ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


до здійснення індивідуальної роботи

 

Зміст індивідуальної роботи студента

1. Вивчення питань тем навчальної програми дисципліни відповідно установчих лекцій, вказівок викладача та використовуючи навчальну літературу. Підготувати відповіді на контрольні питання, які наведені після кожної з тем семінарських занять.

2. Вивчення законодавчих та нормативних актів та міжнародних правил, що наведені у списку літератури. Використовувати акти при підготовці відповідей на контрольні питання. Підготувати анотації актів обсягом до однієї сторінки А-4.

3. Використовуючи відповіді на контрольні питання та анотації законодавчих актів підготувати доповіді на семінарські заняття.

4. У випадку неможливості виступу на семінарських заняттях підготувати реферат.

 

Вказівки до підготовки рефератів

Реферат виконується на одну з тем, обрану за власним бажанням студента.

Реферат повинен містити огляд літератури і статей з періодичної преси, а також законодавчих та нормативних документів. Загальний обсяг реферату 10 – 15 аркушів формату А–4.

Зміст реферату:

· Вступ – 1 сторінка;

· Основна частина – 8-10 сторінок;

· Висновки – 1 сторінка;

· Список літератури;

· Додатки.

Вступ повинен містити: предмет вивчення, актуальність питання, мету написання реферату, задачі що вирішуються у рефераті, інформаційну базу написання.

При написанні основної частини доцільно користуватись навчальною літературою, періодичною пресою, законодавчими актами, міжнародними правилами.

Висновки доцільно підготувати у вигляді резюме роботи.

У списку літератури необхідно вказати навчальну літературу, статті із періодичної преси, законодавчі акти і т.д. Тобто всі посібники, якими користувався під час написання реферату.

У додатках розміщуються статистичні дані, розрахункові таблиці, графіки, приклади розробки документів.

ОРІЄНТОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ до заліку

 

1. Сучасна система державного регулювання міжнародної торгівлі та її особливості в Україні.

2. Законодавча та нормативна база, що забезпечує регулювання ЗЕД.

3. Органи державного регулювання ЗЕД та система методів державного регулювання торгівлі.

4. Реорганізація Державної Митної служби України, як органу регулювання ЗЕД. Її завдання та правова основа.

5. Облік учасників ЗЕД в митних органах. Становлення і розвиток митної політики незалежної України.

6. Поняття митної території, зони митного контролю.

7. Режим “зони митного контролю”.

8. Огляд та передогляд речей, предметів, валюти. Порядок здійснення прикордонного контролю.

9. “Контрабанда” та перелік предметів, заборонених для вивезення за межі території України.

10. Поняття та загальна характеристика порушень митних правил.

11. Відповідальність за порушення митних правил. Порядок і терміни оскарження у справах порушення митних правил.

12. Економічна доцільність та необхідність регулювання ЗЕД.

13. Поняття та сутність митного тарифу, як найважливішого економічного інструменту регулювання зовнішньої торгівлі.

14. Торгівля й інтереси виробників. Зміна надлишку виробників.

15. Торгівля й інтереси споживачів. Зміна споживчого надлишку.

16. Структура митного тарифу України.

17. Види мита.

18. Оптимальна ставка імпортного та експортного тарифу.

19. Спеціальне мито. Поняття спеціального мита. Випадки застосування спеціального мита. Порядок визначення розміру спеціального мита.

20. Компенсаційне мито. Поняття компенсаційного мита. Випадки застосування компенсаційного мита. Порядок визначення розміру компенсаційного мита.

21. Порядок обкладення компенсаційним митом. Наслідки його запровадження.

22. Порядок обкладення спеціальним митом. Наслідки його запровадження.

23. Митна вартість товару та методичні підходи до її визначення.

24. Економічні складові митного тарифу.

25. Звільнення від сплати мита.

26. Особливості тарифного регулювання імпортних операцій у ЄС і США.

27. Митне регулювання експорту в Україні.

28. Митне регулювання імпорту в Україні.

29. Поняття і інструменти нетарифного регулювання ЗЕД.

30. Класифікація нетарифних інструментів регулювання експортно-імпортних операцій.

31. Способи розподілу імпортних і експортних ліцензій.

32. Світова практика використання нетарифних інструментів митного регулювання.

33. Порівняльна ефективність і масштаби застосування митно-тарифних і нетарифних інструментів в практиці міжнародної торгівлі.

34. Вимоги ГАТТ/СОТ щодо застосування інструментів регулювання ЗЕД.

35. Міжнародна конвенція про спрощення і гармонізацію митних процедур.

36. Митна конвенція про міжнародні перевезення вантажів із застосуванням МДП.

37. Координація тарифної політики між країнами. Зона вільної торгівлі і митний союз.

38. Економічні санкції і торгове ембарго.

39. Декларування та митне оформлення товарів.

40. Визначення країни походження товарів.

41. Поняття, сутність, види і значення митних режимів.

42. Характеристика і класифікація митних режимів.

43. Вибір і зміна митного режиму.

44. Митні платежі як джерело надходжень до державного бюджету.

45. Класифікація митних платежів.

46. Механізм розрахунку і стягнення митних платежів.

47. Порядок нарахування і сплати мита.

48. Порядок нарахування і сплати митних зборів.

49. Порядок нарахування і сплати ПДВ.

50. Порядок нарахування і сплати акцизного збору.

51. Додаткові збори: екологічний, ветеринарний, карантинний, транспортний.

52. Методи аналізу ефективності зовнішньоторговельних операцій.

53. Вплив митно-тарифних засобів регулювання на зовнішньоекономічну діяльність.

54. Механізм дії митно-тарифних методів регулювання зовнішньої торгівлі.

55. Показники економічної ефективності експорту і імпорту, порядок їх розрахунку.

56. Розрахунок показників ефективності торгівлі товарами виробничого призначення та товарів широкого вжитку.

57. Розрахунок показників економічної ефективності за співвідношенням цін на виробничому та зовнішньому ринках.

58. Оцінка ефективності з використанням системи показників.

59. Оцінка ефективності зовнішньоторговельних операцій в Україні: імпортних та експортних.

60. Документи, що вимагаються при експортно-імпортному оформлені товарів.

61. Транспортні документи.

62. Комерційні і страхові документи.

63. Офіційні та інші фінансові документи.

64. Реорганізація митної системи України.

65. Створення державної митної служби в Україні.

66. Митна політика України.

67. Ключові поняття митної справи. Організація митної справи в Україні та організаційна структура митних органів України.

68. Завдання ДМСУ та правова основа її діяльності.


Рекомендована література

Правові та нормативні акти:

1. Закон України «Про деякі питання оподаткування підакцизних товарів)) від 16.11.95. №432/95-ВР.

2. Закон України «Про єдиний митний тариф» зі змінами та доповненнями від 11.02.05 № 2097-ХП.

3. Закон України «Про заходи по забезпеченню контролю за переміщенням товарів транзитом через територію України» від 14.06.03 №614/96.

4. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» // Голос України.— 2004.— 16 квітня.

5. Закон України «Про митну справу в Україні» від 25.06.03 № 1262-ХІІ.

6. Закон України «Про операції з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічних операціях» від 15,09.95 № 327/95-ВР,

7. Закон України «Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій в галузі зовнішньоекономічної діяльності» від 23.01.95 №351-ХІУ.

8. Наказ Державного митного комітету України «Про декларування товарів, що переміщуються через територію України» від 21.09.95 № 460.

9. Наказ Державного митного комітету України «Про затвердження Порядку ведення обліку суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності в митних органах» від 31.05.96. № 237.

10. Наказ Державної митної служби України «Про затвердження Інструкції про порядок стягнення ввізного (імпортного) мита» від 23.06.97 №344.

11. Наказ Державної митної служби України «Про затвердження Положення про надання незалежними фінансовими посередниками фінансових гарантій митним органам при митному оформленні товарів, які ввозяться за попередньою вантажною митною декларацією» від 29.06.98 №447.

12. Наказ Державної митної служби України «Про затвердження Типової технології митного контролю і митного оформлення товарів і інших предметів» від 30.12.98 № 828.

13. Постанова Кабінету Міністрів України «Про вдосконалення контролю якості і безпеки харчових продуктів» від 09.11.96 № І371.

14. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку шляхів і напрямків транзиту підакцизних товарів через територію України і пункти на митному кордоні, через які здійснюється ввіз і вивіз цих товарів, І граничні терміни транзиту підакцизних, товарів автомобільним і залізничним транспортом через територію України» від 06.05.96 Х° 484.

15. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку внесення Податку на додану вартість у бюджет під час ввозу (пересилки) товарів на митну територію України”; від 02.04,98 №417.

16. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку митного оформлення імпортних товарів (продукції), які підлягають обов'язковій сертифікації в Украйні» бід 04.11.97 № 1211.

17. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил ввозу транспортних засобів на територію України» від 31.05.94 №341.

18. Постанова Кабінету Міністрів України «Про ставки митних зборів» від 27.01.04 №52.

19. Постановление Кабинета Министров Украины «О создании территориальных таможенных управлений» Л» 465 от 08.07.94. — В кн.: Энциклопедия таможенного дела. — Т. 1. — К., 1996. — С. 444.

20. Указ Президента України «Про заходи по вдосконаленню кон'юнктурно-цінової політики у сфері зовнішньоекономічної діяльності) від 10.02.96 №124/96.

21. Указ Президента України «Про Положення про державну митну службу України» від 12.12.04 № 126/97.

22. Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ). — В кн.: Энциклопедия таможенного дела. — Т. 1. — К., 2003. — С. 94-140.

23. Декрет Кабінету Міністрів України «Про Єдиний митний тариф України. від 11.01.93 № 4-93.

24. Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров. — В кн.; Энциклопедия таможенного дела. — Т. 1. — К., 1996. — С. 141-156.

25. Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур. — В кн.: Энциклопедия таможенного дела. — Т. 1. — К., 1996. — С. 157-317.

26. Митний кодекс України: Постанова Верховної Ради України // Голос України. — 2005. — 25 березня.

 

Основна література:

27. Бесова Л. В. и др. Таможенная статистика: Учебн. пособие. — М., 2001.

28. Бураковський І. Теорія міжнародної торгівлі. — К.: Основи, 2005.

29. Бякин Г, Л., Еременко В. Г., Кузин В. А., Мосин В. В., Шамахов В. А. Таможенный брокер. — СПб., 1998.

30. Внешнеэкономическая деятельность предприятия / Под ред. Л.Е. Строповского. — М.: Закон и право, 2003.

31. Герчикова И. Н. Международное коммерческое дело. — М.: Банки и биржи ЮНИТИ, 1991.

32. Грачев Ю. Н., Плотников Ю. Н. Практика внешнеэкономической деятельности: Рекомендации отечественным предпринимателям. — М.: МО, 1994.

33. Гринько И. С. Внешнеторговые сделки. — Сумы: Реал, 2002.

34. Дюмулен И. И. Всемирная Торговая Организация. — М.: ТПП России, 1997.

35. Единая товарная номенклатура внешней торговли стран-членов СЭВ. —М.: Секретариат СЭВ, 2005.

36. Експорт. Імпорт. Транзит: митне оформлення товарів / Упорядник О. В. Старцев. — К.: Істина, 2004. — 352 с.

37. Ершов А. Д. Международные таможенные отношения: Учгбн. пособие. — СПб.: ИВЭСЭП, С.-Петгрб. филиал им. В. Б. Бобкова, Знание, 2000. —207с.

38. Ершов А. Д. Основы управления и организация в таможенном деле: Учебн. пособие. — СПб.: ИВЭСЭП, С.-Петерб. филиал РТА им. В. Б. Бобкоза, Знание, 1999.

39. Законодательные акты Украины по внешнеэкономической деятельности и иностранным инвестициям (валютное регулирование — К., 1994.

40. Зачесова Г. М. Курс лекции “Экономика таможенного дела”: Учебн. пособие. — СПб.: С.-Петерб. филиал им. В. Б. Бобкова, 2004.

41. Киреев А. П. Международная экономика: В 2-х частях: Учебн. пособие. — М., 1997.

42. Международная документация по внешнеэкономической деятельности: Справочник предпринимателя. — М.: Скарабей, 2004. — 207с.

43. Основы таможенного дела / Под ред. В. Г. Драганова. — М.: Экономика, 2005.

44. Пебро М. Международные экономические, валютно-финансовые отношения. — М.: Прогресс-Универсал, 1994.

45. Право международной торговли: Словарь-справочник / Под ред. Б. И. Пучинского. — М.: Славия, 1997.

46. Романов Ю. А. Статистика внешней торговли. — М.: Междунар. отношения, 1974.

47. Рыбалкип В. Е. Международные экономические отношения: Учебник. — М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1998.

Додаткова література:

48. Савинов Ю. А. Как продать товар на внешнем рынке. — М.: Мысль, 1990.

49. Смит А. Исследования о природе и принципах богатства народов. — М., 1962.

50. Соколенка С. І. Глобалізація і економіка України. — К.: Логос, 1999.

51. Соколенка С. /. Сучасні світові ринки і Україна. — К.: Демос, 2003. — 354с.

52. Таможенное законодательство Украины: Сб. норм, актов с изменениями и дополнениями по состоянию на 20 апреля 2000 года. — Харьков: ООО «Одиссей», 2000. — 608 с.

53. Таможснно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности в Украине. 1996: Сб. норм, актов / Сост. И. П. Рамусь, С. Н. Кульвачная. — К,: Блиц-Информ, 1996. — 336 с.

54. Терещенко С., Науменко В Основи митного законодавства в Україні: теорія і практика: Навч. посібник для студентів вищих та сер. спец. навч. закладів. — К.: АТ «Август», 1999. — 296 с.

55. Українська митниця: 36. норм, та законодавчих документів / Укладач М. С. Муравйов — К.: Лібра, 2004.

56. Управління зовнішньоекономічною діяльністю / За ред. А. I. Кредісова. — К.: Фенікс, 1996.

57. Фамипский И. П. Основы внешнеэкономических знаний. — М : МО, 1994.

58. Фомичев Б. И. Международная торговля: Учебник. — М.: Инфра-М, 1998.

59. Шмиттгофф К Экспорт: право и практика международной торговли.— М.: Юридическая литература, 1995.

60. Владимиров К.Н., Бордачова В.Ю. Митне регулювання: Навчальний посібник. – 2-ге вид. – Херсон: Олді-плюс, 2002. – 336 с.

61. Кириченко О., Кавас І., Ятченко А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. – К.: Видавничий дім “Фінансист”, 2000. – 636 с.

62. Світова економіка та міжнародні економічні відносини / М.П.Крачило (підгот.); Федерація профспілок України, Інститут туризму. - К., 1997. - 204с.

63. Світовий ринок товарів та послуг: товарна структура: Навч. посібник / А.А.Мазаракі, Н.П.Ващенко, Є.М.Воронова та ін.; А.А.Мазаракі (заг. ред.); Інститут змісту та методів навчання, Київський державний торгово-економічний університет. - К., 1996. - 80с.

64. Розвиток зовнішньої торгівлі України та її економічна безпека / В.Г.Андрійчук, О.С.Власюк, А.І.Моній, В.П.Тітаренко; Національний інститут стратегічних досліджень. - К.: НІСД, 1996. - 148с.

65. Бураковський І. Теорія міжнародної торгівлі. - К.: Основи, 1996. - 241с.


 

ЗМІСТ

1. Вступ 3

2. Навчально-тематичний план 5

3. Навчальна програма 6

4. Плани лекційних занять (денна форма навчання) 8

5. Плани лекційних занять (заочна форма навчання) 10

6. Плани семінарських занять (денна форма навчання) 12

7. Плани семінарських занять (заочна форма навчання) 17

8. Завдання для самостійної роботи студентів 20

9. Методичні рекомендації до здійснення індивідуальної роботи 22

10. Орієнтовні питання для підготовки до заліку 23

11. Рекомендована література 26


 

Підписано до друку 16.02.07. Формат 60х84/16.

Ум. друк. арк. 1,1. Тираж 100 прим. Зам. № 556.

 

УНІВЕРСИТЕТ СУЧАСНИХ ЗНАНЬ

03150 Київ, вул. Велика Васильківська, 7/3.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти