ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Формування наукового світогляду школярів

Світогляд – система філософських, політичних, моральних, естетичних поглядів, переконань та ідеалів людини, відображаючих розуміння нею навколишнього світу та визначаючих загальну спрямованість її діяльності.

ОПОРНА СХЕМА №1

ОПОРНА СХЕМА №2

 
 

3.6.2. ПРАКТИЧНИЙ БЛОК

Проблемні питання з теми заняття

І. Назвіть категорійні ознаки (ключові слова) у визначенні поняття "науковий світогляд". Поясніть свій вибір.

2. Розкрийте сутність поняття "структура наукового світогляду". Проаналізуйте елементи структури наукового світогляду та знайдіть зв'язки, що існують між ними.

3. Розкрийте роль переконань у структурі світогляду.

4. Які наукові ідеї, що містяться у шкільній освіті з питань розвитку природи, суспільства і людської свідомості необхідно розкрити у процесі формування в учнів наукового світогляду?

5. Розкрийте найважливіші дидактичні та виховні передумови переводу засвоєних наукових знань у погляди і переконання.

6. Спробуйте обгрунтувати необхідність використання всієї системи загальних методів виховання у процесі формування наукового світогляду учнів.

7. Проаналізуйте основні педагогічні умови формування наукового світогляду на різних вікових етапах.

Педагогічні задачі

Задача № І

У Павлиській середній школі В.О.Сухомлинпький разом зі своїми колегами створили сприятливі умови для дієвого формування в учнів наукового світосприймання. Це і залучення молодших школярів до складання казок-оповідань; їх спостереження за природними явищами у навколишньому середовищі; створення у школі "золотої бібліотеки отроцтва", в яку увійшли найвизначніши твори вітчизняної та світової літератури. Інтелектуальний розвиток вихованців поєднувався з працею у шкільних майстернях і в дослідницьких гуртках. Учні також охоче здійснювали шефську роботу по наданню всілякої допомоги ветеранам війни та праці тощо.

У чому, на Вашу думку, полягає ефективність роботи з розвитку дієвих світоглядних поглядів і переконань у Павлиській середній школі?

Задача № 2

Учителька української мови та літератури провела урок на тему "Козацькому роду нема переводу" з учнями різного віку - 11, 7 і 1 класу. Основна мета уроку: сформувати в учнів поняття родоводу, а також розвинути інтерес до особистого вивчення родоводу кожним учнем. На уроці, після вступного слова вчителя, учні 11 класу розкрили поняття "родовід", навели цікаві приклади "родоводу" з життя видатних людей. Учні 7 класу на класній дошці зобразили загальну схему "родинного дерева" і проілюстрували її прикладами з власного родоводу. Учні 1 класу продекламували вірші заспівали пісень з тематики уроку. Вчителька зробила підсумки уроку. Урок викликав великий інтерес в учнів.

Яку роль відіграє вивчення школярами подібного народознавчого матеріалу у формуванні їхнього національного світорозуміння? Назвіть форми та методи позакласної роботи з цієї тематики, що сприяють розвитку світоглядних поглядів.учнів.

Задача № 3

На диспуті з теми "У чому смисл життя" у 10 класі учні висловлювали суперечливі думки. Одні вважали, що мета життя - це постійне самовдосконалення своєї особистості; інші - гідно прожити життя; треті - забезпечити будь-якими засобами своє матеріальне становище. Частина учнів доводила, що у сучасних умовах кожен повинен дбати про себе і нічого розводити моральні витребеньки. Ведучий диспуту розгубився, не знаючи, яким чином підійти до загального висновку. На диспуті був присутній класний керівник.

Як, на Вашу думку, повинен діяти класний керівник у даній ситуації? Яку роль відіграють диспути у формуванні світоглядних ідей, переконань?

Задача №4

В одній зі шкіл у старших класах був проведений інтегрований урок на тему "Вихід людини у космос". Урок готували і проводили разом з учнями вчителі літератури, історії, фізики. Розпочав урок вчитель літератури вступом про віковічну мрію людини літати. Учні висвітлили питання про розвиток цієї ідеї у міфах, легендах, казках різних народів світу, зокрема, розповіли древньогрецькі міфи про Ікара. Далі учні розповідали про розвиток наукових ідей про літальні апарати К.Е.Ціолковським, М.І.Кібальчичем, С.П.Корольовим.

На заключному етапі учні під керівництвом учителя фізики розглянули основні фізичні умови, що сприяють можливостям польотів людини у космосі, проаналізували успіхи вітчизняної космічної науки.

Яке, на Вашу думку, значення мають інтегровані уроки у формуванні світогляду учнів? Які теми подібних уроків Ви могли б запропонувати вчителям різного фаху?

Задача №5

На уроці з української літератури у 8 класі вивчали вірш І.Франка "Каменярі". Усі учні говорили завченими фразами, але один з них висловив власну думку. Він сказав, що цей вірш поета він не розуміє і вважає, що його взагалі не потрібно так детально розбирати.

Вчителька вислухала учня і промовила, що він не розуміє змісту вірша, а причина цього - непідготовленість до уроку і поставила у щоденник оцінку "незадовільно".

Оцініть позицію вчительки. Чи вважаєте Ви думку вчительки переконливою для учня? Назвіть можливі методи, прийоми переконання учнів у даній ситуації.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти