ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Навчальні практичні завдання

(основний етап заняття 70%)

 

1. Оволодіти методикою санітарно-епідеміологічної розвідки для визначення території розташування військ, цивільних формувань та населення в польових умовах.

2. Розв'язати ситуаційні задачі.

Задача 1. У повністю ізольованому сховищі площею 50 м2 розташовано 15 цивільних хворих на ношах та 10 сидячих цивільних хворих. Вміст СО2 становить 1,5%. Дайте гігієнічну оцінку умов перебування в сховищах.

Задача 2. Розрахуйте необхідний об’єм вентиляції (м3/год) у спеціальному сховищі для довготривалого перебування при режимі повної ізоляції, у якому знаходиться 30 сидячих людей, кожний з яких виділяє щогодини 20 л СО2 .Дайте гігієнічну оцінку умов перебування.

Задача 3. Визначте вміст СО2 у сховищі, що вентилюється, кубатурою

40 м3, при кратності повітрообміну 5, у якому знаходиться 20 людей. Дайте гігієнічну оцінку умов перебування.

 

Матеріали контролю рівня засвоєння практичних вмінь і навиків

(заключний етап заняття — 15%)

Контрольні завдання

Задача 1.Розрахуйте час максимального перебування людей у повністю ізольованому (ІІІ режим) спеціальному сховищі для довготривалого перебування, якщо об'єм сховища 1000 м3, кількість СО2, що виділяється однією особою за годину під час сидіння — 20 л/год, кількість осіб у сховищі — 25, концентрація СО2 в атмосферному повітрі — 0,04%.

Задача 2.Обчисліть вміст вуглекислоти у сховищі, де перебуває 20 осіб, якщо об'єм сховища 500 м3, кратність обміну повітря 2,5

Задача 3.Розрахуйте кількість накопиченого у сховищі тепла, якщо у сховищі протягом 2 годин перебуває 30 осіб, початкова температура у сховищі — 200С, кількість тепла, яку виділяє людина 100 ккал/год.

 

Тема 2 Основи організації та проведення санітарного нагляду і медичного контролю за водопостачанням особового складу Збройних сил України, цивільних формувань і населення у польових умовах. Оцінка якості води польовими методами

 

Актуальність теми

Ураховуючи потенційну небезпеку води у випадку її забруднення патогенними мікроорганізмами, отруйними та радіоактивними речовинами при застосуванні зброї масового ураження, а також в екстремальних ситуаціях (аварії, повінь, землетрус тощо), забезпеченню доброякісною водою особового складу Збройних сил України , цивільних формувань та потерпілого населення в польових умовах надається першочергове значення. Забезпечення особового складу військ , ліквідаторів надзвичайних ситуацій та населення доброякісною водою у зазначених умовах є одним із найважливіших чинників збереження їх здоров’я та працездатності, що вимагає організації та проведення розвідки джерел водопостачання, добування води, визначення її якості.

 

Навчальні цілі

Знати обов’язки посадових осіб з організації польового водопостачання особового складу Збройних сил України, цивільних формувань та потерпілого населення в польових умовах та порядок проведення санітарного нагляду за водопостачанням.

Оволодіти методами санітарного обстеження джерел водопостачання, польовими методами визначення якості питної води.

Уміти проводити розвідку водних джерел, дати гігієнічну оцінку якості питної води у польових умовах.

 

Базові знання вміння та навички

Знати гігієнічну характеристику джерел водопостачання та показники якості питної води ( загальна гігієна та екологія).

Уміти відібрати проби води для гігієнічного аналізу ( загальна гігієна та екологія).

 

Зміст теми

Організація та порядок проведення санітарної розвідки джерел водопостачання, гігієнічна експертиза води, санітарний нагляд за водопостачанням. Табельні (штатні) технічні засоби вододобування. Засоби та методи дослідження води. Вимоги до якості води в польових умовах. Пункти польового водопостачання, гігієнічні вимоги до їх устаткування. Норми водопостачання в польових умовах. Організація водопостачання в умовах застосування зброї масового ураження.

 

Рекомендована література

Основна:

1. Бардов В.Г. Гігієна та екологія / Бардов В.Г., Москаленко В.Ф., Омельчук С.Т., Яворовський О.П. [та ін.] // В. : Нова Книга, 2006. – С.627-632.

2. Даценко І.І., Габович Р.Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології. - К.: Здоров'я, 2004. – С. 678-680.

Додаткова:

1. Військова гігієна з гігієною при надзвичайних ситуаціях: Підручник/ За ред. К.О.Пашка. Тернопіль:Укрмедкнига, 2005. – С.109 – 152.

2. Загальна гігієна. Посібник для практичних занять /За ред. І.І. Даценко. – Львів: Світ, 2001. – С. 437-449.

 

Завдання для самостійної роботи студентів

Контрольні питання

1. Обов’язки посадових осіб щодо організації польового водопостачання особового складу Збройних сил України.

2. Обов’язки начальника медичної служби з організації водопостачання особового складу Збройних сил України в польових умовах

3. Розвідка джерел водопостачання, її організація і завдання.

4. Засоби та методи дослідження води в польових умовах.

5. Гігієнічна оцінка джерел водопостачання.

6. Вимоги до якості питної води в польових умовах.

7. Табельні (штатні) технічні засоби вододобування води.

8. Норми польового водопостачання в залежності від кліматичних умов.

9. Гігієнічні вимоги до пунктів водопостачання.

10. Гігієнічні вимоги до організації водорозбірних пунктів.

11. Водопостачання в умовах застосування зброї масового ураження.

 

Контрольні тести

1. Яким суворим санітарно-гігієнічним вимогам має відповідати питна вода у польових умовах при надзвичайних ситуаціях і на воєнний час ?

а) безпечність в епідеміологічному відношенні; б) безпечність в токсикологічному відношенні; в) оптимальний мінеральний склад; г) хороші органолептичні властивості.

2. Які служби приймають участь у розвідці джерел водопостачання?

а) інженерна; б) медична; в) хімічна; г) ветеринарна.

3. Для санітарного аналізу води група розвідки оснащена:

а) приладом хімічної розвідки медико-ветеринарним (ПХР-МВ); б) польовим рентгенометр-радіометром (ДП-5А); в) набором гідрохімічним (НГХ); г) польовим колориметром.

4. На другому етапі гігієнічної експертизи води в польових умовах проводять:

а) індикацію води; б) забір проб; в) лабораторне дослідження; г) експертний висновок.

5. Третій етап гігієнічної експертизи води в польових умовах включає:

а) індикацію води; б) забір проб; в) лабораторне дослідження; г) експертний висновок

6. Яку мінімальну кількість води (л) слід відібрати для лабораторного аналізу в польових умовах? а) 1; б) 2; в) 3; г) 4; д) 5.

7. Норма польового водопостачання у помірному кліматичному поясі становить (л): а) 2; б) 5; в) 7; г) 10; д) 12.

8. В екстремальних, особливо важких умовах мінімальна норма споживання води в помірному поясі становить, л: а) 0,5; б) 1,0; в) 2,0; г) 2,5; д) 3,5.

9. В особливо важких умовах катастроф норма польового водопостачання в жаркому кліматичному поясі становить (л): а) 2; б) 4; в) 6; г) 8; д) 10.

10. Колірність води в польових умовах визначають за допомогою:

а) польового колориметра; б) компаратора з еталоном; в) батометра; г) індикаторного папірця; д) хімічного термометра.

11. Для визначення забруднення води РР в польових умовах використовують:

а) актинометр; б) польовий рентгенометр-радіометр (ДП-5А); в) набір гідрохімічний (НГХ); г) польовий колориметр; д) прилад хімічної розвідки медико-ветеринарний (ПХР-МВ).

12. Для визначення забруднення води ОР в польових умовах використовують:

а) актинометр; б) польовий рентгенометр-радіометр ДП-5А; в) набір гідрохімічний НГХ; г) польовий колориметр; д) прилад хімічної розвідки медико-ветеринарний ПХР-МВ.

13. Розмір зони санітарної охорони пункту водопостачання повинен становити не менше, м: а) 10-20; б) 25-50; в) 50-100; г) 100-150; д) 200-250.

Контрольні задачі

Задача 1. Розрахуйте дебіт (потужність) шахтного колодязя, якщо за 10 хвилин було вичерпано 20 відер води, а попередній рівень води відновився за 30 хвилин з моменту припинення відкачування. Чи достатньо цього колодязя для добового водопостачання формування чисельністю 600 чоловік?

 

Підготовчий етап заняття (15%)

Контроль рівня знань за темою (контрольні питання, контрольні тести, контрольні задачі)

Навчальні практичні завдання

(основний етап заняття 70%)

 

1. Скласти структурно-логічну схему «Гігієнічна експертиза води в польових умовах».

2. Дослідити якість води за допомогою табельного комплекту ЛГ-1.

3. Скласти структурно-логічну схему пункту польового водопостачання.

4. Ознайомитись з методом санітарної експертизи води при зараженні ОР та РР.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти