ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Тема 12. Інші витратні матеріали у поліграфічному виробництві

1. Фарби, лаки

2. Друкарські форми

3. Баладеки, балакрони

4. Тканина

5. Матеріали для скріплення блоків (нитки, клей, пружини тощо)

6. Палітурний картон

7. Інші матеріали

Завдання:

1. Підготувати мультимедійну презентацію про один із матеріалів для поліграфії (ілюстративний матеріал, сфера застосування, основні виробники, поширеність в Україні тощо).

 

Тема 13. Самвидав

 

1. Книги

2. Альбоми

3. Листівки

4. Інші видання ручної роботи

Завдання:

1. Виготовити книгу, альбом чи комплект листівок ручної роботи

Або:

2. Підготувати презентацію про один із видів самвидавної літератури в Україні чи поза її межами.

Модуль 4. Особливості поліграфічної галузі: організаційний аспект

Тема 14. КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ПОЛІГРАФІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА. КВАЛІЛОГІЯ ВИДАННЯ

Лекція

План

1. Критерії оцінювання якості видання

2. Системний аналіз видання

3. Оцінка якості поліграфічного виробництва

4. Типи поліграфічного браку

 

 

Завдання

1. Знайти та охарактеризувати випадки поліграфічного браку у видавничій продукції.

Тема 15. Оформлення замовлення в поліграфічному підприємстві

1.Процедура оформлення замовлення на поліграфічному підприємстві

2.Форми для замовлення.

 

Завдання

1. Заповнити форму замовлення на одному з поліграфічних підприємств. Отримати розрахунок вартості вказаного тиражу.

Тема 15. Посадові обов’язки працівників поліграфічного підприємства

1. Посадові обов’язки директора поліграфічного підприємства

2. Посадові обов’язки менеджера

3. Посадові обов’язки дизайнера

4. Взаємодія різних відділів на поліграфічному підприємства

Завдання

1. Поспілкуватися з працівником поліграфічного підприємства. Описати його описові обов’язки, основні труднощі в роботі, необхідні уміння й навички.

ТЕМА 16. Електронні видання як наступники класичного паперового видання

1. Види електронних видань

2. Найкращі зразки українських електронних видань

3. Закордонні електронні видання


ТЕМИ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Тема. СУЧАСНИЙ СТАН ПОЛІГРАФІЇ В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ

1. Охарактеризуйте поліграфічний процес і його етапи

2. Перелічіть види поліграфічної продукції

3. Назвіть принципи структурування видавничо-поліграфічного комплексу

4. Охарактеризуйте ринок способів друку

5. Проаналізуйте способи маркетингу в поліграфічній промисловості

6. Яким чином відбувається підготовка спеціалістів?

7. Сучасний стан поліграфії в Україні.

8. Назвіть провідні поліграфічні підприємства

9. Охарактеризуйте зарубіжну поліграфію.

10. У чому своєрідність європейського ринку поліграфічних послуг?

11. Які тенденції і прогнози світового друку ви можете назвати?

 

Тема. ОСНОВНІ І СПЕЦІАЛЬНІ СПОСОБИ ДРУКУ

1. Охарактеризуйте друк і друкарську форму, друкуючі та пробільні елементи

2. Які основні способи друку ви знаєте?

3. У чому специфіка високого друку?

4. Опишіть глибокий друк

5. У чому особливості плоского друку?

6. Охарактеризуйте офсет як різновид плоского друку

7. Опишіть спеціальні способи друку та їх технологічні особливості

8. Назвіть сферу застосування способів друку

9. Охарактеризуйте особливості технології цифрового друку

 

Тема. ДОДРУКАРСЬКІ ТА ДРУКАРСЬКІ ПРОЦЕСИ

1. Назвіть етапи додрукарської підготовки видання

2. Охарактеризуйте додрукарські процеси і настільні видавничі системи (НВС).

3. Перелічіть складові НВС.

4. У чому чпецифіка технології «Соmputer-tо-рlаtе» (СТР).

5. Назвіть основні риси технологічного процесу друкування

6. Назвіть основні риси технологічного процесу друкування

7. Які типи друкарських машин у поліграфії ви заєте?

 

Тема. БРОШУРОВАЛЬНО-ПАЛІТУРНІ ПРОЦЕСИ

1. Опишіть брошуровально-палітурні процеси.

2. Назвіть етапи брошуровально-палітурних процесів.

3. У чому особливість штрихування і планування готових видань?

4. У чому специфіка брошуровально-палітурних процесів при виготовленні видань в обкладинках і оправах?

5. Охарактеризуйте палітурні матеріали.

 

Тема. ПОЛІГРАФІЧНІ ПРИЙОМИ ОЗДОБЛЕННЯ ДРУКОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ

1. Опишіть поліграфічні прийоми оздоблення друкованої продукції.

2. У чому особливість оздоблення окремих конструктивних елементів книги?

3. Перелічіть палітурні матеріали для оздоблення друкованої продукції.

 

Тема. ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ У ПОЛІГРАФІЧНОМУ ВИРОБНИЦТВІ

1. Назвіть витратні матеріали у поліграфічному виробництві.

2. Охарактеризуйте папір як витратний матеріал.

3. Опишіть процес виробництва паперу.

4. Які вимоги до зберігання паперу.

5. Опишіть властивості паперу.

6. Наведіть класифікація друкарських паперів.

7. Які рекомендації щодо практичного використання крейдового паперу?

8. Наведіть класифікацію і структурно-механічні властивості друкарських фарб.

 

Тема. КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ПОЛІГРАФІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

1. Визначте поняття якість поліграфічної продукції

2. Які критерії якості поліграфічної продукції ви знаєте?

3. Назвіть етапи оцінки якості поліграфічної продукції

4. Охарактеризуйте типи поліграфічного браку


ЗАВДАННЯ ДЛЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1

Захист власного проекту (самвидав)

МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2

Список можливих теоретичних питань

 

1. Охарактеризуйте поліграфічний процес і його етапи

2. Перелічіть види поліграфічної продукції

3. Назвіть принципи структурування видавничо-поліграфічного комплексу

4. Охарактеризуйте ринок способів друку

5. Проаналізуйте способи маркетингу в поліграфічній промисловості

6. Яким чином відбувається підготовка спеціалістів?

7. Сучасний стан поліграфії в Україні.

8. Назвіть провідні поліграфічні підприємства

9. Охарактеризуйте зарубіжну поліграфію.

10. У чому своєрідність європейського ринку поліграфічних послуг?

11. Які тенденції і прогнози світового друку ви можете назвати?

12. Охарактеризуйте друк і друкарську форму, друкуючі та пробільні елементи

13. Які основні способи друку ви знаєте?

14. У чому специфіка високого друку?

15. Опишіть глибокий друк

16. У чому особливості плоского друку?

17. Охарактеризуйте офсет як різновид плоского друку

18. Опишіть спеціальні способи друку та їх технологічні особливості

19. Назвіть сферу застосування способів друку

20. Охарактеризуйте особливості технології цифрового друку

МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3

Презентація концепції поліграфічного виготовлення певного (на вибір студента) друкованого продукту.

Модульна контрольна робота № 4

Підготувати кошторис видання. Порахувати вартість виготовлення.


ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

1. Поняття про поліграфію. Поліграфічний процес і його етапи.

2. Сучасний стан поліграфії в Україні.

3. Провідні поліграфічні підприємства.

4. Способи маркетингу в поліграфічній промисловості. Підготовка спеціалістів.

5. Структура європейського ринку поліграфічних послуг.

6. Тенденції і прогнози світового друку.

7. Друк і друкарська форма. Друкуючі та пробільні елементи.

8. Основні способи друку (високий друк; глибокий друк; плоский друк і офсет як різновид плоского друку).

9. Спеціальні способи друку. Їх технологічні особливості (флексографічний друк; тампонний друк; трафаретний друк; цифровий друк).

10. Додрукарські процеси.

11. Додрукарські процеси і настільні видавничі системи (НВС).

12. Поняття про технологію «Соmputer-tо-рlаtе» (СТР).

13. Основні риси технологічного процесу друкування.

14. Типи друкарських машин відповідно до будови друкарських пристроїв (тигельні, плоскодрукарські, ротаційні).

15. Брошуровально-палітурні процеси.

16. Етапи брошуровально-палітурних процесів: зіштовхування, розрізування, фальцювання віддрукованих аркушів і пресування зошитів; комплектування, скріплення і обробка книжкових блоків).

17. Види дротошвейного шиття при виготовленні видань в обкладинці (швейне і швейно-клейове скріплення блоків).

18. Виготовлення видань в обкладинках.

19. Виготовлення видань в оправах.

20. Штрихування і планування готових видань.

21. Схеми брошуровально-палітурних процесів при виготовленні видань в обкладинках і оправах.

22. Палітурні матеріали.

23. 32. Поліграфічні прийоми оздоблення друкованої продукції (лакування і типи лаків; припресування плівки; ламінування; тиснення (блінтове; конгревне; фольгою); фігурна висічка; аплікація; декалькоманія.

24. 33.Оздоблення окремих конструктивних елементів книги (способи оформлення блоків; форзац як художній елемент книги; оздоблення обкладинок і оправ; оздоблення суперобкладинок і футлярів).

25. Палітурні матеріали для оздоблення друкованої продукції.

26. Витратні матеріали.

27. Папір як витратний матеріал. Виробництво паперу. Умови зберігання паперу.

28. Властивості паперу. Класифікація друкарських паперів.

29. Крейдований папір: рекомендації щодо практичного використання.

30. Класифікація і структурно-механічні властивості друкарських форм

31. Визначення кольорової схеми CMYK.

32. Оформлення поліграфічного замовлення: основні пункти.


МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти