ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Вправи по формуванню діагностичних вмінь

Студенти вивчають один одного, визначаючи рівень моральності, рівень пізнавальних можливостей, здібностей, естетичних якостей за методиками:

Методика № 1. Що таке добре і що таке погано?

Методика № 9. Закінчити речення.

Методика № 14. Самооцінка скромності.

Методика № 19.Ти громадянином бути зобов’язаний.

Методика № 20. Патріотизм і як я його розумію.

Методика № 26. Перевір свою увагу.

Методика № 35. Виключення.

Методика № 36. Просторова кмітливість.

Методика № 45. Картинна галерея.

Методика № 58. Реактивність.

(П.М.Фридман, Т.А.Пушкіна, И.Я. Каплунович. Изучение личности учащегося и ученических коллективов. - М., 1988.)

 

Проблемні питання

1. Назвіть основні завдання педагогічної діагностики в роботі класного керівника.

2. Опишіть основні функції діагностики класного керівника.

3. Розкрийте сутність педагогічної діагностики.

4. Покажіть взаємозв’язок між такими аспектами педагогічної діагностики:

- порівняння;

- аналіз;

- прогнозування;

- інтерпретація;

- доведення до відома учнів результатів діагностичної діяльності;

- контроль за впливом на учнів різних діагностичних методів.

5. Продемонструйте правильне застосування методу спостереження.

6. Використайте діагностичну програму вивчення вихованості школярів (див.: М.И.Шилова Изучение воспитанности школьников. - М.: Педагогика, 1982.. - С. 20 - 23), з метою вивчення учнів класу, в якому ви проходили педагогічну практику.

7. Класифікуйте методи педагогічної діагностики за різними критеріями.

8. Проаналізуйте специфіку діагностики в роботі класного керівника.

9. Розробіть програму вивчення індивідуальних особливостей учня.

10. Зробіть повідомлення про історичний розвиток педагогічної діагностики та її роль у навчально-виховному процесізакладів освіти.

Висловіть судження щодо визначення педагогічної діагностики (див.: К.Ингенкамп. Педагогическая диагностика. -М.:Педагогика, 1991. - С.8).


ОПОРНА СХЕМА №1

 


 

 

ОПОРНА СХЕМА №2

11.

 
 


Практичні завдання

І рівень

1. Прочитайте розділ “Допоможіть хлопчику” (А.С.Макаренко. Педагогічна поема, Ч. ІІІ). Дайте відповідь на запитання: “Чому Ужиков був покараний за крадіжку? Але ж він був з “новеньких”, а “новеньких” за крадіжку в колонії, як правило, не карали?”

2. Розповісти, на чому заснована можливість використання методу перспективних ліній у педагогічній практиці.

3. Прочитати розділи з повісті А.С.Макаренка “Прапори на баштах” (Тв., Т. ІІІ): з частини першої - розділ 29; з частини другої - розділи 19, 20, 22, 24; з частини третьої - розділи 1 і 7. Визначити, про які види перспектив йдеться у цих розділах. Виділити найбільш характерні особливості перспективних задач.

ІІ рівень

1. Визначити рівні вихованості в учнів доброти та доброзичливості за допомогою таких діагностичних ознак:

ü дуже низький рівень: негативний досвід поведінки, який важко виправляється під впливом педагогічних заходів, самоорганізація та саморегуляція не розвинені;

ü низький рівень: слабке проявлення позитивного, ще нестійкий досвід поведінки, спостерігаються зриви, поведінка регулюється, в основному, вимогами старших та іншими зовнішніми стимулами, саморегуляція та самоорганізація ситуативні;

ü середній рівень: властива стійка позитивна поведінка, наявність регуляції та саморегуляції, організації та самоорганізації, проте активна позиція по відношенню до діяльності і вчинків товаришів по класу ще не проявляється;

ü високий рівень: стійкий позитивний досвід поведінки, самоорганізація та саморегуляція поряд із прагненням до організації і регуляції діяльності інших людей; проявлення активної позиції.

2. Визначити рівні розвитку класних колективів, які характеризуються такими ознаками:

· колективна діяльність спрямована на реалізацію соціально значущих завдань і перспектив; колектив має систематичні зв’язки не тільки в школі, а й поза її межами з іншими колективами; в класі існують реально діючі органи самоврядування що самостійно і вірно розв’язують питання планування, організації, регулювання та контролю; в основному всі учні приходять до єдиної колективної думки з найважливіших питань колективної діяльності; переважають розумні, справедливі вимоги один до одного; вимоги приймаються і виконуються кожним; переважно всі учні легко розподіляють між собою спільну діяльність, узгоджують свої дії як зі своїм класом, так і з іншими колективами;

· колективна цілеспрямована соціально значуща діяльність та колективні суспільні зв’язки майже відсутні; в класі існують органи самоврядування, проте реально вони діють нерегулярно; не має активної громадської думки, проявляється байдуже ставлення до важливих питань колективного життя; взаємовимогливість відсутня, дисципліну підтримують лише педагоги, спостерігається неузгодженість, справи не виконуються.

ІІІ рівень

1. Учень не відвідував уроки. Опишіть 2-3 ситуації, коли метод стягнення приведе до необхідного результату, бажаного ефекту і, навпаки, коли покарання може ускладнити ситуацію.

2. Складіть характеристику на одного з учнів класу, в якому ви проходили педагогічну практику.

3. Проаналізуйте фрагмент тексту шкільного підручника. Виділіть в ньому слова і фрази, які можуть бути незрозумілі і поясніть їх значення так, щоб викликати у школярів яскраві уявлення.

Обробка результатів виконаних практичних завдань

І рівень - низький - пояснено 1/3 необхідних слів, пояснення безбарвне, не емоційне;

ІІ рівень - середній - пояснено 2/3 необхідних понять як за допомогою типових порівнянь, так і яскравих образів;

ІІІ рівень - високий - творчо пояснені всі складні слова; фрази, образи, що використані для пояснення, оригінальні, не мають аналогів.

 

4. Проведіть дослідження в школі з метою виявлення моральних ідеалів і цінностей в учнів. Методика висвітлена у методичних рекомендаціях по керівництву неперервною педагогічною практикою студентів ІІ - ІІІ курсів (Див.: Методические рекомендации по руководству непрерывной педагогической практикой студентов ІІ-ІІІ курсов. - Житомир, ЖГПИ, 1990. - Ч.2. - С.10 (задание 12).

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти