ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Порядок виконання лабораторної роботи №7

4.4.1 Ознайомитись із конструкцією оптичної ділильної головки ОДГ -10А.

4.4.2 Визначити номінальні розміри основних параметрів вимірюваного шліцьового вала по ГОСТ 1139-80 (див. додаток Г).

Знайти граничні відхилення розмірів шліцьового вала по ДСТУ 2500-94 (див.[3], таблиці 3.6-7). Визначені величини занести в таблицю 7.1 звіту.

4.4.3 Виміряти центруючий діаметр і товщину усіх шліців вала при допомозі мікрометра. Методика вимірювання гладким мікрометром описана в лабораторній роботі № 1, [2]. Результати вимірювання занести в таблицю 7.2

Обчислити по (4.6 і 4.7) значення tg(EY1) і допустимі граничні відхилення кутів EY1 в межах полів допусків основних параметрів шліцьовою вала.

Обчислити допустимі граничні значення суміжних кутів розміщення |Y1| по (4.8). Результати обчислень занести в таблицю 7 2 звіту

4.4.4 Виставити шкали відлікового пристрою 4 оптичної ділильної головки на нуль (див. рисунок 4.5). Спочатку мікрогвинтом 9 необхідно сумістити нульовий штрих мінутної шкали з нерухомим індексом, які спостерігаються зліва в окулярі приладу. Далі відпустити гальмо ручкою 2 і маховиком 1 (або маховичком 12) повертати шпиндель головки доти, поки нульовий штрих градусної шкали не опиниться посередині нульового бісектора шкали десятків мінут. Зафіксувати гальмом 2 шпиндель головки.

4.4.5 Встановити вимірюваний шліцьовий вал в центри головки і задньої бабки і фіксувати при допомозі осьового переміщення пінолі задньої бабки ручкою 11. Для усунення проковзування вала на центрах під час обертання шпинделя використати поводковий механізм 10 Перед закріпленням вала виставити одну із бічних сторін будь-якого шпіца приблизно паралельно до площини основи 8.

4.4.6 Встановити на бічну сторону шліца, паралельну до основи 8, важіль індикатора годинникового типу, закріпленого на стійці, яка разу базується на основі 8. При допомозі гвинта стійки шкалу індикатора виставляють на нуль з деяким натягом, як показано на рисунку 4.7. підвести велику стрілку індикатора до нуля, а малу стрілку підвести до поділки, яка, наприклад відповідає 2 мм. Це положення називають базовим.

 

Рисунок 4.7 - Вимірювання кутів розташування шліців

 

Виміряти кути α1, α2, … α(і+1) розташування усіх шліців відносно базового положення бічної сторони шліца і =1, зафіксованого показом індикатора відносно площини основи 8.

Правою рукою підняти наконечник важеля індикатора бічної сторони першого шліца, а лівою відпустити гальмо 2 і повертати (за годинниковою стрілкою) при допомозі маховика 1 (або маховичка 12) шпиндель 6 із вимірюваним валом на кут, рівний номінальному значенню кута . Для грубої установки використовувати зовнішню градусну шкалу лімба 5. Опустити наконечник важеля індикатора на бічну сторону шліца і = 2 і при допомозі повороту маховиком 12 підвести стрілки індикатора в нульове базове положення (як описано в п. 4.4.5).

Зафіксувати шпиндель 6 гальмом 2 і прочитати при допомозі відділового пристрою 4 дійсне значення кута α1.

Як правило, риска градусної шкали, яка появляться в полі зору окуляра займає довільне положення. У зв’язку з цим, необхідно змістити її всередину найближчого бісектора при допомозі оптичного компенсатора, тобто мікрогвинтом 9 повернути мінутну шкалу.

Дійсне значення кута atзанести в таблицю 7 3.

Аналогічно виміряти кути α2, α3…α(і+1), тобто виконати повний оберт, повернувшись у базове положення.

4.4.7 За результатами вимірювання абсолютних значень кутів α(і+1) обчислити загальну похибку вимірювання, градуси., мінути, секунди

,

де α(і+1) – відлік по мікроскопу головки після повного повороту шліцьового вала, коли під наконечником важеля індикатора встановлено знову шліц 1.

Обчислити середню похибку вимірювання, яка припадає на кожен відлік шкал приладу, градуси, мінути, секунди:

де і+1 = Z+1- число виконаних замірів.

4.4.8 Обчислити кути розміщення Y1 суміжних шліців, використавши значення кутів α(і+1) в таблиці 7.3, градуси, мінути, секунди:

де і – порядковий номер шліца.

Обчислити дійсні кути розміщення суміжних шліців, враховуючи поправку на середню похибку є, градуси, мінути, секунди:

де e = -Е поправка (поправка дорівнює середній похибці за величиною і має протилежний знак).

Результати обчислень занести в таблицю 7.3.

4 4.9 Зробити висновок про придатність основних параметрів шліцьового вала поелементно по результатах вимірювань в табл. 7.2

Зробити висновок про можливість складання вимірюваного вала і теоретично точною шліцьовою втулкою по результатах обчислення дійсні кутів розміщення суміжних шліців (в таблиці 7 3) і допустимих граничних кутів розміщення |Y1| (в таблиці 7.2).

 

ЗВІТ

З лабораторної роботи № 7

"Дослідження залежності допустимих відхилень розміщення шліців від допусків на основні параметри шліцьового вала"

ЗАВДАННЯ: Дати оцінку придатності основних параметрів шліцьової поверхні вала ………… і зробити висновок комплексно про можливість складання вала по шліцьовій поверхні з теоретично точною втулкою.

 

Призначення оптичної ділильної головки ОДГ-10А……………………………

Методи вимірювання, використані:

1) при вимірюванні основних параметрів шліцьової поверхні:…………………

……………………………………………………………………………………….

3)при оцінці можливості складання вала по шліцьовій поверхні з теоретичною точною втулкою:………………………………………………………..

Таблиця 7.1 - Граничні розміри параметрів шліцьового вала………………

Спосіб центрування Число шліців, Z Кут розташування шліців Y, градуси Номінальні розміри параметрів шліцьової поверхні вала, мм Найбільший граничний розмір товщини шліца , мм
d D b
            bmax=
Точність основних параметрів шліцьової поверхні вала      

 

Таблиця 7.2 - Результати поелементних вимірювань шліцьового вала та результати обчислень допустимих значень кутів розміщення суміжних шліців

Результати вимірювання, мм Результати обчислень
D, мм s w:val="28"/><w:lang w:val="EN-US"/></w:rPr><m:t>Р”</m:t></m:r></m:sup></m:sSubSup></m:oMath></m:oMathPara></w:p><w:sectPr wsp:rsidR="00000000"><w:pgSz w:w="12240" w:h="15840"/><w:pgMar w:top="1134" w:right="850" w:bottom="1134" w:left="1701" w:header="720" w:footer="720" w:gutter="0"/><w:cols w:space="720"/></w:sectPr></w:body></w:wordDocument>"> , мм tg(EY1), радіани EY1, градуси, мінути, секунди градуси, мінути, секунди
         
       
       
       
       
       

Таблиця 7.3 - Результати вимірювання кутів розміщення суміжних шліців, градуси, мінути, секунди

Кут розміщення шліца відносно базового нульового положення, α1 Кут розміщення суміжних шліців, Y1= α(і+1)1 Дійсний кут розміщення суміжних шліців з. поправкою на середню похибку, (поправка е = -Е)   Висновок про можливість складання виміряного шліцьовою вала з теоретично точною втулкою
       
     
     
     
     
     
     
Загальна похибка вимірювання: β = α(і+1)-360º= Середня похибка вимірювання:   Висновок про придатність: 1)діаметр D……………… 2)діаметр d………………. 3)ширина b………………

 

4.6 Запитання для самоконтролю

1. Якими способами центруються деталі шліцьового з’єднання?

2. Приведіть приклад умовною позначення точності шліцьового вала (втулки) і з'єднання при центруванні по зовнішньому діаметру.

3. Поясніть умови можливості складання шліцьових вала і втулки при наявності відхилень форми і розташування поверхонь.

4. Як визначити граничні значення кута розміщення суміжних шліців за результатами вимірювання основних параметрів шліцьової поверхні і заданою точністю розмірів d. D, b?

5. Опишіть призначення і конструкцію оптичної ділильної головки ОДГ-10А. Опишіть особливості оптичної системи приладу

6. Яким є призначення вузлів 1,4, 9, 12 приладу (див. рисунок 4 5) ?

7. Опишіть на рисунку 4.6 роботу оптичного компенсатора градусної шкали.

8. Де на оптичній схемі приладу (див. рисунок 4.6) - знаходяться градусна, бісекторна і мінутна шкали ?

9. Визначте ціну поділки кожної шкали ділильної головки

10. Прочитайте кут, на який повернуто шпиндель головки

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №8

"Вимірювання деталей на великому проекторі. Дослідження похибки непрямого методу вимірювання"

Мета і завдання

Практичне ознайомлення з операціями вимірювання та контролю. Вивчення конструкції і набуття навиків вимірювання та контролю на великому проекторі моделі БП.

Виконання безконтактних вимірювань прямим та непрямим методами. Дослідження точності результатів при вимірюванні непрямим методом. Складання алгоритму і програми обчислень на ЕОМ похибки непрямого методу вимірювання.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти