ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Організація роботи учителя-вихователя з важковиховуваними учнями

Педагогічна практика свідчить, що серед учнів сучасної школи дедалі більше стає важковиховуваних дітей з відхиленням від норм поведінки, які погано піддаються педагогічному впливу і потребують особливого індивідуального підходу. Основними ознаками таких дітей є психічна нестійкість, низькі пізнавальні потреби, пропуски занять, аморальна поведінка.

До категорії “важковиховуваних” потрапляють різні діти: невстигаючі, недисципліновані, з неблагополучних сімей, діти з різними нервовими та психічними захворюваннями. Тому потребує уточнення поняття “педагогічно занедбані”, “важковиховувані” діти, та учні “правопорушники”.

Педагогічно занедбані учні – це психічно та фізично здорові діти але провини та правопорушення стали для них звичайними явищами і перетворилися у нормативну поведінку. У їх стосунках з учителями виявляється стійкий психологічний бар’єр. За своїми діями це ще не злочинці, але найменший зовнішній негативний вплив може привести до правопорушення.

У “важких” учнів, передусім, деформована особистість, їх вирізняє примітивність потреб, інтересів і ціннісних орієнтацій, недорозвиненість морально-вольової сфери й недостатній розумовий розвиток, що проявляється у невмінні аналізувати свою поведінку та прогнозувати її наслідки. Таким чином поняття “педагогічно занедбаний” характеризує історію виховання дитини, а “важкий” – свідчить про результати такого “виховання”. Педагогічно занедбана дитина рано чи пізно стає “важкою”. Якщо своєчасно не вжити заходів, то педагогічна занедбаність і важковиховуваність може стати передумовою і початком шляху до правопорушень.

Учня-правопорушника відрізняє те, що він майже систематично порушує суспільні норми поведінки, передбачені законодавством. Деформація особистості проявляється у девіантній поведінці, тобто відхиленні від норм психічного здоров’я, норм права, культури, моралі. Протиправну поведінку називають делінквентною, злочинну – кримінальною. Алкоголізм та наркоманія, агресивна поведінка, бродяжництво та крадіжки, вбивства та зґвалтування – далеко неповний перелік прояву деформації особистості і девіантної поведінки. Правопорушника слід розглядати як особливу психолого-педагогічну категорію підлітка, виховання якого супроводжується значними труднощами для педагогів, інспекторів у справах неповнолітніх, батьків і громадськості. Його перевиховання передбачає не тільки усунення негативних якостей, а й формування позитивних рис особистості.

До важковиховуваності приводять комплекси причин: соціального характеру (надзвичайна ускладнена життєва ситуація, несприятливе мікросоціальне оточення); психологічні (виникнення протиріччя між “хочу” і “можу”); генетичні (психопатія або інші патології мозку); педагогічні (пов’язані з вихованням дитини у сім’ї і школі). При переході у середню ланку школи важковиховуваність доповнюється проблемами підліткового віку.

Одними з головних причин педагогічних недоробок є: відсутність наступності в діяльності дитячого садка чи батьків, які виховують дитину вдома, і початкової школи; нехтування ранньої психолого-педагогічної діагностики відхилень у поведінці – несвоєчасне виявлення в дитини як позитивних, так і негативних якостей і здібностей; нестача захисту і допомоги дитині у процесі її розвитку; аморальна спрямованість сімейного виховання або моральна безоглядність у задоволені потреб у сім’ях з високим матеріальним достатком.

Під дією негативно спрямованих генетичних, психологічних, соціальних, педагогічних впливів створюються різні види та ступені важковиховуваності. У працях педагогів, психологів різних часів здійснювалися спроби вироблення критеріїв встановлення типів важковиховуваності. Наприклад, І.А. Невський в основу своєї класифікації поклав їх поведінку і виділив такі групи: важковиховані діти, педагогічно занедбані підлітки, підлітки-правопорушники, неповнолітні злочинці. Г.Г. Бочкарьова поділяє “важких” дітей на окремі типи залежно від їх суб’єктивного ставлення до скоєного правопорушення: на “безконфліктних” і “циніків”. Г.Т. Медведєв поділяє дану категорію учнів на важковихованих, педагогічно занедбаних, правопорушників. В основу запропонованої типізації покладено комплекс ознак: особливості середовища в якому формувалася особистість; духовний світ (відхилення у сфері потреб, інтересів, звичок); моральне обличчя; ставлення до провідної діяльності; статус у класному колективі; статус у групі з протиправною спрямованістю; взаємозв’язок “внутрішньої готовності” і зовнішніх можливостей при виборі протиправної поведінки; ставлення до вчиненого правопорушення. На цій основі виділяють чотири типа важковиховуваних:

· конфліктно-ситуаційний з переважною позитивною спрямованістю. Формування особистості відбувається у позитивному середовищі. Особливості духовного світу важковиховуваних (відхилення від сфери потреб, інтересів, звичок) не викликають побоювань незважаючи на незначну спотвореність матеріальних потреб. У них переважають позитивна спрямованість до соціального спілкування, тяжіння до праці. Сформовані соціально корисні інтереси, хоча правомірні шляхи їх задоволення обмежені. Звичка до беззмістовного проведення часу виражена не яскраво. Ставлення до навчання позитивне, працездатність відносно висока. Рівень розумової діяльності та самоорганізації середній. Переважно прийняті колективом класу. Ізольована дуже незначна частина таких підлітків. Правопорушення для них випадкове явище. Для цих учнів досить щирих, довірливих індивідуальних бесід, але вони потребують також допомоги у виборі пізнавальних та трудових видів діяльності. Батьки мають посилити контакт з дітьми;

· неврівноважено-ситуаційний з незначною негативною спрямованістю. Характеризується тим, що вони формувалися в середовищі з незначними негативними відхиленнями. У сфері матеріальних потреб – бажання йти в ногу з модою. Відрізняються звичкою до безцільного проведення часу, бродяжництва, догоджання. Інколи бувають мішенню шкільних рекетирів-здирників. Аморальні елементи свідомості та поведінки виражені слабко. Середня працездатність, послаблений інтерес до навчання, в класі їх недооцінюють, принижують, вони, як правило, ізольовані в колективі. Нестійкість і слабка воля неповнолітніх цього типу ведуть їх у компанію з негативною спрямованістю, де їм відводиться роль виконавців. Схильні до вживання наркогенних речовин. Переважно виправдовують мотиви своїх негативних вчинків. Без особливих умовлянь залучаються до трудової діяльності. Для них це засіб матеріальної зацікавленості, самоствердження, можливість розвинути професійні навички. Такі підлітки потребують постійного контролю та допомоги у виборі трудової діяльності. Класному керівникові належить індивідуально підходити до кожного: знати, де, коли і з ким проводить час підліток, тактовно коригувати взаємини з класом, допомагати у налагодженні взаєморозуміння з батьками;

· нестійкий з переважаючою негативною спрямованістю. Формуються у несприятливому середовищі. У них примітивні матеріальні потреби, схильність до вживання спиртних напоїв. Явно виражене прагнення до самостійності, агресивність, наслідування звичок дорослих. Визначаються значною моральною деформацією, низькою загальною працездатністю. Характеризуються конфліктністю з позитивним середовищем. Легко пристосовуються до умов, не змінюючи своїх установок і ціннісних орієнтирів. Рідко виступають у ролі лідерів, проте часто є ініціаторами різноманітних правопорушень. Дотримуються принципу “відстою сам себе”. Водночас важковиховувані виявляють, як правило, високу трудову активність, вбачаючи в цьому сенс самоствердження, можливість заробити гроші. Таких підлітків, насамперед, слід залучити до госпрозрахункової трудової діяльності, намагатися виявляти до них чуйність та увагу, обов’язково проводити додаткові індивідуальні заняття, щоб допомогти їм позбутися потягу до вживання наркогенних засобів, навчити прийомів самовдосконалення;

· стійкий з негативною спрямованістю. Переважно виявляються у вкрай несприятливому середовищі. Мають примітивні потреби. Ведуть споживацький спосіб життя. Характеризуються аморальними переконаннями й установками. Як правило, це – другорічники, невстигаючі. Негативно і цілеспрямовано впливають на колектив. Крадіжки – їх основні правопорушення. Вони – лідери груп, навколо яких формуються інші члени протиправної групи. Деякі перебували у спецшколах. Такі підлітки потребують суворого контролю з боку педагогічного колективу. При першій можливості їх треба працевлаштувати. Якщо необхідно – направляти в спеціальні школи і ПТУ.

Звичайно, цей поділ досить умовний. У “чистому” вигляді визначені типи зустрічаються рідко, найчастіше спостерігаються змішані.

Соціально-педагогічна характеристика чинників що впливають на формування особистості важковиховуваних школярів включає в себе: джерела педагогічної занедбаності тих моральних відносин, які склалися в сім’ї; ставлення до навчання, відвідування уроків; низька громадська активність і неблагополучне становище в колективі класу, школи, конфлікти з учнями, учителями; вплив негативного мікросередовища; відсутність можливості виявити свої нахили в діяльності, беззмістовне проведення часу.

Система профілактичної роботи передбачає єдність взаємопов’язаних компонентів: постійне вивчення учня та його оточення; визначення мети, завдань, принципів виховання, планування та керівництво виховним процесом, відбір форм і методів виховної взаємодії; керівництво діяльностю та спілкуванням як основою виховного процесу; взаєморозуміння колективу учнів і педагогів; єдності змісту та організації правовиховної роботи.

Оцінюючи рівень вихованості учнів або намагаючись визначити ефективність процесу виховання і перевиховання “важких” дітей, можна використовувати комплекс контрольних вправ, тестових завдань, при використанні яких учень міг би чесно і правдиво відповісти на всі запитання.

Діагностична діяльність класного керівника може здійснюватися за програмою, яка передбачає вивчення:

· рівня розвитку класного колективу;

· взаємин учнів між собою, з учителями та батьками;

· ступеню впливу на учнів неформальних лідерів та мікрогруп;

· ступеню впливу на учнів формального активу класу;

· індивідуальних психологічних якостей “важких” учнів.

Виходячи з цього метою профілактики “важковиховуваності” є вплив на причини і умови скоєння правопорушень, на зміни життєвих настанов і негативних орієнтацій особистості, на формування активної життєвої позиції.

Першочерговим завданням роботи з “важкими” учнями має стати гуманізація навчально-виховного процесу – педагогічна діяльність спрямована на активну допомогу і захист дітей і підлітків та їх сімей, створення умов для активного самовизначення дитини в житті, саморозвитку, самореалізації, самореабілітації, успішної соціальної адаптації, яка проявляється у таких пріоритетних напрямах:

· дослідженні психолого-педагогічних та соціально-економічних умов, які спричиняють зростання відхилень у поведінці учнів;

· оптимізації психолого-педагогічного впливу на учнів у навчально-виховній діяльності;

· пошуку шляхів профілактики та корекції відхилень поведінки на засадах міждисциплінарного підходу;

· організації змісту діяльності класного керівника по формуванню правової культури;

· профілактики відхилень у поведінці дітей і підлітків з урахуванням наступності дошкільної, шкільної та позашкільної ланок у системі роботи (діти – батьки – вчителі – навколишнє середовище);

· педагогічній профілактиці вживання наркогенних речовин, формуванні здорового способу життя;

· вирішенні проблеми саморозвитку, самовиховання, самовдосконалення учнів та педагогів.

Одним з головних напрямів роботи з “ важковиховуваними” є організація раціонального використання вільного часу учнів. Потрібно зацікавити їх різними формами позакласної роботи. Цьому сприяють, наприклад, клуби для старшокласників (“Ерудит”, “Ми і закон”, “Мистецтво спілкування і взаєморозуміння”, “Сімейна азбука”, зустрічі на “Брейн-рингу”, КВК тощо.). Учні, схильні до правопорушень, забезпечуються путівками в табори, перебувають на оздоровчих шкільних майданчиках, працюють у таборах праці та відпочинку.

Профілактика “важковиховуваності” також передбачає нейтралізацію джерел шкідливого впливу на них шляхом створення умов для позашкільної роботи і дозвілля у тому мікрорайоні, де вони живуть. Це можуть бути клуби, гуртки, які працюють на базі навчально-виховних закладів, спортивно-технічні об’єднання, різні позашкільні установи. Ці об’єднання ґрунтуються на зацікавленості учнів певним видом діяльності і дозволяють їм розкрити свої здібності, задовольнити потреби в самоосвіті, прилучитися до творчої діяльності.

Важливе місце у роботі з “важкими” учнями займає профілактика правопорушень. Ефективними організаційними формами проведення правової пропаганди є:

· загальнопрофілактична робота – створення психолого-педагогічного центру, який займається питаннями діагностики та індивідуальних консультацій з метою запобігання правопорушень; організація лекцій на правові теми, бесід про стан навчальної дисципліни, зустрічей з практичними працівниками правоохоронних органів; роз’яснення нових законів та інших нормативно-правових актів; колективних консультацій, зустрічей “за круглим столом”.

· системна пропаганда – правові лекторії; цикл лекцій на правові теми; кінолекторії (“Дай руку, підліток”, “Закон і ми”); місячник “Вивчаємо закон”; дні профілактики правопорушень; усні журнали.

· програмно-цільовий вплив – проведення тренінгів, лекцій для учнів, які зробили однорідні правопорушення.

· індивідуально-профілактична робота – бесіди з правопорушниками, обговорення неправомірної поведінки окремих учнів; робота з учнями, що мають відхилення в поведінці.

Здійснюючи запобіжно-виховну роботу з сім’ями учнів, важливо залучити батьків до керівництва учнівськими об’єднаннями за інтересами, до чергування по школі, проведення рейдів батьківських комітетів, самопідготовки учнів, умов перебування їх у сім’ї, серед своїх товаришів.

Особливу увагу необхідно приділяти неблагополучним і формально благополучним сім’ям, а також тим, хто допускає помилки у вихованні. З цією метою у школах створюються консультпункти для батьків; проводяться бесіди та лекції лікарів, юристів, педагогів; батьківські конференції (“Правовиховна робота з школярами, учнівською молоддю”); тижні сім’ї; всеобуч для батьків (“Сімейна азбука”, “Ваша дитина росте”, “Культура сімейних відносин”).

Розбіжність інтересів учителя і учнів також є причиною конфліктних ситуацій та “важковихованості”. Учень не відчуває зацікавленість вчителя його потребами, запитами, що породжує в ньому дискомфорт, неприйняття педагогічних вимог та розвиває такі якості як черствість, байдужість, скептицизм, пасивність, егоїзм, злість.

Гуманізація взаємин між вчителем та учнем потребує позиції “партнерства”, “співробітництва”. Учитель повинен вивчати і добре знати потреби учня, джерела його моральних поглядів, бути готовим вислухати, не відкидаючи його права на власну думку, вміти аргументувати свою думку, а не нав’язувати її іншим. Такий підхід стимулює розвиток в учня свідомої поваги до інших людей, відчуття їх неповторності.

Під час проведення профілактичної роботи з “важковиховуваними” учнями виникає необхідність у підсиленні загальних методів виховання групою методів перевиховання. У педагогічній практиці існують різні класифікації таких методів. Наприклад, одна з класифікацій складається з двох груп: методи організації роботи по попередженню педагогічної занедбаності (облік та аналіз інформації, планування, координація дій); методи по здійсненню профілактичної роботи (бесіда, розповідь, лекція, приклад, пошуковий метод, вправи, громадська думка, створення виховуючих ситуацій, методи стимулювання). Інша класифікація складається з чотирьох груп: методи руйнування негативного типу характеру (“вибуху”, “реконструкції” характеру); методи перебудови мотиваційної сфери і самосвідомості (переосмислення своїх позитивних якостей та недоліків, переорієнтація самосвідомості, переконання, прогнозування наслідків протиправної поведінки); методи перебудови життєвого досвіду (перенавчання, переключення, регламентація способу життя); методи попередження негативної та стимуляція правомірної поведінки (заохочення, покарання, перспектива, змагання).

Найбільш вдалою є класифікація Е.Ш. Натанзон, яка використала позитивний досвід А.С. Макаренка, В.О. Сухомлинського та інших видатних педагогів у сфері перевиховання, та виділила три групи методів: відтворюючі (сприяють покращенню взаємовідносин, підвищенню успішності у навчанні, залученні вихованця у здійсненні моральноцінних вчинків, побудовані на розумінні динаміки почуттів та інтересів дитини); гальмуючі (такі, що відкрито виявляють владу педагога та з прихованим впливом); допоміжні (відмова від фіксування окремих вчинків та організація опори правильної поведінки).

Методи виховної роботи використовуються в єдності та комплексі. Система методів виховання та перевиховання не є стабільною: вона постійно змінюється, розвивається та вдосконалюється залежно від певних умов та основних напрямків роботи.

Подальшою індивідуальною роботою вчителя-вихователя, як з обдарованими так і з “важкими” учнями є постійне закріплення позитивних якостей та рис характеру шляхом самовиховання. Для цього необхідно: формувати у вихованців потребу наполегливо розвивати свою особистість; допомагати їм оволодівати мистецтвом всебічного самовдосконалення; стимулювати конкретні кроки у виробленні в собі якостей, необхідних для плідної життєдіяльності; створювати умови для їх духовного, професійного і фізичного самовиховання. “Виховання, що спонукає до самовиховання, – наголошував В.О. Сухомлинський, – це і є на моє глибоке переконання справжнє виховання.”

 

3.14.2. Практичний блок

Питання та завдання з теми заняття

Знання

1. Розкрити сутність, завдання, цілі та зміст індивідуальної роботи.

2. Перерахувати принципи, які лежать в основі індивідуального підходу.

3. Назвати методи, з допомогою яких відбувається вивчення розвитку учня.

4. Розкрити, користуючись опорною схемою, шляхи здійснення індивідуального підходу у навчально-виховному процесі

Розуміння

1. Пояснити логіку корекційної діяльності вчителя у процесі індивідуальної роботи з дітьми.

2. Назвати причини важковихованості підлітка.

3. Обґрунтувати мету застосування констатуючих і формуючих методів вивчення особистості.

4. Навести приклади з педагогічної практики, як, спираючись на позитивні сторони особистості й позитивне оточення в середовищі, впливати на дитину.

5. Охарактеризувати умови ефективності індивідуальної роботи з дітьми.

Застосування

1. Продемонструвати корекційні прийоми педагогічного впливу на прикладах діяльності досвідчених учителів.

2. Навести приклади безпосереднього та опосередкованого впливу вихователя на вихованця.

3. Визначити напрями допомоги обдарованим дітям у реалізації своїх можливостей.

4. Проілюструвати причини важковихованості дитини прикладами з прочитаної літератури, педагогічної практики.

Аналіз

1. Проаналізувати принципи індивідуальної роботи, довести доцільність їх реалізації у навчально-виховному процесі.

2. Показати взаємозв’язок між двома напрямами індивідуальної роботи: аналіз напряму розвитку особистості, корекційна діяльність вчителя.

3. Охарактеризувати провідні напрями реалізації індивідуального підходу за сучасних умов на основі державних документів у сфері освіти.

4. Проаналізувати професійні риси, які необхідні для успішного здійснення індивідуального підходу у майбутній педагогічній діяльності.

5. Визначити показники рівня вихованості школяра на основі аналізу педагогічної літератури, власного досвіду.

Синтез

1. Побудувати алгоритм планування індивідуальної роботи з дітьми різного віку.

2. Зробити висновки щодо важливості і актуальності проблеми індивідуального підходу в навчально – виховному процесі на основі проаналізованої літератури.

3. Скласти рекомендації щодо роботи з дітьми що мають психічні відхилення у розвитку.

4. Зробити повідомлення щодо висвітлення проблем індивідуального підходу, індивідуальної роботи, індивідуалізації на сторінках періодичної преси.

Оцінка

1. Оцінити з позиції різних психолого–педагогічних підходів послідовність роботи з педагогічно занедбаними дітьми.

2. Оцінити, як особливості класу сприяють формуванню позиції підлітка в ділових і міжособистісних стосунках.

3. Оцінити вплив сім'ї на моральний розвиток підлітка, юнака.

4. Оцінити ефективність відомих методів навчання та виховання щодо організації індивідуальної роботи.

Практичні завдання

Вправи спрямовані на вміння моделювати, організовувати й аналізувати індивідуальну бесіду.

Вправа 1. Моделювання бесіди ”Зондування душі об’єкта” /К.С. Станіславський/

Етапи спілкування у процесі індивідуальної бесіди.

1. Прогностичний (моделювання педагогом майбутньої бесіди).

2. Безпосередня бесіда з учнем: накопичення спільних думок, пошук спільних або співпадаючих інтересів.

3. Керування бесідою.

4. Аналіз проведеної бесіди, моделювання майбутньої діяльності.

Ситуація. Напередодні новорічного вечора учениця Т. відмовилася акомпанувати виступи товаришів.

Завдання. Запропонувати варіант бесіди залежно від психологічних особливостей дівчини.

Умови. В одній із казок Дж. Радарі розповідається про три типи людей: “скляні” – “розбивалися” від необережного доторкування; “дерев’яні” – були “глухі” навіть до сильних зовнішніх впливів; “солом’яні” – “спалахували” навіть при найменших хвилюваннях.

Уявіть дану дівчину “скляною”, “дерев’яною”, “солом’яною”. Обговоріть різні варіанти бесід з нею.

Вправа 2. Організація та керування бесідою

Умови. Залежно від обставин учитель може знаходитись в одній із “вагових категорій” (стан душі):

“легка вага” – легкість душі, все хочеться робити, все виходить;

“спина англійської королеви” – сама постать вчителя стверджує, що зараз він внесе істину в усі запитання;

“вага з небажанням” – саме цим займатися не хочеться, думки зайняті іншим;

“важка вага” – все набридло, щось болить, немає ніяких сил заставити себе займатись чимось.

Завдання. Запропонуйте чотири ситуації, в яких доцільна буде демонстрація вчителем одного із запропонованих станів для забезпечення успішності індивідуальної бесіди з учнем. Програйте і проаналізуйте їх.

Вправа 3. Аналіз індивідуальної бесіди

Проведіть індивідуальну бесіду з учнем за підготовленими завчасно запитання (відношення до навчання, праці, громадських доручень; взаємовідносин у колективі, сім’ї; про майбутню професію, захоплення, організацію дозвілля тощо). Визначте стратегію і тактику педагогічного впливу користуючись запропонованою схемою аналізу бесіди. Проаналізуйте проведені індивідуальні бесіди.

Схема аналізу бесіди.

1. Мета бесіди.

2. Структура.

3. Позиції і стан партнерів.

4. Результат.

5. Ваш варіант бесіди

Вправа 4. Дитина у сім’ї

Умови. Варіанти можливої позиції, яку займає дитина в сім’ї:

1) знаходиться наодинці з собою, інтереси дитини нікого не цікавлять;

2) заляканий авторитарними відношеннями, невпевнений у co6i, уникає спілкування з батьками, намагається бути непомітним;

3) кумир сімї, усе йому дозволено;

4) об’єкт постійних сварок дорослих, кожен з яких прагне перетягнути його на свій бік;

5) займає у сімї педагогічно виправдану позицію.

Завдання. Продумайте: як дитина усвідомлює i переживає свій стан; чи цінує підліток сімейні відносини; відноситься байдуже до батьків чи гостро переживає сімейну драму; запропонуйте шляхи подолання неправильних ситуацій.

Педагогічні задачі

Задача №1

Саша, учень 7 класу, хлопчик скромний, сором’язливий, чесний. Його призначено старостою класу. Проте Саша від природи не був лідером, ватажком. Як він не прагнув, справи у нього не йшли і це його дуже пригнічувало.

Проаналізуйте ситуацію, що склалася, та особливості індивідуальної роботи з такими учнями.

Задача №2

У 6 класі склалася така ситуація: більшість учителів наполягали на тому, щоб зі школи виключити Юрка С., який зовсім не готував уроків, прогулював велику кількість занять, погано поводив себе. Хлопець з важкої сім’ї, батьки пиячать і зовсім не займаються сином.

Проаналізуйте ситуацію. Вкажіть спільні форми і методи роботи школи та сім’ї щодо перевиховання важких підлітків. Визначте роль класного керівника стосовно нормалізації морально-психологічного клімату в сім’ї.

Задача №3

Микола К., учень 5 класу, на початку навчального року записався майже в усі шкільні гуртки. Проте через деякий час перестав їх відвідувати, мотивуючи свою поведінку відсутністю вільного часу.

Проаналізуйте вікові особливості молодших підлітків і врахуйте їх при оцінці даної ситуації. Знання яких психолого-педагогічних особливостей дітей, форм та методів індивідуальної роботи допоможе вчителям допомогти учневі реалізувати свої інтереси та здібності?

Завдання для самостійної роботи

1. Складіть програму діяльності щодо здійснення індивідуального підходу до окремого підлітка, визначте завдання його виховання, спираючись на результати вивчення індивідуальних особливостей учнів (під час педпрактики).

2. Запишіть та проаналізуйте декілька педагогічних ситуацій, які ви спостерігали, чи про які вам розповідали під час педпрактики.

3. Визначте завдання самовиховання окремих учнів, спираючись на результати вивчення їх індивідуальних особливостей.

4. Проаналізуйте вікові особливості молодшого та старшого підлітка, наведені у книзі О.А.Караковського “Про підлітків”. Виділіть для себе позитивні риси, на які може спиратися вчитель в індивідуальній роботі з підлітками. Визначте групу рис особистості, які призводять до конфліктів.

5. Складіть на основі проведеного аналізу, вимоги до організації спілкування зі старшими та молодшими підлітками.

6. Підготуйте повідомлення про досвід роботи щодо реалізації індивідуального підходу видатними педагогами В.О.Сухомлинським та А.С.Макаренком на основі вивчення й аналізу їх праць. Основні ідеї викладіть у вигляді тез.

7. Сконструюйте компактну схему прийомів коригуючого педагогічного впливу на основі вивчення досвіду Е.Ш.Натанзон за книгою “Трудный школьник и педагогический коллектив”. Дайте рекомендації щодо ефективного їх застосування.

8. Визначте, яку конкретну допомогу в реалізації своїх можливостей може надати вихователь (батьки чи педагог) обдарованій дитині. На основі прочитаних книг (“Гениями не рождаются”, “Одаренные дети” та ін.) розкажіть про специфіку роботи з обдарованими учнями. Складіть рекомендації для батьків.

9. Визначити сутність концепції виховання “важких” учнів за В.О. Сухомлинським, виходячи з його ідеї: “Усі недисципліновані учні – це діти з яскраво вираженою особистістю, яка не може не заявляти постійно про себе будь чим”. У роботі “Вірте у людину” педагог наголошує, що причина безсилля вихователя перед важким учнем приховується не у тому, що цей вихованець невиправний, а у тому, що сам процес виховання йде хибним шляхом. У чому він бачить помилки такого виховного процесу? На яких принципах повинен ґрунтуватися гуманний навчально-виховний процес?

10. Вивчити та охарактеризувати організовані у Павлишській середній школі психологічні семінари з проблем індивідуального підходу до важких учнів. Які наслідки, за задумом В.О. Сухомлинського, повинні бути у колективі учителів та учнів?

11. Проаналізувати розроблену В.О. Сухомлинським концепцію взаємовідносин педагога з важкими дітьми. Головну помилку Василь Олександрович бачив у тому, що неблагополучний учень ніколи не чує про себе ні одного доброго слова, позитивні риси особистості при цьому не виявляються. До нього ставляться недоброзичливо, неприязно, нескінченно фіксуються його вчинки, які постійно засуджують та карають. До чого призводить такий стиль взаємовідносин?

12. Проаналізувати один з представлених у педагогічній літературі або у передовому педагогічному досвіді приклад успішного перевиховання недисциплінованого учня.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти