ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Бухгалтерський облік у Росії

У дореволюційній Росії бухгалтерський облік спочатку розвивався вцілому за канонами європейської бухгалтерії. Виняток склали три спробивикористовувати й інші доктрини: І. Ахматов (1809) - деякі французькіідеї, Ф. В. Єзерський (1874) намагався дати чисто фінансову трактування обліку,яка виявилася дуже близькою передумовою французької школи, і,нарешті, А. П. Рудановський (1912) викладав французьку доктрину, забарвленув італійські кольору.

Скасування кріпосного права і розвиток капіталізму стали потужнимстимулом бухгалтерської думки в Росії. У своєму розвитку вона пройшлакілька етапів, перший з яких починається з праць двох великих вченихдругої половини XIX століття П.І. Рейнбот і А.В. Прокоф'єва. Вони представлялитрадиційне знання і були їх виразниками. Разом з тим саме їм довелосязіткнутися з першими спробами «бунту в теорії», з новаторськимипропозиціями, спрямованими на перегляд бухгалтерської думки.

Дослідження російських учених зробили вплив на облікову думказахідних країн. А.М. Вольф, Н.І. Попов, А.М. Галаган, А.П. Рудановськийчасто цитуються в серйозних книгах європейських учених, і навіть у далекій Японії була переведена одна з російських бухгалтерських книг.

Круг «рахівництва», традиціоналісти - радикали зробили великийякісний стрибок у розвитку парадигми подвійної бухгалтерії, від ремесла донауці. Але і в частині облікової техніки традиціоналісти зробили чимало. Так,завдяки їх енергії отримує поширення дуже прогресивна для тогочасу спіхроністіческая запис (в дебет рахунку із зазначеннямкореспондуючого рахунку по кредиту і навпаки). Сінхроністіческая записполегшувала застосування карток в обліку.

Проте справжнім внеском у розвиток обліку було не поширеннясінхроністіческой запису, карток і лічильних машин, а формування науковихоснов парадигми подвійного обліку.

Підводячи підсумки розвитку бух обліку в Росії, ми можемо до честі їхпредставників відзначити, що вітчизняна облікова думка відповідала рівнюсвітових стандартів, а багато в чому й перевершувала їх.

Російська бухгалтерія завдяки працям Л.І.Гомберга вийшла на світову арену і стала робити досить сильний вплив на інтелектуалівєвропейського обліку. Л.І.Гомберг - вершина російської облікової думки кінця XIX
- початку XX ст.

У 1904 р. журнал «рахівництво» припинив своє існування.

На зміну авторам журналу «рахівництво» прийшли нові люди - О.Є.Сіверс, А.И.Гуляєв, Н.Ф. фон Дітмар, що створили нову петербурзьку школу, і Н.С.Лунського, Г.А.Бахчисарайці, Ф.И.Белмер, що створили московську школу. Ці школи розділяло вчення про рахунки і балансах.

Головою нової петербурзької школи бухгалтерів був Євстафій Євстахійович Сіверс (1852-1917). В області чистої теорії подвійного запису О.Є.Сіверс відомий як автор мінової теорії, суть якої полягає в тому, що в основі подвійного запису лежить обмін (міна) благами. Отримали товари, анатомість видали зобов'язання ці блага оплатити. Теорія ця мала велике поширення.

Значення, яке надавало О.Є.Сіверс, мине в освіті подвійного запису, привело його до висновку, що сам подвійний запис є основним законом бухгалтерського обліку.

Найближчим помічником О.Є.Сіверса був Олександр Іванович Гуляєв. Своєю спеціальністю він обрав промисловий облік, і його вчення про структуру собівартості користувалося досить широким поширенням. До складу собівартості він включав: матеріали, заробітну плату, витрати механічної і електричної сили та амортизацію.

Микола Севастьянови Лунський (1867-1956) був одним із перших, хто створив новий методологічний напрям в області обліку. Саме йому належить право вважатися автором балансової теорії обліку, широко визнаною і поширеною в нашій країні і вельми популярною за кордоном.

Н.С.Лунський ввів кілька класифікацій рахунків: 1) прості і збірні; 2) головні та допоміжні (перехідні); 3) активні, пасивні, змінні; 4) чисті і змішані; 5) речові, особисті, результативні. Введення декількох класифікацій в теорію обліку було великим досягненням.

Заслугою Н.С.Лунського було введення в теорію обліку категорій сущого і належного. Категорії сущого відповідає інвентар, належного - баланс.

Представник московської школи - Ф.І.Белмер - видав свою основну працю в Болгарії. Він, розвиваючи вчення про баланс як незалежному від плану рахунків документі, першим сказав, що в балансі немає рахунків і що «звітна балансова таблиця може не бути тотожною з головним балансом Головною книгою ні за змістом, ні за підсумками».

3. За даними таблиці згрупувати об’єкти обліку підприємства, виділивши в окремі групи господарські засоби і джерела їх формування та визначити загальні підсумки. Результати оформити у таблиці (у вигляді форми №1 Баланс):

Класифікація об’єктів обліку

 

Господарські засоби Сума, тис. грн Джерела формування Сума, тис.грн
       
Всього   Всього  

Вихідні дані:

ВАТ «Приладобудівний завод» випускає мікрокалькулятори та блоки автономні монтажні.

Для виготовлення готової продукції завод купує напівфабрикати: аноди різні, дріт калібрований, скло оптичне, оксид хрому, труби, лак, фарби, шнур.

ВАТ «Приладобудівний завод» має такі активи, капітал і зобов’язання 31 грудня 2010 р.

№ п/п Найменування активів, капіталу, зобов’язань Сума. грн
1. Генератор ультразвуковий
Вентилятор
3. Аноди цинкові на складі
4. Аноди цинкові в основному виробництві (незавершене виробництво)
5. Будівля заводоуправління
6. Заборгованість постачальникам за матеріали
7. Заборгованість банку за короткостроковий кредит
8. Будівлі основних і допоміжних цехів
9. Пила циркулярна із строком служби більше ніж рік со сроком службы более года
10. Нерозподілений прибуток
11. Емаль в основному виробництві производстве
12. Емаль на складі
13. Дріт калібрований на складі
14. Запасні частини на складі для ремонту
15. Оксид хрому в основному виробництві производстве
16. Трубка стальна в основному виробництві производстве
17. Опалювальне устаткування із строком служби більше ніж рік
18. Аноди мідні в основному виробництві
19. Мікрокалькулятори на складі
20. готівка в касі
21. Кошти в банку на поточному рахунку в національній валюті
22. Лакооприскувач із строком корисного використання до одного року
23. Статутний капітал
24. Лак на складі
25. Скло оптичне на складі
26. Блоки автономні монтажні на складі
27. Довгострокові кредити банку
28. Доходи майбутніх періодів
29. Заборгованість робітникам з оплати праці
30. Заборгованість інших дебіторів
31. Заборгованість бюджету за податками
32. Заборгованість за відрахуваннями в Пенсійний фонд
         

Встановити економічну сутність господарської операції та визначити її вплив на об’єкти бухгалтерського обліку, склавши таблицю.

№ п/п Сума операції Зміст операції Об’єкти, на які відобразилися операції Зміни об’єкта під впливом операцій (+;-) Вид рахунку (А-П) Тип
             

Вихідні дані:

Господарські операції за січень 2010 р.

Прийнято в касу гроші: з поточного рахунку для видачі зарплати - 1000 грн. і на господарські потреби - 400 грн.; від дебіторів - 350 грн.; разом - 1750 грн.

Поступили на склад від постачальників: металовироби для виробництва машин - 66100 грн., мастильні матеріали - 2000 грн., паливо - 13200 грн.; разом - 81300 грн.

Перераховано з поточного рахунку в погашення заборгованості за матеріали постачальникам - 17500 грн.

Видано з каси: під звіт на службові відрядження - 800 грн., для погашення кредиторської заборгованості - 200 грн.; разом - 1000 грн.

Поступили на склад від постачальників матеріали - 55100 грн.

Нарахована зарплата робочим основного виробництва - 8000 грн.

Утримані податки із заробітної плати робітників – 1200 грн.

Видана з каси зарплата робочим - 6800 грн.

Зарахований на поточний рахунок короткостроковий кредит банку на поточні потреби - 130000 грн.

Повернені на склад із виробництва невикористані матеріали - 1700 грн.

3.3 Згрупувати зовнішніх користувачів бухгалтерської інформації і дати пояснення:

1. Користувачі, які мають прямий фінансовий інтерес;

2. Користувачі, які проявляють непрямий фінансовий інтерес;

Користувачі, які не проявляють фінансового інтересу.

Вихідні дані:

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти