ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Банки, фондові біржі, кредитори, статистичні органи, акціонери, податкові державні органи, фінансові державні органи, інвестори

3.4 Необхідно визначити, які використовуються вимірники у приведених нижче ситуаціях, склавши таблицю:

№ п/п Найменування операцій Використано вимірники

Вихідні дані:

1. Підприємство перерахувало аванс іншому підприємству – 35000 грн;

2. Оприбутковано від постачальника матеріали – 1000 кг на загальну суму 18000 грн;

3. Пераховано постачальнику за отримані матеріали – 45000 грн;

4. Робітникам виробництва нараховано заробітна плата за 84 людино-години;

5. Відвантажено покупцю готова продукція – 500 одиниць по ціні 150 грн за одиницю;

6. Робітник Сидорів О.С. відпрацював у січні 2010 року 22 дня;

Відпущено зі складу у виробничий цех матеріали – 500 кг загальною вартістю 10000 грн.

Табл. №1

Найменування активів капіталу зобов`язань Сума
  А/П Тип Код
Генератор ультразвуковий А I Основні засоби
Вентилятор А II Виробничі запаси
Аноди цинкові на складі А II Виробничі запаси
Аноди цинкові в основному виробництві (незавершене виробництво) А II Незавершене виробництво
Будівля заводоуправління А I Основні засоби
Заборгованість постачальникам за матеріали П IV Кредиторська заборгованність за товари,послуги
Заборгованість банку за короткостроковий кредит П III Довгострокові кредити банків
Будівлі основних і допоміжних цехів А I Основні засоби
Пила циркулярна із строком служби більше ніж рік А I Інші необоротні активи
Нерозподілений прибуток П I Нерозподілений прибуток
Емаль в основному виробництві А II Виробничі запаси
Емаль на складі А II Виробничі запаси
Дріт калібрований на складі А II Виробничі запаси
Запасні частини на складі для ремонту А II Виробничі запаси
Оксид хрому в основному виробництві А II Незавершене виробництво
Трубка стальна в основному виробництві А II Незавершене виробництво
Опалювальне устаткування із строком служби більше ніж рік А I Інші необоротні активи
Аноди мідні в основному виробництві А II Незавершене виробництво
Мікрокалькулятори на складі А II Готова продукція
Готівка в касі А II Гроошові кошти та їх еквіваленти в касі
Кошти в банку на поточному рахунку в національній валюті А II Грошові кошти та їх еквіваленти в нац.валюті
Лакооприскувач із строком корисного використання до одного року А II Виробничі запаси
Статутний капітал П I Статутний капітал
Лак на складі А II Виробничі запаси
Скло оптичне на складі А II Виробничі запаси
Блоки автономні монтажні на складі А II Виробничі запаси
Довгострокові кредити банку П III Довгострокові кредити банків
Доходи майбутніх періодів П V Доходи майбутніх періодів
Заборгованість робітникам з оплати праці   П IV Поточні зобовязання з оплати праці
Заборгованість інших дебіторів А II Дебіторська заборгованість первісна вартість
Заборгованість бюджету за податками П IV Кредитна заборгованість за товари,послуги
Заборгованість за відрахуваннями в Пенсійний фонд П IV Зі страхування

 

Превірка даних:

А Код Сума П Код Сума
Генератор ультразвуковий Заборгованість постачальникам за матеріали
Вентилятор Заборгованість банку за короткостроковий кредит
Аноди цинкові на складі Нерозподілений прибуток
Аноди цинкові в основному виробництві (незавершене виробництво) Статутний капітал
Будівля заводоуправління Довгострокові кредити банку
Будівлі основних і допоміжних цехів Доходи майбутніх періодів
Пила циркулярна із строком служби більше ніж рік Заборгованість робітникам з оплати праці
Емаль в основному виробництві Заборгованість бюджету за податками
Емаль на складі Заборгованість за відрахуваннями в Пенсійний фонд
Дріт калібрований на складі        
Запасні частини на складі для ремонту        
Оксид хрому в основному виробництві        
Трубка стальна в основному виробництві        
Опалювальне устаткування із строком служби більше ніж рік        
Аноди мідні в основному виробництві        
Мікрокалькулятори на складі        
готівка в касі        
Кошти в банку на поточному рахунку в національній валюті        
Лакооприскувач із строком корисного використання до одного року        
Лак на складі        
Скло оптичне на складі        
Блоки автономні монтажні на складі        
Заборгованість інших дебіторів        
ВСЬОГО: 430335 ВСЬОГО: 430335

 

Табл.№2

Встановити економічну сутність господарської операції та визначити її вплив на об’єкти бухгалтерського обліку, склавши таблицю

№ п/п Сума операції Зміст операції Об’єкти, на які відобразилися операції Зміни об’єкта під впливом операцій (+;-) Вид рахунку (А-П) Тип
Прийнято в касу гроші: -з поточного рахунку для видачі зарплати - 1000 грн -господарські потреби - 400 грн   -від дебіторів - 350 грн   Актив Пасив   Актив Пасив Актив Пасив +; - +; - +; - +1000,-1000     +400,-400     +350,-350 I
поступили на склад від постачальників: - металовироби для виробництва машин - 66100 грн.   - мастильні матеріали - 2000 грн   - паливо - 13200 грн     Актив Пасив     Актив Пасив   Актив Пасив     +; +   +; +     +; +     +66100, +66100   +2000,+2000     +13200, +13200 III
Перераховано з поточного рахунку в погашення заборгованості за матеріали постачальникам Актив Пасив -; - -17500, -17500 IV
Видано з каси: -під звіт на службові відрядження - 800 грн.,   -для погашення кредиторської заборгованості - 200 грн.;   Актив Пасив   Актив Пасив   -; +     -; -   -800, +800     -200, -200   I     IV
Поступили на склад від постачальників матеріали Актив Пасив +; + +55100, +5510 III
Нарахована зарплата робочим основного виробництва Пасив, Пасив +; -   +8000, -8000 II
Утримані податки із заробітної плати робітників Пасив, Пасив +; -   +1200, -1200 II
Видана з каси зарплата робочим Актив Пасив -; - -6800, -6800 IV
Зарахований на поточний рахунок короткостроковий кредит банку на поточні потреби Актив Пасив +; + +130000, +130000 III
Повернені на склад із виробництва невикористані матеріали Актив, Актив +; - +1700, -1700 I

 

3.3

1. Користувачі, які мають прямий фінансовий інтерес:

- Банки,

- кредитори

- акціонери

- інвестори

 

2. Користувачі, які проявляють непрямий фінансовий інтерес:

- статистичні органи

- податкові державні органи

- фінансові державні органи

 

3. Користувачі, які не проявляють фінансового інтересу:

- фондові біржі

 

 

3.4

Найменування операцій Використано вимірники
Підприємство перерахувало аванс іншому підприємству Грошовий вимірник 35000 грн;
Оприбутковано від постачальника матеріали Натуральний вимірник 1000 кг, грошовий 18000грн.
Перераховано постачальнику за отримані матеріали Грошовий вимірник 45000 грн
Робітникам виробництва нараховано заробітна плата за 84 людино-години Трудові вимірники
Відвантажено покупцю готова продукція Натуральний вимірник 500 одиниць,ціна за одиницю 150 .Грошовий вимірник =Натур.*Ціна(500*150)=75000
  Робітник Сидорів О.С. відпрацював у січні 2010 року 22 дня Трудовий вимірник.
Відпущено зі складу у виробничий цех матеріали Натуральний вимірник 500 кг.грошовий вимірник 10000 грн

 

 

Список використанної літератури:

 

1. Бутинець Ф. Ф. Організація бухгалтерського обліку. Збірник вправ: Навч. посібник. — Житомир: ЖІТІ, 1997.

2. Бутинець Ф. Ф., Олійник О. В., Шигун М. М., Шулепова С. М. Організація бухгалтерського обліку. — Житомир: ЖІТІ, 2001.

3. Ворончук П. Г., Онищук В. М. Довідник з питань бухгалтерського обліку. — К.: Україна, 1991.

4. Джога Р.Т. Бухгалтерський облік в бюджетних установах. — К.: КНЕУ. — 2001.

5. Джога Р. Т., Свірко С. В., Синельник Л. М. Бухгалтерський облік в бюджетних установах. — К.: КНЕУ, 2003.

6. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 № 996.

7. Кужельний М. В., Лінник В. Г. Теорія бухгалтерського обліку. — К.: КНЕУ, 2001.

8. Кузьмінська О. Е., Кириленко В. Б. Організація обліку в банках. — К.: КНЕУ, 2002.

9. Кузьмінський А. М., Сопко В. В., Завгородній В. П. Організація бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. — К.: Вища шк., 1993.

10. Кузьмінський А. М., Джога Р. Т. і інші. Організація бухгалтерського обліку в системі АН України. — К.: Наук. думка, 1985.

11. Литвин Ю. Я. і інші. Організація бухгалтерського обліку в сільському господарстві. — Тернопіль: Кжв., 1998.

12. Наринский О. С. Организация бухгалтерского учёта на промышленных предприятиях. — Л.: ЛФЭИ, 1984.

13. Пушкар М. С., Журавель Г. П., Литвин Ю. Я., Мельник В. Г. Теоретичні основи бухгалтерського обліку. — Тернопіль: ТАНГ, 1998.

14. Свірко С. В. Бухгалтерський облік і прийняття рішень у бюджетних організаціях. — К.: КНЕУ, 2000.

15. Сопко В. В., Завгородній В. П. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу. — К.: КНЕУ, 2000.

16. Шмигель А. Д. Организация бухгалтерского учёта в промышленности. — К.: Вища шк., 1978.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти