ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Приклад використання методики колективної творчої діяльності в піонерських організаціях

1. Збір дружини, або рада дружини:

· визначає мету і завдання суспільно-корисної справи, ідеї та стислий зміст;

· оголошує початок формування ради дружинної справи та визначає термін розробки плану діяльності.

2. Перший збір-старт загонів:

· інформує дружину про головні ідеї справи, завдання і основний зміст;

· визначає завдання творчим групам, щодо накопичення пропозицій до планів роботи.

3. Збори загонів:

· заслуховують пропозиції творчих груп та їх обговорюють;

· відбирають кращі ідеї;

· формують загонові ради справи, обирають членів дружинної ради справи.

4. Збори творчих груп:

· накопичують необхідну інформацію;

· здійснюють обмін думками щодо реалізації ідей;

· відбираються кращі пропозиції.

5. Дружинна рада справи:

· розробляє на основі пропозицій загонів план справи;

· організовує реалізацію планів, систематичний контроль за їх виконанням;

· визначає ступінь готовності загонів до виконання справи.

6. Рада дружини:

· заслуховує звіти ради справи про стан готовності загонів до виконання справи;

· аналізує дії ради справи як тимчасового робочого органу самоврядування з підготовки та проведення справи.

7. Другий збір загонів:

· інформує дружину про кінцевий план-модель проведення справи;

· визначає мету та завдання загонам;

· здійснює розподіл доручень між загонами.

8. Збори творчих груп:

· розробляють моделі завдань згідно з сюжетом, планом, розробленим на зборі загону;

· обирають представників у раду справи загону.

9. Ради справи в загонах:

· розробляють моделі складових частин дружинної справи;

· складають організаційні плани реалізації розроблених моделей.

10. Дружинна рада справи:

· координує дії загонів з підготовки справи;

· здійснює обмін досвідом роботи;

· стимулює учасників справи.

11. Проведення справи.

У визначений час і визначеному місці кожен член дружини, творчі групи, загони виконують взяті на себе доручення, згідно загальної моделі справи.

12. Збори творчих груп, загонів аналізують результати проведеної справи.

13. Збір дружини або рада дружини аналізує результати проведеної справи, дії рад справ у дружині і в загонах.

Взаємодія школи з дитячими громадськими організаціями є невід’ємною складовою в структурі виховної роботи школи і системі національного виховання взагалі. Завданнями і змістом педагогічної допомоги вчителя дитячим об’єднанням у процесі зазначеної взаємодії є:

· сприяти гуманістичній спрямованості діяльності дітей, посиленню її зв’язку із життям, з практикою подальшого розвитку української державності;

· передавати педагогічні знання і досвід організаторської діяльності соціальним педагогам ( вожатим, пластовій старшині, скаут-майстрам та інш.) і членам органів дитячого самоврядування, рядовим членам первинних колективів громадських організацій;

· здійснювати допомогу у визначенні конкретних соціально значущих справ;

· допомагати дитячим колективам у плануванні роботи, організації і проведенні конкретних занять і заходів, у програмуванні певних позитивних результатів діяльності, в оцінці здійсненого, визначенні нових завдань на більш високому рівні з урахуванням вікових особливостей дітей; допомагати в оволодінні соціальним досвідом, відсутність якого знижує рівень самостійності, ініціативи і творчості в роботі дитячих колективів;

· стимулювати активність кожної дитини;

· допомагати в організації безперервної та систематичної діяльності дитячих об’єднань, яка повинна бути насичена мрією, романтикою, грою;

· координувати роботу школи, сім’ї і громадськості з організації допомоги у роботі дитячих об’єднань;

· здійснювати допомогу у створенні різновікових дитячих об’єднань за місцем проживання;

· допомагати у формуванні тимчасових дитячих колективів (рад справ, постів, бригад, літніх таборів та ін.);

· допомагати старшим членам організацій у виховній роботі з групами молодшого віку, що готуються до вступу в організацію;

· безпосередньо брати участь у проведенні справ дитячих об’єднань.

Опорна схема для порівняльного аналізу організаційних структур і виховного процесу в діяльності дитячих організацій України

(на прикладі ПО України та УСО “Пласт”)

Громадська організація: Дитяча громадська організація: Дитяче громадське об’єднання: …добровільні об’єднання громадян, що утворюються відповідно до цілей суспільства і сприяють розвитку активності і самодіяльності громадян, задоволенню їх різноманітних інтересів.   …самодіяльне, самоврядне на підставі єдиних вимог (принципів, законів, програм, ритуалів), рівноправне об’єднання дітей і дорослих, створене для спільної діяльності по реалізації та захисту прав дітей, створенню умов їх творчого розвитку, виховання.   …формування дітей, що об’єднуються на підставі спільності інтересів, свого розвитку, самореалізації, захисту прав, за ініціативою, участю та при підтримці дорослих.

 

  Піонерські організації України Українська скаутська організація “Пласт”
Мета (девіз:) “За Батьківщину, добро і справедливість” “Будь готовий сповнити свій обов’язок”
Закони: 1. Закон честі та совісті; 2. Єдність слова і діла; 3. Закон дружби і товариськості; 4. Закон доброти і милосердя. 1. Бути вірним Богові та Україні; 2. Допомагати іншим; 3. Жити за Пластовим Законом і слухатись пластового проводу.
Структура: 1. Підготовчі групи (6-9 років): групи-супутники. 2. Піонерські об’єднання (від 9-10 до 15-16 років): ланки, бригади, загони, дружини; 3. Дорослі члени організації (понад 16 років): гуртки, клуби, ради, семінари. 1. Улад Пластунів Новаків/Новачок (6-11 років: рої, гнізда; 2. Улад Пластунів Юнаків/Юначок (11-17 років): гуртки, курені, коші, станиці; 3. Улад Старших Пластунів/Пластунок (18-30 років): ради, курені; 4. Улад Пластового Сеньйорату (понад 30 років): курені, булава;. 5. Пласт-сприят (батьки).
Зміст діяльності: Програма “Я-Родина-Батьківщина”, гра “Подорож Барвінка у Веселковій країні”. Основні напрями діяльності: · краєзнавство, · організаторська діяльність, · народознавство і підготовка до сімейного життя, · екологічна діяльність, · милосердя, суспільно-корисна фізична праця, спорт і туризм. Програми уладів: жовтодзьобі, юні орлята, орлята; учасники, розвідники, скоби/вірлиці. Основні напрями діяльності: · українознавство, · релігієзнавство, · природознавство, · мистецтво, · таборознавство, · спорт, · технічна творчість.
Форми роботи Експедиції, колективні творчі справи, ігри, доручення, свята, музейна робота, конкурси, акції, трудові справи, рейди, змагання, походи та ін. Мандрівки, гурткова робота, змагання, ігри, джемборі, Різдвяна свічечка, Свято святого Юрія, Свято державності, пластові табори та ін.
Позиція педагога-вихователя (вчителя): Співробітництво вчителя і осередку дитячої організації – це певний якісний рівень соціальної взаємодії, що є системою діалектичних взаємозв’язків, які утворені на основі загального і специфічного у виховній діяльності школи і громадської організації. У співробітництві вчитель здійснює педагогічну допомогу окремим дітям, дитячим колективам, органам самоврядування, соціальним педагогам

 

Таким чином, дитячі громадські організації притаманними їм засобами виховують своїх членів духовно і соціально розвиненими особистостями, постійно дбаючи про свій саморозвиток, самоосвіту і самовиховання. Будучи активними учасниками суспільно-корисних справ, вони поступово включаються у соціальне життя, опановуючи історичну й сучасну світову і національну культурну спадщину, інтенсивно входячи у новий економічно-ринковий розвинений світ.

 

ПРАКТИЧНИЙ БЛОК

Проблемні питання з теми заняття

1. Назвіть громадські організації України, членами яких є діти.

2. Порівняйте завдання, зміст, організаційну структуру та методику діяльності піонерських і скаутських організацій України.

3. Поясніть суть громадської дитячої організації.

4. Назвіть принципи діяльності дитячих об’єднань в Україні.

5. Продемонструйте специфіку виховної системи скаутингу.

6. В чому загальне і специфічне в діяльності учнівського самоврядування і органів самоврядування дитячої громадської організації.

7. Розробіть план організаторської діяльності вожатого та скаут-майстра у процесі підготовки і проведення суспільно-корисної справи.

8. Оцініть логіку та значення структурних компонентів методик індивідуальної та колективної творчої діяльності.

9. Зробіть висновки щодо важливості педагогічної допомоги у системі виховної діяльності громадської організації дітей, підлітків і дорослих.

Практичні завдання

1. Рольове моделювання збору (конференції, лінійки, засідання ради та т.п.).

2. Скласти план роботи первинного осередку дитячої організації (піонерського загону, гуртка, патруля чи іншого).

3. Ділова гра “Технологія КТС” (етапне моделювання одного із заходів життєдіяльності дитячого об’єднання на основі методики колективної творчої діяльності).

Педагогічні задачі

1. Проаналізуйте ситуацію, що склалася за останні часи у взаємодії школи та дитячих громадських організацій; назвіть шляхи та умови виходу з неї.

2. Спроектуйте перспективи розвитку взаємодії дитячих громадських об’єднань в умовах подальшого розвитку української державності і впливу світового демократичного дитячого руху.

3. Що необхідно змінити у підготовці майбутнього вчителя до співробітництва з громадськими організаціями дітей, підлітків і дорослих?

4. Розгляньте і оцініть запропоновану методику колективного творчого планування роботи загону. Дайте відповідь на запитання.

- Як може проявлятись активність, ініціатива піонерів на кожному з представлених етапів колективного планування?

- Яку допомогу і якими прийомами класний керівник може надати піонерам в колективному плануванні?

Етапи колективного планування:

· розвідка суспільно-корисних справ;

· пропозиції піонерів у план роботи загону;

· творчі завдання творчим групам – запропонуйте справи, які допоможуть зробити життя загону цікавим;

· загоновий збір перспективного планування роботи загону.

5. При підведенні підсумків роботи скаутського патруля скаут-майстер на зборі запропонував розглянути такі питання:

а) про що нове, корисне для себе дізнався кожний скаут при проведенні справи;?

б) яка проблема, що виникла під час роботи, зацікавила тебе, патруль?

в) як готувалася справа, як ставилися до неї члени патруля?

г) чи допомогла вона у становленні колективу; чи допомогла краще пізнати один одного?

д) яку користь принесла проведена справа людям?

Яке Ваше ставлення до такого досвіду організації оцінної діяльності скаутів? Які способи підведення підсумків роботи можете запропонувати Ви на основі власного педагогічного досвіду?

6. До загону козачат прийшов новий соціальний педагог. Протягом перших місяців роботи він помітив, що, як правило, діти завжди розробляють сценарії своїх зборів, проводять їх репетицію; основними методами роботи на зборах є літературно-музичні композиції і розважальні ігри, використовуються інші засоби дозвілля. Майже весь збір веде класний керівник. Рішення або взагалі не приймаються, або приймаються такі, які повністю виконати неможливо. Доведіть, які суттєві помилки допущені в методиці підготовки і проведення зборів козачат.

7. Проаналізуйте ситуацію, що склалася напередодні проведення збору загону. Голова загону наполягав на проведенні зустрічі з учасником певних подій, а ініціативна група стверджувала необхідність вирішення проблемного питання життєдіяльності гурту самим.

8. У чому ви бачите причини малої активності більшості членів класних колективів, порівняно з діяльністю шкільного учнівського активу?

9. На вечірній повірці виступаючі діти загону не до кінця розповідали правду денного конфлікту в таборі і черговий педагог-організатор обурився з цього приводу. У своєму виступі він піддав критиці керівництво загону. Після його промови ніхто не бажав вже виступати. У чому суть конфлікту соціального педагога і загону?

10. Дитяче об’єднання класу спрямувало всю свою діяльність лише на організацію вечорів відпочинку. Які методи має використати в роботі з цим об’єднанням класний керівник, щоб підвищити громадську активність підлітків.

11. За невиконання піонерського доручення педагог-організатор школи повела хлопців до директора школи. Дайте оцінка дії педагога-організатора.

12. Пластуни запропонували зв’язковому вночі провести операцію “Сюрприз”- обробити земельну ділянку людям похилого віку. Непередбачена зустріч із сусідами викликала непорозуміння. Проаналізуйте ситуацію, що склалася. У чому недолік педагогічної роботи зв’язкового?

13. У загоні чергові командири змінюються щотижнево. Загін їм висловлює подяку. Кожний “старий” командир повинен допомагати “новому” в його організаторській діяльності. Що дає така робота з дітьми у виховному аспекті?

Завдання студентам для самостійної роботи

1. Вивчити статути і положення, програми дитячих громадських організацій України.

2. Виписати у конспект державні вимоги до взаємодії школи (вчителя) і дитячої організації на основі вивчення Законів України “Про освіту” і “Про молодіжні та дитячі громадські організації”; Державної національної програми “Освіта: Україна ΧΧ століття”; кваліфікаційних характеристик педагогічних працівників, для яких вони встановлені Міністерством освіти і науки України.

3. Проаналізувати статут і програми ФДО (СПО) України.

4. Вивчити зміст і структуру наочності дитячих громадських організацій, що діють на базі школи (під час педагогічної практики).

5. Зробити запис спогадів учасників дитячих об’єднань минулих десятиліть (на основі свого села, міста, району).

6. Розробити методичні рекомендації піонерам (скаутам, пластунам, джурам та інш.), їх соціальним педагогам з підготовки і проведення конкретної форми суспільно-корисної справи (наприклад: рейд, збір, трудовий десант, експедиція, вечір, ярмарок, та інш.).

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти