ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ІІІ. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ТА ФОРМИ КОНТРОЛЮ З ДИСЦИПЛІНИ «ПСИХОФІЗІОЛОГІЯ»

Модулі Усне опитування Виконання лаб. робіт Оформлення та захист лаб. роботи Практич заняття, індивідуалзавдання   Письмова контрольна робота Тесту-вання Кількі-сть балів за видами робіт
1. Модуль 1. Тема 2. Тема 3.   0,5   0,5        
2. Модуль 2 Тема 4. Тема 5. Тема 6. Тема 7. Тема 8 Тема 10,11       0,5 0,5     0,5 0,5          
3. Модуль 3 Тема 11. Тема 12. Тема 13.     0,5     0,5        
  Конспект Підсумковий контроль            

 

 

Зараховано 60-100

можливість повторного складання 59-35

з обов’язковим повторним курсом 1-34

Модуль 1. Лаб.р.№1. Творча р. Індивід.зав. (15 б.); Лаб.р.№2 (2 б),

Модуль 2.Лаб.р.№3-10 (16 б.). Тести № 1-26 (10 б.)

Модуль 3.(Лаб.№11, 2 б.). Контр. р (завдання 4з.х3 б.=12 б.). Тести №27-58 (10б.). Конспект 8 б. Підсумковий контроль (25 б.).

 

 

ІV. ВКАЗІВКИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

1. Задачі до підсумкового заняття

 

1. Відомо, що павук може виявити і знешкодити комаху, яка потрапила в його тенета, лише тоді, коли та своїми рухами викликає вібрацію. Це підказало ідею простого експерименту: до павутиння доторкалися вібруючим камертоном і спостерігали, як реагуватиме павук. З’ясувалося, що так само, як і на комаху: заплітає павутиння і завдає ударів щелепами.

Як пояснити це явище? Чому павук поводиться саме так?

 

2. Учням було запропоновано завчити два оповідання, рівні за обсягом та ступенем складності. Перше зачитувалося після попередження, що перевірка відбудеться наступного дня, друге слід було запам’ятати надовго. Однак в обох випадках ефективність запам’ятовування перевірили через чотири тижні.

Яке оповідання учні запам’ятають краще? Чому?

 

3. Уявіть, що до вас звертається допитливий учень: „Я читав, що індивідуальні відмінності між людьми зумовлені властивостями нервової системи, отриманими від народження, і що нервова система нібито не впливає на успіхи в школі. Проте де ж тоді, як не в школі, виявляють себе такі відмінності?”

Що ви відповісте цьому учневі?

 

4. Одній групі кошенят спеціальний комірець не дозволяв бачити більшу частину оточення і власне тіло, але залишав відкритою центральну частину огляду. Кошенятам другої групи, навпаки, перекривали центральну частину, проте зберігали можливість бокового бачення. Після закінчення експерименту, який тривав два місяці, кошенята першої групи не змогли навчитись орієнтуватися в навколишньому середовищі, тоді як у кошенят другої групи не сформувалася здатність розрізняти форму предметів.

З якою метою проводився такий експеримент? Про що свідчать його результати?

 

5. Якщо підходити до людини як до продукту тривалої еволюції, то слід очікувати, що й органи її тіла будуть досконалішими, ніж у живих істот, які перебувають на нижчих щаблях еволюції. Принаймні органи чуття людини повинні мати вищу чутливість, ніж ті самі органи у вищих тварин. Проте це суперечить відомому факту: чутливість тварин значно вища, ніж людини.

Як пояснити цей факт? Чим відрізняються органи чуття людини і тварин?

 

6. Побутує уявлення, що для наукового пояснення природи відчуттів потрібно вивчити, з одного боку, роботу певного органу чуття, починаючи від моменту дії подразника на рецептор і закінчуючи переробкою нервових імпульсів у відповідних центрах мозку, та фізичні властивості самого подразника, з іншого. Зіставлення цих двох рядів начебто дасть бажаний результат: допоможе зрозуміти, як виникає відчуття.

Наскільки обґрунтоване таке уявлення? Яка концепція відчуттів за ним криється?


 

7. Військовий хірург, обстежуючи рану бійця, нерідко використовує зонд – медичний інструмент, який має вигляд металічного стержня. він вводить його в рану і визначає місцеположення кулі, при цьому досить чітко відчуваючи її саме там, де вона знаходиться. Проте цікаво: по ідеї куля повинна відчуватись у точці її контакту з нервовими закінченнями на шкірі руки. В даному ж випадку місцеположення подразника (кулі) і рецептора (руки) не збігаються. Сенсорний образ кулі нібито накладається на предмет, що знаходиться в тілі пораненого.

Чому так відбувається? Який механізм формування сенсорного образу виявляється таким чином?

 

8. Дослідження показали, що від першого до останнього класу середньої школи кількість фіксацій у процесі руху очей під час читання тексту скорочується в 3,2 рази. Скорочується також середня тривалість фіксації: з 0,33 до 0,23 с, тоді як об'єм упізнавання в момент фіксації зростає (від 0,42 до 1,33 умовної одиниці). Швидкість розуміння слів, прочитаних за одну секунду, також збільшується.

Що доводять ці дані? Які педагогічні висновки з них випливають?

 

9. Якщо подразнювати слабким електричним струмом рецептори найрізноманітніших аналізаторів (зорового, слухового, дотикового), то досліджуваний відчуватиме світло, шум, біль тощо. Цей самий ефект виникатиме і при дії на ці самі аналізатори фокусованого ультразвуку. Тому можна дійти висновку, що у відчуттях відтворюються не властивості подразників, а стани відповідних аналізаторів.

Наскільки обґрунтований такий висновок? Яка концепція відчуттів за ним приховується?

 

10. Відомо, що відчуття викликає лише подразник, інтенсивність якого досягає певної (порогової) величини. Проте дослідженнями було встановлено факт непостійності значень порогів відчуття досліджуваного (той самий подразник то викликав, то не викликав відчуття). Виявлено також, що крива залежності частоти відповідей досліджуваного („Так, бачу”, „Так, чую”) від величини подразника має не ступеневий, як слід було б очікувати, а безперервний характер.

Як узгодити ці дані з уявленням про пороги відчуттів? Чи є взагалі такі пороги?

 

11. Наркісу, героєві телефільму „Перехідний вік”, притаманна надзвичайна чутливість нюхових відчуттів. Він працює дегустатором на фірмі, що виготовляє парфуми, і бере участь у створенні нових зразків продукції. Наркіс легко розрізняє будь-які духи, його надзвичайні здібності допомагають навіть у роботі слідчих органів. Та сімейні чвари героя призводять до втрати нюхової чутливості; вона відновлюється лише тоді, коли він отримує шанс налагодити стосунки з дружиною.

Як цей приклад характеризує природу відчуттів? Чим зумовлений нюх: спадковістю чи систематичними вправами?


 

12. Французький філософ Е.-Б. Кондільяк у"Трактаті про відчуття" (1754) запропонував читачеві уявити статую, в якої послідовно з'являються різні органи чуття: спочатку зір, потім слух, дотик і т.д. На його думку, це призведе до оживлення людини з її здатністю міркувати, мріяти, кохати і ненавидіти.

Чи є вдалою така ілюстрація? Чи окреслює вона місце і роль відчуттів у психічному житті людини?

13. Сліпоглухоніма О. І. Скороходовасвідчить: "Шум і звуки уявляються мені у вигляді безперервних вібрацій, які я відчуваю, коли йду вулицею або їду в трамваї, тролейбусі... Якщо я все ж таки захочу уявити людські голоси, то звуки я відчуваю кінчиками пальців, тому що деяких своїх знайомих, а також власний голос я "слухаю" руками... Якщо я спробую висловити свої уявлення поетичною мовою, то це буде приблизно так: усе життя, яке протікає навкруги, відділене від мене "скляною стіною". Зрячі люди бачать все навколишнє і можуть розповісти мені про це, але як тільки я хочу безпосередньо сприймати це життя, без допомоги зрячих і чуючих, я наштовхуюсь на тонку "скляну стіну", яка здається мені справжньою "китайською стіною".

Як це свідчення характеризує природу відчуттів? Чому виникає "китайська стіна"?

 

14. Відомий фізіолог XIX ст. Й. Мюллертвердив: "Одна й та сама зовнішня причина викликає різні відчуття в різних органах чуття залежно від їх природи... Відчуття, властиві кожному чутливому нерву, можуть бути викликані багатьма як внутрішніми, так і зовнішніми впливами... Відчуття передають у свідомість не якості або стани зовнішніх сил, а якості і стани чутливого нерва, що визначаються зовнішньою причиною, і ці якості різні для різних чутливих нервів".

Чи пояснює ця концепція природу відчуттів? На яких фактах вона ґрунтується?

15. Людина „навчила” комп'ютер читати і розуміти тексти, перекладати їх з однієї мови на іншу. Проте все ж машина не зможе прочитати рядок, в якому витерто верхню або нижню його половину, тоді як його автор зробить це без особливих ускладнень.

Як пояснити це явище? Яка властивість людського сприймання виявляється таким чином?

 

16. Чотири групи вантажників протягом зміни переносили ящики однієї ваги, але різного кольору: чорного, коричневого, жовтого і білого. Опитування показало, що робітники, які носили чорні і коричневі ящики, в кінці зміни скаржилися на втому. У двох інших групах такого не було.

Поясніть це явище. Яка особливість відчуттів виявилася таким чином?

 

17. Відомі випадки, коли дитина дошкільного віку, ще не відчуваючи симптомів захворювання, що починається, береться "лікувати" свою ляльку. Цікаво, що хворобливі зміни у стані організму першими помічають матері цих дітей.

Чому хворобливі відчуття дітей виявляються таким чином ? Про який вид відчуття йдеться?

19. У попередній серії експериментів досліджуваного вчили визначати силу звуку в 15 дБ як у "чистому" вигляді, так і у вигляді "додатка" до іншого звуку, силу якого йому не повідомляли. В основній серії через певні проміжки часу подавався ряд звуків (15 дБ, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120 дБ) з проханням указати на кожне наступне, починаючи з другого, збільшення сили звуку на "додаток". Виявилося, що досліджувані називали лише звуки інтенсивністю 30, 60 і 120 дБ.

Якою закономірністю можна пояснити ці результати? Про що: вони свідчать?

19. При вивченні умов видимості берегових маяків було встановлено, що джерело світла тривалістю 75 мс здається яскравішим, ніж тривалістю 400 мс. Перевірка показала, що при збільшенні тривалості до 150 мс спостерігається спочатку нелінійне зростання, а потім таке саме нелінійне зниження яскравості.

Що це за ефект ? Як його можна пояснити ?

 

20. Досліджуваним пропонували різні запахи співвіднести з довільно вибраними звуковими тонами чи відтінками світла. З'ясувалося, що вони співвідносили конкретні запахи з суворо визначеними тонами і відтінками, причому запахи речовин, молекули яких містять більше число атомів вуглецю, співвідносили з темнішими, а менше — зі світлішими відтінками. Наприклад, один відчував їх то як "дзвінкі", то як "солоні" або "хрусткі".

Що це за явище? Як можна пояснити отримані результати?

 

21. Віктор К., сліпоглухонімий від народження, був прийнятий в дитбудинок для сліпоглухонімих дітей у віці 10 років. До того батьки навчили його самостійно їсти, вдягатись, умиватись, користуватися туалетом. На сьомому році перебування в дитбудинку він уже міг спілкуватися з іншими людьми за допомогою дактильного ("ручного") мовлення,відповідати у такий спосіб на запитання і самостійно запитувати, міг описати (за допомогою шрифту Брайля) подію, свідком якої був. Навчився також говорити, але зрозуміти його було важко через нерозбірливість мовлення. Подібні факти (четверо сліпоглухонімих, наприклад, закінчили у 80-х роках Московський університет, О. Келлерта О. І. Скороходовастали всесвітньо відомими вченими) заклали підвалини теорії, яка стверджує принципову можливість цілеспрямованого формування людської психіки, незважаючи на несприятливі обставини життя.

На яких закономірностях відчуттів ґрунтується принцип, покладений в основу такого навчання? Чи можна прийняти цю теорію?

 

22. У новонароджених кошенят нервові клітини в зоровій корі функціонують так само, як і відповідні нейрони дорослої кішки. Цей факт потребує пояснення, оскільки, відомо, що їхні очі відкриваються лише на восьмий день після народження. Якщо в період від чотирьох до шести тижнів після народження кошенят утримувати в темряві, їхній зір буде сильно і надовго порушений, хоча до і після цього вони перебуватимуть у нормальних умовах. Навіть якщо в цей період хоча б на кілька днів закрити лише одне око, його чутливість помітно знизиться.

Про що свідчать ці дані? Як вони характеризують природу відчуттів?

 

23. Уявіть, що до Вас звертається допитливий учень: "У шкільному курсі оптики пояснюється, що колір — це коливання електромагнітних хвиль певної частоти. Отже, відчуття певного кольору виникають у результаті суб'єктивного відображення людиною цих хвиль. Проте чи можна стверджувати, що колір — це об'єктивна характеристика навколишнього середовища? Я думаю, що колір — це лише відчуття і не більше. Насправді речі кольору не мають, вони безколірні, а світ зовсім не такий, який він даний в органах чуття".

Що Ви відповісте цьому учневі?

24. З точки зору закономірностей вищої нервової діяльності поясніть стан, який пережив Гриць:

Я поки міг, то якось відгризався.

А в неї ж, знаєш, не язик жало.

Що я намучивсь, що я натерзався!

А потім здався, ради не було.

Душа розм'якла якось, заморилась,

хоч коники ліпи, як з м'якуша.

До всього звикла, із усім змирилась

І від життя схотіла бариша.

(Ліна Костенко. Історичний роман у віршах «Маруся Чурай»).

 

25. Прочитайте рядки з п'єси Івана Кочерги «Свіччине весілля»:

« Чіплялася за терен я колючий...

Підводилась...

І знову йшла і йшла

Не чула ніг, не бачила дороги,

Ні диких псів, що кидались під ноги,

Ні бурі, що лице моє сікла!

Не чула я, не бачила нічого,

Бо іншої не відала мети —

Як вогник цей незгасним донести».

Прокоментуйте з точки зору фізіолога цей стан Меланки.

 

26. Л.М. Толстой в романі «Війна і мир» так описав стан П'єра Безухова, котрий ішов за генералом і ніяк не міг збагнути, чому сталося таке нещастя — французи захопили Москву:

«Он не слыхал звуков пуль, визжавших со всех сторон, снарядов, пролетавших через него, не видел неприятеля, бывшего на той стороне реки, и долго не видел убитых и раненых, хотя многие падали недалеко от него».

Який фізіологічний механізм лежить в основі такого стану людини?

 

27.

Так беспомощно грудь холодела,

Но шаги мои были легки.

Я на правую руку надела

Перчатку с левой руки.

Показалось, что много ступеней,

А я знала их только три!

Между кленов шепот осенний

Попросил: «Со мной умри!»

 

Бо, як до Гриця мертвого припала,

Казала все як зілля те копала,

Як полоскала, як його варила

і як уранці Гриця отруїла.

Вона ж співала, наче голосила,

На себе кари Божої просила.

Співала так, як лиш вона уміла!

А потім враз неначе заніміла.

 

З точки зору фізіології вищої нервової діяльності як би ви визначили стан людини, який так тонко і трагічно описали Анна Ахматова та Ліна Костенко?

 

28.

Гнів се огонь. Чим більше дров кладеш,

Тим ярче полум'я лютує ясне;

А перестань докидувати дров,

Як стій загасне.

Так і гнівний у лютому розпалі

Не тямить, що здорове, що боляче;

А гнів мине, згадавши, що накоїв,

Запізно плаче.

Який фізіологічний механізм повинен спрацювати, щоб людину не охоплював стан, описаний Іваном Франком? Назвіть психологічний еквівалент цього фізіологічного процесу.

 

29.

Настрою себе на ліричну струну

Прозору задуму в душі сколихну.

Усе, що забулось, усе, що мовчить,

На платівці листя нехай прозвучить.

Нехай прозвучить, нагадає мені

Стежину дитинства по вогкій стерні.

Стежина, стежина прибита трава

Зринає, неначе забуті слова.

З тієї стежини, що кличе когось,

Для мене в цім світі усе почалось.

І клени під вітром мелодію тчуть

На давній мотив «Не забудь, не забудь...»

 

Який фізіологічний процес створює настрій людини, описаний у вірші Вадима Крищенка?

30.

А якось раз приходжу, застаю

співає пісню при мені твою.

Про нашу греблю, про ті наші верби,

Про дні, що душу спомином печуть.

А я збілів. А я, здається, вмер би,

Аби хоч раз ще голос твій почуть!

 

Рядки Ліни Костенко з історичного роману у віршах «Маруся Чурай» вражають силою почуття, що виникло у Гриця. Поясніть з точки зору фізіології вищої нервової діяльності механізм виникнення такого стану.

 

31.

Шли годы. Бурь порыв мятежный

Рассеял прежние мечты,

И я забыл твой голос нежный,

Твои небесные черты.

Душе настало пробужденье:

И вот опять явилась ты,

Как мимолетное виденье,

Как гений чистой красоты.

И сердце бьется в упоенье.

И для него воскресли вновь

И божество, и вдохновенье,

И жизнь, и слезы, и любовь.

 

Поясніть, які фізіологічні процеси лежать в основі тих почуттів, які так поетично описав О.С. Пушкін.

 

32. Спробуйте з точки зору фізіології вищої нервової діяльності пояснити рядки з вірша відомого російського поета К. Батюшкова: «О, память сердца! Ты сильней рассудка памяти печальной».

 

33. Уважно прочитайте лірично-мудрий вірш Вадима Крищенка. Яка фізіологічна закономірність забезпечує особливості сприйняття й емоційну оцінку явищ і подій нашого життя ? Назвіть психологічний еквівалент цього фізіологічного механізму.

Буває день, бувають миті

І тут не так, і там не так.

І думи, сумом оповиті,

Стискають серце у кулак.

Здається, що життя без втіхи,

Розчарування лиш несе.

І мрії, як пусті горіхи,

Одна шкарлупа та й усе.

А в чому справа, де причина?..

Згорить часу короткий гніт,

І ми вже іншими очима

Ранково дивимось на світ.

А світ навкруг простий і звичний,

І усміх стелиться над ним.

...І, що вважалося трагічним,

Бува, здається вже смішним.

34. Виходячи з закономірностей вищої нервової діяльності, поясніть, чому так по-різному сприймають люди Марусю Чурай в однойменному романі у віршах Ліни Костенко.

Замовкли всі, ніхто й не ворухнеться.

Лиш дві куми, сусідки Вишняка:

—Диви яка, іде і не споткнеться!

Іде під зашморг, а диви яка!

На матір схожа, тільки трохи вища.

Ті ж самі очі і така ж коса.

Ну, от скажіте, людоньки, навіщо

такій убивці та така краса ?

—А це як хто. Я маю іншу гадку.

Якась вона не схожа на убивць.

Злочинниця, а так би й зняв би шапку.

На смерть іде, а так би й поклонивсь!

 

35. У 1772 році російський художник Федір Рокотов намалював портрет Олександри Струйської. Через 185 років відомий поет Микола Заболоцький, вражений цим витвором мистецтва, написав такі рядки:

Ее глаза как два тумана,

Полуулыбка, полуплач,

Ее глаза как два обмана,

Покрытых мглою неудач.

Соединенье двух загадок,

Полувосторг, полуиспуг.

Безумной нежности припадок.

Предвосхищенье смертных мук.

 

Який фізіологічний механізм пояснює індивідуальність і неповторність пізнання світу кожною окремою людиною? У чому його суть? Назвіть психологічний еквівалент цього фізіологічного явища.

 

36. Ви у своєї собаки виробили умовний рефлекс: по команді “Служи!” собака стає на задні лапи. Ви привели собаку в клас і намагаєтеся цей успіх продемонструвати перед друзями. Але собака не підкоряється вам. Чому? Поясніть це явище, виходячи із закономірностей вищої нервової діяльності. Чи вдасться вам врешті-решт досягнути успіху?

 

37. Відомо, що кіт, полюючи за птахом або мишею, не кидається відразу, а може довгий час спостерігати за ними. Яка закономірність діяльності головного мозку виявляється в цьому випадку? Яке пристосувальне значення вона має? Назвіть психологічний еквівалент цієї закономірності у людини.

 

38. Чому в складних або критичних ситуаціях людям радять, перш ніж висловитись або щось зробити, порахувати хоча б до 10? Який фізіологічний процес відбувається в цей момент у корі великого мозку? Яке психологічне значення він має? Для якого типу ВНД це найбільш актуально?

2. Завдання

Завдання 1. Після переохолодження голови у хворого в лівій половині обличчя визначається параліч всіх мімічних м’язів: різко опущений кут роту, згладжена носо-губна складка, ліве око не закривається. Визначте причину ураження.

Завдання 2. Після травми голови у хворого, крім головного болю, з’явилось порушення дихання, сонливість, посилилось слиновиділення, виявлено зниження АТ. Укажіть рівень ураження ЦНС.

Завдання 3. У хворого виявляється нестійка хода (п’яна), хворий ходить, широко розставляючи ноги, хитання підсилюється при поворотах тулуба. Координаторні проби порушені, м’язовий тонус знижений. Укажіть, ураження якого відділу ЦНС обумовило появу вказаних симптомів.

Завдання 4. У дитини спостерігаються швидкі, аритмічні мимовільні рухи кінцівок і тулуба. Він кривляється, прицмокує, часто висовує язик. Тонус м’язів кінцівок знижений. Визначте осередок ураження нервової системи (підкіркових утворень).

Завдання 5. Хворий ходить малими кроками, тулуб нахилений уперед, руки і ноги напівзігнуті. Бідна міміка м’язів обличчя. Мова монотонна, тиха, затухаюча. Спостерігається стереотипічний тремор пальців рук. Тонус м’язів дифузно підвищений. Визначте осередок ураження нервової системи (підкіркових утворень).

Завдання 6. Цікаве спостереження належить Ч.Дарвіну: дресирувальник пропонував продавцям мавп подвійну ціну за право утримувати тварин протягом кількох днів у себе, щоб зробити правильний вибір. Коли його запитали, як він дізнається, чи піддається мавпа дресируванню, він відповів, що це залежить від її уважності: якщо під час розмови з нею тварина відволікається на сторонні подразники, дресирування буде марною справою.

Що можна сказати про це спостереження? Як воно характеризує природу уваги?

Завдання 7. На початку уроку вчитель помітив, що один учень неуважний. Хоча він і дивився на вчителя, але з виразу обличчя було видно, що думає про щось своє. Коли вчитель спробував „впіймати” учня на неуважності і попросив його повторити щойно сказане, то той відповів майже дослівно.

Чи був цей учень неуважним на уроці? Про що вчителеві слід було б запитати його у цьому випадку?

Завдання 8. Уявіть, що до вас звертається допитливий учень: „Я читав, що десь збудували таку школу, в класах якої зовсім не було подразників, які відволікають увагу. Стіни і стеля були пофарбовані в один колір, вікна щільно завішені, сторонній шум не проникав. На стінах не було ні закликів, ні унаочнень. Думаю, що у такий спосіб було створено оптимальні умови для організації уваги учнів на уроці, тому незрозуміло, чому таких класів немає у наших школах”.

Що ви відповісте такому учневі?

Завдання 9. Різні нервові волокна проводять імпульси з різною швидкістю. Швидкість проведення у одних – 100-120 м/с, у інших – 0,5-3 м/с. Поясніть, спираючись на відомості про будову волокна, чому спостерігається така різниця у швидкості проведення.

Завдання 10. Після травми голови у собаки з’явилось різке підвищення тонусу розгинальних м’язів, посилення сухожильних рефлексів, переважання реакції розгинання над згинанням. Поясніть, про порушення якої частини стовбуру мозку свідчать ці порушення.

 

Завдання 11. При обстеженні хворого встановлено, що у нього розширені зіниці, підвищено потовиділення, прискорений пульс. Впливом якого відділу вегетативної НС це обумовлено?

Завдання 12. В експерименті на жабі під дією препарату було продемонстровано посилення перистальтики кишечнику. Визначте, яку хімічну сполуку для цього використовували. Укажіть, який відділ вегетативної нервової системи чинить такий ефект.

Завдання 13. У хворого на бронхіальну астму під час нападу спостерігається спазм гладкої мускулатури бронхів. Укажіть який препарат, що є аналогом медіатора вегетативної нервової системи, може купірувати такий напад.

Завдання 14. Ще у 1886 році видатний фізіолог І.М. Сєченов стверджував, що біоструми нерва є результатом хімічних процесів у тканині нервового волокна, які відбуваються у напрямі діяльності живого органа, а К.А. Тімірязєв зазначив, що перетворений промінь сонця „грає у нашому мозку”. Проаналізуйте і порівняйте думки видатних вчених. Якими є ваші міркування?

Завдання 15. Вже з IV століття до н.е. давньогрецькі лікарі знали, що мозок пов’язаний з мисленням, відчуттям і рухами людини. Аристотель стверджував, що мозок виділяє рідину, яка охолоджує серце, а піфагорієць Філолай вважав, що людина має три душі – рослинну, яка розміщується в пупку, тваринну – в серці й раціональну – в мозку, причому остання є тільки в людей. У І ст. до н. е. римські лікарі на чолі з видатним медиком і анатомом Галеном вважали, що основні частини мозку – це його шлуночки, де містяться почуття, пам’ять і мислення. Така думка панувала аж до епохи відродження. Чи, на вашу думку, правильно відображено будову і значення нервової системи у поглядах вчених? Дайте порівняльну характеристику поглядів давньогрецьких, римських мислителів, лікарів і сучасних вчених стосовно будови і значення нервової системи людини.

Завдання 16. Великий фізіолог Сєченов І.М. наголошував, що „організм без навколишнього середовища, яке підтримує його життєдіяльність, не може існувати”. Між організмом і навколишнім середовищем постійно відбувається обмін речовин. Поясніть яка система організму людини забезпечує взаємозв’язок з довкіллям? Чи може існувати організм без навколишнього середовища?

Завдання 17. Швидкість проведення збудження в рухових доцентрових нервах у медузи 0,15 м/с, у рака влітку – 6 м/с, у рака взимку – 3 м/с, у жаби – 30 м/с, а в людини – 100-120 м/с. Які висновки можна зробити на підставі цих даних? А чи завжди в одному організмі збудження проводиться з однаковою швидкістю?


3. Тестові завдання (приклади)

1. Вкажіть помилкову відповідь.

В центральній нервовій системі для забезпечення складних форм поведінки людини використовуються фізіологічні механізми, які заключаються в прояві:

А. Умовних рефлексів

Б. Безумовних рефлексів

В. Розумового мислення

Г. Інстинктів

Д. Сухожильних та вестибулярних рефлексів

2. Основні відмінні характеристики умовного рефлексу:

А. Набутий

Б. Уроджений

В. Індивідуальний

Г. Видовий

Д. Вроджено-обумовлена взаємодія нейронів в рефлекторній дузі

Е. Рефлекторна дуга формується в процесі навчання.

3. Основні відмінні характеристики безумовного рефлексу:

А. Набутий

Б. Уроджений

В. Індивідуальний

Г. Видовий

Д. Вроджено-обумовлена взаємодія нейронів в рефлекторній дузі

Е. Рефлекторна дуга формується в процесі навчання.

4. Однією із форм, яка забезпечує взаємодію організму і навколишнього середовища, являються інстинкти. Для них характерно:

А. Набутий

Б. Уроджений

В. Індивідуальний

Г. Видовий

Д. Вроджено-обумовлена взаємодія нейронів в рефлекторній дузі

Е. Рефлекторна дуга формується в процесі навчання

5. Вкажіть неправильну відповідь.

Важливою формою прояву функцій ЦНС, які базуються на набутих протягом життя взаємодій нервових центрів, являються умовні рефлекси. Їх формування відбувається:

А. Постійно протягом життя

Б. При низькому тонусі інтегративних механізмів мозку

В. На базі аферентної частини вроджених безумовних рефлексів

Г. При активному стані кори („увага”)

Е. На базі еферентної частини вроджених безумовних рефлексів.

6. Вкажіть неправильну відповідь.

Важливою формою прояву функцій ЦНС, які базуються на набутих протягом життя взаємодій нервових центрів, являються умовні рефлекси. Їх формування відбувається:

А. Шляхом іррадіації нервових імпульсів

Б. При наявності домінантного стану центру безумовного рефлексу

В. При наявності домінантного стану центру індиферентного подразника

Г. За участю механізму сумації збудження в ЦНС.

7. Вкажіть неправильну відповідь.

Важливою формою прояву функцій ЦНС, які базуються на набутих протягом життя взаємодій нервових центрів, являються умовні рефлекси. Для їх формування необхідні наступні умови:

А. Поява умовного подразника повинна передувати безумовному

Б. Поява безумовного подразника повинна передувати умовному

В. Наявність сильного стороннього подразника

Г. Активний стан кори великих півкуль

Д. Нормальний тонус ретикулярної фармації.

8. Довготривале не підкріплення умовного сигналу безумовним приводить до розвитку:

А. Позамежного гальмування

Б. Згасаючого гальмування

В. Диференціровочного гальмування

Г. Зовнішнього гальмування.

9. Вкажіть, яким особливостям нервової системи відповідає сангвінічний темперамент:

А. Сильний, врівноважений, рухливий

Б. Сильний, неврівноважений, інертний

В. Сильний, неврівноважений, рухливий

Г. Слабкі процеси збудження і гальмування.

10. Вкажіть, яким особливостям нервової системи відповідає меланхолічний темперамент:

А. Сильний, врівноважений, рухливий

Б. Сильний, неврівноважений, інертний

В. Сильний, неврівноважений, рухливий

Г. Слабкі процеси збудження і гальмування.

11. Вкажіть, яким особливостям нервової системи відповідає флегматичний темперамент:

А. Сильний, врівноважений, рухливий

Б. Сильний, неврівноважений, інертний

В. Сильний, неврівноважений, рухливий

Г. Слабкі процеси збудження і гальмування.

12. Вкажіть, яким особливостям нервової системи відповідає холеричний темперамент:

А. Сильний, врівноважений, рухливий

Б. Сильний, неврівноважений, інертний

В. Сильний, неврівноважений, рухливий

Г. Слабкі процеси збудження і гальмування.

13. Структури лімбічної системи взаємодіють з різними відділами мозку. При цьому, як правило, виявляється взаємний вплив лімбічної системи на структуру мозку і навпаки. Як впливають емоції на функції гіпоталамусу:

А. Покращують процеси мислення

Б. Забезпечують більш активну обробку різного роду сенсорних сигналів

В. Покращують процеси пам’яті

Г. Забезпечують швидке включення ВНС при формуванні і прояві емоцій

Д. Нема правильної відповіді

 

14. Вкажіть неправильні відповіді.

Найважливішою формою прояву функцій ЦНС, які базуються на набутих протягом життя взаємодіях нервових центрів, являються умовні рефлекси. Для їх закріплення необхідно:

А. Багаторазове сполучення умовного і безумовного подразників

Б. Стан мотиваційного збудження центру безумовного рефлексу

В. Активний стан кори великих півкуль

Г. Понижений тонус ретикулярної фармації мозкового стовбура

Д. Дія стороннього подразника

15. У людей художнього типу:

А. В мисленні переважає 1-а сигнальна система

Б. В мисленні переважає 2-а сигнальна система

В. Використовується переважно образний спосіб мислення

Г. Різко виражена здатність до абстрагування

Д. Переважає в мисленні синтетична діяльність

Е. Домінує логічний спосіб мислення

16. У людей розумового типу:

А. В мисленні переважає 1-а сигнальна система

Б. В мисленні переважає 2-а сигнальна система

В. Використовується переважно образний спосіб мислення

Г. Різко виражена здатність до абстрагування

Д. Переважає в мисленні синтетична діяльність

Е. Домінує логічний спосіб мислення

17. Поява стороннього подразника під час здійснення умовного рефлексу приводить до розвитку:

А. Позамежного гальмування

Б. Згасаючого гальмування

В. Диференціровочного гальмування

Г. Зовнішнього гальмування

18. Збільшення сили і тривалості умовного подразника може привести до розвитку:

А. Позамежного гальмування

Б. Згасаючого гальмування

В. Диференціровочного гальмування

Г. Зовнішнього гальмування

19. Для формування мовного способу викладу думки потрібна взаємодія центрів мови, розміщених в більшості людей в корі лівої півкулі. Який порядок залучення їх?

А. Центр Брока – центр Вернике – тім’яна область кори – мотонейрони передцентральної звивини

Б. Центр Вернике – центр Брока – тім’яна область кори – мотонейрони передцентральної звивини

В. Тім’яна область кори – центр Брока – центр Вернике – мотонейрони передцентральної звивини

Г. Центр Вернике – центр Брока – мотонейрони передцентральної звивини.

 

 

20. Людина похилого віку час від часу почала забувати слова. В якому відділі мозку почали розвиватися склеротичні процеси, які приводять до даного стану:

А. В лобових частках великих півкуль

Б. В тім’яній області кори великих півкуль

В. В потиличній області кори великих півкуль

Г. У скроневій області кори великих півкуль

Д. В стовбурі мозку.

21. У хворого відбувся інсульт. Серед інших його прояв у хворого зникла здатність промовляти слова. Де локалізується джерело поразки:

А. В нижньому відділі 3-ї лобової звивини

Б. В задній частині верхньої скроневої звивини

В. В задньому відділі середньої лобової звивини

Г. В кутовій звивині тім’яної частки

 

22. Поразка центра мови Брока приводить до порушення:

А. Рахунку (акалькулії)

Б. Відтворення письмової мови

В. Відтворення усної мови

Г. Поняття усної мови

Д. Поняття письмової мови

 

23. Поразка центра мови Верніке приводить до порушення:

А. Рахунку (акалькулії)

Б. Відтворення письмової мови

В. Відтворення усної мови

Г. Поняття усної мови

Д. Поняття письмової мови

 

24. У хворого відбувся інсульт. Серед інших його прояв у хворого зникла здатність розуміти усну мову. Де локалізується джерело поразки:

А. В нижньому відділі 3-ї лобової звивини

Б. В задній частині верхньої скроневої звивини

В. В задньому відділі середньої лобової звивини

Г. В кутовій звивині тім’яної частки

 

25. У хворого відбувся інсульт. Серед інших його прояв у хворого зникла здатність читати. Де локалізується джерело поразки:

А. В нижньому відділі 3-ї лобової звивини

Б. В задній частині верхньої скроне

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти