ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Дослідження роботи лічильника

 

1 Мета роботи: вивчення особливостей роботи чотирирозрядного асинхронного лічильника на основі ІМС К155ИЕ5

2 Апаратура та прилади: ПЕОМ, програма Electronics Workbench, ІМС SN7493 - аналог ІМС К155ИЕ5

 

3 Схема дослідження:

 

Рисунок 1 - Умовне позначення і структурна схема ИМС К155ИЕ5 (аналог SN7493)

Рисунок 2 - Схема дослідження роботи лічильника

 

Основні теоретичні положення

ІМС К155ИЕ5 (аналог SN7493) є чотирирозрядним двійковим асинхронним лічильником імпульсів. Лічильник виконаний на основі чотирьох двоступінчастих синхронних JK-тригерів, включених за схемою Т-тригерів. Даний лічильник є асинхронним, тому що в схемі немає єдиного тактового сигналу для всього лічильника.

Лічильник ИЕ5 має два лічильних входи (СКА і СКВ) і два входи установлення нуля (R01 і R02). Вхід QА внутрішньо не з’єднаний з іншими тригерами схеми. Це дає можливість використовувати схему в двох незалежних режимах роботи:

- як чотирирозрядний двійковий лічильник, коли вхідні лічильні імпульси надходять на тактовий вхід СКА (вихід QА- QD). На виходах здійснюється операція розподілу на 2, 4, 8, 16;

- як трирозрядний двійковий лічильник, коли вхідні лічильні імпульси надходять на тактовий вхід СКВ (виходи QB - QD).

Перший тригер, не з’єднаний з іншими тригерами схеми, можна використовувати як елемент для функції розподілу на два (вихід QА).

Входи встановлення в нуль R01 і R02 забезпечують припинення лічення та повертають усі чотири тригери в стан низького рівня напруги при одночасному надходженні на їх входи високого рівня напруги.

При операції лічення на одному або на обох одночасно входах встановлення в нуль має бути потенціал низького рівня.

Недоліком таких лічильників є їх послідовне спрацьовування, що спричиняє запізнювання спрацьовування останнього лічильника щодо тактового сигналу першого лічильника.

 

Послідовність виконання роботи

5.1 Вивчити принципову схему лічильника. Назвати елементи, з яких складається схема, і пояснити принцип роботи лічильника.

5.2 Назвати входи і виходи лічильника та пояснити їх призначення.

5.3 Дослідити роботу лічильника з операцією розподілу на 2 на базі першого незалежного тригера. Для цього поставити перемикачі в наступні положення:

Z →X →0; Space→B →0.

Подаючи за допомогою перемикача А послідовність вхідних тактових імпульсів 0 і 1, замалювати діаграми вхідного (СКА) і вихідного (QА) сигналів. Проаналізувати результат.

5.4 Дослідити роботу трирозрядного лічильника з операцією розподілу на 8 на базі другої групи тригерів. Для цього поставити перемикачі в наступні положення:

Z →X →0; Space→B, А→0.

Подаючи за допомогою перемикача В послідовність вхідних тактових імпульсів 0 і 1, замалювати діаграми вхідного (СКВ) і вихідних (QВ, QС, QD) сигналів. Проаналізувати результат.

5.5 Дослідити роботу чотирирозрядного лічильника з операцією поділу на 16. Для цього поставити перемикачі в наступні положення:

Z →X →0; Space→А.

Подаючи за допомогою перемикача А послідовність вхідних тактових імпульсів 0 і 1, спостерігати послідовність підрахунку від 0 до 15. Скласти таблицю зміни логічних рівнів імпульсів вхідного (СКА) і вихідних (QА, QВ, QС, QD) сигналів. Проаналізувати результат.

5.6 Перевірити функцію встановлення в 0 тригерів лічильника. Для цього при наявності результатів підрахунку на виходах лічильника за попередніми пунктами встановити перемикачі Z →X →1.

5.7Перевірити можливість роботи трирозрядного лічильника на тригерах В, С, D з операціями ділення на 2 та на 4. Для чого встановити перемикачі Z →D; Space→B, А→0.

Для перевірки операції ділення на 2 перемикач D поставити в положення D→:2, для операції ділення на 4 D→:4. Подав

Подаючи за допомогою перемикача В послідовність вхідних тактових імпульсів 0 і 1, замалювати діаграми вхідного (СКА) і вихідних для кожної операції ділення (QВ) і (QВ, QС) сигналів.

 

Зміст звіту

- титульний лист з назвою роботи та її виконавцем;

- мета роботи;

- перелік приладів і схема дослідження лічильника;

- пояснення призначень елементів схеми і принципу роботи лічильника;

- часові діаграми і таблицю підрахунку імпульсів лічильником;

- висновки з аналізом отриманих результатів.

 

7 Контрольні питання

1. Які види лічильників існують?

2. Які основні параметри лічильників?

3. До якого типу належить лічильник в даній роботі?

4. Як можна встановити лічильник в початковий стан?

5. Чим відрізняються між собою підсумовуючий та віднімаючий лічильники?

6. Що таке реверсивний лічильник?

7. Принцип побудови десяткових лічильників?

 

Література

8.1 Ю.П. Колонтаєвський, А.Г. Сосков, “Промислова електроніка та мікросхемотехніка: теорія і практикум.».- К.: «Каравела», 2003. - 368 с.

8.2 Матвієнко М.П., Розен В.П., Комп'ютерна схемотехніка. Навчальний посібник. – К.: Видавництво Ліра-К, 2012.- 192 с.

8.3 Рябенький В.М. Жуйков В.Я. Цифрова схемотехніка. –Львів: Новий світ-2009.-736 с.Джонс М.Х. Электроника-Практический курс. М.: Техносфера, 2006. – 512 с.

 

Список літератури

 

 

1 Бойко В.І., Гуржій А.М. Основи схемотехніки електронних систем. – К.: Вища шк., 2004. - 527с.

2 Браммер Ю.О., Пащук И.Н. Импульсная техника.-М.: Высшая школа, 1985.

3 Головин О.В., Кубицкий А.А. Электронные усилители.-М.: Радио и связь, 1985.

4 Калабеков Б.А. Цифровые устройства и микропроцессорные системы.- М.: Горячая линия - Телеком, 2002.

5 Колонтаєвський Ю.П., Сосков А.Г. Промислова електроніка та мікросхемотехніка.-К.: Каравела, 2003.

6 Скаржепа В.А., Сенько В.И. Электроника и микросхемотехника.- К.:Вища шк., 1989

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти