ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Народна педагогіка про естетичне виховання

Основна мета народної педагогіки в галузі естетичного виховання – навчити людину жити за законами краси, гармонії, благородства; формувати у підростаючого покоління естетичне ставлення до життя, природи, мистецтва, праці, громадської діяльності, особистої поведінки. Народний виховний ідеал досконалої людини – це гармонійне поєднання зовнішньої і внутрішньої краси і привабливості.

Народна мудрість про залучення дітей до прекрасного керується такими постулатами:

- виховання у дітей почуття прекрасного має відбуватися якомога раніше, з маминої колискової пісні, казок, дитячих іграшок;

- у пробудженні естетичних проявів дитячої душі велике значення має природно-побутове оточення;

- народна практика виховання “імунітету” у дитини від неестетичного, цинічного, антигуманного, брутального полягає не в ізолюванні, а у розкритті непривабливості;

- в основі всього вічного і нетлінного є краса, яка досягається натхненною працею духовно розвинених людей;

- народні обряди, звичаї, народна творчість, народні ремесла – засоби формування естетичної культури дитини.

 

Уміле застосування засобів, форм і методів педагогіки в естетичному вихованні дає змогу дитині змалку засвоювати основи естетичних уподобань, смаків, навчитися бачити прекрасне, розуміти і цінувати твори народного мистецтва, прилучитися до художньої творчості, жити і творити за законами краси. До цього завжди прагнув і прагне наш народ. Завдання школи у питаннях естетичного виховання дитини полягає у тому, щоб на основі закладених у сім’ї естетичних поглядів далі збагачувати і розширювати естетичний досвід дитини.

 

ПРАКТИЧНИЙ БЛОК

Проблемні питання з теми заняття

1. З’ясуйте сутність і завдання естетичного виховання.

2. Проаналізуйте особливості естетичного виховання дітей залежно від вікових особливостей.

3. Розкрийте сутність поняття “естетична культура”.

4. Чому у роботі педагога необхідно враховувати принципи естетичного виховання?

5. Охарактеризуйте в цілому систему естетичного виховання у загальноосвітній школі.

6. Які методи виховання та форми роботи необхідно використовувати для формування в учнів естетичних потреб? Складіть розділ плану класного керівника “Естетичне виховання” для певного віку учнів.

7. Розкрийте взаємозв’язки естетичного і морального виховання?

8. Розкрийте форми виховної роботи щодо залучення учнів до різних видів художньої творчості та розвитку їх здібностей у галузі мистецтва.

9. Дайте характеристику основним засобам і шляхам естетичного виховання школярів.

10. Розкрийте можливості навчального предмета для естетичного виховання школярів.

11. Яке співвідношення, на Ваш погляд, між засобами естетичного виховання народної педагогіки та педагогіки сучасної школи (дайте порівняльну характеристику).

12. Назвіть форми спільної діяльності класного керівника та батьків (родини) стосовно естетичного виховання дітей.

Педагогічні задачі

Задача№1

У народній педагогіці добре відома ідея “виховання побутом”. Розробіть план бесіди для батьків, розкриваючи значення цієї концепції у розвитку естетичної культури учнів.

Задача №2

Серед деякої частини сучасних старшокласників поширена така думка, що головне для молодої людини бути добре і модно одягненим, незважаючи на матеріальний стан сім’ї.

Чи погоджуєтеся Ви з цією думкою? Назвіть чинники, що впливають на розвиток подібних поглядів та установок старшокласників.

Задача №3

На методичному об’єднанні класних керівників проходило обговорення молодіжної музичної субкультури. Висловлювалися такі міркування. Протягом досить тривалого часу дорослі не звертали належної уваги на музичний побут молодого покоління. Педагогічний вплив зводився в основному до обмежень і заперечення самого права на існування молодіжної музики, замість того, щоб з'ясувати, що саме приваблює в ній молодь. Тому нерідко такі "виховні" впливи спричинювали негативну реакцію, посилювали стихійний інтерес саме до цієї музики. Водночас на фоні соціальної і духовної кризи, послаблення культурно-виховного впливу основних соціальних інститутів молодь почала звертатися до ідеалів "масової культури" і "масового мистецтва" загалом.

Проаналізуйте причини та своє ставлення до визначених педагогами тенденцій. Запропонуйте шляхи розвитку музичної культури учнівської молоді.

ОПОРНА СХЕМА ЗАНЯТТЯ


Завдання студентам для самостійної роботи

І рівень складності

1. Зробити короткий аналіз (до 5-ти хвилин) книги Б.М.Неменського “Мудрость красоти”.

2. Зробити короткий аналіз (до 5-ти хвилин) книги Д.Кабалевського “Воспитание ума и сердца”.

ІІ рівень складності

1. Вивчити і представити схематично досвід роботи з естетичного виховання у Павлиській середній школі на основі педагогічного досвіду Сухомлинського В.О. (праці педагога) або середньої школи м.Житомира чи області.

2. Підготувати і провести анкетування ( для учнів різних вікових груп) з питань визначення рівня сформованості естетичної культури, сфери захоплень, уподобань.

ІІІ рівень складності

1. Організувати та провести одну із форм естетичного виховання зі студентами своєї групи (до 30 хвилин). Написати сценарій.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти