ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 1. Митне регулювання в системі державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності України

1. Структура митних органів України.

2. Облік учасників ЗЕД в митних органах.

3. Уніфікація системи регулювання зовнішньої торгівлі, що базується на міжнародних договорах, конвенціях, угодах, правилах.

4. Становлення і розвиток митної політики незалежної України.

 

@ Контрольні питання

1. Складіть та проаналізуйте хронологічний перелік основних законодавчих та нормативно-правових актів, що регламентують зовнішню торгівлю.

2. Розкрийте сутність основних форм зовнішньоторговельної політики держави: протекціонізм та лібералізація.

3. Яку структуру має система митних органів України, та які їх основні функції.

4. Яким чином здійснюється облік учасників зовнішньоекономічної діяльності в митних органах. Складіть перелік документів, необхідних для цього.

 

&Література: [1-27, 42, 45, 51, 68]


Семінарське заняття 2

Тема 2. Митний контроль як один з головних напрямів митного регулювання переміщення через кордон товарів, предметів, фізичних осіб, які перетинають митний кордон України

1. Права і обов’язки громадян, що перетинають митний кордон України.

2. Огляд та передогляд речей, предметів, валюти.

3. Порядок здійснення прикордонного контролю.

4. Поняття та загальна характеристика порушень митних правил. Відповідальність за порушення митних правил. Порядок і терміни оскарження у справах порушення митних правил.

 

@ Контрольні питання

1. Дайте визначення митного кордону України.

2. Проаналізуйте особливі режими митного контролю, наведіть приклади їх застосування.

3. Складіть перелік необхідних документів для митного оформлення товарів, які надходять на територію держави.

4. Назвіть обов’язки митниці щодо роз’яснення митного оформлення товарів і майна.

5. Охарактеризуйте форми декларування та встановлену процедуру декларування товарів та інших предметів.

 

&Література: [7-12, 26, 40, 41, 42]

Семінарське заняття 3-4

Тема 3. Основи митно-тарифного регулювання ЗЕД

1. Економічна доцільність та необхідність регулювання ЗЕД.

2. Порядок нарахування та стягнення мита.

3. Митна вартість товару та методичні підходи до її визначення.

4. Економічні складові митного тарифу.

5. Звільнення від сплати мита.

 

@ Контрольні питання

1. Дайте визначення мита. Перелічить ознаки, за якими його класифікують.

2. Наведіть методику розрахунку рівня номінального та дійсного тарифу.

3. Дайте визначення та методику визначення оптимального тарифу.

4. Яка економічна суть показника ефективного протекціонізму.

 

&Література: [2, 3, 5, 7, 12, 18, 40, 47, 57]


Семінарське заняття 5

Тема 4. Методи та особливості нетарифного регулювання експортно-імпортних операцій

1. Методи розподілу ліцензій при нетарифному регулюванні ЗЕД.

2. Основні відмінності митно-тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності України.

3. Порівняльна ефективність і масштаби застосування митно-тарифних і нетарифних інструментів в практиці міжнародної торгівлі.

 

@ Контрольні питання

1. Дайте визначення та охарактеризуйте приховані нетарифні методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

2. Наведіть приклади застосування інструментів нетарифного регулювання до конкретних товарів.

3. Як визначається економічний ефект від введення тарифної квоти.

4. Охарактеризуйте причини та наслідки застосування режиму “добровільного” обмеження експорту.

 

&Література: [2, 3, 5, 7, 12, 26, 47, 59, 64]

Семінарське заняття 6

Тема 5. Міжнародна нормативно-правова та організаційна основа регулювання митної діяльності держави

1. Сучасна система міжнародного співробітництва з митних питань.

2. Митно-правові аспекти міжнародного співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями.

3. Конвенції, що діють в рамках Всесвітньої Митної Організації.

 

@ Контрольні питання

1. Розкрийте зміст Генеральної угоди по тарифам та торгівлі (ГАТТ).

2. Відповідно до вимог “Incoterms” зробіть розподіл витрат між продавцем і покупцем по всім базисам поставок.

3. За якими критеріями країну відносять до групи, щодо якої діє загальна система преференцій.

4. Чи може країна ефективно здійснювати зовнішньоторговельну діяльність не будучи членом ГАТТ/СОТ?

 

&Література: [22-25, 30, 35, 39, 46, 58]


Семінарське заняття 7

Тема 6. Митні режими та умови їх застосування

1. Характеристика і класифікація митних режимів.

2. Вибір і зміна митного режиму.

3. Переваги та недоліки створення митного союзу в рамках СНД.

 

@ Контрольні питання

1. З якими країнами Україною укладено торговельно-економічні угоди з надання режиму найбільшого сприяння або національного режиму.

2. Чи є доцільним приєднання України до Митного союзу між Росією, Білорусією, Казахстаном, Киргиз станом, Узбекистаном. Обґрунтуйте свою точку зору.

3. У яких випадках економічно доцільним є створення митного союзу?

 

&Література: [2-5, 44, 46, 48, 57, 66, 68]

Семінарське заняття 8

Тема 7. Митні платежі

1. Порядок нарахування і сплати мита.

2. Методика нарахування і сплати митних зборів.

3. Порядок нарахування і сплати ПДВ.

4. Методика нарахування і сплати акцизного збору.

5. Визначення, порядок нарахування і сплати додаткових зборів (екологічний, ветеринарний, карантинний, транспортний і т.і.).

@ Контрольні питання

1. Охарактеризуйте порядок нарахування та стягнення митних платежів.

2. Вкажіть правила заповнення уніфікованої митної декларації МД-1, вантажної митної декларації, валютної декларації.

3. Перелічить категорії осіб, фірм, що користуються пільгами при переміщенні речей та майна через митний кордон.

4. Алгоритм прийняття рішень щодо визначення рівня митних платежів, з країн СНД.

 

&Література: [2, 18, 23-26, 40, 58, 59, 64]


Семінарське заняття 9

Тема 8. Ефективність зовнішньоторговельних операцій в Україні

1. Механізм дії митно-тарифних методів регулювання на зовнішню торгівлю.

2. Розрахунок показників ефективності торгівлі товарами виробничого призначення та товарів широкого вжитку.

3. Розрахунок показників економічної ефективності за співвідношенням цін на виробничому та зовнішньому ринках.

4. Оцінка ефективності з використанням системи показників.

 

@ Контрольні питання

1. Зобразіть графічно механізм впливу митно-тарифних методів регулювання на зовнішню торгівлю.

2. Зобразіть графічно механізм впливу нетарифних методів регулювання на зовнішню торгівлю.

3. Охарактеризуйте показники економічної ефективності експорту і імпорту та порядок їх розрахунку.

4. Дайте оцінку ефективності зовнішньоторговельних операцій в Україні: імпортних та експортних.

 

&Література: [31, 34-36, 41, 42, 60, 66]

Семінарське заняття 10

Тема 9. Документація яка використовується при переміщенні товарів та інших предметів через митний кордон України

1. Порядок митного оформлення ввезення/вивезення товарів та інших предметів через митний кордон України.

2. Митне оформлення тимчасового ввезення транспортних засобів.

3. Порядок митного оформлення іноземних інвестицій/іноземної валюти, валюти України, цінних паперів.

4. Механізм митного оформлення вантажів з гуманітарною допомогою.

 

@ Контрольні питання

1. Складіть перелік документів необхідних для переміщення товарів та предметів через митний кордон України.

2. Санкції, що застосовуються при неправильному оформленні документації.

3. Основні дозволи державних органів, необхідні при митному оформленні вантажів.

 

&Література: [12-17, 25, 29, 39, 46, 60, 64]

Семінарське заняття 11

Тема 10. Державна митна служба України: функції, структура, нормативно-правові основи діяльності

1. Завдання ДМСУ та правова основа її діяльності.

2. Існуюча митна система України та необхідність її реорганізації.

3. Організація митної справи в Україні та організаційна структура митних органів України.

 

@ Контрольні питання

Охарактеризуйте взаємодію Державної митної служби України з іншими органами та установами.

Розкрийте джерела виникнення митної справи та етапи її становлення.

Перспективи розвитку митної справи в Україні.

4. У чому полягають особливості етапу управлінської науки і інформаційних технологій в митній справі.

 

&Література: [5, 7, 22-26, 40, 42, 47, 58, 59, 68]

 

Плани семінарських занять

Заочна форма

Лекція 1. Основи митно-тарифного регулювання ЗЕД

1. Економічна доцільність та необхідність регулювання ЗЕД.

2. Порядок нарахування та стягнення мита.

3. Митна вартість товару та методичні підходи до її визначення.

4. Економічні складові митного тарифу.

5. Звільнення від сплати мита.

 

@ Контрольні питання

1. Дайте визначення мита. Перелічить ознаки, за якими його класифікують.

2. Наведіть методику розрахунку рівня номінального та дійсного тарифу.

3. Дайте визначення та методику визначення оптимального тарифу.

4. Яка економічна суть показника ефективного протекціонізму.

 

&Література: [2, 3, 5, 7, 12, 18, 40, 47, 57]


Лекція 2. Методи та особливості нетарифного регулювання експортно-імпортних операцій

1. Методи розподілу ліцензій при нетарифному регулюванні ЗЕД.

2. Основні відмінності митно-тарифного та нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності України.

3. Порівняльна ефективність і масштаби застосування митно-тарифних і нетарифних інструментів в практиці міжнародної торгівлі.

 

@ Контрольні питання

1. Дайте визначення та охарактеризуйте приховані нетарифні методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

2. Наведіть приклади застосування інструментів нетарифного регулювання до конкретних товарів.

3. Як визначається економічний ефект від введення тарифної квоти.

4. Охарактеризуйте причини та наслідки застосування режиму “добровільного” обмеження експорту.

 

&Література: [2, 3, 5, 7, 12, 26, 47, 59, 64]

Лекція 3. Митні платежі

1. Порядок нарахування і сплати мита.

2. Методика нарахування і сплати митних зборів.

3. Порядок нарахування і сплати ПДВ.

4. Методика нарахування і сплати акцизного збору.

5. Визначення, порядок нарахування і сплати додаткових зборів (екологічний, ветеринарний, карантинний, транспортний і т.і.).

 

@ Контрольні питання

1. Охарактеризуйте порядок нарахування та стягнення митних платежів.

2. Вкажіть правила заповнення уніфікованої митної декларації МД-1, вантажної митної декларації, валютної декларації.

3. Перелічить категорії осіб, фірм, що користуються пільгами при переміщенні речей та майна через митний кордон.

4. Алгоритм прийняття рішень щодо визначення рівня митних платежів, з країн СНД.

 

&Література: [2, 18, 23-26, 40, 58, 59, 64]


Лекція 4. Ефективність зовнішньоторговельних операцій в Україні

1. Механізм дії митно-тарифних методів регулювання на зовнішню торгівлю.

2. Розрахунок показників ефективності торгівлі товарами виробничого призначення та товарів широкого вжитку.

3. Розрахунок показників економічної ефективності за співвідношенням цін на виробничому та зовнішньому ринках.

4. Оцінка ефективності з використанням системи показників.

 

@ Контрольні питання

1. Зобразіть графічно механізм впливу митно-тарифних методів регулювання на зовнішню торгівлю.

2. Зобразіть графічно механізм впливу нетарифних методів регулювання на зовнішню торгівлю.

3. Охарактеризуйте показники економічної ефективності експорту і імпорту та порядок їх розрахунку.

4. Дайте оцінку ефективності зовнішньоторговельних операцій в Україні: імпортних та експортних.

 

&Література: [31, 34-36, 41, 42, 60, 66]


ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Теми, що виносяться на самостійну роботу студентів Література Форми контролю
Оптимальний імпортний тариф. Вільні економічні зони. Вигоди та втрати для країни від приєднання до митного союзу. 2, 3, 5, 7-12, 26, 40, 41, 42 Опитування
Оптимальний експортний тариф. Сучасний стан регулювання зовнішньої торгівлі нетарифними методами. Технічні бар‘єри. 2, 3, 5, 7-12, 26, 44, 47, 59, 64 Опитування
Вимоги Світової організації торгівлі щодо ведення зовнішньої торгівлі. Преференційний режим для країн перехідного періоду. 22, 24, 25, 30, 35, 39, 46, 58 Контрольна робота
Види митних тарифів. Перелік товарів, що підлягають сплаті імпортного мита та ставки мита. Перелік товарів, що підлягають сплаті експортного мита та ставки мита. 2, 3, 5, 7-12, 17, 18, 40, 44, 47, 57 Опитування
Порядок заповнення вантажної митної декларації. Організація митного контролю. 12, 16, 17, 25, 29, 39, 46, 56 Контрольна робота
Перелік країн, щодо яких застосовуються преференційні та пільгові ставки імпортного тарифу. Підстави для звільнення від сплати мита. 21, 22, 26, 40, 41, 42, 47 Опитування
Порядок визначення нормальної вартості. Порядок визначення завданої в результаті демпінгу шкоди. Антидемпінгові заходи, та особливості їх застосування. Антидемпінгові розслідування, що проводяться з ініціативи України. Антидемпінгові розслідування проти товарів, українського походження. 17, 18, 40, 44, 47, 57 Опитування
Сучасний стан митного регулювання імпорту в Україні. Концепція трансформації імпортного тарифу на період до 2010 року. Сучасний стан митного регулювання експорту в Україні. 5, 7, 21, 22, 26, 40, 41, 42, 47 Контрольна робота

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ

1. Історія митної справи в Україні.

2. Основні сучасні теорії митного регулювання.

3. “Контрабанда” як порушення митних правил перетину кордону України.

4. Контроль за переміщенням наркотиків як функція митних органів України.

5. Митний союз: теорія і практика.

6. Характеристика основних міжнародних документів, що регулюють торговельні відносини між країнами.

7. Аналіз законодавства, що регламентує зовнішньоекономічну діяльність в Україні.

8. Приведення законодавства України у відповідність із принципами, нормами і правилами ГАТТ.

9. Перспективи та наслідки приєднання України до ГАТТ / СОТ.

10. Проблеми співробітництва в галузі митного регулювання між державами - членами СНД.

11. Функціонування митного союзу в рамках СНД.

12. Порівняльна характеристика митно-тарифних та нетарифних інструментів регулювання зовнішньої торгівлі.

13. Інструменти нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, що використовуються а Україні.

14. “Аукціон квот” як інструмент впливу та регулювання державою зовнішньої торгівлі.

15. Значення та основні завдання Закону України "Про Єдиний митний тариф".

16. Порядок митного оформлення, митного контролю за переміщенням через кордони національної валюти України, іноземної валюти, валютних цінностей, ювелірних виробів.

17. Предмети, заборонені до ввезення, вивезення, транзиту через митну територію України.

18. Переміщення через митний кордон предметів, що підлягають фітосанітарному контролю.

19. Порядок ввезення в Україну та митний контроль транспортних засобів.

20. Декларування товарів та інших предметів, що перетинають митний кордон України.

21. Митні ліцензійні склади в Україні: поняття та призначення.

22. Порушення митних правил: ознаки, класифікація, відповідальність.

23. Поняття контрабанди та відповідальність осіб за її здійснення.

24. Стандартизація та сертифікація як приховані методи регулювання зовнішньої торгівлі.

25. Проблеми визначення країни походження товару, що підлягає митному оформленню.

26. Механізм обчислення та сплати митних зборів при перетинанні митного кордону України.

27. Особливості митного регулювання операцій з товарами та майном, що надходять для використання у вільних економічних зонах.

28. Система митних органів країн ЄС.

29. Особливості митного законодавства Прибалтійських країн.

30. Особливості митної системи в країнах Східної Європи.

31. Особливості діяльності митних служб в країнах близького Сходу.

32. Митне регулювання діяльності в рамках прикордонного співробітництва в Україні.

33. Перспективи митного співробітництва України на міжнародному рівні з основними економічними угрупованнями провідних країн світу.

34. Оцінка ефективності зовнішньоторговельних операцій в Україні: імпортних та експортних.

35. Реорганізація Державної Митної служби України, як органу регулювання ЗЕД.

 

 

Методичні рекомендації

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти