ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Збалансована система показників у формуванні обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством

Питання для обговорення:

7.1. Сутність збалансованої системи показників.

7.2. Порядок формування на підприємстві системи показників для оцінки діяльності підприємства.

7.3. Розробка стратегічних карт як інструменту ефективного управління підприємством.

7.4. Оцінка функціонування необоротних (основного капіталу) та оборотних активів (оборотного капіталу).

7.5. Оцінка виробничого процесу та збутової діяльності.

Література: [11; 13; 15; 17].

Вирішення практичних завдань 30-34.

 

 

Тема 8

Інструментарій бухгалтерського обліку та звітності в управлінні підприємством

 

Питання для обговорення:

8.1. Фінансова звітність як елемент формування інформаційного середовища для управління підприємством.

8.2. Інтегрована модель звітності підприємств.

8.3. Методика розрахунку основних економічних показників фінансового стану та результатів діяльності підприємства за даними бухгалтерського обліку та звітності.

Література: [8; 9; 13; 14; 20; 23; 24].

Вирішення практичних завдань 35-40.

 

Тема 9

Бухгалтерський облік для прийняття екологічних рішень

Питання для обговорення:

9.1. Напрями екологічної політики підприємства.

9.2. Екологічний облік як джерело інформації для прийняття екологічних рішень.

9.3. Вивчення обліку екологічних платежів та особливостей оподаткування в умовах прийняття екологічних рішень.

Література: [10; 13; 19].

Вирішення практичних завдань 41-43.

 

 

Тема 10

Бухгалтерський облік для прийняття соціальних рішень

Питання для обговорення:

10.1. Еволюція бухгалтерського обліку в контексті розвитку соціальних відносин та напрями соціальної політики підприємства.

10.2. Особливості обліку соціальних витрат.

10.3. Відображення показників соціального обліку в звітності для прийняття соціальних рішень

Література: [12; 13; 22].

Вирішення практичних завдань 44-46.

 

Тема 11

Бухгалтерський облік в управлінні ризиками підприємства

Питання для обговорення:

11.1. Загальні підходи до невизначеності і ризику.

11.2. Види економічного ризику.

11.3. Роль обліку в процесі формування інформаційного забезпечення управління ризиками.

11.4. Управління ризиками інструментами бухгалтерського обліку.

Література: [1; 6; 13; 23].

Вирішення практичних завдань 47-49.

Тема 12

Якість облікової інформації та бухгалтерського обліку

 

Питання для обговорення:

12.1. Якість облікової інформації.

12.2. Якість бухгалтерського обліку.

Література: [2; 5; 13; 26; 29].

Вирішення практичних завдань 50-52.

 

ПЕРЕЛІК ЗАДАЧ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ

Задача 1

Заповнити таблицю, визначивши синтетичний рахунок, субрахунок, аналітичний рахунок до таких об’єктів обліку:

Синтетичні рахунки Субрахунки Аналітичні рахунки
код назва код назва код назва
          Будівля адміністрації
          Легковий автомобіль
          Складське приміщення при об'єкті будівництва
          Комп'ютерна програма
          Витрати на реконструкцію складу № 1
          Нитки білі
          Цегла (підприємство займається пошиттям одягу)
          Спецодяг для робітників цеху 1
          Плаття 03056М (підприємство займається пошиттям одягу)
          Цегла (підприємство виконує будівельні роботи)
          Будинок по вул. Миру, 11 (підприємство виконує будівельні роботи)
          Рахунок в національній валюті в банку «Аваль»
          Вексель в національній валюті, одержаний від ТОВ «Мрія»
          Заборгованість головного бухгалтера, як підзвітної особи
          Аванс, виданий ПП «Сидор»
          Дооцінка основного засобу – складу № 1
          Довгостроковий кредит в Приватбанку в іноземній валюті
          Заборгованість перед ТОВ «Лісник»
          Заборгованість підприємства з податку на додану вартість
          Нарахована заробітна плата головному бухгалтеру
          Аванс, отриманий від ТОВ «Світанок»
          Дохід від реалізації плаття підприємством, яке займається пошиттям одягу
          Дохід від здачі об’єкта № 1 будівельним підприємством
          Нарахований штраф ПП «Дубок» за несвоєчасне виконання ним господарського договору
          Собівартість плаття, реалізованого підприємством, яке займається пошиттям одягу
          Собівартість тканини, реалізованої підприємством, яке займається пошиттям одягу
          Витрати на рекламу в газеті «Ріа+»

 

 

Задача 2

Виробниче підприємство за звітний рік реалізувало 1270 одиниць продукції за ціною 224 грн. за одиницю. Змінні та постійні витрати відображені у таблиці:

Показник Сума, грн.
Дохід від реалізації 284 480
Змінні витрати, в т.ч.:  
матеріальні 95 250
на оплату праці 35 560
загальновиробничі 21 590
Постійні витрати, в т.ч.:  
загальновиробничі 14 680
адміністративні 28 790
на рекламу 11 230

 

Підприємство планує опанувати новий ринок збуту, на якому воно зможе реалізувати 300 одиниць продукції за ціною 200 грн. за одиницю. Для цього необхідно провести рекламу на суму 5000 грн. та ввести додаткову одиницю управлінського персоналу, що збільшить адміністративні витрати на 6100 грн. Чи варто підприємству опановувати новий ринок збуту?

Задача 3

На основі даних задачі 2 визначте, чи варто підприємству опанувати новий ринок збуту, на якому воно зможе реалізувати 300 одиниць продукції за ціною 224 грн. за одиницю, якщо для цього необхідно буде провести рекламу на суму 5000 грн., ввести додаткові дві одиниці управлінського персоналу, що збільшить адміністративні витрати на 10300 грн. Окрім того, постачальник збільшив ціну на матеріали для виготовлення продукції, що спричинило ріст матеріальних витрат на одиницю продукції на 10 %.

Задача 4

Підприємство може прийняти спецзамовлення на купівлю їхньої продукції за ціною, яка є нижчою, ніж звичайна ціна їх реалізації. Чи варто прийняти підприємству таке замовлення, якщо відомо:

1) ціна реалізації продукції у спецзамовленні – 700 грн. (звичайна ціна реалізації – 850 грн.);

2) обсяг реалізації у спецзамовленні – 500 од.;

3) калькуляція спецзамовлення (повна собівартість):

Показник Витрати загалом, грн. Витрати на одиницю, грн.
Прямі матеріальні витрати 195 000
Прямі витрати на оплату праці 64 500
Інші прямі витрати 27 000
Загальновиробничі витрати (з них 65 % - постійні) 47 000
Адміністративні витрати 34 000
Витрати на збут (з них 78 % - постійні) 27 500
Разом 395 000

 

Задача 5

Вкажіть принципи побудови бухгалтерського обліку, виходячи з їх характеристики.

Принципи побудови бухгалтерського обліку Характеристика
  пріоритетною є оцінка активів підприємства, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання
  у фінансовій звітності повинна бути відображена вся інформація про фактичні та потенційні наслідки господарських операцій та подій, здатних вплинути на рішення, що приймаються на її основі
  використання методів оцінки, які запобігають заниженню оцінки зобов'язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства
  для визначення фінансового результату звітного періоду необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів. Доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів
  постійне застосування підприємством обраної облікової політики (її зміна можлива лише у випадках, передбачених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку)
  оцінка активів та зобов'язань підприємства здійснюється виходячи з припущення, що його діяльність триватиме й надалі
  можливість розподілу діяльності підприємства на певні періоди часу з метою складання фінансової звітності
  операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми
  особисте майно та зобов’язання власників не повинні відображатись у фінансовій звітності підприємства
  вимірювання та узагальнення всіх господарських операцій підприємства у його фінансовій звітності здійснюються в єдиній грошовій одиниці

Задача 6

Вказати принципи, на основі яких базується облік виробничих запасів

Принципи побудови бухгалтерського обліку Елементи обліку виробничих запасів
  у лютому поточного року реалізовано виробничі запаси. У зв’язку з цим відображено дохід від реалізації та собівартість реалізованих виробничих запасів. Кошти від реалізації надійшли у березні поточного року
  використано методи оцінки виробничих запасів, які запобігають завищенню їх вартості
  можливість розподілу доходів і витрат внаслідок операцій з виробничими запасами за періодами з метою визначення результатів діяльності
  у фінансовій звітності виробничі запаси відображені в єдиній грошовій одиниці – гривні
  виробничі запаси, що відображені у фінансовій звітності, є власністю підприємства, а не особистим майном його власників
  в наказі про облікову політику передбачено постійне застосування методу оцінки виробничих запасів при їх вибутті – ФІФО
  операції з виробничими запасами обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з їх юридичної форми
  оцінка виробничих запасів здійснена виходячи з витрат на їх придбання

Задача 7

Виробниче підприємство у трьох цехах виготовляє три види продукції А, Б і В. Інформація про виробництво, повну собівартість та реалізацію продукцій наведена у таблиці.

Показник, тис. грн. Цехи Разом
для виготовлення продукції А для виготовлення продукції Б для виготовлення продукції В
Дохід від реалізації
Змінні витрати
Маржинальний дохід
Постійні витрати на утримання цеху
Постійні витрати на утримання підприємства
Операційний прибуток (збиток) (38)

Підприємство вирішило ліквідувати виготовлення продукції А. У нього є два варіанти рішень:

1) у цеху, де раніше виготовлялася продукція А, виготовляти продукцію Б, на яку є попит. Дохід від реалізації додатково виготовленої продукції Б становитиме 1200 тис. грн. Постійні витрати на утримання цеху не зміняться;

2) цех, де раніше виготовлялася продукція А, здати в оренду. Орендна плата становитиме 180 тис. грн., а постійні витрати на утримання цеху знизяться до 25 тис. грн.

Яке рішення доцільно прийняти підприємству?

 

Задача 8

Скласти витяг з наказу про облікову політику в частині відображення витрат операційної діяльності.

Задача 9

Вкажіть, якій функції обліку належить зазначена характеристика.

Функції обліку Характеристика
  Полягає в можливості здійснення аналізу наявності та ефективності використання ресурсів підприємства та результатів його діяльності загалом та окремих структурних підрозділів зокрема
  Забезпечує спрямованість на вирішення глобальних завдань розвитку суспільства через ефективне функціонування і розвиток підприємства
  Полягає в забезпеченні зовнішніх та внутрішніх користувачів відповідною інформацією для прийняття управлінських рішень
  Забезпечує можливість проведення вартісного вимірювання всіх об’єктів бухгалтерського обліку
    Забезпечує можливість здійснення методами бухгалтерського обліку контролю за раціональним використанням і зберіганням ресурсів підприємства, дотриманням чинного законодавства у веденні господарської діяльності

Задача 10

Зазначте, яким видом звітності (фінансовою, управлінською, податковою, статистичною) є кожна з наведених форм.

Форма звітності Вид звітності
Податкова декларація з податку на прибуток підприємств  
Звіт про витрати палива, теплоенергії та електроенергії  
Баланс (Звіт про фінансовий стан)  
Звіт про залишки готової продукції  
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  
Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці  
Звіт про власний капітал  
Примітки до річної фінансової звітності  
Звіт про продаж продукції  
Податкова декларація з плати на землю  
Звіт про стан розрахунків з постачальниками і підрядниками  
Звіт про витрати відділу збуту  
Податкова декларація з податку на додану вартість  
Звіт з праці  
Звіт про настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання  
Звіт про рух грошових коштів  
Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі  

Задача 11

Серед наведених характеристик виберіть ті з них, які стосуються фінансової звітності, і ті, які характеризують управлінську звітність.

Характеристика звітності Вид звітності
Є конфіденційною  
Формується відповідно до стандартів обліку  
Містить інформацію за минулі періоди  
Її форма залежить від інформаційних потреб підприємства  
Є оперативною, тобто доступною в режимі реального часу або з мінімальною затримкою  
Оприлюднюється (подається в органи статистики, публікується)  
Містить інформацію про минулі, теперішні та майбутні показники діяльності  
Використовують і зовнішні, і внутрішні користувачі  
Інформація подається відповідно до потреб бізнесу, в зрозумілій формі та з різним ступенем деталізації  
Є обов'язковою для кожного підприємства  
Інформація може подаватися і в грошових, і в натуральних показниках  
Подається зі значною затримкою у часі  

Задача 12

Скласти інформаційну карту відділу збуту щодо управлінської звітності за формою:

№ з/п Центр відпові-дальності Назва звіту Вимірники (грошові, трудові, натуральні) Перелік показників Періодичність складання Відпові-дальна особа

Сформуйте форми запропонованих звітів.

Задача 13

Встановіть, для яких методів обліку витрат на виробництво характерні наведені у таблиці характеристики.

Характеристики Метод обліку витрат на виробництво
Об’єктом обліку і калькулювання є окреме індивідуальне замовлення, окремий контракт (проект) або партія продукції, що складається з ідентичних зразків, які проходять однаковий технологічний процес виготовлення  
Облік витрат ведеться за калькуляційними статтями витрат у розрізі видів або груп продукції по переділах, фазах, стадіях виробництва  
Цей метод використовується як правило в суднобудівному, меблевому, авіабудівному, машинобудівному, металообробному виробництвах, тобто тих виробництвах, де можливо визначити витрати з окремого замовлення або окремої партії продукції.  
При цьому методі формується маржинальний дохід із змінної собівартості, який визначається як різниця між відпускною вартістю реалізованої продукції та змінними витратами  
Основними елементами цього методу є облік витрат за діючими нормами, облік відхилень від норм і облік зміни норм  
Перетворення сировини в готову продукцію відбувається в умовах безперервного і короткого технологічного процесу чи ряду послідовних виробничих процесів, кожний з яких або група яких являють собою окремі самостійні переділи (фази, стадії) виробництва  
Цей метод сприяє впровадженню прогресивних норм витрат і забезпечує дієвий контроль за рівнем витрат виробництва  
Після кожного процесу отримують сировину для виробництва продукції наступного процесу. Собівартість одиниці продукції наступного процесу визначається як частка від ділення витрат попереднього процесу і даного процесу на кількість випущеної продукції  
Цей метод характерний для хімічної, нафтохімічної, лісової, металургійної, текстильної, шкіряної, харчової галузей промисловості  

 

Задача 14

У ТОВ «Сяйво» планові обсяги реалізації готової продукції складають на липень – 230 од., серпень – 300 од., вересень – 260 од., жовтень – 200 од. Ціна одиниці продукції в липні-серпні планується на рівні 180 грн., у вересні – 195 грн. Залишки готової продукції на кінець місяця плануються в розмірі 25 % від місячного обсягу реалізації наступного періоду.

Для виготовлення одиниці продукції необхідно 3 м2 матеріалу «А» та 5 шт. матеріалу «Б». Ціна за 1 м2 матеріалу «А» прогнозується у липні-вересні на рівні 20 грн. Ціна за 1 шт. матеріалу «Б» планується на рівні 8 грн. у липні-серпні та 8,5 грн. у вересні.

Запаси матеріалу «А» на кінець місяця плануються в розмірі 30 % виробничої потреби в наступному місяці. У жовтні виробнича потреба у матеріалі «А» становитиме 660 м2.

Прийняти до уваги, що залишок матеріалу «А» на 1 липня 2016 р. становить 222 м2, а залишок готової продукції – 58 одиниць.

Необхідно скласти бюджет продажу, бюджет виробництва, бюджет прямих матеріальних витрат, бюджет придбання матеріалу «А» на третій квартал, заповнивши нижченаведені таблиці, та зробити висновки.

Таблиця 1

Бюджет продажу ТОВ «Сяйво» на ІІІ квартал 2016 р.

Показник липень серпень вересень Разом за квартал
Обсяг реалізації, од.        
Ціна одиниці продукції, грн.        
Дохід від реалізації, грн.        

 

Таблиця 2

Бюджет виробництва ТОВ «Сяйво» на ІІІ квартал 2016 р.

Показник липень серпень вересень Разом за квартал
Запланований обсяг реалізації, од.        
Залишки готової продукції на початок бюджетного періоду, од.        
Залишки готової продукції на кінець бюджетного періоду, од.        
Запланований обсяг виробництва, од.        

 

Таблиця 3

Бюджет прямих матеріальних витрат ТОВ «Сяйво» на ІІІ квартал 2016 р.

Показник липень серпень вересень Разом за квартал
Запланований обсяг виробництва, од.        
Витрати матеріалів в натуральному виразі: 1) на одиницю продукції        
         
         
2) на весь обсяг виробництва        
         
         
Прямі матеріальні витрати, грн.        
         
         
Разом прямих мате-ріальних витрат, грн.        

 

Таблиця 4

Бюджет придбання матеріалу «А» ТОВ «Сяйво» на ІІІ квартал 2016 р.

Показник липень серпень вересень Разом за квартал
Виробнича потреба у матеріалі «А», м2        
Кількість матеріалу «А» у залишку на початок бюджетного періоду, м2        
Кількість матеріалу «А» у залишку на кінець бюджетного періоду, м2        
Необхідний обсяг придбання матеріалу «А», м2        
Загальні витрати на придбання матеріалу «А», грн.        

Задача 15

Запланований обсяг виробництва продукції у ТОВ «Мрія»: січень – 100 од., лютий – 180 од., березень - 195 од. Для виготовлення одиниці продукції необхідно 6 шт. матеріалу 1. Запаси матеріалу 1 на кінець місяця плануються в розмірі 20 % виробничої потреби в наступному місяці. У квітні виробнича потреба у матеріалі 1 становитиме 1320 шт. Залишок матеріалу 1 на 1 січня становить 120 шт. Ціна за 1 шт. матеріалу 1 планується на рівні 5 грн. Складіть бюджет придбання матеріалу 1 у ТОВ «Мрія» (в натуральних і в вартісних одиницях) на І квартал 2016 р.

Задача 16

У ПАТ «Світанок» планові обсяги реалізації готової продукції у І кварталі 2016 р. складають на січень – 605 од., лютий – 800 од., березень – 800 од., квітень – 850 од. Ціна одиниці продукції в січні планується на рівні 60 грн., в лютому-березні – 68 грн. Залишки готової продукції на кінець місяця плануються в розмірі 25 % від місячного обсягу реалізації наступного періоду. Залишок готової продукції на 1 січня 2016р. становить – 152 одиниці.

Складіть бюджет продажу та бюджет виробництва у ПАТ «Світанок» на І квартал 2016 р.

 

Задача 17

У таблиці відображено статичний, гнучкий бюджети та фактичні дані ПАТ “Світоч” за І квартал 2016 р. Порівняйте фактичні дані з бюджетними та зробіть відповідні висновки.

Таблиця

Розрахунок відхилень фактичних даних від даних статичного (зведеного) і гнучкого бюджету ПАТ “Світоч” за І квартал 2016 р.

Показник Дані статичного бюджету Дані гнучкого бюджету Фактичні дані Відкориго- ваний гнучкий бюджет Відхилення фактичних даних від статичного бюджету Відхилення фактичних даних від гнучкого бюджету
Обсяг виробництва      
Змінні прямі матеріальні витрати (300 грн. на одиницю продукції)   270 000   270 000   280 700      
Змінні прямі витрати на оплату праці (122 грн. на одиницю продукції)   109 800   109 800   118 120      
Змінні інші прямі витрати (18 грн. на одиницю продукції)   16 200   16 200   17 108      
Змінні накладні витрати (31 грн. на одиницю продукції)   27 900   27 900   28 705      
Постійні накладні витрати 21 195 21 195 21 605      
Разом витрат            

 

Задача 18

ТОВ «Зоря» виготовляє тільки один вид виробу. Згідно з річним кошторисом:

- ціна реалізація одиниці продукції, грн. 260

- змінні витрати на одиницю продукції, грн. 172

- сукупні постійні витрати, грн. 226064

- кошторисний прибуток, грн. 300000

Визначити і обґрунтувати: точку беззбитковості в обсязі реалізації і запас міцності в доходах від реалізації за даними, передбаченими кошторисом.

За кошторисними даними розрахувати, на яку величину у відсотковому вираженні (до десяткового знаку) необхідно змінити ціну реалізації, щоб отримати прибуток в розмірі 350000 грн.

Задача 19

ТОВ «Настуня» щомісяця виготовляє і реалізує 200 од. продукції, використовуючи при цьому лише 80 % виробничого потенціалу. Інформація про доходи та витрати підприємства наведена у таблиці.

Таблиця

Показник Сума, грн.
Виручка від реалізації
Прямі матеріальні витрати
Прямі витрати на оплату праці
Змінні загальновиробничі витрати
Постійні загальновиробничі витрати
Адміністративні витрати
Витрати на збут (змінні)
Прибуток

 

Керівництво зацікавлено у максимальному завантаженні виробничих потужностей. Цієї мети можна досягти двома шляхами:

- альтернатива 1 – знизити ціну продажу на 5 % та додатково витратити на рекламу (постійні витрати) 5000 грн.;

- альтернатива 2 – здійснити масштабну рекламну акцію (постійні витрати) вартістю 15 000 грн.

Обґрунтуйте, який з варіантів є вигіднішим для ТОВ «Настуня».

 

Задача 20

Підприємство виготовляє столи. Сумарні витрати на виробництво 700 столів і витрати на один стіл подані у таблиці.

Таблиця

Показники Витрати на виробництво 700 шт. продукції Витрати на виробництво 1 шт. продукції
Прямі матеріальні витрати
Прямі витрати на оплату праці
Змінні загальновиробничі витрати
Разом змінних виробничих витрат
Постійні загальновиробничі витрати
Витрати періоду:    
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Разом витрат періоду
Усього витрат

 

Протягом звітного періоду не очікується зміни витрат на одиницю продукції. Бажана величина прибутку, що підприємство хоче досягнути в цьому періоді, 50 000 грн. Визначити ціну продукції за такими методами ціноутворення: 1) на основі змінних витрат; 2) на основі валового прибутку; 3) на основі рентабельності продажів.

Задача 21

Фабрика займається пошиттям постільних комплектів. Сумарні витрати суб’єкта господарювання подані у таблиці.

Таблиця

Показники Витрати на виробництво 900 од. продукції Витрати на виробництво 1 од. продукції
Прямі матеріальні витрати
Прямі витрати на оплату праці
Змінні загальновиробничі витрати
Разом змінних виробничих витрат
Постійні загальновиробничі витрати
Витрати періоду:    
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Разом витрат періоду
Усього витрат

 

Протягом звітного періоду не очікується зміни витрат на одиницю продукції. Бажана величина прибутку, що хоче досягнути керівництво фабрики в цьому періоді, 95 000 грн. Визначити ціну продукції за такими методами ціноутворення: 1) на основі змінних витрат; 2) на основі валового прибутку; 3) на основі рентабельності продажів.

Задача 22

Нижче наведено графіки поведінки витрат. Необхідно для кожної з наведених ситуації обрати графік, що відображає поведінку витрат, врахувавши, що вісь х – обсяг продукції в натуральних одиницях, а вісь y – величина витрат в грошових одиницях.

 

 

А. Оплата за стоянку автомобіля, яка становить 1,5 грн. за годину, але не більше 28 грн. за добу.

Б. Постійні витрати на одиницю продукції.

В. Загальні змінні витрати.

Г. Загальні постійні витрати.

Д. Витрати на оренду вантажного автомобіля. Тариф становить 210 грн. за годину впродовж перших п’яти годин прокату, а потім оплата здійснюється за тарифом 180 грн. за годину.

Е. Змінні витрати на одиницю продукції.

Задача 23

Встановіть, якому виду оцінки (історична собівартість, поточна собівартість, вартість реалізації (погашення), теперішня вартість) належить наведена у таблиці характеристика.

Характеристика оцінки Вид оцінки
Активи відображаються за теперішньою дисконтованою вартістю майбутніх чистих надходжень грошових коштів, що їх, як очікується, має генерувати стаття під час звичайної діяльності суб'єкта господарювання.  
Зобов'язання відображаються за вартістю їх погашення, тобто за недисконтованою сумою грошових коштів або їх еквівалентів, яка, як очікується, буде сплачена для погашення зобов'язань у ході звичайної діяльності.  
Активи відображаються за сумою грошових коштів або їх еквівалентів, яка була б сплачена в разі придбання такого самого або еквівалентного активу на поточний момент.  
Зобов'язання відображаються за сумою надходжень, отриманих в обмін на зобов'язання, або, за деяких інших обставин (наприклад, податків на прибуток), за сумами грошових коштів чи їх еквівалентів, що, як очікується, будуть сплачені з метою погашення зобов'язання в ході звичайної діяльності.  
Зобов'язання відображаються за недисконтованою сумою грошових коштів або їх еквівалентів, яка була б необхідна для погашення зобов'язання на поточний момент.  
Активи відображаються за сумою грошових коштів або їх еквівалентів, яку можна було б отримати на поточний момент шляхом продажу активу в ході звичайної реалізації.  
Активи відображаються за сумою сплачених грошових коштів чи їх еквівалентів або за справедливою вартістю компенсації, виданої, щоб придбати їх, на момент їх придбання.  
Зобов'язання відображаються за теперішньою дисконтованою вартістю майбутнього чистого вибуття грошових коштів, які, як очікується, будуть необхідні для погашення зобов'язань у ході звичайної діяльності.  

Задача 24

Первісна вартість об’єкта основного засобу становить 160 000 грн., сума зносу – 40 000 грн. Відповідно до експертної оцінки справедлива вартість об’єкта становить 270 000 грн. Проведіть дооцінку основного засобу та складіть необхідні бухгалтерські проведення.

 

Задача 25

Первісна вартість об’єкта основного засобу становить 160 000 грн., сума зносу – 40 000 грн. Відповідно до експертної оцінки справедлива вартість об’єкта становить 270 000 грн. Об’єкт основного засобу раніше уцінювався на суму 25 000 грн. Проведіть дооцінку основного засобу та складіть необхідні бухгалтерські проведення.

 

Задача 26

Первісна вартість об’єкта основного засобу становить 32 000 грн., сума зносу – 28 000 грн. Відповідно до експертної оцінки справедлива вартість об’єкта становить 15 000 грн. Об’єкт основного засобу раніше уцінювався на суму 8 000 грн. Проведіть дооцінку основного засобу та складіть необхідні бухгалтерські проведення.

 

Задача 27

Первісна вартість об’єкта основного засобу становить 100 000 грн., сума зносу – 30 000 грн. Відповідно до експертної оцінки справедлива вартість об’єкта становить 40 000 грн. Проведіть уцінку основного засобу та складіть необхідні бухгалтерські проведення.

 

Задача 28

Первісна вартість об’єкта основного засобу становить 100 000 грн., сума зносу – 30 000 грн. Відповідно до експертної оцінки справедлива вартість об’єкта становить 40 000 грн. Об’єкт основного засобу раніше дооцінювався на суму 22 000 грн. Проведіть уцінку основного засобу та складіть необхідні бухгалтерські проведення.

 

Задача 29

Первісна вартість об’єкта основного засобу становить 50 000 грн., сума зносу – 10 000 грн. Відповідно до експертної оцінки справедлива вартість об’єкта становить 20 000 грн. Об’єкт основного засобу раніше дооцінювався на суму 15 000 грн. Проведіть уцінку основного засобу та складіть необхідні бухгалтерські проведення.

Задача 30

Здійсніть оцінку функціонування необоротних активів на основі звітності обраного Вами виробничого підприємства, виходячи з таких показників: фондовіддача, фондомісткість, коефіцієнти зношеності, оновлення, вибуття, придатності основних засобів, фондорентабельність та період оновлення основних засобів. Зробіть відповідні висновки.

 

Задача 31

Здійсніть оцінку функціонування оборотних активів на основі звітності обраного

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти