ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 5. ДОДРУКАРСЬКІ ТА ДРУКАРСЬКІ ПРОЦЕСИ

1. Додрукарські процеси і настільні видавничі системи (НВС).

2. Складові НВС.

3. Основні риси технологічного процесу друкування.

4. До питання про друкарські машини: найважливіші пристрої друкарських машин; типи друкарських машин відповідно до будови друкарських пристроїв (тигельні, плоскодрукарські, ротаційні).

 

Тема 6. ЕТАПИ ПОЛІГРАФІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

1. Етапи додрукарської підготовки видання.

2. Технології друку

3. Основні риси технологічного процесу друкування

4. Типи друкарських машин у поліграфії

Тема 7. БРОШУРОВАЛЬНО-ПАЛІТУРНІ ПРОЦЕСИ ПІСЛЯДРУКАРСЬКА ОБРОБКА ВИДАНЬ

1. Брошуровально-палітурні процеси.

2. Етапи брошуровально-палітурних процесів: зіштовхування, розрізування, фальцювання віддрукованих аркушів і пресування зошитів;

3. Комплектування, скріплення і обробка книжкових блоків;

4. Виготовлення видань в обкладинках;

5. Виготовлення видань в оправах;

6. Штрихування і планування готових видань.

7. Схеми брошуровально-палітурних процесів при виготовленні видань в обкладинках і оправах.

8. Палітурні матеріали. Етапи брошуровально-палітурних процесів: зіштовхування, розрізування, фальцювання віддрукованих аркушів і пресування зошитів;

9. Комплектування, скріплення і обробка книжкових блоків;

10. Виготовлення видань в обкладинках; в оправах.

11. Палітурні матеріали.


ТЕМИ І ПЛАНИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1. ІСТОРІЯ ПОЛІГРАФІЇ, ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ.
МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КУРСУ

1. Поняття про поліграфію. Поліграфічний процес та його етапи.

2. Історичні аспекти поліграфії.

3. Види поліграфічної продукції.

4. Сучасний стан поліграфії в Україні.

Завдання для самостійної роботи

1. У мережі Інтернет відшукайте інформацію про давні технології друку.

2. У мережі Інтернет знайдіть визначення «поліграфія», «поліграфічний процес» , «етапи поліграфії».

3. У мережі Інтернет знайдіть визначення різних видів друку.

 

Запитання для самоперевірки

1. Назвіть основні види друку. Дайте їх визначення.

2. Дайте визначення термінам «оперативна», «мала», «велика поліграфія».

3. Назвіть основні статті витрат у поліграфії.

Рекомендована література: основна – 10, 11.

Тема 2. СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПОЛІГРАФІЇ

1. Ринок поліграфічних послуг в Україні.

2. Книжкове та газетно-журнальне виробництво. Сучасний стан.

3. Поліграфічні виставки в Україні.

 

Завдання для самостійної роботи

1. Посилаючись на опрацьовані книги та фахові періодичні видання, навести у вигляді таблиць, діаграм, графіків дані щодо сучасного стану і тенденцій розвитку вітчизняної та зарубіжної поліграфії. Стисло прокоментувати .

2. Охарактеризувати тематику, особливості фахової періодики.

3. Опишіть поліграфічні виставки України.

 

Запитання для самоперевірки

1. Які існують етапи поліграфічного виробництва?

2. Назвіть тенденції целюлозно-паперової галузі.

3. Перелічите способи маркетингу в поліграфічній промисловості.

4. Перелічте провідні поліграфічні підприємства.

Рекомендована література: основна – 5, 9; додаткова – 21, 22, 23, 30

Тема 3. КОЛІР У ПОЛІГРАФІЇ. КОЛЬОРОПОДІЛ

1. Природа кольору.

2. Основні кольорові схеми. Бітність кольору.

3. Кольороподіл як один з поліграфічних процесів.

4. Кольорова корекція.

Завдання для самостійної роботи

1. Ознайомтесь з принципом кольорових схем CMYK, RGB, Pantone.

2. Визначіть особливості роботи з кольоровими об’єктами залежно від способу друку (офсет, цифровий друк, високий тощо).

3. Ознайомтесь з принципом кольороподілу.

Запитання для самоперевірки

1. Дайте визначення кольорових схем CMYK, RGB, Pantone.

2. Чим відрізняються субстративний та адитивний способи передачі кольору?

3. Які проблеми супроводжують роботу з кольоровою продукцією в поліграфії?

Рекомендована література: основна – 5, 9; додаткова – 21, 22, 23, 30

Тема 4. ОСНОВНІ ТА СПЕЦІАЛЬНІ СПОСОБИ ДРУКУ

 

1. Основні види друку.

2. Спеціальні види друку.

3. Технології Computer-to-plate, Computer-to-paper. 3D друк.

Завдання для самостійної роботи.

1. Знайдіть зразки різних способів друку.

2. Підготуйте доповідь на теми: Сфера застосування основних способів друку, Особливості цифрового друку, Сфера застосування спеціальних способів друку.

3. Намалюйте схему друкарської форми для високого друку. Стисло прокоментуйте схему.

4. Намалюйте схему друкарської форми для офсетного друку. Стисло прокоментуйте схему.

5. Намалюйте схему друкарської форми для глибокого друку. Стисло прокоментуйте схему.

Запитання для самоперевірки

1. Дайте характеристику основних способів друку (високий, глибокий, плаский)

2. Дайте характеристику спеціальних способів друку

3. Сфера застосування різних способів друку

4. Особливості технології цифрового друку

5. Доцільність використання певних видів друку при випуску видавничої продукції.

 

Рекомендована література: основна – 5, 9, 4, 7; додаткова – 16, 27, 32

Тема 5. ДОДРУКАРСЬКІ ТА ДРУКАРСЬКІ ПРОЦЕСИ

1. Настільні видавничі системи.

2. Поліграфічний етап створення книжкової продукції: від оригінал-макету до пакування.

3. Залежність поліграфічних процесів від технологій друку.

Завдання на самостійну роботу

Дайте визначення поліграфічній продукції, а також процесам її створення відповідно до ДСТУ 3018-95 «Видання. Поліграфічне виконання», ДСТУ 3772-98, ДСТУ 3003-95 «Технологія поліграфічних процесів. Терміни та визначення», ДСТУ 2101-92 «Папір. Терміни та визначення»; ДСТУ 2628-94 «Обробляння тексту. Терміни та визначення» (не прикладі одного видання)

Рекомендована література: основна – 5, 9; додаткова – 24, 25, 28

 

Тема 6. ЕТАПИ ПОЛІГРАФІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

1. Стандартизація поліграфічного виробництва

2. Браки в додрукарській підготовці видання.

Завдання для самостійної роботи

Знайдіть та прокоментуйте відповідно до ДСТУ 3018-95 «Видання. Поліграфічне виконання», ДСТУ 3772-98, ДСТУ 3003-95 «Технологія поліграфічних процесів. Терміни та визначення» браки видавничої продукції.

Запитання для самоперевірки

1. Дайте визначення поняттю «поліграфічний брак».

2. Які етапи та технології поліграфічного виробництва Ви можете назвати?

Рекомендована література: основна – 5, 9; додаткова – 21, 22, 23, 30

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ

Тема 8. Брошурувально-палітурні процеси

1. Обкладинки

2. Палітурка

3. Суперобкладинки

Завдання:

1. Прочитати ГСТУ 29.4-2001 «Обкладинки та палітурки. Типи»

2. На прикладі кількох книг описати відмінності між різними типами обкладинок та палітурок.

3. На прикладі двох-трьох книг проаналізувати функції різних суперобкладинок.

Тема 9. ПОЛІГРАФІЧНІ ПРИЙОМИ ОЗДОБЛЕННЯ ДРУКОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ

 

Поліграфічні прийоми оздоблення друкованої продукції

· лакування і типи лаків;

· припресування плівки;

· ламінування;

· тиснення

· фігурна висічка;

· декалькоманія;

· металізація;

· бронзування.

1. Оздоблення окремих конструктивних елементів книги

· способи оформлення блоків;

· форзац як художній елемент книги;

· оздоблення обкладинок і оправ;

· оздоблення суперобкладинок і футлярів.

3.Палітурні матеріали для оздоблення друкованої продукції.

 

Завдання:

1. Опрацювати ГСТУ 29.5-2001 «Видання книжкові. Поліграфічне виконання. Загальні технічні вимоги».

2. Описати поліграфічні прийоми оздоблення зразка друкованої продукції.

 

Рекомендована література: основна – 1, 5, 9; додаткова – 15, 26, 31

 

Тема 10. Додаткові елементи оформлення видання

1. Закладинки

2. Манжетки

3. Футляри

4. Інші елементи

Завдання:

1. Принести зразки закладинок, футлярів, манжеток тощо. Проаналізувати призначення та якість видавничої підготовки і поліграфічного виконання.

 

Тема 11. Папір та картон у поліграфічному виробництві

1. Витратні матеріали.

2. Папір як витратний матеріал.

· Виробництво паперу.

· Умови зберігання паперу.

· Властивості паперу.

· Класифікація друкарських паперів.

· Крейдований папір: рекомендації щодо практичного використання.

3. Картон

Завдання:

1. Визначити види паперу і картону різних видань. Проаналізувати доцільність використання того чи іншого матеріалу.

Рекомендована література: основна – 3, 6, 5, 9; додаткова – 3, 19, 26, 33

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти