ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Побудова фінансового обліку витрат і доходів

 

Для визначення фінансового результату діяльності підприємства за звітний період необхідно порівняти доходи звітного періоду і витрати, понесені для одержання цих доходів.

Загальні правила формування в обліку інформації про доходи встановлені Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 15 “Дохід”.

Порядок формування в обліку інформації про витрати визначає Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”.

Для визначення фінансового результату діяльності за звітний період необхідно дотримуватися принципів визнання доходів і витрат, а саме: нарахування, відповідності, періодичності.

Принцип нарахування передбачає відображення результатів господарських операцій у тому звітному періоді, коли відбувається господарська операція, не враховуючи моменту отримання чи сплати грошових коштів, оскільки не завжди оплата грошових коштів збігається по звітних періодах з моментом здійснення господарської операції.

Принцип нарахування застосовується в поєднання зпринципом відповідності який полягає у порівнянні доходів і витрат звітного періоду, тобто витрати, понесені для отримання доходу, повинні бути погоджені із цим доходом.

Наприклад, якщо підприємство визнало дохід від реалізації готової продукції в момент відвантаження її покупцям, то одночасно необхідно визнати собівартість реалізованої продукції. У даному випадку дохід визнається в момент збільшення активу – дебіторської заборгованості, а витрати – одночасно зі зменшення активів (товарів).

Для визначення фінансового результату, виходячи з принципу періодичності, доходи та витрати підприємства розподіляється по звітних періодах: місяць, квартал.

Пам’ятайте, що доходи, витрати і фінансовий результат діяльності підприємства визначається наростаючим підсумком за звітний період.

Правильне застосування вказаних принципів дає можливість достовірно визнати і порівняти суму доходу і відповідних витрат кожного звітного періоду (рис. 12).

 
 

 


Бухгалтерський облік повинен надати повну, достовірну інформацію про доходи, витрати, прибутку (збитки) підприємства за звітний період. Така інформація є основою для аналізу і прийняття управлінських рішень, а тому результати відображають за видами діяльності підприємства і таким же чином побудована система їх обліку. Класифікація доходів і витрат наведена відповідно на рис. 13 та 14.

 

 

 

Для обліку витрат і визначення собівартості можна застосувати три варіанти ведення:

Перший (найпоширеніший на практиці) – із застосуванням лише рахунків 9 класу (рис. 15.);

Другий – передбачає застосування рахунків 8 і 9 класів одночасно;

Третій – передбачає застосування лише рахунків 8 класу.

 

Рахунки активів і зобов’язань        
Д К Д К   Д К  
    ПМ Виробнича с/в     Д К
    Пзпл         Д К   Д К
    І П                        
    ЗВВ                        
                             
                     
    Д К                
  М                  
  З/пл                  
  інші                  
                       
    92,93                
    Д К                
                       
                     
                 
        Д К            
                     
                     
                       
            Д К
          Д > К 79 44 - прибуток
          К > Д 44 79 – збиток
                       
Рис. 15. Облік витрат та формування фінансового результату
                                           

 

Отже, фінансовий результат визначається за кожним видом діяльності шляхом зіставлення доходів і витрат звітного періоду (рахунок 79 “Фінансові результати”). По закінченню періоду сальдо рахунка 79 списується на рахунок 44 “Нерозподілені прибуток (непокриті збитки)” .

Вихідними чинниками, які впливають на побудову бухгалтерського обліку, витрат та доходів є: види діяльності, її галузі, види продукції, особливості технології виробництва, цілі управління цими якісними показниками діяльності, вимоги податкової служби, професіоналізм працівникам обліково-аналітичних служб.

Господарюючі суб’єкти у системі фінансового обліку зазвичай витрати групують за економічними елементами та статтями калькуляції, так як основним призначенням класифікації витрат для них є оцінка запасів та визначення фінансового результату. Інші (“ринкові”) напрями класифікації будуть розглянуті у темі 3.

Зауважимо, що побудова обліку витрат і доходів не досить досконала і методологія калькулювання собівартості постійно удосконалюється.

Після визначення витрат здійснюється калькулювання собівартості (рис. 16), результати якого використовуються фінансистами для аналізу, оцінки та прогнозування.

 
 

 

 


Питання для розмірковування та самоконтролю:

1. Основні засади П(С)БО 15 “Доходи” та 16 “Витрати ”.

2. Якими є основні принципи визнання доходів та витрат.

3. Якою є методика визначення фінансового результату за звітний період?

4. За якими ознаками групується інформація про витрати і доходи у фінансовому обліку?

5. Чи існують недоліки у системі збору інформації про витрати і доходи?

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти