ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Механізм формування моральних якостей особистості

 
 

Всі наведені компоненти виховного процесу мають сенс лише у єдності і взаємозв’язку. Кожен з них, взятий окремо, не може забезпечити формування моральної особистості. Формування моральної свідомості та поведінки школярів - єдиний, неперервний процес. Бесіди про моральність лише тоді стануть ефективними, коли вони поєднуватимуться з різноманітною суспільно-корисною діяльністю – навчальною, трудовою, спортивно-оздоровчою, естетичною, у процесі якої учні оволодіють досвідом моральної поведінки.

Таким чином, моральне виховання як педагогічний процесмає складатися з організації різноманітної практичної діяльності учнів i формування в них моральних відносин.

Основою змісту морального виховання дитини є позиції, які вона реалізує у своїй діяльності з етичної сторони. Mipoю реального та потрібного суспільству типу моральних відносин виступає ідеал особистості. Він задає найближню та найдальшу перспективудля вихованняі самовиховання.

Викладачеві рекомендується провести дискусію за таким планом:

1. Виділіть ідеал особистості на основі багатств народної мудрості.

2. Виділіть “буденний” ідеал,

3. Виділіть ідеал особистості, який пропонують кращі представники української нації (Г. С. Сковорода, Т.Г.Шевченко, Л.Українка, І.Франко, О.Довженко та ін.).

4. Виділіть ідеал відповідно до християнської моралі.

5. Побудуйте концептуальну схему (етичну модель) людини найвищого рівня моральності.

Ідеал має дві основні форми. З одного боку, він - побудована суспільством модель людини вищого рівня буття, "сильна ідея", ідеальний образ його суті. За ідеал сприймається все найкраще, що існує та розвивається в особистості та суспільстві. З другого боку, ідеал - жива дійсність, первинна його форма. Він існує як реальна, творчо узагальнена мислителями модель майбутнього людини. Ідеальне завжди має конкретно-історичний характер. Ідеали належать епосі не тільки генетично, але й функціонально. Вони є критичним корективом для регулювання поведінки кожної людини.

Психолого-педагогічний аспект змісту морального виховання включає:

а/ розвиток в учнів моральної свідомості (формування потреб мотиваційної сфери і озброєння знаннями принципів, норм і правил моральної поведінки);

б/ вироблення і розвиток моральних почуттів;

в/ формування і закріплення стійких моральних умінь, навичок і звичок;

г/ закріплення і постійний розвиток волі та позитивних рис характеру.

Моральне виховання учнів (залежно від їх вікових особливостей) здійснюється шляхом поступового поглибленого розуміння змісту моральних норм і вимог та оволодіння більш складними формами поведінки. Вікові особливості формування моральності учня співвідносяться з характером розвитку моральних рис особистості.

При розробці конкретного змісту моральної освіти необхідно враховувати вікові та психологічні особливості школярів. Найбільш глибокі передумови для розуміння моральних норм складаються у школярів у підлітковому віці. Але підліткам властиві протиріччя, які найбільш повно охарактеризував В.О.Сухомлинський у книзі "Народження громадянина". У розділі, який так і називається "Протиріччя отроцтва", він зазначає, що з одного боку спостерагаємо непримиренність до зла, неправди, готовність вступити до боротьби з найменшим відхиленнями від істини, та невміння розібратися у складних явищах життя - з другого;

¨ бажання бути добрим, прагнення до ідеалу і у той самий час неприязне ставлення до навчання, морального наставляння;

¨ бажання самоствердитися і невміння це зробити;

¨ глибока необхідність у пораді, допомозі і водночас начебто небажання звернутися до дорослого;

¨ багатство бажань і обмеженість сил, досвіду, можливостей для їх здійснення;

¨ показне заперечення авторитетів, захоплення ідеальним і сумнів у тому, що ідеальне може бути в нашому буденному житті;

¨ презирство до егоїзму, індивідуалізму і чуттєве самолюбство;

¨ здивування перед невичерпністю науки, бажання багато знати, відчуття натхнення, радості інтелектуальної праці і у той самий час поверхневе відношення до навчання, до своїх повсякденних обов'язків;

¨ романтична захопленість і... грубі вибрики (вихватки), моральне неуцтво; захоплення красою й... іронічне ставлення до краси.”

Знання вікових і психологічних особливостей школярів-підлітків допоможе класному керівникові знайти оптимальний варіант методики роботи з моральної освіти.

Зміст морального виховання учня реалізується в організаційних формах, під якими розуміють доцільно-раціональний вплив на колектив і окремих учнів з метою створення оптимальних умов для успішного розв'язування загальних і конкретних завдань.

Загальні організаційні форми морального виховання поділяють на п'ять груп:

1/ керівництво життям і діяльністю учнівського колективу, формування органів його самоврядування, організація і проведення зборів, чергувань та ін.;

2/ інформаційно-масові форми - лекції, дискусії, конференції, вечори і т.ін.;

3/ дієво-практичні форми - агітбригади, трудові бригади і об'єднання, тимурівські команди та ін.;

4/ синтетичні, або клубні, форми - шкільні клуби, КВК, "вогники", шкільні театри та ін.;

5/ індивідуальні форми - консультації, співбесіди, індивідуальні завдання.

Методи морального виховання, як і форми, органічно пов'язані із змістом і визначаються ним. Методи морального виховання - це об'єктивно необхідні способи педагогічного впливу на розвиток і становлення особистості школяра з метою вироблення в нього соціально ціннісних норм поведінки - результату виховної діяльності. Існує багато класифікацій методів виховання. Розглянемо дві з них.

І.С.Мар'єнко у книзі "Нравственное становление личности школьника" пропонує таку класифікацію методів:

¨ репродуктивні;

¨ привчання і вправ;

¨ проблемно-ситуаційні;

¨ стимулювання і гальмування.

У "Практикуме по педагогике" /Под ред. З.И.Васильевой/ автори пропонують таку класифікацію:

¨ інформаційно-освітні;

¨ спілкування;

¨ контролю й оцінки.

Найважливішою складовою частиною процесу морального виховання слід вважати систему методів, від яких залежить реалізація змісту, ефективність переводу моральних знань у переконання, вироблення установки на певний тип поведінки і його здійснення на практиці.

Аналізуючи практику морального виховання у школі, можна помітити, що воно здійснюється:

ü у процесі викладання основ наук, головним чином гуманітарних: лекцій на моральні теми, обговорення книг, кінофільмів, вистав, в яких розглядаються моральні проблеми;

ü на факультативних заняттях з основ етики, естетики, права та суспільствознавства;

ü під час позанавчальної виховної роботи.

Головною формою моральної освіти школярів є етична бесіда, тобто діалог вчителя та учня, учнів між собою. У бесіді створюються умови для виявлення активності та самостійності школярів для висловлювання своїх поглядів і суджень. Важливо широко використовувати можливості логічного мислення учнів, активізувати його розвиток, спонукати школярів до безпосередньої участі в обговоренні моральних проблем. При розв’язуванні моральних проблем учень має, на основі засвоєних норм, обрати відповідний варіант вчинку, наприклад: "сказати правду чи промовчати", "відкрито захистити товарища від несправедливості чи потихеньку поспівчувати йому", "приховати свій поганий вчинок, якого ніхто не бачив, чи відкрито визнати свою провину" тощо. Така постановка проблемних ситуацій змушує школяра прийняти рішення: добровільно піти на вчинок, що стосується певною мірою особистих бажань, чи вчинити відповідно до свого морального обов'язку.

Для того, щоб правильно обрати методи впливу на підростаючу людину, слід добре розумітися на закономірностях процесу морального виховання. Тобто формування будь-якої моральної риси необхідно розглядати комплексно - по-перше, шляхом проведення роз'яснювальної роботи, глибокого розкриття соціально-етичного значення відповідних моральних норм і правил поведінки; по-друге, шляхом включення учнів у певні види практичної діяльності; по-третє, через здійснення тактовного контролю за поведінкою учнів.

Розвиток моральних цінностей вимагає тривалого педагогічного впливу як на потребнісно-мотиваційну сферу і свідомість учнів, так і на дієву (практичну) сторону їх поведінки.

У давнину моральне виховання часто називали вихованням серця. І в цьому є своя мудрість. Дійсно, моральне виховання потребує глибокого. розумного та емоційного впливу на людину, вміння пробуджувати моральні почуття, захопити високими ідеалами, дати такі приклади, що підносять душу, навчити поєднувати слово і справу, перетворюючи благодійні переконання на корисні вчинки, на натхненну працю.

ПРАКТИЧНИЙ БЛОК

Педагогічні задачі

Задача №1

На відкритому уроці вивчали життєвий і творчий шлях Т.Г.Шевченка. Наприкінці уроку вчителька повідомляє, що кожного року кращі письменники України нагороджуються Шевченківською премією. У переддень вийшов останній номер "Літературної України", в якій повідомлялися прізвища письменників - лауреатів нинішнього року, але вчителька ще не отримала газету і не встигла прочитати про них. Один з учнів піднімається і демонстративно задає питання: "А Ви знаєте, хто в цьому році є лауреатом Шевченківської премії?"

Проаналізуйте ситуацію. Як би вчинили Ви на місці вчительки?

Задача №2

Борис, учень 10 класу, вчився добре, користувався авторитетом серед учнів. Дружив вибірково, завжди тільки з цікавими, допитливими дітьми. Одного разу класний керівник почув фразу, сказану Борисом: "Вчитель мене цікавить постільки, поскільки він мені щось дає..." Побачивши класного керівника, Борис замовк, а потім навіть вибачився.

Проаналізуйте ситуацію. Як слід реагувати класному керівникові на слова свого вихованця? Які прорахунки у моральному вихованні юнака Ви помітили? Обгрунтуйте шляхи формування моральних переконань учнів.

Задача №3

У старших класах однієї зі шкіл класними керівниками було проведене анкетування щодо визначення ідеалу молодих людей. Результати опитування засвідчили, що значна частина старшокласників (70%) втратили свої ідеали. Разом з тим, на питання "Ваш улюблений герой, взірець, ідеал?", вони назвали героїв телесеріалів (35%), сильну особистість американізованого типу (30%), героїв мультфільмів (20%), героїв літературних творів (10%). Старшокласники, водночас, зазначили, що духовних і моральних якостей їм допомагають набути батьки, родичі, друзі, вчителі. Отримані тенденції співпадають з результатами наукових досліджень.

Розкрийте суперечності морального виховання старшокласників і пов'язані з ними недоліки у їх духовному розвитку. Назвіть доцільні методи і прийоми морального виховання щодо формування гуманістичного ідеалу юнацтва.

Задача №4

Вчитель біології має достатній досвід педагогічної роботи. Проте з учнями не може знайти спільну мову. Він вважає, що нічого з учнями панькатися, грати в якусь демократію. Треба суворо вимагати знань. Вчитель грубо розмовляє з учнями, принижує їх гідність, може висміяти учнів за невдалу відповідь, нерідко знижує оцінку з предмету за погану поведінку, зневажливо ставиться до нових ідей. Тому учні не люблять уроків біології і намагаються уникнути спілкування з цим учителем.

Проаналізуйте причини ситуації, що склалася. Назвіть доцільні способи встановлення стосунків між вчителем та учнями на основі педагогіки співробітництва.

 


ОПОРНА СХЕМА ЗАНЯТТЯ

 
 

Завдання студентам для самостійної роботи

І. Скласти план морального самовдосконалення.

2. Вивчити досвід морального виховання у Павлиській середній школі.

3. Вивчити досвід морального виховання у виправних закладах А.С.Макаренка.

4. Сконструювати нетрадиційний виховний захід, який суттєво відрізнявся б від відомих Вам з практики.

5. Проаналізуйте поняття "моральний вчинок", "моральна звичка", "моральна поведінка"; виберіть 2-3 ознаки, характерні для них.

6. Підготуйте класну годину:

а) бесіду на морально-етичну тему;

б) диспут.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти