ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Перегляд існуючої системи бухгалтерського обліку та визначення її місця та значення в системі управління

Бухгалтерський облік – це інформаційна основа для розвитку ринків капіталу, приватизації, збільшення інвестицій, оцінки ефективності функціонування приватного і державного секторів економіки. Використання ресурсів міжнародних фінансових ринків та розвитку міжнародних економічних відносин.

Особливості сучасного розвитку бухгалтерського обліку в Україні:

1) прискорений розвиток (синхронно зі змінами в ринковому середовищі);

2) відірваність від світових господарських процесів, брак часу у бізнесменів на вибір найоптимальнішого напрямку;

3) зміна філософії мислення практикуючих бухгалтерів, які традиційно орієнтувалися на опрацювання минулих і сучасних подій, а нині орієнтуються і на майбутнє;

4) поступальний розвиток управлінського обліку, як незалежного виду глобальної системи обліку;

5) створення системи збору, перетворення та надання зовнішнім і внутрішнім користувачам надійної, доречної та своєчасної інформації про минулі та майбутні господарські події.

Успіх функціонування підприємства залежить від взаємодії всіх його функцій. Уважно розгляньте на рис. 2 зони перетину облікових і фінансових функцій, усвідомте межі відображення предмету бухгалтерського обліку на підприємстві.(рис. 3).

       
 
   
 

 

 


 

 

       
   
 

 

 


Рис.2. Взаємозв’язок облікових і фінансових функцій в середині підприємства

 

Спеціалізація будь-якої функції пов’язана з чітким визначенням концептуальних питань

Концептуальна сутність бухгалтерського обліку: скелет управління, мова бізнесу   Межі відображення предмету бухгалтерського обліку на підприємстві   Функціональні завдання в підприємницькій діяльності

 

Рис. 3 Визначення меж, в яких бухгалтерський облік відображає свій предмет

 

Загальна логіко-структурна модель побудови фінансового обліку на підприємстві наведена на рис. 4.

       
 
 
   
Рис. 4. Загальна логіко-структурна модель побудови фінансового обліку на підприємстві [31, c.161 ]

 

 


Предметну сутність бухгалтерського обліку, загальне поняття про метод, передумови та принципи побудови, загальну організаційну побудову, їх логічний взаємозв’язок, який формує методологію бухгалтерського обліку, унаочнює наступна схема .


 

 

Методологія бухгалтерського обліку – це сутність прийомів, за якими впізнається об’єкт.

Відносно відокремлені прийоми лише у своїй єдності забезпечують повне вивчення предмету бухгалтерського обліку, одержання необхідної інформації для управління підприємством.

Фінансовий облік вивчає свій предмет за допомогою таких способів:

v спостереження та систематизація – документація та інвентаризація;

v вимірювання економічних процесів та господарських засобів – оцінка і калькуляція;

v реєстрація та групування – система рахунків та подвійний запис;

v узагальнення інформації та забезпечення нею користувачів – баланс, звітність, аналітичні розрахунки та інша інформація для потреб менеджерів.

Прийомами управлінського обліку є наступні: документація; інвентаризація; оцінка і калькуляція; групування; узагальнення; нормування; лімітування; контрольні рахунки; аналіз, в т.ч. кількісні методи дослідження залежностей; лінійне програмування.

Сукупність способів бухгалтерського обліку дозволяє формувати масив даних, їх обробку, трансформацію в облікову інформацію про стан використання ресурсів, господарські процеси, формування собівартості, витрат, доходів і фінансових результатів. Інформація формується як для зовнішніх користувачів, так і для апарату управління. (рис. 6,7,8).

 
 

 


Види користувачів Необхідна інформація Мета використання інформації
Власники підприємства та вищий управлінський персонал Загальний фінансовий стан підприємства Прийняття стратегічних і тактичних рішень
Менеджери різних напрямків діяльності Інформація щодо функціонування підпорядкованої системи діяльності Прийняття рішень по удосконаленню та регулюванню діяльності
Керівники центрів відповідальності Інформація про функціонування центрів відповідальності про витрати, доходи (прибутки) Прийняття оператив-них рішень з контро-лю та управління підрозділами (центрами відповідальності)

Рис. 8. Користувачі інформації управлінської бухгалтерії

 

Методологія обліку складається з принципів та правил отримання обробки, фіксації та передачі інформації, правил визначення та активів, зобов’язань, ведення рахунків, порядку нарахування амортизації, визнання витрат та доходів, порядку формування статутного капіталу тощо.

Техніка обліку включає:

план рахунків бухгалтерського обліку;

форми обліку;

послідовність проходження документів та їх обробку;

організацію внутрішнього контролю;

організацію складання регістрів та форм звітності;

проведення інвентаризації майна та зобов’язань тощо.

Організація обліку передбачає визначення структури бухгалтерського обліку, систему обробки інформації, розробку інструкції та внутрішніх стандартів, спосіб ведення обліку, взаємодію бухгалтерії з іншими підрозділами підприємства та інші сторони діяльності бухгалтерського апарату.

 

Питання для розмірковування та самоконтролю:

1. У чому полягає роль бухгалтерського обліку в інформаційній системі управління підприємством?

2. У чому полягає взаємозв’язок облікових і фінансових функцій в середині підприємства?

3. Чим відрізняються первинне, вторинне та третинне спостереження в бухгалтерському обліку.

4. Які інформаційні потреби мають фінансові менеджери?

5. Якою є структура бухгалтерського обліку?

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти