ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Орієнтовний розподіл днів тижня для проведення виховної роботи

Дні тижня І тиждень ІІ тиждень ІІІ тиждень IV тиждень Примітка
Пн Тематичне інформування Оглядове інформування Інтернаціональне виховання День загально-шкільних заходів Суспільно-корисна робота і фізкультурно-оздоровчі заходи проводяться щоденно
Лекції, бесіди (3 рази в місяць)
Вт Заходи по вихованню любові до знань і відповідального ставлення до навчання. Гурткова робота
Ср Заходи з естетичного виховання Спортивно-масова робота
Чт Санітарно-гігієнічне виховання Патріотичне виховання Робота з профорієнтації Загальношкільні заходи
Пт Радіолінійка. Бесіди з попередження травматизму і вивчення правил вуличного руху
Сб Робота з батьками
Нд Клуб вихідного дня
                 

Заключним етапом технологічного циклу проектування виховної роботи є розробка системи оцінки та аналізу процесу й результатів виховної діяльності.

Вихованість є ключовим поняттям в оцінці результативності виховної діяльності. М.І.Шилова визначає його як властивість особистості, що характеризується сукупністю достатньо сформованих соціально значущих якостей, які в узагальненій формі відображають систему відносин людини до суспільства й колективу, розумової й фізичної праці, до людей, самого себе.

Спроектовані діагностичні програми повинні забезпечити аналіз вихованості у взаємозв’язку з основними умовами й факторами становлення особистості школяра, щоб дані досліджень давали можливість обґрунтовувати подальші виховні задачі й розпочати проектування на наступний період.

Для самооцінки розробленого плану в уяві здійснюють його експериментальне застосування. Потрібно спрогнозувати всі особливості прояву проекту в практичній реалізації, передбачити ймовірну поведінку учасників у спроектованому виховному процесі. Для більш об’єктивної оцінки здійснюють експертну перевірку створеного виховного проекту компетентними спеціалістами (директор школи, його замісники, досвідчені учителі-методисти), які дають йому незалежну характеристику. Враховуючи отримані зауваження і вказані недоліки, вносять до плану необхідні зміни, коректують зміст, удосконалюють структуру та форму планів, програм чи методичних розробок. У кінці приймається рішення про можливість застосування на практиці готового проекту.

Таким чином, завданням планування є побудова педагогічної технології замкненого виховного циклу: цілі - діагностика - задачі - засоби - діяльність - оцінка (діагностика).

 

ПРАКТИЧНИЙ БЛОК

Питання для перевірки знань студентів

На рівні пізнання

1. Назвіть основні вимоги до плану роботи класного керівника та інформативні джерела планування.

2. Опишіть, які є види планів роботи класного керівника.

На рівні розуміння

1. Поясніть структуру планів роботи класного керівника.

2. Покажіть взаємозв’язок принципів планування виховної роботи.

На рівні застосування

Розробити проект плану виховної роботи на певний період. Навчальне проектування проводиться у формі ділової гри з використанням методики організації колективних творчих справ. За основу проектування беруться діагностичні дані тієї групи студентів, у якій проводиться заняття. При такому підході об’єкт проектування виступає не як навчальна модель, а як об’єкт професійної проектувальної діяльності. Студентам добре відомі наявна виховна ситуація у своїй групі, індивідуальні особливості одногрупників, їх інтереси, прагнення. Проектування у такому випадку ведеться ніби "для себе", що підвищує його осмисленість, мотивацію, розуміння логіки й значення його етапів.

Проектування виховної діяльності може проводитись як у розгорнутому так і в стислому виді. При розгорнутому проектуванні на стартовій бесіді студенти, визначивши спільно в ході мозкової атаки систему виховних задач на певний виховний період, по мікрогрупах отримують завдання "розвідки" діяльності, у процесі якої можна досягнути результатів, що прогнозуються. На наступному занятті відбувається обговорення запропонованих видів діяльності, відбираються конкретні організаційні форми їх проведення, проводиться розрахунок роботи в просторі й часі. У стислому виді проектування проводиться на одному занятті. На основі проведеного проектування студенти розробляють моделі плану роботи класного керівника. В кінці ділової гри обов'язково проводиться поглиблений аналіз власної проектувальної діяльності.

На рівні аналізу

1. Поясніть можливі причини недосконалості планів роботи класних керівників.

2. Проаналізуйте технологію планування виховної роботи класного керівника, зміст та значення її етапів.

На рівні синтезу

1. Розробіть модель плану роботи класного керівника, яка має включати характеристику класу, основні виховні задачі на плановий період та проект процесу їх розв'язання.

2. Проаналізуйте відомі вам форми планів виховної роботи. Виділіть зручні сторони кожного з варіантів планування. Спробуйте розробити власну модифікацію форми плану виховної роботи класного керівника.

На рівні оцінки

1. Обговоріть складені моделі планів роботи класного керівника товаришів по групі. Відмітьте вдалі розробки, цікаві пропозиції, висловіть практичні зауваження щодо вдосконалення планування.

2. У планах виховної роботи класних керівників зустрічаються такі формулювання виховних задач:

- здійснювати екологічне виховання, вести роботу з батьками, звертати увагу на індивідуальну роботу з важкими підлітками;

- формувати уявлення дітей про користь праці для суспільства й окремих людей, виховувати повагу до державної символіки, засвоювати й дотримуватися правил співжиття у сім'ї, школі, громадських місцях;

- сходити у туристичний похід, провести пізнавальну гру "Що? Де? Коли?", прочитати й обговорити книгу.

Визначте, який спосіб постановки виховних задач є найбільш технологічним. Внесіть у них можливі корективи й уточнення.

Практичні завдання

Педагогічні задачі

Розв'язання задач передбачає три рівні.

Перший рівень - інваріантний - вибрати й пояснити одну із запропонованих відповідей.

Другий рівень - репродуктивний - знайти стандартне, раніше відоме рішення.

Третій рівень - творчий- розробити власний нетиповий проект розв'язання задачі, науково його обґрунтувати на основі знання психолого-педагогічних закономірностей виховного процесу.

Задача №1

Молодий педагог, у якого виникли ускладнення з написанням плану роботи класного керівника, звернувся за порадою до колеги.

- Чого ти страждаєш, - відповів той. - Візьми старий план роботи, перепиши його, постав нові дати - і все готове.

Поясніть, який виховний результат може дати переписаний план роботи. Чому неможливо навіть хороший чужий план виховної роботи застосовувати у своєму класі?

При плануванні виховної роботи класний керівник повинен, у першу чергу, спиратися на:

а) план роботи школи;

б) знання рівня вихованості учнів класу;

в) роботу дитячих громадських об’єднань.

Задача №2

У складеному класним керівником плані виховної роботи переважали такі пункти: "Стежити за відвідуванням учнями уроків", "Відвідувати уроки вчителів у своєму класі", "Допомогти учням, які мають проблеми у навчанні", "Роздати матеріал учням для проведення вечора поезії", "Раз на тиждень проводити політінформацію".

Проаналізуйте наведені заходи. Які педагогічні помилки були зроблені класним керівником при проектуванні системи виховної діяльності? Назвіть основні принципи планування виховної роботи, вимоги, яким повинен відповідати план роботи класного керівника.

При плануванні задач і змісту виховної роботи у класі необхідно враховувати:

а) принцип наочності;

б) принцип цілеспрямованості;

в) принцип науковості.

Задача №3

Готуючись до виховної години, класний керівник склав детальний план проведення виховного заходу, підібрав цікавий, з його точки зору, матеріал, виписав цитати, підготував питання. Але при проведенні виховної години діти почали задавати зовсім інші запитання, ніж передбачав класний керівник. Те, що він розповідав, було не завжди дітям цікаво, вони слухали неуважно, дехто взагалі займався своїми справами.

Якої помилки припустився класний керівник, конструюючи виховний захід? Як би ви використали ініціативу й інтереси учнів при підготовці та проведенні виховної години?

При плануванні та підготовці виховного заходу класний керівник досягне найбільшого виховного результату за умови:

а) самостійної копіткої підготовці;

б) організації самостійної творчої роботи класу;

в) виконання учнями складеного вчителем плану проведення виховного заходу.

Задача №4

Розпочинаючи роботу в оздоровчому дитячому таборі, Олена пам'ятала пораду старших колег: "Головне - зацікавити дітей яскравою перспективою. Тому на зборі-старті свого загону вихователі захоплено розповіли про можливості цікавого життя протягом зміни, запропонували різноманітні справи, запросили дітей висловлювати свої пропозиції. У ході бурхливих дебатів разом було складено план роботи загону. Зміна пройшла цікаво, насичено. І студенти-практиканти, і діти довго згадували походи, екскурсії, ігри, конкурси.

Які умови забезпечили організацію повноцінної життєдіяльності дітей у літньому оздоровчому таборі? Яку роль відіграють комунікативні здібності вихователя у процесі планування роботи з дітьми?

При плануванні виховної роботи з дитячим колективом педагог зобов'язаний (оберіть один варіант відповіді):

а) запропонувати готовий план роботи для обговорення з дітьми;

б) вислухати пропозиції дітей (у тому числі і шляхом анкетування) і самостійно скласти план;

в) допомогти, навчити дітей самостійно планувати роботу свого класу.

Задача №5

У своїй педагогічній діяльності Іван Григорович узяв за правило: при проведенні будь-якої справи надавати побільше самостійності та ініціативи дітям. У цьому йому допомагає методика колективних творчих справ. У всіх справах діти охоче беруть участь, оскільки кожен має змогу запропонувати те, що до душі йому. Крім того, це привчає дітей до самостійності, відповідальності за обрану справу. Класний керівник начебто і нічого не робить, усе організовують і проводять діти, на відміну від класів, де всю роботу класні керівники звалюють на себе. Але в такому випадку роль і значення класного керівника для школярів значно більші.

Як ви оцінюєте можливості методики колективних творчих справ при організації планування в дитячому колективі? Яка роль класного керівника при організації й проведенні колективних творчих справ?

При проведенні виховного заходу класний керівник

а) сам розподіляє обов'язки серед дітей;

б) бере на себе тільки функції контролю;

в) виступає в ролі консультанта й учасника спільної справи.

Завдання студентам для самостійної роботи

1. На основі проведених діагностичних досліджень складіть психолого-педагогічну характеристику учня, класу або своєї академічної групи, в якій проаналізуйте ті факти, що визначають формулювання задач подальшої виховної роботи.

2. Опрацюйте поради В.О.Сухомлинського стосовно планування виховної роботи. Книга "Сто порад учителеві", порада 97.

3. В.О.Сухомлинський писав, що планування виховної роботи - це насамперед уявлення про ідеал виховання. Учитель повинен бачити шлях виховної роботи до кінця - до закінчення середньої школи, до перших кроків самостійної праці, до повної зрілості, до материнства й батьківства.

Складіть і ви словесний портрет свого майбутнього учня-випускника, тобто розробіть цільовий ідеал виховання. Установіть перелік проміжних тактичних виховних задач, які необхідно вирішити на шляху до стратегічної мети-ідеалу.

4. Зі створення цільової ідеї починає формуватися індивідуальна виховна система педагога. В.О.Сухомлинський, будучи директором школи, переконався на власному досвіді в тому, що навіть найкращий план, який би можна було порекомендувати, залишається мертвим листком паперу, якщо колектив не захоплений якимось пошуком, якоюсь ідеєю.

Виділіть і проаналізуйте педагогічні ідеї, які лягли в основу розробки виховних систем А.С.Макаренка, В.О.Сухомлинського, М.П.Щетініна, О.А.Захаренка, інших відомих вам педагогів-новаторів.

5. Розгляньте зразки планів виховної роботи класних керівників. Визначте в них засоби системоутворюючих зв'язків, встановіть відповідність змісту запланованої діяльності, її організаційних форм поставленим виховним задачам. Проаналізуйте співвідношення запланованого обсягу діяльності і необхідного часу для її виконання, доцільність вибору місця проведення виховних справ.

6. Розгляньте зразки методичних розробок колективних творчих справ, плани виховних занять, сценарії ігрових програм, конкурсів, свят. Визначте їх місце в загальному виховному процесі. Як конкретні виховні, розвиваючі, організаційні задачі цього фрагмента виховної діяльності пов'язані із загальними цілями виховання.

7. Вивчіть досвід планування виховної роботи кращих учителів вашого міста чи області.

8. Проаналізуйте особливості проектування виховної діяльності відомими педагогами сучасності: А.С.Макаренком, В.О.Сухомлинським, І.П.Волковим, І.П.Івановим.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти