ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Порядок виконання лабораторної роботи №9

6.4.1 Ознайомитись із конструкцією штангенциркуля ШЦ-ІІ, заповнити таблицю 9.1 звіту

6.4.2 Прочитати контрольний розмір на шкалах штангенциркуля, виставлений викладачем або учбовим майстром. Заповнити таблицю 9 1 звіту

6.4.3 Ознайомитись із робочим кресленням вимірюваного виробу і вимогами до точності розмірів і точності форми. У звіті виконані ескіз деталі, на якому проставити усі розміри, і-вимоги до точності. Заповниш таблицю 9.2 звіту.

6.4.4 Виміряти зовнішній діаметр деталі штангенциркулем відповідно до схеми вимірювання, зображеної на рисунку 6.13 біля лівого торця, посередині .і біля правого торця, попарно взаємнопернендикулярних напрямах орієнтуючись на мітку яка нанесена на поверхні деталі.

Рисунок 6.13 - Схема вимірювання деталі

 

Вимірювання виконувати, користуючись механізмом мікрометричної подачі (див рисунок 6 9). Приблизно-встановити вимірюваний розмір (трохи більший) на шкалі штанги 1, фіксувати рамку мікрометричної подачі 7 гвинтом 8, а потім при допомозі мікрометричної пари 9 довести губки приладу ,то стику з поверхнею деталі і закріпити рамку 4 гвинтом 6.

Результати вимірювання занести в таблицю 9 3 звіту.

6.4.5 Зробити висновок по відповідність розмірів зовнішньої поверхні заданому допуску Висновок про придатність виконати, виходячи з того, що кожен із виміряних дійсних розмірів має бути в межах:

Висновок занести в таблицю 9.3 звіту.

6.4.6 Зробити висновок про відповідність форми зовнішньої поверхні допускам форми.

За результатами вимірювань дійсних розмірів в перерізах А-А, Б-Б, В-В (лив. рисунок 6.13) обчислити по (6.3) овальність EFKa, EFKб, EFKв, вибрати з неї максимальне відхилення і порівняти його з допуском форми, вказаним на кресленні деталі Висновок відповідно до умови (6.2) записати в таблиці 9 3 звіту.

За результатами вимірювань дійсних розмірів в перерізах Г-Г,- Д-Д (див рисунок 6.13) визначити окремі види відхилення профілю поздовжнього перерізу і обчислити по (6.5) їх величини. Максимальне значення конусоподібності, бочкоподібності чи сідлоподібності порівняти з допуском профілю поздовжнього перерізу, вказаним на креслені деталі. Висновок відповідно до умови (6.4) записати в таблиці 9.3

У звіті виконати ескізи, які ілюструють окремі види відхилень профілю поздовжнього перерізу.

6.4.7 Виміряти внутрішній діаметр деталі штангенциркулем, відповідно до схеми вимірювання на рисунку 6.13: біля лівого і правою торців попарно у двох взаємноперпендикулярних напрямах, орієнтуючись на мітку на торці деталі.

При внутрішніх вимірюваннях слід використовувати губки штангенциркуля, які мають із зовнішньої сторони циліндричну поверхню і до показів шкал додавати товщину губок (10 мм). Вимірювання виконувати при допомозі механізму мікрометричної подачі, як описано в п. 6.4.1. Результати вимірювань занести в таблицю 9.4 звіту

6.4.8 Зробити висновок про відповідність розмірів внутрішньої поверхні заданому допуску. Висновок про придатність виконати, виходячи з того, що кожен із виміряних дійсних розмірів має відповідати вимозі.

Висновок занести в таблицю 9.4 звіту.

6.4.9 Зробити висновок про відповідність форми внутрішньої поверхні допуску форми.

За результатами вимірювань дійсних розмірів у перерізах А-А, В-В (див. рисунок 6.13) обчислити по (6.3) овальність EFK і EFKв вибрати максимальне відхилення і порівняти його з допуском форми, вказаним на креслені деталі. Висновок відповідно до умови (6.2) записати в таблиці 9 4 звіту.

6.4.10 Виміряти довжину деталі дотримуючись схеми: охопити губками штангенциркуля правий і лівий торці біля мітки (див. рисунок 6 13). Зняти показ, користуючись механізмом мікрометричної подачі. Повторити виміри приблизно через 120° і 240°. Результати вимірювань занести в таблицю 9.4 звіту.

6.4.11 Зробити висновок про відповідність розміру довжини деталі заданому допуску Висновок про придатність виконати, виходячи з того, що кожне із дійсних значень довжини має відповідати вимозі.

Висновок занести в таблицю 9.4 звіту.

 

ЗВІТ

З лабораторної роботи № 9

"Вимірювання деталей штангенінструментами Оцінка точності форми циліндричної поверхні"

ЗАВДАННЯ: Виміряти штангенциркулем зовнішній, внутрішній діаметри та довжину втулки, зробити висновок про відповідність розмірів допускам. Визначити відхилення форми і дати оцінку точності форми циліндричних поверхонь.

 

 

Таблиця 9.1 - Метрологічні показники вимірювального приладу

 

 

Назва приладу Метрологічні показники, мм
Відлік по ноніусу. Діапазон вимірювання Допустима похибка
       
Методи, якими може вимірювати штангенциркуль:………………………….. ………………………………………………………………………………………

 

Рисунок…… - Ескіз вимірюваної деталі

Таблиця 9.2 – Точність розмірів і точність форми поверхонь

Поверхня Точність розміру, мм Точність форми, мм
Зовнішній діаметр d Позначення на кресленні Граничні розміри Допуск профілю поздовжнього перерізу TFP=
dmin dmax
      Овальність, не більше TFK=
Внутрішній діаметр D Позначення на кресленні Граничні розміри Овальність, не більше TFK=
Dmin Dmax
     
Довжина b Позначення на кресленні Граничні розміри Відхилення форми в межах допуску розміру Tb=
bmin bmax
     

 

 

Таблиця 9.3 - Результати вимірювання зовнішнього діаметра

Переріз Дійсні розміри dД, мм Відхилення форми (макс. значення), мм Висновок про відповідність допускам форми
в перерізі Г-Г в перерізі Д-Д
А-А        
Б-Б    
В-В    
Висновок про відповідність розмірів dД допустимим: ………………………. ………………………………….......

 

Таблиця 9.4 – Результати вимірювання внутрішнього діаметра і висоти

Переріз Дійсні розміри DД, мм Відхилення форми (макс. овальність), мм Висновок про відповідність допускам форми
в перерізі Г-Г в перерізі Д-Д
А-А        
Б-Б    
Висновок про відповідність розмірів DД допустимим: ……………………. ………………………………………..
Дійсні розміри довжини bД, мм Висновок про відповідність розмірів bД допустимим
 

 

Рисунок … - Схема вимірювання деталі.

 

Рисунок....- Ескіз дійсного контуру деталі в перерізах Г-Г і Д-Д

 

6.6 Запитання для самоконтролю

1 Лийте оцінку можливостей, штангенінструментів з точки зору методів вимірювання.

2 Що таке ноніус і як ним користуються ?

3 Як визначити величину відліку на ноніусі ?

4 Що служить вказівником для чигання показу на основній шкалі штангенінструментів ?

5 Що служить вказівником для чиїання показу на ноніусі ?

6 Описати конструкцію і призначення штангенциркуля, штангенглибиноміра та штангенрейсмуса.

7 Перечислити і дати визначення основних комплексних допусків форми циліндричної поверхні.

8 Перечислити і дати визначення окремих вплів відхилень від круглості.

9 Перечислити і дати визначення окремих видів відхилень профілю поздовжньою перерізу.

 

ДОДАТОК А

Різьба метрична. Основні розміри (витяг із ГОСТ 24705-81)

 

Таблиця А1 Розміри в міліметрах

 

Номінальний діаметр різьби, d Крок   Р Діаметри різьби
d = D d2 = D2 d1 = D1 d3
0,8 0,5 5,000 5,000 4,480 4,675 4,134 4,459 4,019 4,387
0,75 0,5 6,000 6,000 6,000 5,350 5,513 5,675 4,917 5,188 5,459 4,773 5,080 5,387
1,25 0,75 0,5 8,000 8,000 8,000 8,000 7,188 7,350 7,513 7,675 6,647 6,917 7,188 7,459 6,466 6,773 7,080 7,387
1,5 1,25 0,75 0,5 10.000 10,000 10,000 10,000 10,000 9,026 9,188 9.350 9,513 9,675 8,376 8,647 8,917 9,188 9,459 8,160 8,466 8,773 9,080 9,387
1.75 1.5 1,25 0,75 0,5 12,000 12,000 12,000 12.000 12,000 12,000 10,863 11.026 11,188 11,350 11,513 11,675 10,106 10,376 10,647 10,917 11,188 11,459 9,853 10,160 10,466 10,773 11,080 11,387
1,5 1,25 0,75 0,5 14,000 14,000 14,000, 14,000 14,000 14,000 12,701 13,026 13,188 13,350 13,513 13,675 11.835 12.376 12,647 12,917 13,188 13,459 11,546 12,160 12,466 12,773 13,080 13,387

 

Закінчення таблиці А1

 

 

 

 

Номінальний діаметр різьби, d Крок Р Діаметри різьби
d = D d2 = D2 d1 =D1 d3
  16,000 14,701 13,835 13,546
  1,5 16,000 15,026 14,376 14.160
16,000 15,350 14,917 14.773
  0,75 16,000 15,513 15,188, 15,080
  0,5 16,000 15,675 15,459 15,387  
  2,5 18,000 16,376 15,294 14,933
  18,000 16,701 16,835 15.546
1,5 18,000 17,026 16,376 16,160
  18,000 17,350 16,917 16.773
  0,75 18,000 17,518 17,188 17,080
  2,5 20,000 18,376 17,294 16.933
  20,000 19,701 17,835 17,546
1,5 20,000 19,026 18,376 18,160
  20,000 19,350 18,917 18,773
  0,75 20,000 19,513 19,188 19,080
  2,5 22,000 20,376 19,294 18,933
  22,000 20,701 19,835 19,546
1,5 22,000 21,026 20.376 20,160
  22,000 21,350 20,917 20,773
  0,75 22,000 21,513 21,188 21,080
  3,5 30,000 27,727 26,211 25,706
  30,000 28,051 26,752 26,319
30,000 28,701 27,835 27,546
1,5 30,000 29,026 28,376 28,160
  30,000 29,350 28,917 28,773
  0,75 30,000 29,513 29,188 29,080
  4,5 42,000 39,077 37,129 36,479
  42,000 39,402 37,670 37,093
42,000 40,051 38,752 38,319
  42,000 40,701 39,835 39,546
  1,5 42,000 41,026 40.376 40,160
  42,000 41,350 40,917 40,773

 

ДОДАТОК Б

Різьба метрична

Поля допусків зовнішньої різьби (витяг із ГОСТ 16093-81)

 

Таблиця Б1

 

Номінальний діаметр різьби d, мм Крок Р, мм Поле допуску зовнішньої різьби
6g 6h
Діаметр різьби
d d2 d2 d d2 d1
Граничні відхилення, мм
es ei es ei es es ei es ei es
Понад 2,8 до 5,6 0,5 -20 -126 -20 -95 -20 -106 -75
0,8 -24 -174 -24 -119 -24 -150 -95
Понад 5,6 до 11,2 0,5 -20 -126 -20 -105 -20 -106 -85
0,75 -22 -162 -22 -122 -22 -140 -100
-26 -206 -26 -138 -26 -180 -112
1,25 -28 -240 -28 -146 -28 -212 -118
1,5 -32 -268 -32 -164 -32 -236 -132
Понад 11,2 до 22,4 0,75 -22 -162 -22 -128 -22 -140 -106
-26 -206 -26 -144 -26 -180 -118
1,25 -28 -240 -28 -160 -28 -212 -132
1,5 -32 -268 -32 -172 -32 -236 -140
1,75 -34 -299 -34 -184 -34 -265 -150
-38 -318 -38 -198 -38 -280 -160
2,5 -42 -377 -42 -212 -42 -335 -170
Понад 22,4 до 45 0,75 -22 -162 -22 -134 -22 -140 -112
-26 -206 -26 -151 -26 -180 -125
1,5 -32 -268 -32 -182 -32 -236 -150
-38 -318 -38 -208 -38 -280 -170
-48 -423 -48 -248 -48 -375 -200
3,5 -53 -478 -53 -265 -53 -425 -212
-60 -535 -60 -284 -60 -475 -224
4,5 -63 -563 -63 -299 -63 -500 -236

 

 

Закінчення таблиці Б1

 

Номінальний діаметр різьби d, мм Крок Р, мм Поле допуску зовнішньої різьби
7h6h 8g
Діаметр різьби
d d2 d2 d d2 d1
Граничні відхилення, мм
es ei es ei es es ei es ei es
Понад 2,8 до 5,6 0,5 -106 -95 - - - - -
0,8 -150 -118 -260 -174
Понад 5,6 до 11,2 0,5 -106 -106 - - - - -
0,75 -140 -125 -   - - -
-180 -140 -26 -306 -26 -206 -26
1,25 -212 -150 -28 -363 -28 -218 -28
1,5 -236 -170 -32 -407 -32 -244 -32
Понад 11,2 до 22,4 0,75 -140 -132 - - - - -
-180 -150 -26 -306 -26 -216 -26
1,25 -212 -170 -28 -363 -28 -240 -28
1,5 -236 -180 -32 -407 -32 -256 -32
1,75 -265 -190 -34 -459 -34 -270 -34
-280 -200 -38 -488 -38 -288 -38
2,5 -335 -212 -42 -572 -42 -307 -42
Понад 22,4 до 45 0,75 -140 -140 - - - - -
-180 -160 -26 -306 -26 -226 -26
1,5 -236 -190 -32 -407 -32 -268 -32
-280 -212 -38 -488 -38 -303 -38
-375 -250 -48 -648 -48 -363 -48
3,5 -425 -263 -53 -723 -53 -388 -53
-475 -280 -60 -810 -60 -415 -60
4,5 -500 -300 -63 -863 -63 -438 -63

 

ДОДАТОК В

Різьба метрична.

Довжини згвинчування (витяг із ГОСТ 16093)

 

Таблиця В 1 Розміри в міліметрах

 

Номінальний діаметр різьби d, мм Крок Р, мм Довжина згвинчування
S N L
Понад 2,8 до 5,6 0,5 0,8 До 1,5 » 2,5 Понад 1,5 до 4,5 » 2,5 » 7,5 Понад 4,5 » 7,5
Понад 5,6 до 11,2 0,5 0,75 1,25 1,5 До 1,6 » 2.4 » 3 » 4 » 5 Понад 1,6 до 4,7 » 2,4 » 7,1 » 3 » 9 » 4 » 12 » 5 » 15 Понад 4,7 » 7,1 » 9 » 12 » 15
Понад 11,2 до 22,4 0,75 1,25 1,5 1,75 2,5 До 2,8 » 3.8 » 4,5 » 5,6 » 6 » 8 » 10 Понад 2,8 до 8,3 » 3,8 » 11 » 4,5 » 13 » 5,6 » 16 » 6 » 18 » 8 » 24 » 10 » 30 Понад 8,3 » 11 » 13. » 16 » 18 » 24 » 30
Понад 22,4 до 45 0,75 1.5 3,5 4,5 До 3,1 » 4 » 6,3 » 8,5 » 12 » 15 » 18 » 21 Понад 3,1 до 9,5 »4 » 12 » 6,3 » 19 » 8,5 » 25 »1 2 » 36 » 15 » 45 » 18 » 53 »21 »63 Понад 9.5 » 12 » 19 » 25 » 36 » 45 » 53 » 63

 

ДОДАТОК Г

 

Основні розміри прямобічних шліцьових з'єднань (витяг із ГОСТ 1139-80)

Рисунок Г1 - Шліцьова втулка Рисунок Г2 - Шліцьовий вал

 

Таблиця Г1 Розміри в міліметрах

 

z × d × D (z-число шліців) b d1 не менше z × d × D b (z – число шліців) d1 не менше
Легка серія Середня серія
6x23x26 22,1 6x11x14 9,9
6x26x30 24,6 6x13x16 3,5 12,0
6x28x32 26,7 6x16x20 14,5
8х32х36 30,4 6x18x22 16,7
8x36x40. 34,5 6x21x25' 19,5
8x42x46 40,4 6x23x28 21,3
8x46х50 44,6 6x26x32 23,4
8x52x58 49,7 6x28x34 25,9
8x56x62 53,6 8x32x38 29,4
8x62x68 59,2 8x36x42 33,5
10x72x78 69,6 8x42x48 39,5
10x82x88 79,3 8x46x54 42.7
10x92x98 89,4 8x52x60 48,7
10x102x108 99,9 8x56x65 52,5
10x112x120 108,8 8x62x72 57,8
      10x72x82 67,4
      10x82x92 77,1
      10х92х102 87,3
      10x102x112 97,7
      10x112x125 106,3

 

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти