перемішають зображення різьби мікрогвинтом 20 до суміщення вертикальної координатної вісі із правою бічною стороною виступу, що знаходиться на протилежному кінці різьби через кроків (див. рисунок 3.3, положення 2), роблять другий відлік із шкали Різниця відліків дає розмір Одночасно з шкал відліковото мікроскопа 6 знімають значення половини кута профілю . Виставляють шкали відлікового мікроскопа 6 при допомозі лімба 18 на нуль. Виконують вимірювання розмірів і - перемістивши точку перетину осей окуляра 7 на середину лівої бічної сторони першого виступу різьби справа,, а також сумістивши лімбом 18 вертикальну пунктирну координатну вісь із лівою бічною стороною розглядуваного виступу (положення 3 і 4 на рисунку 3.4).

Аналогічно виконують вимірювання розміру n-кроків і , і . . на протилежних від вісі різьби виступах (як показано на рисунку 3.4, положення 5 - 8). Для виконання вимірювань,цих величин необхідно змінити нахил стійки 11 на протилежний.

При вимірюваннях розмірів число кроків п на довжині деталі має бути однаковим.

Результати вимірювання кроків занести в таблицю 6.4, результати вимірювання половин кута профілю - в таблицю 6.5 звіту

За результатами вимірювань обчислити приведений середній діаметр різьби , користуючись залежностями (3.1 -3.2) і зробити висновок про згвинчуваності різьби відповідно до нерівності (3 13).

ЗВІТ

З лабораторної роботи №6

"Вимірювання приведеного середнього діаметра різьби на малому інструментальному мікроскопі"

ЗАВДАННЯ: Провести оцінку згвинчуваності кріпильної різьби за результатами поелементного вимірювання параметрів різьби і обчислення приведеного середньою діаметра

 

Призначення мікроскопа ММІ:………………………………………………..

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

 

Методи вимірювання, використані

1) при вимірюванні параметрів різьби:…………………….…………………… .…………………………………………………………………………………………

2) при оцінці згвинчування різьби………………………..…………………….. ……………………………………………………………….………………………...

 

Довжина різьбової поверхні L= мм при кроку Р мм і діаметрі d= мм відноситься до групи. На довжині різьбової поверхні в осьовій площині знаходиться n = кроків

 

Таблиця 6. 1 - Розміри і точність параметрів різьби…………..

Назва параметра Умовне позначення Номінальний розмір, мм Відхилення, мм Граничні розміри, мм
es ei найбільший найменший
Зовнішній діаметр d          
Середній діаметр d2          
Внутрішній діаметр d1            
d3      
Крок P      
Кут профілю α  

 

Таблиця 6.2 Результати вимірювання діаметрів d і d1(d3) різьби ……………..

  Рисунок….-Схема розміщення поля допуску діаметра d Дійсні розміри, мм
dД d1Д(d3)
Висновок про придатність по (3.16):  

 

Таблиця 6.3 - Результати вимірювання діаметра та обчислення приведеного середнього діаметра різьби ….....

Рисунок 6.3 – Схема розміщення поля допуску середнього діаметра d2 Дійсні розміри , мм Приведений середній діаметр , мм
     
   
   
Висновки: Про придатність розміру по (3.19): Про згвинчуваність різьби по (3.13):

 

 

Таблиця 6.4 - Результати вимірювання кроку різьби ……………

 

Дійсні розміри кроку, мм Число кроків на довжині різьби, n Абсолютна величина накопиченої похибки кроку, Діаметральна компенсація похибки кроку,
  = по (3.6)      
 
  = по (3.6)
 

 

Таблиця 6.5 - Результати вимірювання половини кута профілю різьби ………

 

Дійсні розміри половини кута профілю різьби, градуси Середньоарифметичні значення половини кута профілю, градуси Абсолютне значення відхилень половини кута профілю від номіналу, мінути Середньоарифметичне відхилення половини кута профілю, мінути
    по (3.11)   по (3.9)   по (3.8)
 
    по (3.12)   по (3.10)
 
Діаметральна компенсація похибки половини кута профілю, мінути.  

 

4.5 Запитання для самоконтролю

1 Дайте визначення приведеного середнього діаметра зовнішньої (внутрішньої) різьби.

2 Запишіть формули для обчислення діаметральних компенсацій похибок кроку і половини кута профілю різьби.

3 Записати умови придатності зовнішньої і внутрішньої різьб при поелементному (диференційному) методі вимірювання.

4 Записати умови згвинчуваності зовнішньої в внутрішньої різьб при комплексному методі вимірювання.

5 Чому при вимірюванні діаметра d2, кроку Р і половини кута профілю α/2 тіньовим методом на мікроскопі необхідно проводити вимірювання по правих і лівих бічних сторонах профілю різьби і обчислювати середньоарифметичні значення ?

6 Яким є призначення деталей поз. 2, 20, .17, 16,10, 11, 18 та вузлів 6 і 7 (див. рисунок 3.1)?

7 Опишіть порядок настроювання мікроскопа на виконання вимірювань різьби.

8 Чому при вимірюванні діаметра d2, кроку Р і половини куга профілю α/2 необхідно нахиляти стійку 11 (див. рисунок 3.1) ?

 

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №7

"Дослідження залежності допустимих відхилень розміщання шліців від допусків на основні параметри шліцьового вала"

Мета і завдання

Вивчення конструкції і набуття навиків користування оптичною ділильною головкою ОДГ-10А.

Дослідження залежності допустимих відхилень розміщення зубів шліцьового вала і допусків на лінійні розміри шліців.

Практичне ознайомлення з системою допусків і посадок для шліцьових з'єднань.

Оцінка придатності шліцьової поверхні поелементним і комплексним методами.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти